Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 

2020 schenkt ons de meest Heilige Kerst

Door AnneJelena

Zoals Aarde door het heelal vliegt, dwars door een gebied gevuld met heilige deeltjes energie, zo vliegt de tijd en hebben we de eerste Maansverduistering inmiddels achter de rug, in een reeks van verduisteringen die allemaal een eigen functie met zich meedragen in het ascensieproces van de mensheid dat in volle gang is, met gebeurtenissen in december 2020 en januari 2021, gelijkend op de toppen van de bergen die we aan het bestijgen zijn.

Omdat lang niet iedereen er zin in heeft om mee te gaan in het ascensieproces, en de schaduwkrachten nog volop aanwezig zijn, is het nog steeds een zwaar duale tijd, waarin Licht en Duister sterk tegenover elkaar staan. Het duister sterk pogend haar greep op de mensheid en planeet aarde te behouden, het Licht sterk haar best doend om de mensheid en planeet aarde uit de greep van het duister te bevrijden.

Het is tussen deze twee energievelden dat de mensheid haar keuze zal moeten maken en gaan maken. Beide hebben en volgen al sinds 1930 een plan.

De ene ( de duistere krachten ) voor de creatie van een nieuwe wereldorde, waarbij de mens alles kwijtraakt, (hoe goed komt het dan uit een coronacrisis en bijbehorende Lock down te creëren). Door alle hersenspoeling en dreigingen raakt de mens verteerd door angst, verlaagt haar energie en loopt ze de kans op ascensie mis. Raakt vervolgens alles kwijt en moet van hetgeen overgebleven is, afstand doen, om levenslang de zogenaamde goedheid te verwerven van een basis inkomen. Schulden vrij, huis afstaan, alle overige bezit afstaan, alsook de ouderrechten, dus de kinderen vervallen aan de staat. Of je daarvoor maar even wilt tekenen. En dat zullen misschien velen doen na de ontberingen die geleden zijn.

De andere ( de Licht Krachten) voor de Creatie van een Nieuwe Aarde, waarbij we ook voorzien worden van een gegarandeerd inkomen zolang geld nog nodig is, waarvoor we echter van niets afstand hoeven te doen en daarnaast tal van technisch vernuft aangereikt zullen krijgen om planeet aarde weer in haar oude glorie te herstellen en uit te zuiveren. Zuivere luchten, zuivere wateren, rijke aarde, schitterende aarde atmosfeer, 2 zonnen aan het firmament, scholing om met onze oorspronkelijke scheppingskrachten om te gaan, goede gezondheid, opening tot onze ware geschiedenis en oorsprong, geen gebrek, ziekten en armoede meer, geen oorlogen, haat, jaloezie en onmin meer. En voor niets van dit alles hoef je een handtekening te zetten, en voor niets van dit alles hoef je afstand te doen van verworven bezittingen en rechten, laat staan je ouderschap.

Voor groep een geldt; kopen, kopen, kopen, blingbling, blingbling, blingbling en ikke, ikke, ikke en de rest kan…….


Voor groep twee geldt, overvloed, vrede, liefde, eenheid en creativiteit…


En welke van de twee je ook kiest, zal gerespecteerd worden, want het grootste geschenk dat we ooit bij onze allereerste creatie hebben gekregen, was de vrije wil, die ons nooit ontnomen zal worden, tenzij we de Schenker en de Wereld van de Schenker ervan ermee zouden willen vernietigen. Voor het overige geldt, *ga je gang en ervaar wat je wilt, maar ruim wel nadien je eigen rotzooi op*.

December 2020 en ook nog januari 2021 zijn de twee maanden van de grote overgang / transitie naar de Nieuwe Aarde, waarvoor ik persoonlijk gekozen heb en hoop energetisch in staat te zijn deze te kunnen betreden. Met drie grote open ogen, als een kind vol verwachting, ben ik op het innerlijke gericht om vanuit daar de hemelpoorten te zien open gaan. Ik hoop alle mensen met mij, ieder op zijn/haar eigen niveau en ieder volgens zijn/haar eigen goddelijke levensplan.

Belangrijke data in december voor het volbrengen van het Plan van Licht zijn na de gedeeltelijke Maansverduistering tijdens de Volle Maan op 30 november; 8 december, 12 december, 14 december Nieuwe Maan, 21 december Winterzonnewende, 24/25 december en de Volle Maan van 30 december die ons de open Poort van 01-01-2021 in zal voeren.

Er is aangegeven dat Kerst 2020 de meest Heilige Kerstperiode zal zijn, sinds de geboorte van de Christus. Voor mij persoonlijk betekent dit dat deze Periode een Periode van Inwijding zal zijn, die voortduurt tot in het voorjaar 2021. Tot de Volle Maan van de Christus, soms in maart, soms in april.

Tot die tijd zal het nog steeds sterk duaal zijn in de wereld. De energievelden van keuze een en keuze twee zullen langzaam maar zeker nog verder uit elkaar glijden. De oude aarde zal aan keuze een gelaten worden, de Nieuwe aarde zal meer en meer ontwikkeld worden door keuze twee.

Dus ook de corona crisis kan nog een tijdje uitgebuit worden. Een crisis waarvan ik al Diamanten of Lichtvensters geleden heb aangegeven dat deze de straling van G5 als onderliggende oorzaak had en geen virus. Mondkapjes dragen en vaccinaties ondergaan is dus pure lariekoek en dienen alleen maar om je meer onder de controle van de schaduwkrachten te brengen. Een heel goed artikel hierover is geschreven op www.transitieweb.nl en ook op www.ellastar.nl kan zeer interessante en verhelderende informatie worden opgedaan, alhoewel sommige aangereikte kennis je wel even kan doen slikken, omdat schaduwuitwerkingen niet altijd even prettig en aangenaam zijn en we dat graag van ons weg willen werpen. Alle *smart* apparatuur vormt je verbinding met de schaduwkrachten en veroorzaken de activering van het corona, waarvan meerdere varianten in je DNA aanwezig zijn.


De keuze is gemaakt en kan nog worden gemaakt. 2000 jaar geleden heeft de Meester Jezus voor het Christus Bewustzijn gekozen en deze voor ons mogelijk gemaakt. Deze kerst kunnen we kiezen voor de Wederkomst van de Christus, nu in ons zelf…….Wow, Wow, Wow, wat een KANS, wat een MOGELIJKHEID…….wat een TIJD……. We gaan de Zesde Gouden Eeuw in deze Kerst , de Zesde Gouden Eeuw van het Aquarius Tijdperk.

Lieve Lezer, Lieve Zielsverwant, (want anders zou je deze Diamant niet lezen) we zullen elkaar ontmoeten in/op die Nieuwe Aarde, om deze met elkaar op te bouwen en in te richten. Ik kijk er met mijn hele Hart der Harten naar uit. En naar alle donateurs in 2020 een dankgroet vanuit ditzelfde Hart. Moge je Gift volgens de Kosmische Wet van de Cirkel tienvoudig naar je terug keren. Dank, Dank, Dank, want dankzij die gift kan ik blijven delen met de wereld.

Alle Licht/Kracht toegewenst om de komende aardeomwentelingen te kunnen dragen en in goede banen te helpen leiden, alle Liefde en Geluk en Fantastische Feestdagen en Gebeurtenissen toegewenst.

Tot in de Tijd van de Nieuwe Aarde…

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden