Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 

 

Eind 2016….. een ware overgang van oud naar nieuw

door Jelina Light


 

Het is de vooravond van de laatste Super Volle Maan in het jaar 2016 dat ik dit Lichtvenster zit te schrijven.
Een Volle Maan in Tweelingen, een luchtteken, dus lekker helder denken en overdenken.
Heerlijk om het afgelopen jaar nog eens goed door te lopen en te kijken of we werkelijk al het oude hebben losgelaten dat niet geschikt is om mee te nemen het nieuwe beginnen binnen in 2017.

Het was een heftig jaar, het afgelopen jaar en dat is niet verwonderlijk, want tellen we 2016 op, dan is het numerologisch een getal 9 jaar, een getal dat staat voor voleinding en afwerking.
Terug kijkend heb ik persoonlijk dan ook nog weer heel wat afgewerkt en losgelaten, waardoor het aantal Lichtvensters dat ik geschreven heb, beduidend lager ligt dan het aantal in de jaren daarvoor.

Voortdurend werd ik me bewust van nieuwe ziel/aspecten die zich in mijn dagbewustzijn bij me aandienden en die ik had te integreren met alles erop en eraan. De goede en aangename aspecten, maar ook de minder aangename. Zelfs mijn engelennaam is me het afgelopen jaar aangereikt, die verrassend anders bleek te zijn dan de wel eens opgeroepen engelennamen tijdens meditaties in het verleden.

Logisch toch, we zijn een heel nieuwe tijd ingegaan en de behoefte aan nieuwe naam is dan helemaal niet vreemd. Voel je zelf die behoefte of ga je die voelen in de komende tijd, dan gewoon doen. Het betekent geen verloochening van hetgeen geweest is, want alles draagt eeuwigheid in zich, het betreft alleen een afwerking en loslaten daarvan en een heerlijk nieuw beginnen.

 

 

2017 wordt numerologisch een getal 10 jaar, of wel een 1 jaar, wat een volkomen nieuw beginnen inhoudt. En 2017 begint meteen krachtig op 1 januari, wat numerologisch 3x een 1.1.1 zal zijn.
Gaan we even verder de maand binnen dan komen we aan op 11.1.1. 4x een 1 en 2x een 11. 2x een meester getal, dat kan gewoon niet anders betekenen dan dat we tussen deze beide data in met een enorme, krachtige kosmische poort te maken zullen hebben.

En voorwaar, voorwaar, dat is zo.
Vanaf 1 januari 2017 tot en met 11 januari 2017 ontvangen we alle kosmische energie die voor het hele jaar 2017 ons cellulaire herinneringsvermogen zal ontsteken ter herinnering van de oorspronkelijke codering binnen in ons DNA, die we bij de schepping van onze ziel, geschonken hebben gekregen . We zullen langzaam maar zeker weer gaan weten wie we zijn, waar we werkelijk vandaan zijn gekomen en wat we hier zijn komen doen.

Geen blinde vlekken meer, maar een langzaam en gestadig overgaan van een veelal onbewust hier in de 3e dimensie aanwezig zijn, terugkerend naar een volledig meerdimensionaal bewust Zijn.
Stel je eens voor wat dat inhoudt.

Zoveel levens geleefd.
Zoveel mannen geweest, zoveel vrouwen geweest, zoveel kinderen en ouders geweest en gehad.
Zoveel broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten geweest en gehad.
En in al die levens hebben we ervaringen opgedaan.
In al die levens hebben we de meest prachtige vermogens en kwaliteiten opgebouwd, die we ons weer gaan herinneren.

Wat zullen we in de herkenning van elkaar een enorme eenheid gaan ervaren.
Wat zullen we met al onze speciale vermogens deze planeet Aarde weer heel snel kunnen herstellen en opbouwen.
Wat zullen we een prachtige technologieën gaan ontwikkelen, die Aarde, Lucht, Water, Vuur en Ether zullen sparen en niet meer vervuilen en plunderen.
Wat zullen we allemaal creatief, muzikaal, kunstzinnig, technisch en artistiek zijn en van deze wereld een wereld vol kleur, dans, muziek, kunst en prachtige architectonische vormgeving weten te maken.
Wat zullen we een heel ander leven in elkaar gaan zetten, een leven waarin we allemaal in vrede en vreugde volop creatief kunnen zijn.

 

 

Maar eerst is daar het volledige en definitieve afwerken van het opruimen van al het oude dat niet evenwaardig is aan de trilling van de nieuwe tijd. Een verre van gemakkelijk proces, maar de eerste lichtingen hebben het meeste al opgeruimd, dus het moet voor iedereen te doen zijn en je ontkomt er niet aan, wil je jezelf verder kunnen ontwikkelen op het ziele/pad.

Ik zit nu verder te schrijven aan dit Lichtvenster op de dag van de Volle Maan. De tweede dag van de Poort van Vrede die haar climax zal vinden op 21 december a.s. tijdens de Winter Zonnewende. Het is onvoorstelbaar hoeveel Licht we in deze tijd ontvangen. Alles wordt in het Licht gezet. De meest afschuwelijke openbaringen omtrent wereldwijde corruptie, kinderhandel, mensenhandel, pedofilie, satanisme, orgaanhandel, robotisering van de mens, giftige vaccinaties, chemtrails,  de ernstig negatieve invloeden van de haarp installaties, de duistere intenties van de banken en de regeringen die  in hun dienst werkzaam zijn, de duistere invloeden van het vaccineren. Werkelijk alles komt boven water, alle bedrog op alle levensterreinen, ook op die van de religies.

De mensen zullen gechoqueerd zijn. Zullen nauwelijks in staat zijn het allemaal te geloven. Maar de bewijzen zullen verpletterend worden aangereikt en alles wat hier boven aangereikt wordt niets verhullend bewijzen. Het zal niet meer afgedaan kunnen worden als *complot theorie* door een handje grijze wollen sokken figuren.  Neen, het wordt in de spiegel kijken, in een alles verlichtende en aan de kaak stellende spiegel, zodat we helemaal ontwaken en nog maar één ding willen doen en zeggen: *Stop, het is genoeg geweest, dat nooit meer. We gaan er samen en in volmaakte eenheid alles aan doen om een betere wereld neer te zetten voor onze kinderen en voor onszelf en alle schaduwen en vervuilingen van de huidige wereld grondig en volledig te verwijderen*.

Deze gedachten en deze voornemens zullen de komende feestdagen tot een nieuw en waar feest transformeren. De kosmos werkt hiet volop aan mee. Zelfs een kind kan dat zien, want de meest bewolkte en grijze dagen zijn allang niet meer zo donker als de voorgaande jaren. Het Licht van de grote Centrale Zon breekt overal doorheen.

 

 

 Geniet deze 10 dagen van het Vuur van de Vrede.
Geniet de eerste 10 dagen van januari 2017 van de initiatie van het Vuur tot Herinneren
van de specifieke persoonlijke codering van je ziel en van de collectieve codering voor deze tijd en de tijd die aanstaande is.
Adem al het kosmische vuur bewust en volop in.


Ga met open ogen, open liefdevolle handen, een wijd open hart vol vertrouwen en op gewijde voeten nog dieper de weg van de Gouden Eeuw op, zodat we in ware eenheid met elkaar en vanuit volkomen zelfverantwoordelijkheid die nieuwe, door iedereen zo gewenste wereld daadwerkelijk kunnen gaan manifesteren.

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsjebaoth

Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.