Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 


Diamond of light nr. 1……..Change

Door AnneJelena

Dat is een hele tijd geleden dat ik wat van me heb laten horen, maar het is niet anders, het kon niet anders. 2019 was een jaar van loslaten van al het oude en van alles wat niet geschikt was voor de energie van de Nieuwe Tijd van 5 Dimensionaal Bewustzijn, en die boodschap heb ik vol overtuiging opgevolgd en uitgevoerd.

Daar was niet iedereen even blij mee, want ik heb ook de werkzaamheden in de praktijk volledig stil gelegd. Het was gewoon klaar voor dat moment, en wie dat niet voelde bleef in een vorm van genoegzaamheid hangen aan mijn energie en dat mocht niet langer voortgaan.

Jarenlang heb ik tal van mensen in de praktijk een tig aantal keren naar het *nulpunt* gebracht. Dat beroemde punt, waarop alles even stilstaat en genezing haar intrede kan doen. Genezing van datgene in de lichamen wat eraan toe was om genezen te kunnen en mogen worden onder de vakkundige leiding van de eigen ziel. Niet zulk heel dankbaar werk, want op dat moment zette weliswaar de genezing in en kon die best nog een jaar tot anderhalf tot twee nodig hebben, alvorens zich volledig te manifesteren en het oplossen van blokkades die ziekten veroorzaken, doen meestal pijn.

Ik ben nooit een *strijker* geweest, die met haar hand over de pijn ging en de pijn was weg. De door mij opgeroepen heling moest altijd plaatsvinden vanuit een hoger perspectief in samenwerking met de ziel. Dat kost misschien meer tijd, maar is wel voor eeuwig en *zelfverdiend* door *zelfwerkzaamheid* , dus kan na een overgaan meegenomen worden tot in de eeuwigheid. Alles op deze Aarde moet worden verworven door zelfwerkzaamheid vanuit de ziel, daarvoor zijn we hier geïncarneerd, al het andere heeft het geen eeuwigheidswaarde.

Aankomende week worden we vanuit de kosmos overstroomd met *nulpunt energie* direct vanuit de Grote centrale Zon, vanuit het centrum van onze Melkweg naar ons toe gebracht, opgenomen door onze IK BEN Aanwezigheid en van daaruit ontladen in alle cellen van ons lichaam, om deze nog verder klaar te stomen voor de grote overgang naar een 5 Dimensionale Kristallijnen/Diamanten Staat. IK BEN dan ook zo blij en dankbaar voor en met ieder mens die op mijn behandeltafel heeft gelegen en die ik het Nulpunt bij herhaling heb kunnen laten beleven, want de ervaring daarvan ligt nu opgeslagen in het bewustzijn binnen hun DNA en zal onmiddellijk geactiveerd worden bij aanraking met de eerste Zonnegolven van de Shift, of Overgang, of Event, en daarvan gaan er heel wat komen de komende maanden en jaren ……

Dat was nog eens Helingswerk voor de Eeuwigheid, op een hele rustige, stille achtergrond, bij de meesten zonder enig besef wat er gaande was en ongetwijfeld vaak ondergewaardeerd, maar dat doet er niet toe. Het heeft kunnen plaatsvinden en het startpunt voor een nieuwe toekomst is daarmee voor menigeen neergezet, dat is het enige wat belangrijk is.

Dat werk is dus ten einde gekomen, nu is het aan iedereen persoonlijk om zijn/haar weg tot in het Nieuwe Bewustzijn te plaveien. Tal van Nieuwe Kosmische Poorten zijn de afgelopen tijd door de Licht Legioenen gecreëerd om het Nieuwe 5 Dimensionale Licht en nog Hoger Licht binnen te laten stromen en daarmee kunnen we ons doorheen het hele jaar 2020 voeden, om uit te kunnen groeien naar het 5 Dimensionale Bewustzijn van Eenheid en het Nieuwe Lichaam Kristalijn/Diamanten Licht Lichaam dat daarbij hoort.

Alles werkt daaraan mee, ook het corona virus met haar lock down, waardoor iedereen op zichzelf is teruggeworpen en in de stilte van de afzondering tot de nodige zelfbeschouwing en innerlijke afstemming kan komen, waardoor alle aankomende Nulpunt Energie ongestoord het Bewustzijn binnen het DNA kan binnenstromen en dit activeren.

Mijn kleinzoon stuurde mij een bescheiden appje i.v.m. het corona virus, met een verwijzing naar de corona van de zon. Die heeft het dus begrepen en dan is het zo jammer dat zoveel mensen hun aandacht hebben liggen op angst i.p.v. op de vorming en ontwikkeling van hun Licht Lichaam.

Vanuit Hogerhand is aangereikt dat niet het virus zelf maar de wereldwijde communicatie erover de mensen ziek maakt. Dat is vrij gemakkelijk uit te leggen. Alles in ons universum komt vanuit de wereld van de geest en wordt getransporteerd via golven. Vanuit de sfeer van ideeën worden deze ideeën via golven getransformeerd, worden deze door hun onderlinge elektro magnetische werking tot tonen, kleuren, geuren etc. Komen deze via de golven in de wereld van de ether, vervolgens in de mentale wereld, vervolgens in de emotionele en uiteindelijk in de ons bekende en zichtbare fysieke wereld, waar het vorm aanneemt, zich dus gaat manifesteren.

Hoe eenvoudig is het als je dit weet om de macht over een hele wereldbevolking over te nemen, met je berichtgeving, met je woorden, je beelden via de mainstream media en de talloze geluid- en beeldtechnieken. Maak je de mens blij of gelukkig of depressief en angstig? Het ligt er maar aan wat er uitgezonden wordt en over en in de mens wordt ontladen. De soort zoekt de soort, dus aan ons de keuze waarop we afgestemd willen zijn.

Neem de proef eens op de som. Zet eens een paar dagen alle nieuws bij je vandaan en je zult merken dat er helemaal geen virus meer is en alleen maar rust en stilte en een natuur die met de dag schoner en voller en kleurrijker wordt.

En dan zie je ook de enorme intensiteit van het Licht die over ons wordt uitgegoten. Licht van een dermate kracht, dat je deze niet zonder calamiteiten zou kunnen plaatsen en integreren, als je nog steeds in de druk en de slavernij van je werk zou moeten zitten. Die komt nooit meer terug, want die past niet in de nieuwe tijd. Ook hoeven we ons geen zorgen te maken. Deze tijd was voorzien en is voldoende geprofeteerd. Er staan dan ook nieuwe 5 Dimensionaal bewuste mensen klaar om de leiding op zich te nemen, om een Nieuwe Wereld voor te gaan totdat deze zich in een gezonde basisstructuur bevindt, dan trekken zij zich weer terug uit hun leidinggevende rollen en wordt het ieders eigen verantwoordelijkheid binnen een eenheidsstructuur.

Ook zullen het eenheidsgevoel en de onderlinge samenwerking van nu niet meer verdwijnen, want die passen binnen het Nieuwe 5 Dimensionale Bewustzijn van de Nieuwe Tijd. Alles wat daar niet in past, overheersing, macht, oneerlijkheid, diefstal, criminaliteit, bedrog, oude ziekten, de valse informatie, het ongeschikte onderwijs, die gaan allemaal verdwijnen, sterven op natuurlijke wijze uit. En zo zal het zijn, Zo is het.

Dus lieve mensen, geniet van het Licht, richt je op het Licht, adem het met volle teugen in, geniet van de natuur, neem je verantwoordelijkheden in acht en houdt anderhalve meter tot twee meter afstand van elkaar zo lang dit nog nodig is. Na april zal het grootste leed in deze geleden zijn, maar de ontwakingsimpulsen gaan door, dus we kunnen nog wel wat bijzondere gebeurtenissen verwachten. Er moet nog veel in en aan het Licht komen.

Blijf in Liefde, blijf in Vrede,, blijf in Eenheid en Compassie en blijf Gezond, en vooral behoudt vertrouwen, vertrouwen in je eigen Hoger Zelf/ je Ziel en vertrouwen op de Bron van waaruit we allemaal zijn voortgekomen en die de regie over alles en iedereen veilig en krachtig in handen heeft.

En ja, er zullen mensen overgaan, misschien zelfs wel heel veel mensen overgaan, maar die konden daar zelf wel eens voor gekozen hebben, want dood bestaat in wezen niet en er zijn tal van Nieuwe Tijdlijnen geschapen waarop we een heel interessant en vervullend leven kunnen voortzetten. Wat we met de mogelijkheden van deze tijd gaan doen, dat hebben we al voor onze geboorte bepaald en die overeenkomst met onszelf komen we gewoon na, hoe dan ook.

Dank lieve donateurs, dankzij wie de website weer een jaartje in de lucht kan blijven, want je praktijk stilleggen is een ding, de doorgaande kosten zijn een andere. Dankzij jullie kan ik deze boodschap weer uitdragen, een liefdevolle, spirituele knuffel……

De boodschappen dragen niet meer de naam *Lichtvenster* omdat de sluiers inmiddels zijn opgeheven, maar dragen nu de naam *Diamonds of Light* aangepast aan het Nieuwe Licht en ze zullen dan verschijnen wanneer er vanuit mijn Hoger Zelf wat aan te reiken is. De komende weken kunnen er echter heel goed storingen in de communicatie netwerken gaan ontstaan, waardoor we nog verder in de eenheid met onszelf zullen worden teruggeworpen. Dat wordt ook vanzelf weer hersteld. Gebruik deze perioden en ga op zoek naar en beleef je Nul-Punt.

Lief mens, BEN gericht op je Hogere Zelf, je IK BEN Aanwezigheid en leef, werk, denk, voel, spreek en acteer vanuit je verbondenheid met je Hogere Zelf, en alles is goed……

Mogen we iedere beproeving doorstaan en daaruit verrijzen als wezens van puur Liefde/Licht, in Eenheidsbewustzijn en een enorm Onderling Respect…..

AnneJelena

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden