Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

In duizenden jaren niet zo’n jaar als 2019

Door AnneJelena Shanta

 Daar zijn we dan, al weer achttien dagen geleden het gregoriaanse jaar 2019  binnen gegleden.
Ik benoem specifiek het *gregoriaanse*, want het Kosmische Nieuwjaar waar ik persoonlijk meer mee heb, begint pas met de lente-equinox van 20 maart a.s.
Met het jaar 2018 hebben we een jaar van grote en intensieve Licht-Injecties achter ons gelaten, met als een van de hoogtepunten de eerste Kerstdag  waarop we en masse het Licht van een nieuwe essentie van het Christus Bewustzijn in ons DNA hebben ontvangen. wat zich nu kan gaan ontvouwen en ontwikkelen.
Op de avond van 21 december heb ik het als een flitsend  visioen in mijn geestesoog mogen zien plaatsvinden en dat was indrukwekkend, zéér indrukwekkend, kan ik wel zeggen.Daarmee hebben we als het ware een nieuw en blanco schilderdoek gekregen, waarop we met onze gevoelens, gedachten, woorden en daden de schildering van een geheel nieuwe, persoonlijke en collectieve toekomst kunnen gaan invullen. Dus lief mens, wees vanaf NU extra bewust van hetgeen je denkt, voelt, zegt en doet, want al datgene is wat je eigen toekomst en dat van het collectief vanaf nu in veel sterkere mate zal bepalen dan ooit tevoren.

Met de dag zul je in het verloop van 2019 een sterkere mede-schepper gaan worden van je eigen toekomst, en als je eens even de tijd neemt om jezelf te beschouwen en eens te overzien welke  enorme veranderingen je hebt ondergaan vanaf begin 2018 tot nu toe, dan zul je verbaasd staan over de enorme invloed die al die Golven van Licht in 2018 op je hebben gehad.

2019 zal een spannend en verrassend jaar worden, beginnend met een gedeeltelijke maanverduistering tijdens de Nieuwe Maan periode van 5 januari j.l. in Steenbok, (die hebben we dus al achter de rug) en die deze maand wordt opgevolgd door een super Bloed/Volle Maan op 21 januari a.s. om 06.11 uur in Leeuw/Waterman, welke gepaard gaat met een volledige Maanverduistering. Daarna hebben we op 2 juli a.s. een totale Zonverduistering in Kreeft, vervolgens een gedeeltelijke Maanverduistering op 16 juli in Steenbok/Kreeft en ter afsluiting van al deze verduisteringen een ringvormige Zonverduistering op tweede Kerstdag de 26e december 2019, die alles, maar dan ook werkelijk alles in deze wereld definitief zal veranderen.

Er zullen zich in 2019 dan ook vele verschuivingen en veranderingen gaan voordoen en om die onder de aandacht te kunnen brengen, ben ik de donateurs dan ook meer dan dankbaar voor hun donaties, zodat ik de website weer een jaartje kan voortzetten.

Daarom wil ik alvorens verder te schrijven, eerst even opstijgen tot in de Drievoudige Goddelijke Vlam in mijn Heilige Hart en hen uitnodigen daarin binnen te treden, om hen op de juiste plaats en in de juiste ruimte en klankkleur in volle dankbaarheid te kunnen omarmen in de Roze Vlam van Goddelijke Liefde, en me daarbij afstemmend op de Kosmische Wet van de Cirkel, de Kosmos te vragen om de door hen geschonken donatie vanuit de Kosmos tienvoudig weer terug te laten ontvangen, in wat voor vorm dan ook.
Lieve donateurs, vanuit mijn *IK BEN* dank, dank, dank.

Terugkomend op het jaar 2019 staan met name het eerste kwartaal van 2019 de sterren en planeten zo dat we een heftig kwartaal kunnen verwachten.

De morgen van de Nieuwe Maan op 5 januari j.l. kwam ik in mijn lichaam terug om te bemerken dat mijn hartruimte bij binnenkomst wel vijf keer zo groot als normaal aan het opzwellen was. Het gevoel daarbij Goddelijk te Zijn was groots en overweldigend en heeft me tot op de dag van vandaag niet meer verlaten. Het wonderbaarlijke besef alles in een te zijn, vanaf de kleinste zandkorrel, tot de grasspriet, de bloem, de plant, de struik, de boom, het dier, het water, de lucht, de Engel en de Aartsengel, de Lichtmeester, de Elohim, alle sterren en planeten, de Deva’s en de Elementalen, ja werkelijk echt alles, was verweldigende Bliss en heeft de wetenschap van het meerdimensionaal en het meervoudig gefacetteerd zijn van iedere individu op deze wereld definitief in me bevestigd en gevestigd. De top van de Bliss verdween na enige tijd, maar de diepe rust en stilte van het Weten is gebleven en voelt als eeuwig.

We worden vaak omschreven als Sterrenzaden of Sterrenwezens, maar bij deze wil ik graag een stapje verder gaan en ons omschrijven als Zonnewezens, omdat we allemaal als drager van de Goddelijke Vonk afkomstig zijn uit het Hart van de Grote Centrale Kosmische Zon, en vanuit die meest verheven en centrale plaats van alle Leven zijn afgedaald via vele Zonnen, Sterren en Planeten tot op het diepste niveau waar we ons nu bevinden, en waardoor we meerdimensionaal en meervoudig gefacetteerd zijn geworden. We zijn allemaal een deeltje God en vormen allemaal met elkaar en met al wat is het totaal van God.

In 2019 kunnen we onze goddelijke gaven weer gaan leren hanteren en we zullen daar snel mee moeten zijn, want leven op planeet Aarde wordt schier onmogelijk.
De bodem van Aarde is geplunderd en vervuild en vergiftigd tot in haar diepste lagen.
De wateren zijn verworden tot olie en plastic depots, waarin oorspronkelijk zee- en rivierleven amper meer mogelijk is.
De luchten en de aarde atmosfeer zijn idem zwaar vervuild. Slechts in  geringe mate door ons als mensheid, maar volop door de schaduwkrachten, die ons krampachtig willen doen geloven dat wij het hebben gedaan en zo de klimaatverandering op ons geweten hebben.

Zij zijn echter de grote boosdoeners, door met hun vele atoomproeven grote gaten te hebben geschoten in de ons omringende atmosfeer met haar beschermende sferische sluiers en door diezelfde proeven ook nog eens Binnen Aarde te vernietigen.
Door dag in dag uit, al jaren en jaren, zeer zware en giftige metalen in ons luchtruim te sprayen als een donkere giftige deken, die ons afsluit van de ons verwarmende en  leven gevende zon. ( let hierbij op de uitdrukking  *verwarmende* en niet *opwarmende*).

Hoeveel groenten en fruit ik de laatste tijd niet moeten weggooien omdat ze was aangetast door de giftige metaaldeeltjes uit de chemtrails en dan durven ze deze nog hoger te belasten ook.

Bedenk, bedenk, bedenk dat er geen chemtrail uitgevlogen zou kunnen of mogen worden als dit niet geaccordeerd zou zijn door de regering, waarmee het gaan stemmen in wezen betekent te stemmen op de vernietigers van ons eigen leven en alle leven rondom ons heen. Is dat bizar of niet?

Nu gaan ze nog verder door vóór 2020 het G5 netwerk te willen uitrollen door heel Nederland.  Een militaristisch netwerk dat zich met uiterste precisie kan afstemmen op alle slimme meters in de huizen, alle mobiele telefoons die zijn afgestemd op wifi, en alle draadloze netwerken van computers, laptops en diverse apparatuur, elektrische auto’s, fietsen etc. etc. om deze om te zetten tot vervaarlijke magnetronovens waarin we gekookt, gegrild en verkoold worden. Kijk maar wat er gebeurd is tijdens de vreemde branden in Californië en andere streken, die volkomen willekeurig en in het geheel niet natuurlijk zijn gebleken.

Zodra het G5 netwerk is uitgerold gaat er nog veel meer gebeuren dat ongewenst is voor het voortbestaan van de mensheid. Het testosteron van iedere man die zijn mobieltje op zijn lichaam bij zich draagt wordt door de straling met minstens 70% verlaagt en zijn interesse zal meer komen te liggen bij zijn medemannen dan bij zijn medevrouwen. De grote golf aan transgenderschap is hiermee geïnitieerd en geactiveerd. Dat Is gezien alle reacties en gebeurtenissen in de laatste maanden al aan het gebeuren, waarmee meteen bewezen is dat het G5 netwerk al achter onze rug en ons medeweten om voor een groot deel is uitgerold, net zoals er al een Europees Leger achter onze rug om is gevormd, wat zichtbaar was aan de emblemen op de waterkannonnen die de Franse politie heeft gebruikt tegen de gele hesjes.

Ook op de vrouwen, toenemende onvruchtbaarheid, en op het DNA van onze kinderen heeft het de nodige invloed. Het denken van de mens wordt door de straling teruggebracht tot slechts 1% van het totaal en met de derde generatie is de vruchtbaarheid zo goed als gereduceerd tot nul. Heel veel lichamelijke klachten en pijnen zullen ons deel zijn, doordat ons hormoonstelsel en ons zenuwstelsel volledig zullen worden ontregeld. Zien, horen en geheugen zullen ernstig achteruit gaan.

Hoe gevaarlijk is het niet om een Pinokkio met een vaak hele lange neus aan het roer van het land te hebben staan, met de ambitie om de nieuwe leider van de EU te worden. Kunnen we het ons nog veroorloven te blijven slapen en geen actie te ondernemen. Zijn we het niet verplicht aan onze nazaten en alle Leven om nu heel snel wakker te worden en bewust en krachtig tegengas te geven.

Kan dat door een geel hesje aan te trekken? Neen, de problemen gaan veel en veel verder dan de meer oppervlakkige, maar wel intense maatschappelijke problematiek, die enkel wordt veroorzaakt door een democratie die liegt, bedriegt en vernietigt en ideologisch dus zo dood is als een pier. Waarbij we wel eerlijk de hand in eigen boezem moeten steken en eerlijk erkennen dat dit alleen maar heeft kunnen ontstaan door een slapende mensheid. Bovendien worden al dit soort acties meteen door de  schaduwkrachten beïnvloedt waardoor ze uiteindelijk uitmonden in zinloze en ongewenste chaos, rellen, mishandelingen en vernielingen.

De afgelopen maanden is het G5 netwerk versneld uitgerold in Oostenrijk en diverse delen van Zuid Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en nog andere delen van Europa, en zo kunnen we zien dat het ook een vernietigende uitwerking heeft op de natuur en hele sterke natuurfenomenen veroorzaakt, die het leven voor mens en natuur wel heel ongemakkelijk maken. Er zijn al mensen die zo ziek worden van de G5 straling, dat ze deze proberen te ontvluchten, maar als we er niets aan doen kan vluchten helemaal niet meer.

Wat wij kunnen doen is een innerlijk Lichtlegioen samenstellen van Violette Hesjes, die door bewust gebruik te maken van het Violette Vuur alle ongewenste, ongoddelijke verschijnselen transmuteren tot in zuiver Licht. We zullen er voor moeten zorgen dat onze persoonlijke trilling of vibratie uitstijgt boven de trilling van welk G netwerk ook.

We moeten stoppen met de gedachten en de innerlijke wens ons tot Lichtwezen te willen omvormen, want dat zijn we al lang. We moeten simpelweg erkennen dat we het AL zijn en het Innerlijk Licht gaan Leven en Uitoefenen.
We moeten ons in alle stilte gaan openstellen voor de boodschappen en het onderricht van onze Lichtgidsen, Lichtmeesters en ondersteunende Engelen, Aartsengelen en Elohim, en met hen allemaal samen moeten we gaan co-creëren in samenwerking met de Deva’s en de Elementalen.

Daartoe moeten we ons als eerste weten te verbinden met onze IK BEN Aanwezigheid, het Goddelijk Aspect in ons, want vanuit de persoonlijkheid lukt dit niet. De kleine wil van de persoonlijkheid moeten we in handen leggen van de grote Wil van God. Dan kunnen we vanuit onze IK BEN Aanwezigheid de Violette Vlam gaan hanteren om alle ongewenste situaties en zaken te transmuteren tot in Licht.

Zo gebruik ik persoonlijk heel veel de persoonlijke affirmatie van de verlichte Meester Saint Germain, die luidt: * I AM a Being of Violet Fire, I AM the Purity God desires* en spreek deze affirmatie vanuit de Vlam in mijn Hart heel regelmatig 3 x 3 = 9 keer uit (het scheppend getal).

Om de chemtrails te transmuteren gebruik ik een door mij samengestelde affirmatie die luidt: *Transmute, transmute by Violet Fire all chemtrails in the air, they are not of God’s desire*. Ook weer 3 x 3 = 9 keer vanuit de Vlam van mijn Hart.

Het Violette Vuur is de grote Goddelijke Kracht van Transmutatie, Zuivering en Vergeving en nog zo oneindig veel meer. Het is een Goddelijke Kracht waarmee we alle situaties, schaduwkrachten en ongewenste stoffelijke dingen kunnen uitzuiveren en transmuteren tot in het meest pure Licht.

We staan dus helemaal niet machteloos. We kunnen alles uitzuiveren en zegenen voor een heilzaam gebruik. Wil je als Lichtwezen dit vermogen goed onder de knie krijgen en planeet Aarde en alle leven in, op en rondom haar helpen voor een goed, gezond en welvarend voorbestaan, neem dan contact met me op om dit geheel vrijblijvend aangereikt te krijgen.  Een vrijwillige gift t.b.v. mijn werk mag wel worden gegeven en wordt op hoge prijs gesteld.
E-mail jelina993@gmail.com of telefoon nummer 0591-851871 (tussen 12.30 en 13.30 uur).

Maandag 21 januari a.s. beleven we om 06.11 uur een super Bloed/Volle Maan in Leeuw/Waterman. De energie ervan zal extreem hoog zijn, omdat alle planeten in ons Zonnestelsel afgestemd zijn op drie grote geopende poorten, en wel richting de Plejaden, de Zon Sirius en het grote Galactische Centrum. Zijn we met voldoende mensen in meditatie kunnen we misschien een open poort creëren naar de grote Centrale Kosmische Zon, de Bron van al ons leven en bestaan.

Wat zou het mooi zijn, als we met elkaar in staat blijken te zijn deze poort te openen om de grote Lichtinval, direct vanuit de Bron van Schepping, te laten plaatsvinden.
Het zal het einde betekenen van de schaduwkrachten, want die kunnen dit Licht niet verdragen.
Het zal onze bevrijding betekenen en een voortzetting van ons bestaan in een wereld van puur Liefde/Licht, vol creatieve werkzaamheid en eenheid in de diverse verscheidenheid van talrijke goddelijke gaven en talenten.

Kortom een Hemel op Aarde. Ik ga daarvoor, jij ook?

Heel veel Liefde en zegeningen…

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden