Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

IK BEN DIE IK BEN…… en dus Volmaakt

Door AnneJelena Shanta

 


We gaan alweer richting het einde van het jaar, en daarmee richting de verankering van de 12e dimensie met planeet Aarde  en terwijl ik dit Lichtvenster schrijf  bevinden we ons pal voor de kosmisch belangrijke periode van 21 tot 25 november, met 22 november als hoogtepunt. Een periode waarin alle poorten die  tot ascensie voeren openstaan, terwijl wij ons in het midden ervan bevinden. Dit maakt het aanzienlijk gemakkelijker voor ons  om ons met deze interdimensionale wegen tot ascensie te kunnen verbinden. En dit al voor de derde keer dit jaar.

Zo’n grootse gebeurtenis heeft altijd te maken met een keuze van het collectief, en degenen die al ontwaakt zijn spelen een belangrijke rol in die keuze. De tijd is daar, dat we iedere vorm van afscheiding los laten. Dat we collectief gaan beseffen dat we in onze differentiatie toch allemaal één zijn, te beginnen met het gegeven dat God niet ergens buiten ons is, in een of andere afgescheiden situatie boven ons, voor, beneden of achter ons, maar dat Deze diep in ons verankerd is, als een prachtige Drievoudige Vlam in ons hart. Een stralende Vonk die we vanuit een juist gericht bewustzijn helemaal zelf kunnen ontsteken. Geen pastoor, dominee of paus voor nodig.  


Ik zie bepaalde wenkbrauwen al fronsen, want als je eeuwenlang is voorgehouden dat God ergens ver boven jou vandaan aanwezig is, heel hoog in de hemelen en jij als eeuwig zondaar nauwelijks je ogen naar Hem/Haar mag opheffen, dan vind je ongetwijfeld wat ik hier verkondig nogal boud gesproken.

En toch is het waar wat ik zeg, dat we God in al Zijn/Haar Goddelijke Vermogens in het midden van ons hart met ons meedragen en dat deze tijd met al haar kosmische golfimpulsen er speciaal voor bedoeld is dat wij ontwaken voor deze waarheid, en volledig los komen van alle beperkingen en verdraaiingen die ons eeuwenlang zijn opgelegd.

Op en rondom 11-11 jongstleden hebben we  enorme instromen aan Lichtcodes bevattende kristallijnen fotondeeltjes  over ons uitgegoten gekregen en de energieën die ons overspoelen tussen 21 en 25 november gaan ervoor zorgen, dat we nog verfijnder worden afgestemd om onze meester energieën op te roepen, die we nodig zullen hebben om onze regenboogkleurige kristallijnen lichamen van Licht te kunnen bewonen, die op hun beurt geactiveerd zullen worden door de versterkte energieën van december 2018 en januari 2019.

Er zullen goddelijke DNA codes in onze levensvelden worden binnengebracht en het is aan ons om deze met open armen te ontvangen en in ons DNA bewustzijn te installeren of niet, want we hebben ieder bij onze oorspronkelijke schepping onze vrije wil geschonken gekregen.

 


Persoonlijk heb ik allang mijn eigen kleine wil overgedragen en in handen gelegd van de Grote Wil van God en leef daarmee alleen nog maar vanuit communicatie met de Drievoudige Goddelijke Vonk in mijn hart. Dat te ontdekken en te doen was het doel van mijn incarnatie, wat ik gelukkig nog op tijd heb ontdekt.

Zo zijn we allemaal vanuit onze persoonlijke unieke ziele code geïncarneerd met een bepaald doel, maar helaas zijn er nog veel te weinig van ons ontwaakt door teveel ondergesneeuwd en vast geraakt te zijn in de alledaagse beslommeringen en overleven. Daarom is het ook zo’n chaos overal in de wereld.

Alle natuurkrachten spannen zich in om de mens te doen ontwaken, lukt dat niet goedschiks, dan maar op een meer drastische wijze, en die drastische wijze wordt op haar beurt weer als speelveld gebruikt door de schaduwkrachten, omdat die dol zijn op menselijke angst en verdriet.
Dat is hun voeding. Voeding die zij nodig hebben om te kunnen voortbestaan.

Willen wij dus de schaduw overwinnen, dan moeten we ons vrij maken van angst en verdriet en in pure Liefde en Licht heel sterk op onze beide benen gaan staan, in een onoverwinnelijke verbinding met onze Schepper. We kunnen natuurlijk blijven wachten op allerlei buitenaardse wezens die ons zullen komen helpen, zoals velen ons willen doen geloven, maar dat wordt dan wel een eeuwig wachten, want wij zijn het zelf op wie gewacht wordt.

Alle zielen op Aarde die hier nu zijn geïncarneerd komen van her en der uit dit universum en vanuit andere hemelruimten, en we moeten ons dit collectief gaan herinneren en er samen de schouders onder gaan zetten om een geheel  Nieuwe Aarde te gaan creëren. Een meer goddelijke Aarde en alle hulp van Lichtwezens van binnen, buiten en rondom Aarde is hierbij natuurlijk van harte welkom, maar die zal niet eerder komen, dan dat wij zelf eerst het Licht hier en in ons geactiveerd hebben.

Om dat te kunnen doen moet men eerst vrijelijk kunnen communiceren met de IK BEN DIE IK BEN, de Goddelijke Vonk of Drievoudige Vlam in het eigen hart. Dat vraagt om het bewust opbouwen van een verbindingsbrug hier naar toe, en om heel specifieke meditaties die niets meer van doen hebben met de meditaties zoals die tot 2012 werden gegeven.
Dat vraagt om een onthechting en vrijkomen van al het oude.

Daartoe zal ik in 2019 vrij toegankelijke verhandelingen gaan geven, maar daarover meer in het volgende Lichtvenster (s). Nu is het goed te weten dat het wijs is om ons bewust te openen voor de ontvangst van de nieuwe Lichtcodes, en om voldoende rust en stiltemomenten in ons dagelijkse leven in te bouwen, om deze Lichtcodes na ontvangst te kunnen integreren in het bewustzijn binnen ons eigen DNA.

Waarom rust en stilte?
Er zullen ontkoppelingen plaatsvinden, celkernversmeltingen, subatomaire implosies in alle lichamen, er zullen meervoudige openingen plaatsvinden van kosmische zegels die nu nog verzegeld zijn. De fotonstromen zullen heel doelgericht hun plaats van bestemming gaan opzoeken en innemen. Stel je eens voor wat dat een innerlijke beroeringen gaat opleveren. Niet alleen in de menselijke leefsystemen maar ook in die van Moeder Aarde.
De lichamelijke reacties kunnen of zullen dan ook zeer variabel en mogelijk talrijk zijn.

Daartegenover levert het heel veel op.
De opbouw en uiteindelijke realisatie van het Kristallijnen Christus Bewustzijn, Een versterkt en meer helder contact met het Hogere Zelf, de opbouw en uiteindelijke realisatie van het nieuwe Lichtlichaam en een veel eenvoudiger en gemakkelijker contact met alle Hogere Wezens van Licht.

Het worden interessante tijden, waarin we de duiven vanuit de atmosfeer in onze handen zullen kunnen oproepen zoals de Meester Jezus dat kon, en we zullen kunnen manifesteren zo we dat willen en ons hier goed op voor bereiden.

Daarvoor hoeven we maar een weg te gaan…….. DE INNERLIJKE WEG.
De Goddelijke Vonk is volmaakt, leven vanuit die Vonk zal dan ook een leven van volmaaktheid zijn.


Een hele bijzondere tijd van Liefde/Licht toegewenst en graag tot het volgende Lichtvenster


Liefde, Licht, Compassie, Vergeving, Dankbaarheid, Samenwerking, Respect en Eenheid is wat deze wereld en wij nu allemaal in alle eenheid nodig hebben, en wat ik jou, mijzelf en alle Leven dan ook volop toewens.

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs
, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot…… 

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden