Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 


Van Zon naar Centrale Zon

door AnneJelena Shanta


Het is al weer 1 oktober en er zit enige tijd tussen dit Lichtvenster en het vorige, want er is zoveel gebeurd tijdens afgelopen zomer en de energie in deze periode was zo intens, dat ik iedere dag een dag tekort kwam en de gelegenheid voor het schrijven van een nieuw Lichtvenster eenvoudig weg ontbrak. Ook de plaatsing van de intense hoeveelheid energie die over ons werd uitgestort, en de inwijding die daarmee gepaard ging, namen mijn wezen zo in beslag, dat de inspiratie tot schrijven ontbrak. Maar wat een prachtige tijd en wat zal de evolutie van al hetgeen moet gaan plaatsvinden nu veel sneller gaan.

Was het gemakkelijk? Neen, beslist niet. Het Licht en alles wat daarmee gepaard ging was heerlijk, maar door de tegenwerkende bewegingen van de schaduwkrachten werden deze Lichtinstromingen vaak zo gruwelijk verstoord, dat het soms heel pijnlijk was om deze te integreren en te gronden door de vervormingen van de schaduwkrachten, die eerst weer getransformeerd moesten worden tot in zuiver Licht.

In het besef dat deze woorden voor velen nog acacadabra zijn, schrijf ik toch verder, want ieder woord van bewustzijn wordt vastgezet in het collectieve veld van  bewustzijn en zal ooit opgevangen, begrepen en uitgewerkt worden, en daar doe ik het voor.

De maand augustus was een groot geschenk voor de mensheid en zouden ze in hun dag/bewustzijn beseffen wat hen allemaal geschonken is, dan zouden ze allemaal en masse, hun slavenbestaan direct aan de kapstok hangen en gaan genieten, eindeloos genieten. Mooie dingen gaan creëren, de wereld en elkaar gaan ontdekken in een eenheid van aangenaam, creatief en gezellig samenzijn, in volle respect en gezamenlijk hun diepere innerlijke droom gaan leven. (Zodra we dit doen zal het allemaal veel gemakkelijker en sneller gaan)

Dat mogen de ontwaakten onder ons nog gaan meemaken, want het DNA van onze diamanten en platina millenniums  is gedurende de afgelopen maanden volop geactiveerd en werkzaam geworden en deze prachtkinderen, voor zover ze niet  in een verslavende ban zijn geraakt van de bling/ bling van alle technische snufjes van de schaduwkrachten, zullen nu versneld de Nieuwe Wereld gaan neerzetten. (Ik zie ze trouwens terwijl ik dit schrijf massaal al die troep aan de kant gaan gooien, zodra ze vanuit hun innerlijk ontdekken dat ze veel interessantere en levendiger dingen kunnen doen, ontwerpen en ontwikkelen).

En de energie instroom? Die gaat gewoon door. We hebben allemaal al kunnen zien hoe de kleur van onze zon van zonnegeel (de kleur va de ziel ) inmiddels getransformeerd is tot in de kleur van goddelijkheid, de platina witte kleur, de kleur van de Monade.

We zien letterlijk voor onze ogen onze zon transformeren tot in een Centrale Zon, die haar invloed zal doen gelden op alle leven in het toekomstige zonnestelsel omdat ze hiertoe uitverkoren is. Helaas zijn de meeste mensen zich hiervan nog totaal niet bewust.

Planeet Aarde zelf is afgelopen zomer volledig haar vijf dimensionale Bewustzijn binnengegaan, nu wij mensen nog.
Dat moeten wij zelf doen, want daarvoor zijn we in deze tijd geïncarneerd. Degenen op wie wij wachten zijn wij zelf…….. Dus stop met wachten en ga aan het werk om je persoonlijke verbinding tussen Hemel en Aarde te bouwen en te activeren, zodat via jouw persoonlijke verbindingslijn de Hemel op Aarde kan indalen.

Stop met de ten hemel rijzende meditatie vormen en begin je eigen verbinding te bouwen in hemel neerdalende meditatie vormen. Leer je verbinding te maken tussen de grote Centrale Zon en de Zon van Gelijke Druk in Binnen Aarde. Leer je bewustzijn aan te sluiten op Shamballa, waar het Goddelijk Plan voor Planeet Aarde en Mensheid bekend is, en vanwaar het in het collectieve bewustzijn van de Meesters van Licht en van de Mensheid wordt ingeprent.


Ik wilde dit de afgelopen zomerperiode gaan plannen en uitschrijven, maar door de vele gebeurtenissen en door het feit dat ik me ben gaan ver*één*igen met de Christ Councils, zowel op Aarde als in de Hemelen, is het er niet van gekomen.
In mijn voorwoord op de site geef ik al wel aan dat het enige wat ik vanaf deze zomer nog wil gaan doen is, het bewust leren bouwen van de persoonlijke verbindingsbrug tussen Hemel en Aarde, aan die mensen die innerlijk aanvoelen hoe belangrijk het is om deze brug bewust paraat te hebben, en om via mijn praktijkwerkzaamheden de ontwikkeling en opbouw van het Lichtlichaam verder te helpen ondersteunen.
Daar zijn de groepshealingen heel geschikt voor.

Nu Planeet Aarde erin is geslaagd om haar Goddelijke Vijf Dimensionale Identiteit weer te heroveren, zal alle leven op Haar dit gegeven moeten volgen. Al het oude wat hieraan niet voldoet kan niet meer op de planeet blijven bestaan. Dat geldt voor mensen, dieren, mineralen, natuurvormen, maar ook voor alle organisatiestructuren die niet geïmpregneerd zijn met dit Goddelijke Vijf Dimensionale Licht. Alles wat niet van Goddelijke Aard is zal nu heel snel het veld moeten ruimen en dat is nogal wat.

Onze Zon is nu puur spiritueel, onze Zon is ons Leven, dus ook ons leven zal puur spiritueel moeten zijn om hier te kunnen blijven bestaan. ( Pas daarom op voor het overgaan op-  en de vervanging ervan door Led licht, want dit licht is dood en mist het leven gevend Leven van de Zon).

Hoe meer je al hetgeen rondom je heen loslaat, hoe meer nieuwe wijsheid in je naar binnen kan stromen. Is het bijvoorbeeld niet de waanzin ten top om je bezig te houden met het nemen van allerlei klimaat maatregelen en je daarvoor ik weet niet hoeveel van je inkomen te laten afpakken, nu je weet dat de Zon alsmaar sterker, heter en intenser zal worden in haar transformatieproces richting Centrale Zon, dat dit vanzelfsprekend ook geldt voor Planeet Aarde, omdat onze Zon nou eenmaal verbonden is met de Zon van Gelijke Druk in Binnen Aarde.

Dit is een goddelijk voorbestemd transformatie proces en aan die enorme spirituele ontwikkeling kun je jezelf alleen maar aanpassen, door je eigen spirituele Lichtlichaam bewust te ontwikkelen middels de persoonlijke Verbindingsbrug tussen Hemel en Aarde.

Heb je die Verbindingsbrug eenmaal gebouwd dan doorschouw je heel snel hoe alle organisatiestructuren op deze Planeet alleen maar gebouwd zijn op angst, pure angst en overlevingsdrift, en dat alle streven naar bezit, macht, status en geld alleen maar voortkomen vanuit een innerlijk verlangen om aan die angst te ontstijgen en er boven te kunnen staan. Alleen maar illusie,  een tijdelijk ontkomen aan, want eenmaal zal toch de Ware Weg terug toch weer gevonden moeten worden, wil de ziel niet afglijden tot in de onderwerelden, en de tijd daarvoor is niet meer zo lang.

In 2025 wordt door de Hiërarchie van alle Meesters van Licht de situatie omtrent de mensheid wederom bekeken en mogelijk herzien.
In 2038 moet de eerste grote collectieve omwenteling van deze eeuw haar beslag hebben en moet iedereen middels inwijding het Christus Bewustzijn weer in zichzelf geïntegreerd hebben.
In 2075 zal de tweede grote collectieve omslag in deze eeuw plaatsvinden en zullen de inwijdingen van Verzaking en Wederopstanding hun beslag moeten gaan krijgen.


Voorlopig zijn we nog wel even bezig, alhoewel er onder ons vertoeven die op deze Planeet zijn geïncarneerd, die deze inwijdingen al weer paraat hebben in hun dag/bewustzijn.
Alles zit namelijk al in ons, daarom is het zo belangrijk onze aandacht te verplaatsten van het horizontale naar het verticale, om zo weer te kunnen her-inneren.

Oktober 2018 zal een maand zijn van zeer intense energie, die afhankelijk van de innerlijke staat ofwel ons verlichte welzijn zal verhogen, dan wel het bewustzijn versneld zal doen ontwaken en uitwerken, wat ongetwijfeld minder gemakkelijk zal zijn.
De Planeet Venus zal deze maand een sterke invloed uitoefenen op het Leven op Planeet Aarde, dus op het relationele Leven. Het zal dan ook interessant zijn het leven vanuit die optiek te beschouwen en te benaderen.

Een hele goede tijd toegewenst.
Ik zal mijn uiterste best doen om de educatie omtrent de Verbindingsbrug zo snel mogelijk te omschrijven.
Ik zal er lezingen over organiseren en je kunt me natuurlijk altijd bellen tussen 13.00 en 13.30 uur voor nadere informatie. Tel. nr. 0591-851871 t.n.v. AnneJelena Shanta. ( De Kosmische Naam die afgelopen zomer mijn eigendomsrecht is geworden).


Liefde, Licht, Compassie, Vergeving, Dankbaarheid, Samenwerking, Respect en Eenheid is wat deze wereld en wij nu allemaal in alle eenheid nodig hebben, en wat ik jou, mijzelf en alle Leven dan ook volop toewens.

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs
, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot…… 

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden