Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 


Spreken vanuit het Hart

door AnneJelena

Dit is pas het vierde * Diamond of Light * dit jaar. Het zou de gedachte kunnen oproepen aan desinteresse of traagheid, maar niets is minder waar. Het is een bewust stilzwijgen vanuit diep innerlijke beschouwingen, alsmede een respectvol zwijgen ten opzichte van de innerlijke beschouwingen van anderen.

We zijn allemaal in dit leven geïncarneerd om de Ascension te beleven en die is voor ieder van ons verschillend, hoe we ook één zijn op de Hogere Niveaus van Bestaan.
Bij onze Schepping vanuit de Eenheid hebben we allemaal een afzonderlijke codering ingeprent gekregen in onze ziel, die bepalend is voor onze bestaansopdracht en het evolutieverloop van onze geïndividualiseerde Ziel binnen de collectieve Ziel.

Om dit proces te bespoedigen en te ondersteunen, wat een proces is van iedere dag weer opnieuw, hebben we de afgelopen twee maanden enkele zeer krachtige, energetische, kosmische impulsstromen mogen ontvangen middels drie verduisteringen; een gedeeltelijke maansverduistering tijden de Volle Maan periode op 5 juni jl., met de dag erop een wijd open Galactische Poort, een totale zonsverduistering tijdens de periode van de zomerzonnewende en Nieuwe Maan op 20 en 21 juni jl., met ook daarop een dag met een wijd geopende Galactische Poort op 22 juni jl., en tenslotte een gedeeltelijke maansverduistering tijden de Periode van de Volle Maan op 5 juli jongstleden.

En zo zijn we aangekomen op zaterdag 11 juli, de dag dat ik deze * Diamond of Light * schrijf, aan de vooravond van een periode van tien aaneengesloten open Galactische Poortdagen, om al deze ontvangen kosmische impulsstromen diep in onszelf te gaan integreren en activeren ten behoeve van het Pad en de Evolutie van onze Ziel. Deze periode duurt van 13 tot en met 22 juli, waarbinnen we op 20 juli as. om 19.33 uur de energie van de instroom van de Nieuwe Maan kunnen genieten, waarna vervolgens op 26 juli as. de Leeuwenpoort zich zal openen tot medio augustus. Deze gebeurtenis valt dan weer samen met de Dag buiten de Tijd op 25 juli as.

Hier worden nu afzonderlijke data genoemd, maar eigenlijk is het zo dat al vanaf 28 mei jl. tot 15 juli as. aan toe, er sprake is van een grote uitstroom van Licht naar de mensheid op Aarde, om hen voor te bereiden om binnenkort een heel bewuste keuze te kunnen maken voor of het definitief betreden van het Pad van Evolutie en Licht, of om te blijven voortgaan op het ons welbekende en daarmee vertrouwde Pad van illusie en een groot assortiment aan bling/bling.

We hebben als een persoonlijk geschenk de vrije wil meegekregen vanuit de Bron van Schepping, dus die keuze is aan ieder van ons persoonlijk om te maken, en dat is dan ook de reden dat ik me afzijdig heb gehouden met het schrijven van nieuwe * Diamonds of Light *, om al deze Kosmische Energieën vrij hun innerlijke werk te kunnen laten doen, zonder enige beïnvloeding van buitenaf.

Dat die energie bij de mens innerlijk volop werkzaam is en enorme verschuivingen in denken en voelen oproept, moge meer dan duidelijk zijn aan de uiterlijke chaos die deze innerlijke beroering oproept in de uiterlijke wereld, die ertoe moet leiden dat wij allemaal met elkaar een Nieuwe Aarde gaan ontwikkelen, waarin de rechten en de vrijheid van spreken, handelen en de innerlijke ontwikkeling van iedere op Aarde levende Ziel Hoog in het Vaandel staan geschreven.
Alleen zo kunnen we een Nieuwe Wereld creëren van Liefde, Eenheid, Creativiteit, Balans, Harmonie, Welzijn en Onderling Respect.

 

De Lock down was niet leuk en een reuze scam, maar heeft ons wel opgeleverd dat we in rustige afzondering onze eigen innerlijke kracht hebben kunnen ontdekken en uitbouwen met alle ons geschonken Kosmische Energie Stromen. We zijn nu zover dat we onze eigen scheppingsgaven weer kunnen aanwenden en onze eigen persoonlijke wereld daarmee kunnen creëren. Ieder woord, gevoel en gedachte binnen in ons en die van ons uitgaat heeft nu ware Scheppingskracht, dus wees je heel goed bewust van wat en hoe je denkt, spreekt en voelt. Het zal je komende werkelijkheid zijn.

Je hoeft de straat niet op te gaan in protest, ga in je geest je eigen hart binnen en visualiseer daar de wereld waarin jij graag zou willen leven met alles erop en eraan wat je gelukkig maakt, en die wereld zal je deel worden. Luister naar prachtige muziek die lichaam, ziel en geest reinigen en gezond maken. Het internet staat er vol mee. Doe iedere dag iets wat creatief is en ook iets wat de mensheid om je heen helpt. Dat houdt je gedachten weg van de chaos en opstanden in de wereld, die de komende maanden toe kunnen nemen. En vooral houd je verre van oordelen, kritiek en achterklap….

De gordijnen scheuren open tussen de gebieden van onbewust zijn en bewust zijn en er gaat veel aan het Licht komen, waar we in het verleden vanuit onbewust zijn volop zijn ingetuind. Heel veel duistere en diep ontmenselijkende zaken van krachten achter de schermen komen in de openbaarheid, waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Krachten die eeuwen en eeuwenlang de dienst op Aarde hebben uitgemaakt en ook bevolen hebben tot de afgelopen Lock down, met een nieuwe in het vizier.

Alle wereldregeringen, geen enkele uitgezonderd, staan onder de macht van deze zeer duistere krachten, die horen bij de wereld van de illusies, horen bij de dualiteit van goed en kwaad, horen bij de Boom van Goed en kwaad, waarvan we wilden eten om deze te leren kennen en ervaren.
Moge het zo zijn dat we nu genoeg geleerd hebben, om niet langer deze Krachten ons wel en wee te laten bepalen, wat alleen maar de kommer en kwel van armoede, ziekte, oorlogen, jaloezie en haat zal opleveren.

Persoonlijk heb ik mijn keuze gemaakt en ben ik me de laatste jaren alsmaar verder gaan terugtrekken van alle illusies die deze drie dimensionale wereld van dualiteit in zich draagt. Ik kies zelf heel bewust mijn kanalen uit waardoor ik op de hoogte wil blijven en kijk en lees al lang niet meer de mainstream media. Corona bestaat dan helemaal niet voor je en je beziet de hele wereld als een poppenkast als je er in naar binnen moet gaan.

Ik heb geleerd om in verbinding met mijn Hogere Zelf, een individueel en collectief Bewustzijn dat zich rondom de membraan van iedere molecuul in ons lichaam bevindt, (en daar bezitten we miljarden en miljarden van, dus wat een enorme inhoud en uitstraling) , te kijken naar het gedrag van de dieren om me heen, om te weten hoe het met de energie in de wereld is gesteld. De natuur is door de jaren heen meer en meer mijn leerschool en leidraad geworden om te ontdekken hoe buigzaam stand te kunnen blijven houden in iedere soort van weer en wind.

Het Hemels Genootschap bestaande uit de Opgestegen Meesters van Licht, de Aartsengelen met hun legioenen aan Engelen, de Elohim en Eloha, de diverse Goden en Godinnen, de Grote en Kleine Natuurwezens zijn via mijn Hoger Zelf langzaam maar zeker hun plaats gaan innemen in mijn bewustzijn en leefwereld, waardoor het helemaal niet moeilijk meer is de drie dimensionale wereld van illusie los te laten, en met hun steun stand te kunnen houden in de huidige chaos, die de komende tijd alleen maar zal toenemen omdat het bewustzijn alsmaar ruimer zal worden.

Deze prachtige innerlijke vier en vijf dimensionale werelden van Eenheid, Balans en Harmonie zullen we buiten ons moeten gaan manifesteren om de Nieuwe Aarde tot werkelijkheid te maken. Dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, alhoewel de Kosmos ons wel verrassende zetjes zal geven richting het eind van dit jaar. Maar wij, zullen deze Nieuwe Wereld vanuit onze verhoogde Innerlijke Vermogens moeten gaan neerzetten.

Dat zal vooreerst een gespleten wereld gaan opleveren, met wezens die ziel en zaligheid geven om de Nieuwe Wereld te helpen realiseren, versus een redelijke massa die helemaal geen veranderingen wil en op de oude voet wil blijven voortgaan. Ieder zijn/haar keuze. Het is ieders toekomstige wereld vanuit eigen vrije wil, door eenieder helemaal zelf geschapen.

Dit is wat ik vanuit het Hart wilde delen op dit moment en daarnaast wil ik mijn diepe Respect en Liefde uitspreken naar ieder levend wezen, welke zich met hart en ziel heeft ingezet om het oude en niet langer door de Bron van Leven gewenste energieën te transformeren en te transmuteren, wetende hoeveel pijn, oppositie, en inspanningen zij hebben moeten leveren als een hele kleine ontwaakte en bewuste groep, te midden van een hele grote nog niet ontwaakte en nog onbewuste massa.

Petje af en geniet intens van het moment dat je innerlijk zal worden aangereikt: * Het Is Volbracht*.

Voor wat betreft een mogelijk nieuwe Lock down i.v.m een nieuw longvirus, besef dat ons lichaam gebouwd is om te reageren op *ideeën* en deze uit te werken.
Besef dat je zelf de baas bent over je lichaam, zowel fysiek, emotioneel en mentaal.
Dus…..
maak je eigen idee, onverwoestbaar sterk en gezond, en je bent niet beïnvloedbaar door de duistere ideeën van anderen

Namaste en tot de volgende *Diamond of Light*.

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden