Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

maart 2018, een maand vol kosmische evenementen…

Door AnneJelena

Het is al weer maart en we zijn niet vaak deze maand zo koud binnen gegaan als dit jaar.
Zo voelt dus *ijstijd*.
Luisterend naar de gierende wind rondom het huis en kijkend naar de zandwolken die overal in de omgeving omhoog geblazen worden, lopen in mijn leefsysteem voortdurend twee werelden door elkaar. Het leven in deze wereld van nu, midden in het Drentse boerenland, en een leven midden op de ruige en droge steppes van Mongolië. Ze glijden heel gemakkelijk in elkaar over, zo transparant en dicht liggen de verschillende tijdlijnen inmiddels bij elkaar.


Is het je ook opgevallen dat het licht sinds een dag of acht heel anders is? veel helderder, veel witter?
Is het je ook al opgevallen dat de zon niet meer zoals vroeger goud/geel aan het firmament staat, maar meer platina/wit en naar kristallijn aan het opschuiven is?

De tijden zijn voorzeker veranderd, want de primaire Schepper heeft zo’n anderhalve week geleden in een ruk het filter opgelost dat rondom onze aarde was geplaatst, waardoor de diamanten deeltjes in de Lichtstralen vanuit de Bron van Schepping ons niet konden bereiken om onze ziele/groei op positieve wijze te beïnvloeden, zoals dit was voorbestemd.

Op dit moment ontvangen we de diamanten deeltjes vanuit deze stralen van Licht ongehinderd en vrijuit, waardoor er nu heel snel die enorme veranderingen zullen gaan optreden. Veranderingen die eigenlijk allang gebeurd hadden moeten zijn. Vanaf het verwijderen van de filter bevinden we ons nu in een voortdurende geopende poort, in een grote stroom van alsmaar voortdurende diamanten Lichtenergie.

De vier kosmische evenementen die in de maand maart plaatsvinden, twee Volle Manen, waarvan een warme Volle Maan op 2 maart en een blauwe Volle Maan op 31 maart, een Nieuwe Maan op 17 maart en de lente-equinox op 21 maart, zullen dan ook ongetwijfeld veel intensiever zijn dan die in de voorgaande jaren en konden wel eens voor grote verrassingen voor ons gaan zorgen. Dus wees voorbereid, rust goed uit, voedt jezelf goed met voornamelijk groenten, noten en fruit en drink veel water, heel veel water, ontspan en geniet.

Wat nog maar weinig mensen beseffen is, dat we ons al tijden in een soort van buiten baarmoederlijke zwangerschap bevinden van ons nieuwe Lichtlichaam. De vorming van ons op koolstof gebaseerde fysieke, emotionele en mentale lichaam kon plaatsvinden in de over het algemeen veilige beschutting van een baarmoeder, maar de huidige vorming van ons kristallijnen solaire Lichtlichaam  gebeurt geheel onbeschut, in een best wel overspannen, kille en afstandelijke wereld, waarvan de meeste inwoners niet eens op de hoogte zijn van hetgeen er gaande is.

Dat is eigenlijk best onbegrijpelijk, gezien het gegeven dat we allemaal, iedere man, vrouw en kind op deze wereld, niemand uitgezonderd, voor deze tijd geïncarneerd zijn met het vaste voornemen om acte de presente te geven, juist in en voor deze tijd. Na miljoenen en miljoenen keren een deeltje van onze ziel te hebben laten incarneren, vanaf de hoogste hemelen tot in de diepste en meest veraf gelegen, verdichte, duistere diepten, wilden we in dit leven bewust en collectief de ommekeer weer gaan inzetten richting de Lichtwerelden.

Helaas raakten de meesten van ons zo gevangen in de glitter en de glamour van de materiële wereld  dat zij dit innerlijke voornemen totaal vergeten zijn. Maar nu moeten we hoe dan ook versneld aan de bak, want het solaire lichtlichaam kan zich alleen maar ontplooien vanuit het oude op koolstof gebaseerde levensysteem, wanneer deze helemaal vrij is van oude pijnen, overtuigingen, percepties, trauma’s en ziekten. Niet alleen vanuit dit leven, maar het moet ook vrij zijn van alle restanten vanuit vorige levens die nog niet voldoende zijn afgewerkt.

De nu snel oplopende druk van de Lichtenergie die over ons uitstroomt, zal deze allemaal aanraken en naar de oppervlakte brengen, om alsnog onder ogen gezien, begrepen en uitgewerkt te worden. Zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Dit geldt voor ieder individu afzonderlijk, alsook voor het collectief. Ook Moeder Aarde zal nu versneld haar oude ballast eruit gaan gooien, waarmee  we dus ook een toename aan aardverschuivingen, van welke aard dan ook, kunnen verwachten.

Maar het mooie is, dat we naast dit alles een enorme opleving zullen gaan zien van vredesinitiatieven, het tevoorschijn komen van grootse en nieuwe technologieën om de aarde, de luchten en de wateren te zuiveren, en ook veel nieuwe medische instrumentaria en medicaties om de diversiteit aan ziekten aan te pakken. Ik schrijf hier bewust *tevoorschijn komen*,  want deze technieken waren al lang op aarde, maar zijn ons tot nu toe onthouden.

Er zal de komende maanden veel aan het licht komen, waardoor bij velen het bloed zal gaan koken, maar lief medemens blijf dan rustig en in liefde, want met woede breng je alleen maar jezelf  achteruit. Besef dat we het zèlf zijn geweest, die ons onwetend en voor de gek hebben laten houden. Er zijn namelijk genoeg moedige zielen geweest, die ons deze kennis hebben geprobeerd aan te reiken, maar over het algemeen zijn deze moedigen afgedaan en weggehoond als *complot theoretici*. Nu kan en mag alles aan het licht komen, reageer daar nu maar gewoon blij en dankbaar op.

Ook zullen er de komende tijd veel mensen overgaan. De eerste golf zielen heeft inmiddels al gebruikt gemaakt van de weer vrij gekomen doorgang naar de Lichtgebieden van Thuis en is al van ons heengegaan.  Dat gebeurde allemaal zo snel dat het wel leek alsof ze er op gewacht hebben.  Fantastisch dat de thuisvaart naar onze plaats in de Lichtwerelden weer vrij en ongehinderd kan gebeuren.

Geef vooral nu jezelf en iedereen om je heen de ruimte om het nodige af te werken. Dit om of het Lichtlichaam aan te kunnen meten, dan wel om weer huiswaarts te kunnen keren richting de Lichtgebieden. Wat er ook gaat gebeuren lief mens, weet dat de kaarten daarvoor al zijn geschud aan de hand van ieders eigen innerlijke besluitvorming. Ga daarom zo soepel mogelijk mee op de stroom van leven en gebeurtenissen die op je toe komen.

Let ook op wat je denkt en wat je voelt, want onze gedachten en gevoelens zijn onze scheppende werktuigen. Wat je nu denkt en voelt staat in no time voor je, want omdat de filterende sluier nu is verwijderd, hebben we te maken met een vrije toestroom van Bronlicht, dus van Schepperlicht. Die toestroom blijft continue doorgaan, en daardoor zullen de Lichtdruk en de daarmee gepaard gaande frequenties die onze scheppende gaven stimuleren, alsmaar toenemen.

Ik kan alleen maar zeggen, open jezelf daarvoor, maak jezelf zacht daarvoor, laat los wat je nog los moet laten en ontspan…… Mediteer en rust zoveel mogelijk, en ga in geval van fysieke, emotionele, mentale en/of spirituele moeilijkheden naar een zuiver en goed voorbereid spiritueel heler, die je bij kan staan in de ontwikkelingen van je Lichtlichamen.

Een boeiende, liefdevolle en sterk uitbreidende maand maart 2018 toegewenst, en geniet volop van de binnenstromende, veelkleurige golven van Licht. Laat ze in volkomen ontspanning en rust heerlijk door je heen stromen en geniet.

Graag tot de volgende keer en voor alle donateurs een dikke knuffel....

Love/Light en Light/Love

AnneJelena

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden