Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

Volgende zonnestromingen, nog sterker dan de vorige

door AnneJelena


Het is 16 april, de dag van Nieuwe Maan en de tweede dag van een periode van nieuwe zonnegolven vanuit de Centrale galactische Zon. Zonnestromingen die een heftige periode inluiden van veel emotionele beroering, en een snelle en plotselinge instorting van maatschappelijke structuren die niet passen binnen de frequenties van de Nieuwe Tijd.

Afgelopen nacht op het precieze tijdstip van de Nieuwe Maan om 03.57 uur is er ter bevordering van de wereldvrede, een wereldwijde vredesmeditatie gehouden. Een meditatie waar ik graag aan mee heb gewerkt en die mij liet voelen en zien, dat er wereldwijd vele mensen acte de presente hebben gegeven. De  meditatie was krachtig en sterk, en zal ongetwijfeld haar invloed ten goede van Gaia en al haar leven doen gelden. Het voelt heerlijk om je innerlijk te voelen gloeien te midden van zo’n fantastische groep mensen, die in eenheid belangeloos werkzaam zijn, ten behoeve van het algeheel welzijn van wereld en mensheid.

We zijn met 7.6 miljard mensen op deze wereld, waarvan er nu 41% ontwaakt zijn, maar waarvan slechts 5% van deze 41%  daadwerkelijk ontwaakt is en dag en nacht heel bewust de verantwoordelijkheid van dit ontwaken in de praktijk brengt. Dat is niet veel. Dat is nog veel te weinig, want de shift kan pas plaatsvinden vanaf het moment, dat tenminste 51% van de wereldbevolking zich bewust is van de zich aandienende Nieuwe Tijd en zich hiervoor bewust wil gaan inzetten.

Er wordt wel eens gevraagd wanneer *de event* eindelijk gaat plaatsvinden. Daarop is geen ander antwoord mogelijk dan dat we er midden inzitten. De ene na de andere zonnestroming spoelt al tijden over en door ons en moedertje aarde heen,  om ons bewustzijn te verhogen zodat we zullen ontwaken, ons gaan herinneren wie we zijn, waar we vandaan zijn gekomen, en wat we hier zijn komen doen op dit specifieke stukje tijdlijn. Maar het zijn niet alleen zonnestromingen, er komen ook stromingen aan kwantumlicht en gammalicht vanuit vele stelsels rondom ons heen hier naar binnen, om het bewustzijn binnen ons DNA vooruit te helpen. We kunnen inmiddels ervaringsdeskundig worden geacht in het gevoelsmatig onderscheiden ervan. Persoonlijk kan ik dat in ieder geval en ik merk het ook op bij cliënten en bij de deelnemers aan de meditatiegroepen.

Dat voelt lang niet altijd even aangenaam. Bij alle blokkades in onze lichamen levert het groeipijnen op, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als etherisch. Het veroorzaakt slaapstoornissen, vreemde en chaotische dromen, duizeligheid en vermoeidheid. Geheugenstoornissen, zoeken naar woorden en zoeken naar namen, soms tot in het gênante aan toe, maar het is niet anders en gaat weer voorbij. Aanvallen van misselijkheid, een soort van reumatische spierpijnen, zware benen en stramme heupen. Alles moet los, al het oude moet worden verwerkt en losgelaten, zodat het nieuwe vrijelijk en soepel kan doorstromen.

Dat kun je in je eentje doen, maar je kunt het ook doen met de hulp en onder begeleiding van een spiritueel coach/healer. Dat werkt sneller en zij kunnen je lichtlichamen ook nog eens een zetje vooruit geven in ontwikkeling. Zoveel tijd hebben we niet meer, het lichtvenster sluit zich weer in of rond 2025.

Dat worden pittige jaren voor de 59% nog steeds niet ontwaakten als ik beschouw waar ik zelf doorheen heb moeten gaan, nadat ik in 1987 ben wakker geroepen, maar ook voor de 36% ontwaakten die het nieuwe bewustzijn nog steeds niet geheel omarmd hebben.

De tegenwerking van de schaduwkrachten wordt namelijk steeds sterker en fanatieker, omdat ze als katten in het nauw zitten en toch met man en macht hun controle over aarde en ons willen behouden. Voor ons is het vechten tegen een onzichtbare vijand die over een enorme hoeveelheid occulte kennis en technieken beschikt, waarvan het overgrote deel van de mensheid geen flauwe notie heeft.

Zo gooien ze onze kruinchakra, ook wel duizendbladige lotus genoemd volkomen in de war, door met de tijd te rommelen, waardoor wij ons niet goed meer kunnen afstemmen op de scheppende kracht in het  universum. De duizend blaadjes van deze Lotus zijn  allemaal ruimte/tijdcellen, die de bestemming in zich dragen ons verder op weg te helpen tot in de volgende manifestatie.

Op dit moment in de tijd moeten wij al onze levensaspecten naar ons toe trekken en omarmen om als een *eenheid* over te kunnen gaan naar de vijfde dimensie. De ruimte/tijdcellen in onze kruinchakra kunnen hun werk voor ons niet doen, als zij in hun natuurlijke afstemming worden verstoord door het instellen van zomer en wintertijden en door de wereldklok heel bewust, dan weer wat achter en dan weer wat vooruit te laten lopen, zoals dat recentelijk het geval is. Het lijkt misschien nauwelijks wat voor te stellen, maar het heeft verstrekkende gevolgen, heel verstrekkende gevolgen voor ons broodnodige, huidige evolutieproces, want de drie dimensionale aarde krijgt geen levensenergie voor haar voortbestaan meer, dus in deze derde dimensie is overleving geen optie meer voor ons.

Wij worden op geraffineerde wijze vastgehouden in de oude wereld door allerlei officiële herdenkingen van rampen, tegenslagen en oorlogen. Gooi er een vrije dag tegenaan en iedereen is weer blij en gaat er zonder na te denken in mee. Onze prachtige Nieuwe Tijds kinderen worden emotioneel en mentaal vergiftigd met allerlei horrorverhalen en beelden van de tweede wereldoorlog en andere, onder het mom van: zoiets mag nooit meer gebeuren.

Waarom in hemelsnaam? In deze kinderen zit geen enkel grammetje aan oorlogsmentaliteit. Zij zijn geboren om pure liefde, schoonheid, eenheid en harmonie te brengen in deze wereld. Waarom hen hersenspoelen en vergiftigen met energieën die zij van nature helemaal niet in zich dragen omdat ze niet meegeboren zijn? Laat hen zo puur en zo zuiver zijn en blijven als ze zijn geboren. Zij zullen de laatsten zijn die een oorlog opstarten, dus die beelden en verhalen hebben zij helemaal niet nodig.


Volgende maand echter wordt het overgrote deel van de mensheid door alle *georganiseerde* herdenkingen weer terug gegooid op de oude tijdlijn van kommer en kwel, en dat terwijl we juist alles los moeten laten om het niet weer te creëren.

Ik herinner me nog goed de keer dat ik als klein kind een stoet mensen in een dodenherdenking zag lopen. Dat vond ik heel gek en sprak vanuit mijn innerlijke wijsheid uit: *Wat raar, die mensen lopen achter hun eigen kist aan*. Dat kwam me natuurlijk op een fikse afstraffing te staan waardoor ik het voorval nooit vergeten ben.

Vanaf dat moment ben ik wel de betrekkelijkheid van de zogenaamde volwassenheid gaan inzien. Het heeft me geleerd mijn innerlijk weten beter diep in mezelf terug te trekken en oppervlakkig bezien in hun protocollen mee te gaan. Gelukkig nooit zo diep dat ik mijn afkomst, mijn Zijn, en mijn doel van geboorte en bestaan ben vergeten. Wel heb ik helaas, door het bestaan van een te diepe kloof en te weinig mensen om me heen van dezelfde trilling, voor de lieve vrede en door innerlijke verwarring nogal wat zijpaden gelopen. Maar…. door dat te doen is ook weer veel geleerd en worden de omgeving en alle illusies beter doorzien en begrepen.

De volgende ernstige vergrijpen die de schaduwkrachten op ons plegen zijn:
-  de fluoridering van ons drinkwater, waardoor onze antenne op de kosmos, onze pijnappelklier verkalkt en uiteindelijk versteend raakt,  en er geen contact met onze oorsprong meer mogelijk is.
het vergiftigen van ons voedsel. Denk aan genetische manipulatie en de monsanto round up vergiften.
het uitvliegen van door en door giftige chemtrails, die een schier ondoordringbaar schild van vergif leggen tussen onze zon, die ons leven geeft, en onze aarde, en die ons bij iedere ademteug die we plegen, ziekmakend vergiftigen. Niet alleen ons, maar ook onze voedselketen, onze wateren, onze natuur en onze dieren. Al het DNA wordt er letterlijk door aangevreten.
het aanzetten tot overmatige consumptie en spelen en afhankelijk zijn van hun technische vernuften en speeltjes, waardoor de aarde alsmaar verder uitgeput raakt en de afvalberg oprijst tot hoog in de hemelen.
het gestadig uiteendrijven van gezinnen, families, zielsverwanten en zielfamilies met ontworteling en verzwakking als gevolg.
Het opdringen van onderwijs dat iedere intelligentie en creativiteit van de ziel doodt, en deze gevangen zet in allerlei zogenaamde wetenschappen en historische feiten die grotendeels op onwaarheid berusten, en ook nog eens vanuit intense boosaardigheid opzettelijk geënsceneerd zijn.Deze rij kan ik nog veel en veel langer maken, maar *genoeg is genoeg*, en dat is het wat wij en masse moeten zeggen.

Waarom blijft de mens slapen? Omdat het uitzoeken en vinden van waarheid pijnlijk is en boosheid oproept, boosheid richting de ander, maar vooral ook boosheid richting zichzelf, door zo lang, zoveel valse illusies voor zoete koek te hebben geslikt.

Volgende maand krijgen we vanaf de 15e tot de 22e weer zo’n periode vol zonnestromingen, want alle lelijkheid en alle illusies moeten boven water komen. Alles wordt opgeklopt en omhoog gebracht, zodat we er niet meer omheen kunnen. Dan kun je ontwaken en het gaan verwerken, of je kunt het blijven ontkennen en afweren. Wat van deze beide keuzes de beide gevolgen, zijn komt later aan de orde.

Eerst moeten we de zonnestromingen van deze maand door, die zo sterk zullen blijken te zijn, dat er zelfs mensen bang voor zullen worden. Er zal heel veel gevraagd worden van ons uithoudingsvermogen, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Dus rust veel, ga veel de natuur in, drink veel water en realiseer je extra goed,  dat jij, door je gevoelens, gedachten, woorden en daden zelf de schepper bent van je eigen wereld,  en dat ook deze persoonlijke scheppingswerktuigen worden versneld en bekrachtigd door de versterkte zonnestromen.

Bedenk en spreek uit: *Genoeg is genoeg* en sta hiervoor op je strepen.

Goede vaart met de veiligheidsriemen om richting de Volle Maan van 30 april a.s.

Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot……


In AL EEN... Love/Light en Light/Love

AnneJelena

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden