Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 

Covid, Lockdown, Schimmels en het Elementalenrijk

Door AnneJelena Shanta
 
 

Lang voor de mens geschapen werd, schiep de primaire schepper eerst de sterren en planeten, waaronder planeet aarde. Iedere planeet ontving haar eigen mantel van mineralen, vegetatie, wateren, luchten en ether. Iedere planeet had haar eigen trilling en afstemming. De schepping hiervan is een proces geweest van miljarden en miljarden jaren onder de bezielende leiding van de Grootse, Scheppende en Verlichte Wezens *de Elohim*

De Elohim stelden tot het behoud van hun scheppingen grote Natuurwezens aan, als de Bestuurders van de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether, die op hun beurt in stand worden gehouden, gezuiverd en vernieuwd door veel kleinere tot aan de allerkleinste scheppingswezentjes toe; de Elementalen. Ieder zandkorreltje, ieder grassprietje, iedere watermolecuul, ieder luchtatoompje, iedere elektron heeft z’n eigen Elementaaltje dat dit leven in stand houdt, zuivert, vernieuwt en verbindt.

De grote Natuurwezens die het element Aarde besturen heten Virgo en Pelleur en de Elementalen onder hun bestuur heten de natuurgeesten Gnomes of Kabouters.
De grote Natuurwezens met de leiding over het element Water zijn Neptunus en Lunara en de Elementalen onder hun leiding heten Undines of Waternimfen.
De grote Natuurwezens met de leiding over het element Lucht heten Aries en Thor en de Elementalen die onder hun leiding werkzaam zijn worden Sylfen genoemd.
Het element Vuur staat onder leiding van de zonnelogos Helios en Vesta en de Elementalen die werkzaam zijn onder hun bezielende leiding worden Salamanders genoemd.
De Ether elementalen zijn een samensmelting tussen geest en stof en worden Deva’s en DevaRajas genoemd, onder de leiding staand van de Centrale Zon en de Zon van gelijke Druk in Binnen Aarde.

Al deze Elementalen hebben een opleiding van miljarden jaren achter de rug om stapje voor stapje te leren door niets en niemand afgeleid te worden en hun aandacht volledig gefocust te houden op het bestaan van het stukje leven dat onder hun leiding is gebracht. Is hun aandacht ook maar even afgeleid dan stort het leven of leventje dat onder hun leiding staat volkomen in.

Verbinding tot eenheid in verscheidenheid komt voor tot in de kleinste eenheden van de schepping, zoals een bloem die uit verschillende onderdelen bestaat, denk aan wortels stengel, blaadjes, stamper en kroon en bijvoorbeeld struiken en bomen, met hun wortels, stam, takken, bloesems, bladeren en bloemen. Allemaal een eenheid in verscheidenheid vormend, die tot stand kon komen doordat een diversiteit aan Elementalen in grote eenheid met elkaar samenwerken.

Deze prachtige samenstelling en samenwerking van Leven is door de Primaire Schepper geschapen om ons mensen, als zonen en dochters van de Primaire Schepper Vader/Moeder God van dienst te zijn, zodat wij alleen maar creatief hoefden te zijn in het bouwen van levensvormen, omdat we in alles wat we nodig hadden voor ons voortbestaan hier op Aarde voorzien waren. De Elementalen kregen de opdracht dienstbaar te zijn aan ons als evenbeeld van de Primaire Schepper en onze bevelen en voorbeelden op te volgen.

Dat ging lange tijd goed, totdat wij in de val raakten en onze verbinding met de Primaire Schepper Vader/Moeder God kwijtraakten die in alles onze steun en toe verlaten waren en ons grote voorbeeld. We raakten in paniek en angst, raakten ons zelfvertrouwen kwijt en konden zo meer en meer in de ban raken en onder de overheersing raken van tal van schaduwkrachten, die alles behalve goeds met ons voorhadden omdat zij de vermogens en levens van de Primaire Schepper, Vader/Moeder God, in diepste wezen verafschuwen.

Deze wezens gingen meer en meer ons leven bepalen en maakten ons tot pure slaven van hun exploitatie van de natuurkrachten van planeet aarde. Hun hebzucht werd in de loop der tijden meer en meer de onze, en deze heeft door de tijden heen een enorme overproductie veroorzaakt door de productie van oorlogsmaterialen, tal van destructieve technologieën, het verzieken en modificeren van de oorspronkelijke door God geschapen zaden, het vervangen van de natuurlijke middelen tot heling en genezing door allerlei chemische troep die niets eigens meer heeft met de biologische oorsprong van het menselijk lichaam.

Langzaam maar zeker is door de tijden heen alles wat Vader/Moeder God ons als natuurlijke voorzieningen hebben geschonken, vervuild, vergiftigd en gedegenereerd tot in een dermate gradatie dat het inmiddels niet veilig meer is om nog geconsumeerd te worden door onze lichamen.

Het lukt de kabouters niet meer om onze aarde te zuiveren en te bevrijden van alle gif en dumpstoffen. Het lukt de waternimfen niet meer om onze wateren te zuiveren, ( denk hierbij ook aan ons bloed en lymfesysteem ). Het lukt de sylfen niet meer om onze luchten te zuiveren. ( Denk hierbij aan ons mentale lichaam en onze ademhaling ) Het lukt de salamanders niet meer om het element vuur te zuiveren. ( Denk hierbij aan het zenuwstelsel van alle leven op aarde en de zenuwknopen). En in al dat verziekte leven lukt het de Deva’s en DevaRajas nauwelijks meer om het aardebewustzijn en het bewustzijn van onze aura’s nog in stand te houden.

We glijden meer en meer af naar onder menselijke niveaus. Ziekten nemen hand over hand toe. Vooral kanker en met name mentale ziekten, zoals dementie, alzheimer, a.l.s en psychopathie. Onze persoonlijke Lichaamselementalen, die een samenstelling zijn van alle eerder genoemde Elementalen omdat wij alle elementen in ons lichaam dragen, trekken het niet meer. Zij missen hun oorspronkelijke gezonde en volmaakte voorbeeld en kunnen nu alleen nog maar ons ziekelijke voorbeeld volgen en voelen zich daar enorm ongelukkig onder. Hoezo menselijke depressies?

Van origine is er geen bacterie of virus geschapen die het natuurlijke leven zou benadelen. In tegendeel juist, ze zijn volop in het natuurlijk leven te vinden om dat leven in balans en harmonie te houden. Maar nu alle leven zo vergiftigd en vervuild is, zijn ook zij de natuurlijke weg kwijt.

We zijn inmiddels zo vervuild en verzwakt geraakt dat we een open doel zijn geworden, niet alleen voor al die op hol geslagen kleinste wezentjes, maar ook een gemakkelijke prooi voor de schaduwkrachten die het grootste deel van de mensheid kwijt willen en er dus maar allerlei ziekteverwekkers op los laten via het vervuilen en sprayen van de luchten en de wateren met chemische middelen en ziektekiemen.

Er is een Universele Wet van de Cirkel, *wat ge zaait zult ge oogsten*, de Wet van Oorzaak en Gevolg. We hebben gezaaid en halen nu de bittere oogst daarvan binnen. Covid, en een levensbedreigende schimmelsoort staat al als volgende op de wachtlijst.

Onze leven en gezondheid gevende zaden zijn vernietigd en gemodificeerd, de Lucht die alle leven inademt en nodig heeft is zeer ernstig vervuild, de wateren, (ons lichaam bestaat voor bijna 80% uit water) is nauwelijks nog drinkbaar te noemen en wordt met allerlei chemische middelen tot *zogenaamd drinkbaar* omgetoverd. Onze zon, de Bron van alle Leven, wordt verduisterd en ons ontnomen door een giftig en chemisch uitgevlogen en gesprayde laag chemicaliën en metalen, vermengd met ziektekiemen. De aarde is zo leeggeplunderd, dat die ons nauwelijks nog de mineralen kan bieden die we nodig hebben voor een sterk en gezond voortbestaan.

En de mensheid? Die blijft maar doorgaan met haar voortdurende gevolgbestrijding in plaats van de oorzaak van die gevolgen aan te pakken. Er is genoeg geld in de wereld om iedere wereldburger een rijk en gezond leven te bieden, maar dan moet het geld eerst even worden weggehaald uit de hebzuchtige zakken van slechts 13 schaduw families die hier op aarde de macht hebben overgenomen. We moeten als mensheid onze eigen macht en verantwoordelijkheid weer gaan overnemen, en weigeren hun hebzuchtige en oneindig diepe zakken nog langer te volgen en te vullen.

We moeten ons ego weer de baas worden, dat door de tijden heen is geprogrammeerd op status, succes en inkomen, en op meer en meer en meer inkopen, status en inkomen.

We moeten de natuur weer in ere herstellen en onze oorspronkelijke verbintenis daarmee. We moeten de natuurgeesten, Deva’s en Elementalen weer erkennen, herkennen en eren, want zonder hen is er helemaal geen leven mogelijk.

We moeten de zon en de zonnen achter de zon weer gaan herkennen en erkennen als onze Levens Goden in plaats van onze lichamen in te smeren met allerlei factoren die het leven gevende Licht bij ons vandaan houden en vervolgens ook nog eens onze wateren ernstig vervuilen. De zon geeft leven en geen kanker, dat doen de chemicaliën die we op onze huid smeren, in de luchten uitvliegen en als medicaties inslikken.

Weg met de smerige en ongezonde ledverlichting die de schaduw krachten willen inzetten als vervanger van het natuurlijke door Vader/Moeder God gegeven Zonlicht dat Leven en gezondheid geeft aan alle Leven. Weg met alle vaccinaties die onze natuurlijke afweer de kans ontnemen om zich te ontwikkelen en sterker te worden, waardoor ons immuunsysteem inde war raakt bij bijvoorbeeld de aanraking met het covid 19.

De eerste lockdown heeft ons laten zien hoe snel de luchten en de wateren zich weer herstelden, omdat de Elementalen weer ongestoord hun opbouwende en zuiverende werk konden verrichten. Heeft dit onze ogen geopend? Ja van de enkelen, die zeggen ik verlang terug naar de lockdown en die de weldadigheid ervan gevoeld hebben. Maar het overgrote deel pakte al weer snel weer de koffers om op vakantie te gaan. Alles moest zo snel mogelijk weer als vanouds worden.

Maar dat wordt het niet meer. Nu niet en Nooit niet. We zijn de klok van twaalven voorbij gegaan. De aarde is op, is volkomen uitgeput, net zoals de luchten, de wateren, het vuur en de ether. Alles Wat Is, Is Bewustzijn, alles is gericht op Leven en overleven en zo ook het Bewustzijn van de Elementen en hun Elementalen.

Er zijn meer dan voldoende waarschuwingen gegeven vanuit allerlei hoeken, nu is volgens de Wet van de Cirkel de Natuur aan de beurt om zichzelf te herstellen en te bevrijden van alle kwalijke gevolgen die wij in blinde hebzucht en volgzaamheid hebben veroorzaakt. De komende jaren zullen de Natuurkrachten op ons Leven en Bewustzijn gaan inbeuken en deze gaan kraken, teneinde deze weer terug te voeren naar de herkenning en erkenning van haar oorsprong.

Eind van dit jaar 2020, rond of op 21-12, stroomt er een enorme golf kosmische Licht over, rondom en in onze aarde binnen, Licht van Ascension, Licht van Verlichting. Licht van Bewustzijn, Bewustzijn van zowel Licht als Schaduw in haar oorzaak en haar gevolgen.

Alles van eeuwen zal naar boven komen om herkend, erkend en in Liefde uitgewerkt en verwerkt te worden. Dat zal voor velen onder ons geen gemakkelijk proces worden en zijn, maar gelukkig is er volop hulp en steun voor ons aanwezig.

Hulp en steun van onze Vader/Moeder God en van het Hemels Genootschap, bestaande uit de Elohim, de Aartsengelen en hun legioenen aan Engelen, de talrijke Opgestegen Meesters van Licht, en onze Gidsen en Beschermengelen. Dit Hemels Genootschap bestaat in al haar gelederen uit tal van gradaties. Daarmee is voor iedereen de juiste en gepaste hulp voorhanden, maar we moeten er wel om vragen, eerder gebeurt er niets, want Zij respecteren als geen ander de Vrije Wil die de mens door Vader en Moeder God bij haar inceptie is gegeven.

Mogen wij elkaar in de komende jaren bijstaan in herstel, groei en ontwikkeling naar een volkomen Nieuwe Aarde, waarin status, positie en geld niets meer te betekenen hebben, maar waarin wij elkaar als allemaal gelijkwaardig en een in goddelijke afkomst en waardigheid zullen herkennen, erkennen, eren en respecteren.

AnneJelena Shanta
25-10-2020

 

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden