Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 


Golven Fotonen en Plasma

door AnneJelena Shanta

 

Het is alweer enige tijd geleden dat het laatste Lichtvenster uit de pen is gevloeid, kennelijk zelfs zolang, dat ik  een telefoontje kreeg met de vraag of alles wel goed met me was. Gelukkig is dat het geval en is alles helemaal top, alleen is de aard van de energie die over en door ons heen komt van dien aard, dat de dagen voorbij vliegen en het aardse lichaam er een stevige 24 uurstaak aan heeft om alle nieuwe energieën en aspecten te plaatsen, te integreren en te verankeren. Dat lukt alleen door daarvoor ruimte te maken, door al het oude los te laten.

Dat er veel te weinig zielen op aarde zijn om de nieuwe energie te verankeren, maakt deze taak er niet gemakkelijker op, maar het zal toch moeten gebeuren, om aarde te helpen zoveel mogelijk in balans en harmonie te blijven en niet al te veel op haar grondvesten te schudden, rook en vuur uit te spugen, en met veel te veel water te worden overspoeld.

We zijn met biljoenen zielen geïncarneerd om deze klus te klaren, maar slechts enkele miljoenen zielen herinneren zich deze opdracht nog en maken er serieus werk van. Een gedeelte probeert het maar is helaas niet standvastig en moedig genoeg, terwijl het grootste gedeelte nog in diepe slaap en onwetendheid verkeert en geheel voor eigen ego en welzijn voor sjokt, in de enorme chaos die zich op dit moment rondom ons heen aan het ontvouwen is

Het gros laat zich van alles op de mouw spelden en houdt zich bezig met klimaatveranderingen en vervuilingen op foutieve informatie gegrond. De klimaatverandering die gaande is, ontstaat namelijk vanuit een heel groots kosmisch gebeuren, doordat ons hele zonnestelsel op reis is naar een  nieuwe plaats is de ruimte, een plaats van veel hogere orde.

  

De heersende vervuiling kunnen we heel gemakkelijk aanpakken door onze grenzeloze begeerten en ons ontstellende egoïsme eens goed onder de loep te nemen en aan te pakken, door minder vlees te eten, minder te consumeren en de plastic verpakkingen uit te bannen… Hoe moeilijk kan het zijn... kost niets en houdt de portemonnee meer gevuld.

Onze gedachten zijn krachten en bepalen de inhoud van ons dagelijks leven. Laten we daarom stoppen met het denken aan vervuilingen en tekorten, maar er wat aan doen door onze begeerten in te perken. Aarde is een levend orgaan en heel goed in staat om de olie en gasvoorraden in haar innerlijk weer aan te vullen, mits zij daar de kans toe krijgt. De ontwikkeling van energie vanuit waterstof zal daar een grote bijdrage aan leveren.

Laten we het proces van klimaatverandering een beetje ondersteunen door een goede balans terug te brengen in de natuur, door alle elektromagnetische overlast terug te dringen, en niet langer toe te staan dat onze zintuigen en ons zenuwstelsel  als in een magnetron worden gekookt. Voor het behoud van ons leven zullen we een helder protest moeten laten horen tegen het ontrollen van het G5 net en verder. Maar helaas, er zijn te weinig wakkere zielen en chaos, onbeheersbare ziekten en pijnen zullen uiteindelijk ertoe gaan leiden dat dit netwerk weer zal worden ontmanteld. Maar ten koste van hoeveel slachtoffers????

Aarde is inmiddels omringd door tal van satellieten en er komen er nog duizenden bij om het G5 net werkzaam te laten zijn Daarnaast is zij omringd door een mantel van giftige metaaldeeltjes, uitgevlogen als chemtrails, die het nodige zonlicht tegen houden dat zo broodnodig is voor  het voortbestaan van ons leven en dat van de dieren en de natuur. Voel maar eens hoe koud het wordt als er zo’n spoor tussen jou en de zon in komt. Vind je het dan gek dat het klimaat overal ter wereld van slag is en de oogsten wereldwijd aan het vergiftigen, verdrogen of verwateren zijn?

Dit zijn allemaal redenen dat ik iets minder schrijf. Ik neem de tijd om mijn energie zo te leren verhogen dat het boven de vibratie van de G4 en G5 straling kan overleven. Dat het kan leren voort te bestaan op Lichtvoeding zolang dat nodig is, dat de innerlijke zintuigen de tijd en de gelegenheid krijgen zich goed te ontwikkelen, om de boodschappen van leiding van de Meesters, de Elohim en de Aartsengelen van Licht te kunnen ontvangen, om te weten hoe verder te kunnen als het grote moment van de omkering voor aarde en ons allemaal daar is.

Dat vraagt tijd, dat vraagt de stilte van afzondering, dat vraagt los zijn van alles van de wereld, Dat vraagt hoop, moed en een volledig vertrouwen in afstemming op beide werelden, zowel die van de geest als van de stof. 

 

Vanaf de lente equinox van afgelopen maart 2019 wordt de Lichtwerkers gevraagd de 12e dimensie van het eenheidsbewustzijn of Christus Bewustzijn op aarde te verankeren, en daarnaast om vanaf deze zijde van de sluier het Zevende Zegel te openen, wat kortweg uitgelegd betekent, individueel de zeven chakra’s tot op gelijke hoogte en harmonieën te hebben uitgelijnd en samengebracht, zodat uiteindelijk collectief de zevende trompet kan klinken. De grote trompet van volledige bevrijding.
Ga er maar aan staan.

De maanden mei, juni en juli 2019 zullen onder een samenwerkingsstand van de planeten Saturnus en Pluto maanden blijken te zijn van enorme veranderingen, die hun toppunt zullen bereiken in het jaar 2020. Op 2 juli a.s. beleven we een zoneclips die werkzaam zal zijn richting de eclips die zich zal voordoen op 26 december 2019, die op haar beurt een opmaat zal blijken te zijn voor een groots gebeuren op 18 februari 2020.

Dit alles zal wereldwijd tot de nodige veranderingen leiden, want iedere ziel zal toch echt moeten ontwaken, of bij weigering daarvan moeten overgaan naar de planeet die vanaf 1972 speciaal voor hun verdere evolutie is ontwikkeld  door tal van hoge Kosmische Wezens vanuit de hele Kosmos. In 1972 was ons universum zover geëvolueerd  dat het verder kon reizen naar een hoger ontwikkeld gebied, maar aarde was nog niet zover, liep zelfs eonen achter in ontwikkeling op de rest. Niet door het dierenrijk of het natuur- en mineralenrijk, maar door de mensheid.

Er is toen een compensatie van zo’n 20 jaren aan de mensheid gegeven om bij te komen in ontwikkeling, wat natuurlijk een bijna onbegonnen werk was. Maar een andere optie was om de aarde achter te laten, wat uiteindelijk haar einde en volledige oplossing zou zijn geweest, waardoor tal van zielen thuisloos zouden zijn geworden. Dat wilde onze Schepper niet, daarom zijn er nog eens zo’n 20 jaren aan compensatie bij gekomen, maar nu is de tijd op.

We zijn op grootse wijze geholpen en bijgestaan in onze versnelde ontwikkeling door tal van Lichtmeesters en Lichtgidsen om ons bij te spijkeren, met name ’s nachts, en zij zullen ons hoe dan ook bij blijven staan, maar de tijd is daar, dat ons universum met onze aarde ieder moment het Gebied van de Grote Stilte en Eenheid kan binnenstromen, waarmee alle sluiers tot de andere werelden plotsklaps zullen wegvallen, of onze zintuigen daar nu klaar voor zullen zijn of niet. 

 

Wat leven we in een spectaculaire tijd en die gaan we nog verder in. Ieder naar eigen afstemming en wilsvermogen. De trillingen om ons heen zullen alsmaar hoger worden.
Meer en meer cellen van onze op koolstof afgestemde lichamen zullen versneld moeten worden aangesloten en afgestemd op de kristallijnen cellen van onze oorspronkelijke Adam/Lilith Kadmon Lichtlichamen. Dat kan pijnen opleveren en vraagt om rust, rust en nog eens rust.

We zullen nog vóór de grote overgang al onze aspecten, vanuit alle hoeken van de kosmos, in onszelf geïntegreerd moeten hebben en moeten kunnen liefhebben in onvoorwaardelijke Liefde. Ga er maar aan staan, want niet alle aspecten zijn even lief en zachtaardig, maar toch zullen zij in onvoorwaardelijke Liefde getransformeerd moeten worden, alvorens verder te kunnen.

In 2023 / 2025 moet alle negativiteit op planeet aarde getransformeerd en verdwenen zijn om verder op te kunnen gaan met het universum. Nog héél veel werk aan de winkel dus, voor ons allemaal en ook voor mij. Vandaar dat er dus minder tijd  en energie overblijft om Lichtvensters te schrijven. Maar er is een nieuw Lichtfenomeen binnen gekomen aan het firmament van Light in Action en dat Licht draagt de naam  Maria Magdalena, die hopelijk wat van het schrijfwerk op zich kan nemen.
We zullen zien, de toekomst zal het uitwijzen, er gaat zoveel veranderen.

Wil je meewerken aan de versnelde ontwikkelingen voor de wereld en de mensheid in deze tijd, mail me dan even,  waarop ik je regelmatig en vrijblijvend krachtige affirmaties en meditaties toe zal sturen om in gezamenlijk groepswerk dit doel te bereiken. Ieder op zijn eigen tijd en plaats.

Wil je versneld het bewustzijn binnen je DNA ontwikkelen, maak dan een afspraak in de praktijk voor een Lichtontlading vanuit de Grote Centrale Zon via je IK BEN Aanwezigheid.

 

Voor nu, heel veel Liefde, Licht en Kracht en een fantastische tijd van Hoge Ontwikkeling toegewenst…

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden