Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

Krachtige energieverschuivingen op de kosmische agenda.

door AnneJelena

 

 

We zijn aangekomen bij het einde van de maand maart 2018, een maand van enorme energieverschuivingen die gaat afsluiten met een krachtige, Volle Bloedmaan vlak voor pasen, waarop we met krachtige energie verschuivingen te maken krijgen. Vanaf de lente-equinox van 20 maart jl. hebben we golf na golf aan zonnestormen over ons heen gehad, die maar liefst een kracht hadden van 160,000,000,000 megatons aan TNT. Het waren snelle, korte golven van Licht afkomstig van de centrale Zon, die een scala aan lichamelijke, emotionele en mentale reacties in de mens hebben opgeroepen.

Persoonlijk heb ik een van de sterkste golven ervaren op zaterdagmorgen 24 maart, tussen 8.00 en 9.30 uur, waarbij ik de top van mijn hoofd ineens stekelvormig omhoog getrokken voel worden, en spontaan dacht: * Nu is het begonnen, de golf valt binnen *. Een hele bijzondere ervaring die je niet over het hoofd kunt zien en niet snel zult vergeten. Deze stekelvormige trekkracht  trok al vrij snel weer weg, en zo’n 2 uur later begon mijn bovenlip ongecontroleerd te trekken en heen en weer te bewegen. In mijn agenda, waarin ik alle kosmische evenementen zoveel mogelijk noteer, stond voor deze datum: * De derde transformatie orkaan gaat van start *. Nou dat klopte wel…..

Ons zenuwstelsel heeft de afgelopen maand een stevige dosis energie van de Centrale Zon binnen gekregen en moeten verwerken, wat resulteerde in zenuwpijnen, met name in de rug, de nek en overige zenuwuiteinden in de benen, voeten en handpalmen. Ook hoofdpijn, maagpijn, verkoudheidsverschijnselen, oorpijn, duizeligheid, wazig zien, verwarring, concentratiestoornissen, afwisselende warmte en koude golven, verstoorde slaappatronen, geïrriteerdheid, boosheid, verdriet, depressiviteit, stress, oorsuizing, geluid van belletjes in de oren, afwisselend vermoeid en super energetisch, griepachtige verschijnselen….. De bouw van een Lichtlichaam valt niet altijd mee....

Dat alles en nog veel meer viel ons ten deel, maar ook meer positieve gevolgen deden zich voor zoals het zien en voelen van energieën, zoals lichtbollen en kleurvonken of golfjes, het verkrijgen van diepere inzichten, zoals het gegeven dat alle leven pure liefde is en daardoor heilig, het voordoen van zich herhalende synchrone gebeurtenissen, zoals het regelmatig zien van dubbele getallen, letters en cijfers, en een meer gevoelig zijn voor de energieën van anderen, soms aangenaam, soms lastig. Dit alles werkt zo diep in op al je levenssystemen, dat je het liefst alleen en op jezelf bent, om alles goed te kunnen waarnemen en innerlijk te kunnen onderzoeken.

Uiteindelijk draagt dit allemaal de bedoeling in zich, dat we ontwaken uit een diep en inmiddels eeuwenlang durend coma, waarin we afgescheiden lijken te zijn geweest van de Bron van Schepping en Waarheid, en waarop we nu weer onze werkelijke afkomst en ons meerdimensionale Zijn zullen gaan waarnemen, uitdiepen en erkennen. Hoe heerlijk is dat???? Weer volop eenheid en geen afgescheidenheid meer.

Licht is bewustzijn en al dit over ons uitgestorte Licht vanuit de centrale Zon brengt alles aan het Licht, brengt alles vanuit ons onderbewustzijn naar boven. Alles wat we niet aankonden, alles wat we niet onder ogen konden, wilden of durfden zien, alles wat we daarmee onder het tapijt hebben geschoven, van de wereld en van onszelf. Maar… om in aanmerking te komen voor de door ons zo sterk begeerde ascensie/verwerkelijking van het Christusbewustzijn, moeten we al dit verborgene eerst onder ogen zien en in onze leefwerelden uitwerken en uitzuiveren. Dat is een moeilijk en zwaar proces dat heel veel aandacht en energie kost, en wat heel veel fysieke, emotionele, mentale en spirituele pijnen en ongemakken zal gaan opleveren.

Laat je daarbij begeleiden en helpen door die lichtwerkers die de moed hebben gehad om dit zware pad al te bewandelen, en die daarmee vanuit zelfondervinding ware autodidacten van de nieuwe heling en waarheid zijn geworden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen door de Lichtenergie die ze uitstralen, maar zeker door het leven van innerlijke bescheidenheid dat ze leven, ontkoppeld van alle aardse illusies en ook van de helaas veel voorkomende spirituele illusies.

Voor nu staan we aan de vooravond van de paasviering, de symbolische kruisiging van de Christus en diens Wederopstanding uit de dood. Dit roept de aandacht van vele mensenzielen naar zich toe, waardoor ze zich richten op het Hogere en dat is gunstig. Zeker omdat de Lichtenergie van de Centrale Zon aan het eind van de maand maart, dus tijdens de Pasen, nog veel sterker zal worden en aanzienlijk in trilling zal toenemen. Hiermee ook de elektrische draaiingen binnen onze eigen lichaamscellen.

Rust veel, verspreid via beweging de energie door je lichaam heen, grond jezelf goed in moeder aarde en drink vooral veel water, omdat dat de energie gemakkelijker door je lichamen heen zal geleiden.

De komende maanden zullen in het teken staan van alsmaar sterker wordende energetische Lichtgolven van de Centrale Zon, omdat we met zoveel mogelijk mensen moeten toegroeien naar een algeheel ontwaken, zodat de eerste grote Lichtverschuiving zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden zonder al te veel schade te berokkenen. Ook de aarde zelf zal zich in dit proces niet onbetuigd laten. Blijf in alles wat zich kan gaan voordoen kalm, vanuit de wetenschap dat alles volgens Goddelijk Plan verloopt. Ben een baken van rust en kalmte en Ben een waar steunpunt en voorbeeld van puur, zuiverend Liefde/Licht.

Rust veel, verspreid via beweging de energie door je lichaam heen, grond jezelf goed in moeder aarde en drink vooral ook veel water, omdat dat de energie gemakkelijker door je lichamen heen zal geleiden.

In mijn agenda staat zondag 1 april genoteerd als de datum van waar af de eerste manifestatie mogelijkheden van start zullen gaan… We shall see…..with open heart and open mind…..

Hele fijne paasdagen en graag tot het volgende Lichtvenster, waarin ik het belang van de Kosmische Wet der Geslachten en de Eenheid van de Mannelijke en Vrouwelijke geesten in iedere mens zal toelichten, want zonder deze beide, waaraan op dit moment door de antikrachten zwaar wordt getornd,  is ascensie in het geheel niet mogelijk.

Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot……


In AL EEN... Love/Light en Light/Love

AnneJelena

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden