Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 


Tijd Beschouwing

door AnneJelena

 

Het is alweer juni…. De tijd vliegt…. Je staat op in de morgen en voor je het weet leg je jezelf al weer te ruste in de avond of vroege nacht. Vaak met het gevoel dat je te weinig tijd hebt gehad om te volbrengen, wat volbracht moest worden. En dat terwijl de opgedrongen lock-down en alle berichtgeving er omheen je ertoe gebracht hebben, om kranten, radio en tv volledig buiten te sluiten en stil te leggen. Dat zou toch heel wat extra tijd moeten opleveren, zou je toch denken….

Persoonlijk leef ik weliswaar in deze wereld, maar ben ik al lang niet meer van deze wereld.
Door ernaast, erboven, eronder, maar vooral door erbuiten te staan, is het naar de wereld van dit moment kijken, als naar een bizar schouwspel met als zeldzame hoogtepunten verrassend liefdevolle intermenselijke uitingen van hartenliefde. Gelukkig maar, want anders zou deze wereld vol van menselijke hebzucht, jaloezie, bezitsdrang en prestatiedrang, naast alle abnormaliteiten beslist niet leefbaar meer zijn.

Hoe jammer toch dat de mens al zo gehersenspoeld is met deze laatste eigenschappen, dat een * Goed Nieuws Kanaal * niet interessant genoeg bevonden wordt om te creëren en vooral in stand te houden. Snakken we dan niet allemaal naar Goed Nieuws en Hartversterkertjes? Gelukkig hebben heel veel mensen de lock-down gebruikt om het leven eens te her beschouwen, en hebben zij daarbij opgemerkt dat minder *heb* en minder *druk* heel plezierig voelt, en beslist de moeite waard is om in stand te houden.

Maar zijn we in dat proces diep genoeg gegaan? Zijn we wakker geworden voor bijvoorbeeld het gegeven dat er in de afgelopen tijd dat er niet mocht worden gevlogen, toch volop zogenaamde *vliegtuigstrepen* in de lucht waren?
Kunnen we er nu nog omheen dat dit toch echt *chemtrails* zijn die over ons uit worden uitgevlogen en uitgestort, volop giftige dampen en stoffen in zich dragend, die aarde, lucht, water, ether, mens, natuur, dier, deva’s en elementalen ernstig ziek maken en verzwakken?
Is nu de tijd niet daar om eens uit te zoeken wie hier achter zitten, en waarom dit uitvliegen van giftige dampen door onze regeringen wordt gedoogd, die toch de schone taak hebben ons te beschermen.

Wordt het niet ook eens tijd om uit te zoeken of alle lock-down maatregelen wel reëel zijn ten opzichte van het beperkte aantal besmettingen wereldwijd, en het in twijfel te trekken van het aantal doden, omdat alle overledenen gedurende de afgelopen periode simpelweg als *covid-doden* geregistreerd zijn geworden?
Op 27 mei jl. werden er wereldwijd officieel 350.00 coronadoden en 5.5 miljoen besmette mensen geregistreerd. Nu is natuurlijk iedere dode een teveel, maar reken even uit wat dit percentage is op 7.5 biljoen mensen, dan kan deze pandemie zeker tot een *pandemie hysterica* gerekend worden…

Niet dat ik de levenloze structuur, ontwikkeld door bio-enginering, covid 19 genoemd, onderschat. Het begon in 1918 als een bewustzijnsdeeltje dat de ademhalingsfuncties van de longen aanviel en de dood wist te veroorzaken, door tegen te houden dat er zuurstof in het bloed kon komen door de poriën in de longen te verstoppen en tegen te werken , waardoor het lichaam uiteindelijk te weinig vocht krijgt, dus tevens een conditie van uitdroging veroorzakend.
Herkent U de verhalen vanuit de IC’s.

Het covid-19 is nu een actief, fysiek virus dat de mogelijkheid in zich draagt om zich als een wildvuur over de wereld te verspreiden. Toch is het geen natuurlijk levende vorm of organisme, het wordt verspreid door golfvormen die worden versterkt door elektromagnetische machines en technologie, zoals haarp, G4, G5 en G6 en hoger. De metaaldeeltjes in de chemtrails zijn de geleidende en tevens hersenspoelende stoffen, die met name ’s nachts, als we in diepe slaap zijn op ons inwerken.

De covid deeltjes zijn eerst mentaal geprogrammeerd, en vervolgens op verschillende omgevingen fysiek werkzaam geworden via een diversiteit aan gedachtenvormen van de mens, die deze vervolgens werkzaam heeft laten worden vanuit gelijksoortig, vervaardigde virussen, die we de spaanse giep, hongkong griep, sars, mers en ebola hebben genoemd. Deze zijn van nature allemaal gelijk en het resultaat van foutief gebruik van menselijk bewustzijn. Al deze virussen hebben één overeenkomst, het uitrollen van de G5 telecommunicatie rondom de wereld, en de gevaren en de daarbij behorende verwoestingen, ontstaan door die ontwikkelaars.

De 50 miljoen doden door de spaanse griep zijn niet veroorzaakt door een virus, ook niet door spanjaarden, maar door de komst van de draadloze communicatie systemen van de U.S. in oorlogstijd op hun basissen. Een gesproken woord heeft scheppingskracht, maar deze scheppingskracht kan 100 miljoenvoudig versterkt worden door het gebruik van technologie.
Hoe eenvoudig wordt dan wereldwijde hersenspoeling.

De U.S. oorlogsmachine heeft al in 1930 golflengtes gecreëerd en effectief gebruikt om radiogolven en magnetische impulsen rond de wereld te zenden, teneinde informatie uit te wisselen. Het effect daarvan heeft de miljoenen doden veroorzaakt. Alleen al bij de marine ontstonden er toen 121.255 duizend patiënten, waarvan 4.158 stierven en meer dan 1 miljoen werden ondergebracht in speciale revalidatie centra. Horen we nu niet gelijkluidende berichten van degenen die van de IC afkomen?

De golflengten hebben een enorm nadelig effect op het menselijke elektromagnetische zenuwstelsel, dat hierop het ademhalingssysteem gaat aanvallen, maar ook hart en de bloedvaten (klonteringen en lekkages) en het darmstelsel is inmiddels gebleken. Nu, in de huidige tijd hebben we inmiddels te maken met het testen en het uitrollen van radiogolven, micro-waves, infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolette straling, X rays en gammastraling. Allemaal stiekem gedaan, volledig achter onze rug om, dus ik vraag mij werkelijk af wie de ware terroristen zijn.

Inmiddels zijn er 100.000 satellieten rondom de wereld gebracht speciaal ontworpen om de 5G uitrol te besturen en informatie vanuit de mensheid op te vangen, ter controle en voor machtsdoeleinden. Het plan is om dit aantal nog te verdubbelen, tot te verdrievoudigen. Vervolgens is het plan te gaan vaccineren met vaccinaties die zijn geladen met nano-technologie, wat de mens uiteindelijk zal transformeren vanuit de homo sapiens van nu tot in de robot sapiens van de nabije toekomst.

Het klinkt allemaal naar complot theorie, maar ik daag u uit tot onderzoek om heel gemakkelijk de waarheid te achterhalen. De hersenspoelingen vinden nl. al jaren plaats middels alle vormen van media. Bekijk hun berichtgevingen, hun programma’s, hun films, hun games en hun reclames maar eens vanuit uw natuurlijke, innerlijke bewustzijn. De pandemie van nu is niet organisch van nature, maar deze betreft spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek bewustzijn, uitgestuurd door diegenen die een zeer lage trilling hebben en de macht over de mensheid willen behouden.

Onze ademhaling geeft ons de ruimte om in onze eigen ruimte te bestaan. Door het bewustzijn aan dit covid deeltje mee te geven ons ademhalingssysteem aan te vallen, ontnemen ze ons het recht op het hebben van onze eigen ruimte, waardoor we heel erg beperkt raken, tot de dood aan toe, zoals we nu opgesloten zijn in onze eigen huizen en de 5G verder ontrolt wordt, zodat de gevangenis blijvend zal zijn. Zou 5G enkel en alleen voor communicatie gebruikt worden, dan zou er niet eens zoveel aan de hand zijn, maar het systeem wordt gebruikt voor remote-activatie van deze en andere apparatuur, die inmiddels in grote getale verspreid zijn geworden over de planeet en de atmosfeer van de aarde In vaccines en zelfs in drinkwater.

Een kleine groep heeft de tirannieke controle over ieder aspect van ons persoonlijke leven genomen.
De spirituele essentie die in ieder van ons hart aanwezig is wordt nu aangevallen.

We mogen geen fysiek contact meer, zelfs geen aurisch of energetisch contact meer door de anderhalve meter regel. De mens wisselt van nature elektromagnetische kracht en vitaliteit met elkander uit. Het teveel van de ene vult het te weinig aan van de ander en het te weinig van de ander tempert het effect van het teveel van de ene.

Zowel een teveel als een tekort aan energie zijn ziekmakend, dus het relateren van de mens betreft een perfect, goddelijk intelligentie systeem dat onze gezondheid in sterke mate bevordert. Komen we nu te dicht bij elkaar, dan mag de politie ons uit elkaar halen, of vliegt er een elektronische hebbedingetje dat de titel drone draagt over ons heen, om ons met krakende, blikken stem te sommeren de *wettelijke* afstand in acht te nemen, en die ondertussen al onze innerlijke en uiterlijke kenmerken opslaat, om door te kunnen geven aan een van de vele vermaledijde satellieten, die functioneren als onwetmatige opslagplaatsen van onze DNA gegevens.

Hoe triest om al onze hebzucht naar bling bling en technische hebbedingetjes betaald te zien worden met een verstikkende dood, het verlies van onze geliefden en naasten, en vooral van onze goddelijke Ziel.

Zo weinig hoor ik het woord *vertrouwen*, Vertrouwen op de Universele, Scheppende Intelligentie, door velen met God aangeduid, waarvan wij allemaal, niemand uitgezonderd, een prachtige en machtige Vonk in ons meedragen in het Hart, die net zo Universeel, Scheppend, Intelligent is, en die ons bij de aanvang van ons bestaan geschonken is door de Almachtige Universele, Scheppende Intelligentie, God.

Deze Almachtige, Universele Scheppende Intelligentie is pure Liefde. Die geen schaduwkanten kent, Die geen straf kent, die geen oordeel kent, en Die ons niet heeft opgezadeld met ziekte en dood. Integendeel, Die ons geschapen heeft om zelf Universele Scheppende Intelligentie te zijn.
Dus waarom meedoen met de grote kudde schapen die een kleine groep tirannen volgt in een ongezonde drang naar bling-bling. Zo is Atlantis ooit ten val gekomen en we staan weer voor dezelfde afgrond.

Alleen Liefde is het ware medicijn tegen de angst en het besmettelijke angstvirus dat de mensheid in zichzelf naar binnen heeft laten hersenspoelen door haar oren en ogen alleen maar buitenwaarts te richten. Richt het oor en oog en het hart weer binnenwaarts en het Goddelijke Bewustzijn van je Ziel zal weer tot je beginnen te spreken en je begeleiden in deze tijd waarin niets meer normaal is, maar alles bekokstoofd. Het Bewustzijn van je Hogere Hart zal je angst wegsmelten en je zult iedereen weer vol vertrouwen in je armen sluiten en bezoeken. De mondkapjes kunnen wel af, want dode deeltjes besmetten niet, de stralingsgolven echter, die zijn véél gevaarlijker.

Zieken horen in quarantaine en mondkapjes te dragen. Gezonde mensen niet.
Hoe ongezond is het om je eigen afgewerkte adem weer in te ademen. Dat geeft alleen maar gebrek aan zuurstof en de vitaliteit van de goddelijke Prana of Vitaliteit vanuit de Lucht. Bovendien straalt het de hersenspoeling uit van: *monddood gemaakt*.

Persoonlijk zou ik willen zeggen: *Stop met het dragen van plastic of latex handschoenen, het werkt allergieën en milieuvervuiling in de hand en is onnodig om dode deeltjes tegen te gaan. Stop met al die desinfecterende middelen die de huid van je handen aantast en gegarandeerd tot allergieën en andere klachten zal gaan leiden*.

Gooi zoveel mogelijk de stekkers uit je stopcontacten. Maak je huis zoveel mogelijk stralingsvrij. Gooi je mobieltje in de plomp. Ga weer analoog met je apparatuur, voordat dit volledig uit beeld verdwijnt, want dat is al gaande. Stop met het kijken naar al die hersenspoelende nieuwsprogramma’s en het lege vermaak. Vindt de ware Liefde weer terug in jezelf. Verbind je weer met de Universele, Scheppende Intelligentie rondom je heen en binnen in je. Verbindt je weer met de natuur en bescherm deze beter. Gooi je hebzucht en je koopzucht aan de kant. Deze tijd helpt je daarbij en maakt het je gemakkelijk, want gaan shoppen zonder naar het toilet te kunnen om te ontwateren is ook niet alles.

Vraag het Universele, Scheppende Bewustzijn om het opstaan van pure en zuivere Leiders om ons voorlopig weer even vooruit te helpen, teneinde weer uit alle abnormaal te komen en een leven vol Leven en Liefde te creëren, en om ons daarnaast weer te leren hoe onze eigen Innerlijke, Scheppende Intelligentie te gebruiken, zodat we volledig vrij worden en niets meer buiten ons hoeven te zoeken in de voorziening van onze levensbehoeften, zodat we alleen nog maar alle tijd, ruimte, inzicht en Liefde hoeven te gebruiken om een waar aards paradijs te creëren vol Liefde, Vreugde en Creatief Onderling Samen Zijn.

Ach lieve medemens, wat zouden we Krachtig en Machtig zijn, Mooi en Gezond als we de God in Onszelf weer herstellen en erkennen en vanuit dat Universele Scheppende Bewustzijn weer ons leven beginnen in te vullen en te creëren. Daarvoor moeten we echter de moed opbouwen weliswaar nog wel in deze wereld te zijn, maar niet meer van deze wereld. Daarvoor moeten onze angstige en hebzuchtige persoonlijkheid opzij zetten en ons weer overgeven aan de leiding van onze Ziel. Daarvoor moeten we kunnen zeggen: *Opdat niet mijn kleine wil, maar Uw Alles Overtreffende Wil zal geschieden. Daarvoor moeten we niet meer oordelen en veroordelen, maar Alles omvatten in Alomvattende Liefde.

Alles hiervoor is ons meegegeven. Jarenlang Golven aan Versterkt, Bewustzijn Bevorderend, Kosmisch Licht. Geheel Nieuwe Tijdlijnen zonder enig negatief karma, vanuit pure Goddelijke Liefde, en al deze prachtige, nieuwe tijdlijnen zijn nu alweer vervuild met angst, angst, angst en nog eens angst, terrorisme, oorlogen, vluchtelingen, chaos, liefdeloosheid, eenzaamheid, armoede, honger etc. etc. Weg alle Licht, weg alle Liefde. De twee Ingrediënten die we zo broodnodig hadden en hebben voor onze Wederopstanding uit *Onbewustzijn* en Hernieuwde Vrijheid.

Hoe het zal gaan worden, kan niemand zeggen. Alleen dat uiteindelijk alle Zielen het Innerlijk Licht weer zullen hervinden. Waar en Wanneer weet allen het Universele, Scheppende Bewustzijn Dat alles kan overzien. We zullen het echter helemaal Zelf moeten gaan waarmaken vanuit ons Hogere Zelf, dus in Eenheid met onze Ziel, dat prachtige Geschenk en Werkstuk van onze Universele Scheppende, Creatieve Kracht. Zijn we in staat daarmee weer in Eenheid op te trekken, dan hebben we het Volbracht.

Te midden van al deze abnormaliteiten BEN IK, en BEN IK Blij die Verbindende Eenheid weer te hebben terug gevonden en In Ere te hebben Hersteld.

Alle Liefs, Alle Innerlijk Inzicht en Moedige Kracht voor de komende maanden, die Bol zullen staan van de meest Prachtige en Machtige Energie van Liefde Licht. Drink het in en Geniet het en besmet het niet met angst en negatieve toekomstverwachtingen. Leef in de Positieve Wetenschap dat je Alles maar dan ook Alles gegeven is om je eigen toekomst te creëren. Hoe die zal zijn, wordt alleen maar bepaald door je eigen denken en voelen en van daaruit je handelen, dus wordt je eigen Meester over je denken en voelen en laat die niet langer besturen door krachten van buitenaf……

Namaste

AnneJelena

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden