Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 


De wet orgaandonatie een feit…… dood nu meer waard dan levend?

door AnneJelena

 

Het is er toch van gekomen, ondanks dat een groot aantal medelanders er tegen waren is de wet er toch doorgedrukt. Pas je nu niet op jezelf en ben je nog weinig bewust van het leven voorbij bepaalde grenzen, dan zal dit het lot zijn van de mens die door de medische wetenschap is dood verklaard.

De hersenen zijn dan wel doodverklaard, maar het hart klopt nog, en daarmee is de ziel en zijn alle zintuigen nog springlevend in het lichaam. Om de organen zo fris en zo fruitig mogelijk te kunnen oogsten wordt er geen anesthesie op de hersendode toegepast, dus deze wordt (het klinkt hard en afschuwelijk) levend gevild en voelt op de operatietafel alles wat er gebeurt, zonder ook maar enige weerstand te kunnen bieden. De wetenschap spreekt dit ongetwijfeld tegen, maar ik heb persoonlijk enkele bijna doodervaringen beleefd, plus een keer voortijdig bijkomen vanuit de narcose, dus ik weet waar ik over spreek.

Dan over de ziel gesproken. De zetel van de ziel is in ons hart te vinden, het bewustzijn van de ziel bevindt zich in iedere streng DNA die zich in ons lichaam bevindt. In iedere cel afzonderlijk en samengevoegd dus talrijk in onze organen. Worden organen eruit gehaald, dan wordt de ziel dus ook gefragmenteerd en voor gene zijde, voorlopig zo niet eeuwig, geïnvalideerd.

Iedere ziel heeft bij de schepping een eigen individuele zielcode mee gekregen van onze Schepper, en het gegeven van afstoting van organen is dan ook gelegen binnen de uniciteit van deze goddelijke code. Oppervlakkig bezien kan een donor dan wel *matchen* met de ontvanger, maar diep wezenlijk is er van *matching*, geen enkele sprake. Daarom moet de ontvanger dan ook levenslang aan tal van chemische medicijnen, om afstoting van het ontvangen orgaan tegen te gaan.

 

De donor is dus delen van het ziellichaam kwijt, en kan aan gene zijde niet verder omdat deze tot zielinvalide is gemaakt, en de donor zit hier, naast volgepompt te worden met chemische lichaamsvreemde middelen, ook nog eens met vreemde zielcoderingen in diens lichaam, waarin  langzaam maar zeker zijn/haar hele zielbewustzijn zal beginnen te vervormen, dus zowel donor als ontvanger kunnen aan gene zijde moeilijk het vervolgpad meer vinden.

Het doneren van organen heeft dus verstrekkende gevolgen tot ver over de grenzen van de dood en zorgt in de andere dimensies van de kosmos voor enorme verschuivingen door degeneratie,   verminkingen en invalidering van het zielleven en daarmee het kosmisch bewustzijn.

Wat een door en door slecht plan, met desastreuze gevolgen voor alle dimensies, dit universum en tal van andere universums direct om ons heen.

Orgaanhandel, de nieuwste handel in deze verziekte wereld, waar men *stinkend* rijk van kan worden. Een hart wordt al voor ver boven de miljoen verhandelt, een nier al gauw voor een dikke kwart miljoen. Onze nieren, hart en onze lever leveren extreem hoge prijzen op en zijn samen met onze longen, alvleesklier, darmen en onze thymus als organen zeer gewild. Van onze weefsels zijn de botten, banden, pezen, gewrichten, huid, oognetvliezen, hartkleppen, zenuwen en aderen zeer gewild. Daarvan gaat niets naar de donor en diens nabestaanden. Misschien een kleine aalmoes.

Met de nu wettelijk vastgelegde donorwet zijn we dood veel meer waard geworden dan levend. Dat mag voorwaar toch wel eens aan het denken zetten zou ik zo zeggen.

Hoe kwaadaardig om zoiets te verzinnen en zo snel vast te leggen. Dat waren ze trouwens al een halve eeuw van plan hoor, daarom zijn in het verleden al bepaalde wetten aan gepast en gewijzigd, zodat het finale erdoor drukken nu appeltje/eitje was.
 

 

Natuurlijk is het logische en begrijpelijk dat zieke mensen graag door willen blijven leven en daarvoor graag nieuwe onderdelen willen ontvangen. Maar de kennis en de technieken van het kweken van nieuwe organen vanuit de eigen stamcellen is al volop aanwezig en bekend, maar wordt voor ons achtergehouden. Het levert kennelijk te weinig op ten opzichte van de handel van afzonderlijke organen.

Het is zelfs zo dat vanuit iedere willekeurige cel van ons lichaam alle afzonderlijke organen kunnen worden ontwikkeld. Een huidcel kan alles worden, een alvleeskliercel kan alles worden etc. Geloof me dat is bij de medische wetenschappers allang bekend. Ze mogen deze ontwikkeling alleen niet naar buiten brengen van de onzichtbare machthebbers die helaas nog aan de touwtjes trekken. Daarom worden veel artsen die de moed hebben toch gegevens naar buiten te brengen knalhard vermoord.

Maar de grote Lichtinval vanuit de grote Centrale Zon is gelukkig naar ons op weg en heel dichtbij genaderd en die zal het bewustzijn van de mensheid de aankomende maanden en jaren een behoorlijke boost naar diepere inzichten gaan geven. Vanuit de ethiek van die diepere inzichten zullen wij als mensheid met de handen ineen geslagen een nieuwe wereld gaan creëren op basis van eenheid, geheel nieuwe creativiteit en vrede.

We zullen alles wat niet het hoogste goed dient van mensheid en planeet heel snel verwijderen en alle wetenschappen en technieken die tot nu toe voor ons verborgen zijn gehouden als de drommel tevoorschijn halen en gaan gebruiken, om alles wat ziek en kapot is gemaakt te herstellen en alles wat vervuild en leeggeroofd is weer te reinigen, te zuiveren en aan te vullen.

Na de diverse Lichtgolven die aanstaande zijn, zal ons bewustzijn ook weer kosmisch zijn en zullen we onze verantwoordelijkheden ook weer op kosmisch niveau gaan dragen, tot ver voorbij de grenzen van ons huidige bewustzijn.

Maar daar moeten we nu al mee beginnen en proberen de mensen te overtuigen dat ze beter nog maar even geduld kunnen hebben en moeten we de wetenschap ervan zien te doordringen dat ze nu toch echt haast moeten maken met de ontwikkeling van organen vanuit de stamcellen van de mens.

De mens weer een veilige en gezonde toekomst, de medische wereld weer op creatieve en ethisch verantwoorde wijze aan het werk, en het zielleven op aarde zowel als in de kosmos weer ongestoord en veilig op haar pad van evolutie. Dat is de verantwoordelijkheid van ons als mensheid. Ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de natuur en alle natuurleven,  en ten opzichte van de kosmos en de hele schepping van de oorspronkelijke Schepper.

We verlangen allemaal naar schoonheid. We verlangen allemaal naar vrede. We verlangen allemaal naar Liefde. We verlangen allemaal naar zuiverheid. Laten we ons daar dan ook voor inzetten, als een groot, verenigd veld van prachtige mensen,. Als een groot, verenigd veld van prachtige zielen, vanuit een versterkt, verhoogd en meer goddelijk bewustzijn. Ik ga er in ieder geval voor en ik denk velen met mij.

Graag tot het volgende Lichtvenster en een dikke knuffel voor de donateurs, die mij met de giften vanuit hun hart meer ruimte van leven geven, om me hier voor in te kunnen zetten. Mijn dank is groot……


In AL EEN... Love/Light en Light/Love

AnneJelena

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden