Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 


De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open

Door AnneJelena

Het is zaterdag 22 augustus 2020, de dag waarop we weer tien dagen lang kunnen gaan genieten van de energie die rechtstreeks uitstroomt vanuit de Grote Centrale Zon, omdat tot en met 31 augustus tien dagen achtereen de Galactische Poort geopend zal zijn. Nauwelijks bekomen van de enorme hoge energievibraties die over ons uit zijn uitgegoten tijdens de opening van de Leeuwenpoort, die open ging op 26,27 juli, haar hoogtepunt beleefde op 08-08, en die haar energiestroom vervolgens volop ontlaadt vanaf 13 tot 27 augustus, zitten we nu dus in een dubbele stroming aan kosmische energie.

De wereld beschouwend kan de mensheid deze hoge energietrillingen maar moeilijk verstouwen, want waar we ook kijken is er chaos, opstand en rebellie. Ingedamd en beknot door allerlei maatregelen, zoals de loc down, de dreiging van mogelijk een nieuwe loc down, mondkapjes, de anderhalve meter afstand, geen geknuffel, geen blijheid van familiefeestjes en zomerfestivals, vereenzaamde ouderen, aan hun lot overgelaten hulpbehoevenden, gemuilkorfde kinderen die gedwongen worden op hun eigen vierkante metertje te blijven, geen gezamenlijke ziekte- en rouwverwerking etc. etc. etc..

Wat een luguber script dat hier uitgewerkt wordt om de mensheid volkomen uit het lood te slaan.
Zo onmenselijk dat het alleen maar van niet mensen kan komen. De *Laggards*
die we in een ver, ver verleden zo gastvrij in ons universum en op aarde hebben verwelkomd omdat zij geen thuishaven meer hadden (die ze trouwens zelf vernietigd hadden), en die ons door de eeuwen heen meer en meer zijn gaan knechten, uitbuiten, martelen en verzieken, door gebruik te maken van menselijke figuren, nauwelijks nog mens te noemen, vallend onder de verzamelnaam cabal of elite. Een griezelig clubje steenrijke psychopaten, satanisten en pedofielen.


Deze figuren hebben de macht over zo goed als alles in onze wereld tot zich getrokken. Als een grote, schimmige en stinkende octopus hebben ze hun tentakels rondom al onze maatschappelijke pijlers en structuren geslagen. Hebben de volledige geldstroom, dus alle banken, multinationals en regeringen in hun macht en door de eeuwen heen een hondenriem om onze hals geslagen, die met de dag meer en meer wordt aangetrokken.

Ze houden zich jong met het adenochrome hormoon, afkomstig uit het bloed van gekidnapte kinderen, die om dat hormoon te kunnen verkrijgen, ongekend wreed worden gemarteld en uiteindelijk vermoord. Ze drinken ook met satanisch genoegen het bloed van deze kinderen en eten zelfs met smaak hun vlees, want ook kannibalisme is hen niet vreemd.

De helft van de wereldbevolking hebben ze ontheemd en op de vlucht doen slaan met hun wapengekletter en vanuit de daardoor verkregen macht over de diepe, diepe ellende van deze vluchtelingen, onttrekken ze vervolgens met dwang en vaak zonder enige vorm van verdoving de organen van deze vluchtelingen en bloeit wereldwijd de orgaanhandel tierig in hun financiële voordeel.


Al deze smerigheden en nog veel meer zullen de komende maanden aan het Licht komen en de wereldwijd veelal versmade president Trump is tot deze opening het breekijzer geweest. De verhalen zullen zo gruwelijk en onthutsend zijn, dat vele mensen deze zullen afwijzen als ongeloofwaardig en vervolgens als ware struisvogels hun kop in het zand zullen gaan steken. De mensen zullen ook op niet mis te verstane wijze tegenover elkaar komen te staan in deze, tot grote vreugde van onze onderdrukkers, want dat is wat zij het liefst zien gebeuren. Vele klokkenluiders zullen van zich laten horen en natuurlijk worden afgedaan als complotdenkers met complot theorieën. Maar wijs ze maar niet te snel af en geef ze een open, kritisch oor. Dat zal verhelderend zijn. De wereld heeft dringend behoefte aan kritisch denkende mensen met hun innerlijke zintuigen wijd open.


Ik ben dan ook optimistisch. Ze hebben een foutje gemaakt en waarschijnlijk een hele grote. Ze hebben de mens in isolatie gedwongen tijdens de periode van de Grote Kosmische Lichtinval. Een Lichtinstroming die bedoeld is om ons te doen ontwaken vanuit onze diepe onbewuste slaap, en het afgedwongen isolement heeft ruimschoots aan dat ontwaken bijgedragen. Mens tel je zegeningen, ik had dan ook helemaal geen behoefte om in de auto te springen en oude tijden te laten herleven.


Nog voor het einde van dit jaar moeten we als mensheid een grote keuze maken. Kiezen we ervoor verder te slapen en nog verder onder de verstikkende, kleinerende en vertrappende voet van de cabal terecht te komen, of kiezen we voor nieuw Leven, voor een Nieuwe Aarde van Eenheid, Vrede, Vrijheid, Harmonie, Voorspoed, Creativiteit en Overvloed.

Het overgrote deel van de mensheid is gelukkig wakker geworden, vandaar de rebellie en de opstand. Maar ze kunnen hun energie beter gebruiken om de intelligente messen van hun hart en geest te slijpen. Opstand en rebellie spelen in de kaart van de cabal. Wie niet sterk is moet slim zijn, en de vele processen die aangespannen worden en op niets uitlopen laten al zien dat de rechterlijke macht ook in handen is van de cabal. Iedere aangespannen rechtszaak maakt hun alleen maar rijker en machtiger.

Het Licht dat ons ondersteunt versterkt onze geest, ons bewustzijn en daar moeten we onze kracht en onze creativiteit uit putten. Dat Licht moeten we door onze aandacht sterker maken. De energie stroomt daarheen waar onze gedachten naar toe gaan. Dus die moeten niet stromen naar verzet tegen de cabal, maar gericht zijn op het Licht ter versterking van onze innerlijke krachten. De cabal verdraagt geen Licht, lost op in Licht, dus er is geen sterker wapen dan je te vullen met Licht. Licht staat synoniem voor Bewustzijn. Licht is Liefde. Liefde/Licht is pure Hartekracht en daar kunnen ze helemaal niet tegen.


Dus lieve mensen kom samen in Liefde en Licht. Het mag nog met 6 personen achter de voordeur, maar Liefde en Licht kent geen tijd en geen afstand dus kan ook gerealiseerd worden in de strengste loc down. Veel Liefde en Licht in je verzamelen, met gebruikmaking van je ademhaling en je gedachtenkracht, doet ook de behoefte aan voedsel in je afnemen, dus meteen handig in tijden van een mogelijk tekort aan voedsel.

De Hoge Hemelse Krachten die zich volop inzetten ter bevrijding van de mensheid hebben aan alles gedacht en staan klaar om ieder van ons te ondersteunen en persoonlijk te begeleiden. Lichtmeesters, Chohans, Lords, Aartsengelen en Engelen, Goden en Godinnen, de Elohim Scheppers, Grote Natuurwezens, Deva’s en Elementalen, allemaal, ja werkelijk allemaal staan ze klaar om onder leiding van de Grote Universele Intelligentie, Vader/Moeder God genoemd, ons ter zijde te staan, teneinde een Nieuwe Wereld te scheppen. Velen van ons zijn de laatste levens en jaren klaar gestoomd voor deze Nieuwe Tijd en zullen feilloos weten wat te doen en de leiding op zich gaan nemen.

Lief mens, richt je daarom op je innerlijke leiding, de leiding vanuit je Hogere Zelf, dat geeft Hen de kans om je te kunnen bereiken. Schiet niet in rebellie, want dat is verspilling van krachten en die energie komt alleen maar ten goede en ter versterking van de cabal. Laat kranten, tv, radio en zelfs muziek maar een tijd buiten beschouwing, behalve dan die je zelf maakt. De kanalen en golflengtes zijn allemaal in handen van de cabal en de golflengtes die zij gebruiken hypnotiseren je.

Zodra je echt allemaal weet hoe verraderlijk deze wereld in elkaar is komen te zitten dan ben je als een kind zo blij met de totale stilte en de loc down, en maak je er volop gebruik van. Ga zingen en dansen en schilderen, tekenen en schrijven, Maak poëzie, wat dan ook, wees scheppend en creatief.

De tijd naar einde van dit jaar is nog maar kort. Het zal een ongekend heftige tijd zijn op alle fronten, dus blijf in je innerlijke rust en vertrouwen. Luister naar je eigen innerlijke stem en geloof niet alles wat je wordt voorgespiegeld. Laat je niet uit je huis lokken. Doen er zich calamiteiten voor, luister naar je buikgevoel, het meeste zal een hoax blijken te zijn, ga je eigen huis binnen en sluit de deuren af. En vooral, pas op je kinderen. Geef ze thuis de nodige vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen en knuffel ze extra veel, zodat ze de Liefde niet zullen vergeten en toch de kans krijgen om daar mee op groeien.


Ik kijk uit naar de tijd dat we met de Engelen en de Meesters van Licht hand in hand zullen kunnen lopen op de Nieuwe Aarde en met elkaar samen kunnen werken in de opbouw daarvan. Dat is mijn persoonlijke keuze…..die ik al lang, lang geleden heb gemaakt.

In liefde en Licht, samen in de vijfde dimensie, die planeet aarde al is binnengegaan…

 

Namaste en tot de volgende *Diamond of Light*.

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden