Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort

 

door AnneJelena Shanta

 

Het is vandaag vrijdag 8 februari 2019, de dag waarop de opening begint van een tien dagen durende periode van een wijd geopende Galactische Poort. Van voorbij ons eigen Zonnestelsel kan hierdoor volop zeer hoge energie binnenstromen  om ons bewustzijn nog meer te verheffen en uit te breiden en op een nog hoger peil te brengen. De energie in Januari en de maanden daarvoor was al torenhoog, en die gaat dus nog hoger worden.

 

Wat hierbij aangenaam is, is het gegeven dat de vrijkomende energie zachter zal aanvoelen, vriendelijker kan zijn, omdat meer en meer mensen de afgelopen jaren hebben gereageerd op de energiegolven van ontwaking, die vanuit hun functie gewoon heftiger binnenkomen. Hoe de energie  de komende tijd  gaat aanvoelen ligt dus aan waar je staat op de evolutieladder en wat je hebt gedaan met de ontladen energieën van ontwaken.

 

Hoe eerlijk en moedig ben je geweest in een oprechte zelfbeschouwing. Hoeveel oude energieën, oude overtuigingen, aannames en ballast heb je los weten te laten uit je lichaamssystemen. Met hoeveel liefde en respect voor jezelf en alle leven heb je de leeg gekomen ruimten weten in te vullen. Wat en wie en vooral ook jezelf heb je weten te vergeven. In hoeverre heb je jezelf weten te ontwikkelen in alomvattende en onvoorwaardelijke Liefde, met name in de richting van al datgene, wat je juist als moeilijk en minder aangenaam ervaart in je leven.

 

In hoeverre kun je en durf je inmiddels jezelf weerspiegeld te zien in de meest lage verschijningsvormen die in deze wereld voorkomen om deze te kunnen liefhebben en opheffen vanuit de simpele wetenschap dat we in diepste wezen allemaal één zijn en slechts in uiterlijk vorm en gedragingen van elkaar verschillen.

 

In hoeverre oordeel je niet meer, laat staan veroordelen, en heb je alle vooroordelen die je in je leven hebt opgebouwd opgeruimd, zodat het nieuwe bewustzijn  ongestoord en onvervuild in je naar binnen kan stromen.

 

In hoeverre ben je je al bewust geworden van het gegeven dat iedere oorlog met al haar geweld, gemartel, verkrachten en doden een gevolg en uitwerking is van een cumulatie van al onze persoonlijke  negatieve gedachten en gevoelens van boosheid, jaloezie, achterdocht en haat, die zich ergens ter wereld uitwerken…

 

 

Ben je je al bewust geworden dat iedere escalatie van het element wind, dus zware stormen en orkanen een gevolg en een uitwerking zijn van onze negatieve gedachten? Dat alle vormen van wateroverlast een gevolg en uitwerking zijn van onze negatieve gevoelens en dat aardbevingen en vulkaan uitbarstingen een gevolg en uitwerking zijn van een cumulatie van al onze gevoelens, gedachten en gedragingen?

 

Het is dus lariekoek om miljarden te gaan uitgeven aan klimaatbeheersing. Het is dus lariekoek om onze kinderen, op een verkeerd been gezet, te laten demonstreren tegen klimaatverandering.
Wij zijn het zelf die met onze gedachten. gevoelens en gedragingen vanuit het verleden en het heden de chaos rondom ons heen hebben opgeroepen. Wij zijn het zelf die de Aarde hebben leeggeroofd, geplunderd en vervuild, enkel en alleen maar vanuit onze tomeloze begeerte naar meer en meer en meer. We weten inmiddels niet meer waar we met al onze spullen en afval naar toe moeten en dumpen het maar overal ter Aarde in onze mooie natuur, luchten en wateren.

 

We lopen mee in demonstraties, maar gooien onze kauwgum, blikjes en ander afval achteloos van ons af. We hebben de mond vol over het klimaat, maar rijden wel en masse  in onze auto’s richting de meest prachtige natuurgebieden, die het zwaar, heel zwaar te verduren hebben onder onze last, om daar onze hebzuchtige genoegens te kunnen uitleven in vakantie vieren, skiën en alles wat daarbij hoort.  Daarbij lange files veroorzakend met de nodige geluidsoverlast en vervuilingsuitstoot.

 

De mens weet werkelijk niet wat hij/zij veroorzaakt. Is er zich nog steeds niet van bewust dat al onze gedachten, gevoelens en daden beelden vormen in onze aura’s, die als voorbeeld dienen voor al die kleine en onzichtbare scheppingswezentjes, elementalen genoemd.  Zeer kundige Scheppingswezentjes, die deze planeet en al haar levensvormen in een ver, ver verleden zo prachtig en goddelijk volmaakt voor ons hebben geschapen, zodat wij hier onze levenservaringen konden opdoen en medescheppers konden leren zijn met onze Grote en Oorspronkelijke Schepper. 

 


Prachtige en zeer kundige scheppingswezentjes  die helaas door de tijden heen helemaal de kluts zijn kwijtgeraakt en nu de wereld scheppen en veranderen vanuit de afzichtelijke beelden die zij als voorbeeld voor hun schepping waarnemen in onze aura’s, vanuit onze negatieve, chaotische gedachten tot beelden gevormd.

 

Kunnen we hen dat kwalijk nemen? Neen, zij voeren slechts de aan hun gegeven goddelijke opdracht uit om de mens, als medeschepper van- en samen met de Grote, Oorspronkelijke Schepper, te dienen en hun wensen en opdrachten (zichtbaar in de menselijke aura’s) uit te voeren.
Ben je je hiervan bewust, dan weet je dat alles wat zich hier op deze planeet voordoet slechts een gevolg is van het eigen denken, voelen en doen en dat je met geen vinger naar een ander kunt wijzen over hetgeen zich in het- en jouw leven afspeelt, omdat we allemaal met elkaar een groot verenigd gedachtenveld vormen.

 

Willen we een beter klimaat, een Paradijs op Aarde, willen we een wereld zonder geweld, vervuiling en oorlogen, dan zullen we dus ons eigen gedachtenveld en onze gevoelswereld moeten zuiveren en geheel andere beelden scheppen in onze aura, die de elementalen vervolgens maar wat graag voor ons in nieuwe vormen willen gieten.

 

Vanuit een nieuw bewustzijn veranderen we dus helemaal zelf de wereld en dat kan zich op alle gebieden van bestaan voordoen. Vanuit datzelfde bewustzijn kunnen we de luchten, de wateren, de aardbodem en alle leven ook weer uitzuiveren van hetgeen haar is aangedaan. Vanuit dat bewustzijn kunnen we ook een geheel nieuw en aangenaam klimaat op deze Aarde tevoorschijn roepen. Vrede, Welzijn, Volmaakte Gezondheid, Eeuwige Overvloed en Eeuwige Jeugd.

 

 

Maakt dat het allemaal niet volop de moeite waard om tijd, rust en voldoende afzondering te nemen van alle omringende onrust en kabaal, om onszelf eens helemaal te doorgronden en onze gedachten, gevoelens en daden dagelijks te analyseren op positief en opbouwend zijnde, ofwel negatief?

 

Gebruik hiervoor de bewustzijn verruimende energie van de 10 dagen geopende Kosmische Poort die voortduurt tot en met 17 februari, waarop we vervolgens de  5 daagse periode van de Volle Maan ingaan. Waarna op 18 februari Cheiron voor 9 jaar het dierenriemteken Ram binnenloopt, daarmee een geheel nieuwe cyclus inluidend vol van nieuwe helingsmethoden, technieken en uitvindingen, die in staat zullen zijn directe heling uit te voeren. Waarna op 19 februari de Zon op 0 graden Vissen zal staan, wat het begin van het einde inluidt.

 

Ben je de komende periode in staat om alles, maar dan ook werkelijk alles los te laten, dan zal de lente equinox van 20 maart aanstaande een geheel nieuw begin voor je inluiden.
Een meer helder en positief bericht kan ik de wereld niet in brengen.  Dus lieve mens,
verplaats jezelf in je Hogere Mentale Bewustzijn met de hulp van de planeet Uranus en in je Hogere Emotionele Bewustzijn met behulp van Planeet Neptunus.

 

 

Beide planeten staan in deze tijd volop gepositioneerd op verhoging van ons bewustzijn en Pluto zet er extra kracht achter. Gebruik de krachten ervan en schep zo je eigen prachtige Paradijs op Aarde. Een Paradijs met een heerlijk, aangenaam klimaat, met schone, heldere en rijk gevulde wateren en luchten, met een prachtige natuur vol kleur en geur. Een Prachtwereld, waarin mens en dier en hogere Lichtwezens in volle respect en creativiteit, in volledige symbiose samenleven en werken.

 

Volop zegeningen vanuit schitterend Liefde/Licht en een fantastische, creatieve en rijke periode volop innerlijke groei toegewenst…

 

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden