Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

De Winterzonnewende en het Kerstfeest 2018

door AnneJelena Shanta

 

De winterzonnewende en het kerstfeest 2018 konden wel eens heel speciaal worden voor ieder mens op deze aarde, maar zeker voor diegenen die zich er bewust op hebben afgestemd en er zich bewust op hebben voorbereid. Staat het kerstfeest sinds heugenis symbool voor de geboorte van Jezus de Christus, wordt deze geboorte dit jaar wel heel speciaal nu de grote Kosmische Gebeurtenis de Winterzonnewende, dat in de Hogere Sferen van de Kosmos altijd als een groots heilig Kosmisch Feest gevierd wordt,  plaats vind exact op 23;23 uur op vrijdag 21 december 2018.

23.23; een dubbel getal dat altijd staat voor een meestergetal.
Opgeteld het getal 10, afgerond tot het getal 1, dat staat voor een geheel nieuw begin.
Twee maal een vijf van de vijfpuntige Christusster, dus 2 pentagrammen, die samen een tienpuntige ster maken, de tienpuntige Ster van het Christusbewustzijn. Dat kan niet anders inhouden dan dat we a.s. Vrijdag met een grote Kosmische Gebeurtenis te maken zullen krijgen, die op alle leven op Aarde een enorme impact zal gaan hebben.
Zichtbaar dan wel onzichtbaar, tastbaar dan wel ontastbaar, geheel afhankelijk van het inwonend bewustzijn.
We weten dat het goed is, wat er ook gebeurt…

De ontwaakte mens is volop bezig over te gaan naar geheel eigen verantwoordelijkheid en wil vrijheid. Vrijheid van denken, spreken, voelen en acteren. Wil vrede en eenheid, wil een wereld zonder grenzen en beperkingen, wil een volledig zelfbestuur en eigen verantwoordelijkheid over het eigen leven, zonder hierin egoïstisch te zijn en zonder ook maar de geringste neiging schade toe te willen brengen aan het leven van een ander, omdat maar al te goed beseft wordt dat we allemaal, in onze uiterlijke individualiteit in diepste wezen één zijn, waarmee je beseft dat je alle schade die je aan een ander toebrengt in wezen aan jezelf toebrengt. Het absolute einde van oorlog, geweld, fraude en bedrog.

 


2018 was een jaar vol van inzichten en openbaringen. Een jaar van loslaten van al het oude, zowel fysiek, als emotioneel, als mentaal en als spiritueel. Velen zullen met mij tal van flitsen vanuit hun leven aan het blikveld voorbij hebben zien gaan, waarvan vele gebeurtenissen en verbintenissen je verbaasd hebben doen staan, want je zou nu beslist niet meer zo acteren en zeker bepaalde verbintenissen niet meer aan gaan.

Maar omdat voor velen dit leven op aarde het laatste of een van de laatste levens is, is dit leven een mengelmoes geweest en geworden, van het uitwerken van een diversiteit aan karmische processen vanuit tal van vorige levens die nog even aan de orde moesten komen. Of je het nou leuk vond, vindt of niet, het ligt gecodeerd in het bewustzijn van je DNA en wordt op de juiste plaats en tijd aangetikt door en vanuit het kosmische bewustzijn, om het deze keer goed te begrijpen en definitief uit te werken.

Terug kijkend op mijn leven vind ik het dan ook een enorme ratjetoe, waarin heel veel inzicht in- en vergeven van mezelf en anderen moest plaatsvinden, wat alleen maar lukt na het verkrijgen van de juiste inzichten. Ik hoop dat datzelfde opgaat voor veel van mijn incarnatiegenoten.

Al het oude afwerkend, worden de oude energieën losgelaten en worden de vrijgekomen ruimtes ingevuld met de nieuwe energie van deze tijd, die de drager is van het pure Christus Bewustzijn.
Vanaf dat moment maakt niets je zo gelukkig dan dit Christusbewustzijn ook ontwaakt te zien in je medemens. De herkenning maakt een ontmoeting tot een feest  en leidt tot tal van plotselinge glimlachen tijdens een wandeling op straat of in de natuur. Het innerlijk Licht wordt gezien en herkend. Prachtig…

Tal van inwijdingen vinden er specifiek nu plaats in het leven van de mensheid, maar niet alleen bij de mensheid. Deze inwijdingen vinden ook plaats in de levens van onze gidsen, beschermengelen en Lichtmeesters. Zo ook in het leven van de Christus en het zou mij niet verbazen als er om 23;23 uur op vrijdag 21 december 2018 een enorme grootse en heilige gebeurtenis plaatsvindt in de kosmos die de volgende inwijding van de Christus inhoudt, en die ongetwijfeld ook op ons een enorme impact zal hebben, evenals op alle lagere rijken hier op aarde, het mineralenrijk, het natuurrijk en het dierenrijk.

De dagen rondom het kerstfeest tot en met 3 januari 2019 (want in wezen duurt de jaarlijkse  kerstperiode 13 dagen) konden door deze grootse kosmische gebeurtenis, dan ook wel eens behoorlijk turbulent worden. Weet dat het goed is wat er ook gebeurt.
Vanaf 4 januari 2019 gaan we dan alweer de eerste Nieuwe Maan Periode in van 2019, waarmee de Heilige Energie zich blijft voortzetten.

De hele mensheid zal dit jaar gedurende deze heilige dagen worden ingewijd met het Christus Bewustzijn. Of ze zich hier nou bewust van zijn of niet, de geboorte en de activering van het Christusbewustzijn zal in hen plaatsvinden. Dit wordt dus een waarlijk collectief Kerstfeest, waarop in ieder van ons daadwerkelijk de Wedergeboorte van de Christus in ons hart plaats vindt..
Kon ik maar laten zien en voelen wat dat betekent…. Ik zal proberen het aan deze woorden mee te geven….

Vanaf dan zal de wereld heel snel gaan veranderen tot in een geheel nieuwe wereld.
Het Christusbewustzijn in de mens zal de leiding gaan overnemen en gaan zegevieren.
We zullen gaan leven en creëren vanuit een aanzienlijk hoger niveau, wat niet anders kan dan leiden naar een geheel nieuwe wereld. Een wereld van vrede, welvaart, positieve creatie, gezondheid, zuiverheid, waarheid en respect voor alle leven. Een wereld van helderzien, helderhoren, helderweten, telepathie,  levitatie, teletransport  etc. etc. En dat allemaal op zeer hoog niveau. Ver verheven voorbij de astrale vermogens die tot nu toe,  onterecht en gevaarlijk voor het welzijn van de ziel,  onze verheerlijking hebben ontvangen.

Als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het niet meer.

Volgens de kosmische Wet van de Cirkel dank Ik alle zielen die het afgelopen jaar in bewustzijn met mij mee zijn gereisd.
Volgens de kosmische Wet van de Cirkel dank Ik alle zielen die mij en de site gedurende het afgelopen jaar financieel hebben ondersteund, waarmee mij de gelegenheid is gegeven om tijd en  gelegenheid te hebben meer collectief het Kosmisch Bewustzijn uit te dragen.

Januari a.s. komt de rekening voor het in de lucht houden van de site weer binnen en daarom vraag ik specifiek in dit Lichtvenster, om volgens de Wet van de Kosmische Cirkel die het weer tienvoudig naar je terug zal laten stromen, weer een vrije donatie te willen schenken, zodat we  in 2019 weer verder kunnen werken.
2019; een jaar waarin we  het Christusbewustzijn in de praktijk moeten gaan leren brengen, analoog aan de ontwikkeling van ons menselijk  bestaan, dus in een bewustzijnsontwikkeling vanaf baby, tot peuter, tot kleuter, tot kind, tot puber, tot jong volwassene en volwassenenbewustzijn. Ik ben nog nooit zo benieuwd geweest naar een nieuw jaar…

Wat een interessante tijden gaan we tegemoet…..

Draag het Christusbewustzijn diep in je hart, ontvang Jezus de Christus de komende dagen met open armen in een wijd open hart.
Vier op vrijdag 21 december om 23;23 uur, gekoesterd in je Godsvonk en samen met je Lichtgidsen, Beschermengelen en Lichtmeesters Zijn Grote Inwijding bewust mee met alle Leven in de Kosmos, gegarandeerd dat je het zult voelen of zien.
Ik wens iedereen dan ook Christus  Gezegende Feestdagen toe en hierop aansluitend een Waar, Goddelijk Jaar 2019…een Jaar waarin Alles Nieuw Wordt en Zal Zijn

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs
, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot…… 

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden