Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 

Orgaandonatie vanuit een warm kloppend hart.

door Jelina Light

 

Heb je geen persoonlijk donorcodicil ingevuld met een helder ja of nee, dan vallen vlak voor je dood je organen en daarmee het opgebouwde zielebewustzijn van je organen automatisch toe aan de staat en de farmaceutische industrie. Zo is onlangs besloten door kabinet Rutte,

Is dit op last vanuit een collectieve behoefte of een collectief besluit van de bevolking waarvoor zij zich horen in te spannen en die zij vanuit hun verkiezing horen te dienen? Neen natuurlijk niet.
Het is aan ieder van de lezers persoonlijk om te bepalen onder wiens controlerende leiding zij dan wel staan via dit kabinet van grove leugen en volksverlakkerij.

Waar het in dit artikel om gaat is de vraag of iemand die hersendood wordt verklaard wel echt dood is, terwijl het hart nog werkt en het lichaam nog warm is, en om daar antwoord op te krijgen is het goed iets meer over de werking van het hart te weten dan de meeste literatuur in deze aangeeft.

Waarom de regulier medische wetenschap hierop nauwelijks een zinnig antwoord kan geven ligt in het feit dat zij het bestaan van het alles leven gevende beginsel *de ether* niet wenst te erkennen. Nogal kortzichtig, gezien het feit dat alle leven voorkomt uit en wordt omgeven door een etherische blauwdruk, van waaruit het leven is gevormd, die daarna het leven van de nodige levenskracht of vitale kracht of prana voorziet en daarmee het leven in stand houdt.

 



Dit geldt voor iedere cel, voor ieder weefsel, voor ieder orgaan, voor ieder lichaam. De ether, evenals ons etherlichaam is een lichaam dat gevormd is vanuit het Centrale Kosmische Bewustzijn, de Bron, en draagt alle shablonen of mallen in zich, van al hetgeen in de materie tot bestaan is gekomen dan wel zal komen.

Een ziener/auraloog kan in de aura van een mens alle vormen van diens weefsels en organen zien. Ook de emotionele en mentale vormen die een mens vanuit zijn of haar gevoel en denken heeft voortgebracht en die van daaruit volgens de kosmisch, natuurlijke wet nog tot bestaan zullen komen. Zo zijn wij allemaal de scheppers van onze eigen werkelijkheid. Organen die zijn weggehaald blijven zichtbaar in dit etherlichaam aanwezig.

Voor wat ons lichaam betreft, werkt de levenskracht vanuit ons etherische lichaam via het bloed. Het stroomt al kloppend in het golvende ritme van de planeet en het universum door ons lichaam en gebruikt daarbij ons hart als een uiterlijke klep of geleider. Het hart lijkt weliswaar te pompen, maar de pompende werking van het hart bestaat in werkelijkheid helemaal niet.

Het pompen van ons hart is heel eenvoudig het resultaat van de ritmische werking van de vitale levenskracht van ons etherlichaam of ons zielelichaam op de bloedstroom als geheel, vanuit een wisselwerking tussen het hart, de bloedstroom en het zenuwstelsel die de opname van de prana of de levensenergie beheerst, dat vanuit het etherische lichaam, ook wel ons bewustzijnslichaam of ons zielenlichaam genoemd de milt binnenkomt.

Het gevoelige lichaam van de ziel wordt in het hart geconcentreerd.

Ons etherische hartcentrum is verbonden met het hartcentrum van de planeet, d.w.z. met de planetaire Hiërarchie van het vijfde natuurrijk en beheerst het hart en de bloedsomloop. Het is ook nauw verbonden met zowel de longen, de ademhaling en de milt, en het beheerst ook het immuunsysteem en de lymfeklieren van het lichaam.
Dat is dan ook de reden, dat bij iemand die hersendood is verklaard de rest van het lichaam nog volop levend functioneert, omdat de ziel het lichaam niet heeft verlaten en het lichaam nog in leven houdt. Daarmee verkeert iedere cel van het lichaam nog in volle bewustzijn en is de werking van alle zintuigen daarmee nog volledig in tact. Ook van de pijnzintuigen.

 



Wanneer de hersendode van zijn/haar organen wordt ontdaan, gebeurt dit zonder narcose. Een meer pijnlijke en meer machteloze dood kan men zich nauwelijks voorstellen. Op die snijtafel te liggen zonder dat je snerpende pijnen die door je lichaam heen gieren door het ontleedmes, nog kenbaar kunt maken. De ziel voelt ook nog eens zeven keer meer pijn dan de stof.
Je ziel wordt letterlijk aan stukken gesneden en van belangrijke bewustzijnsonderdelen ontdaan, dus aan gene zijde kun je ook niet meer verder zolang de orgaanontvanger in leven is. Pas nadat de ontvanger is overleden komen deze bewustzijnsdelen van je ziel weer vrij en kun je ze weer integreren en je zielenpad verder vervolgen.

Orgaandonatie heeft dus verstrekkende gevolgen en ik ben dan ook heel blij en dankbaar voor de brief die een groep van 80 wakkere Nederlanders naar de Eerste Kamer heeft geschreven, inzake deze kwestie en de nieuwe wetgeving. (zie voor meer info onderaan dit lichtvenster)

Vanuit dit weten wil Ik persoonlijk dan ook geen orgaan donor zijn, noch wil ik een orgaan van een ander ontvangen. Het is te gek voor woorden dat men het zelfs zo bont wil maken dat ieder jaar opnieuw aangegeven dient te worden of men donor wil zijn ja dan neen?

Waarom wil men dit zo graag???
Willen ze daarmee ons niet alleen met huid en haar verslinden, maar onze ziel wegkapen?

De wetenschap is allang zover dat ze organen kunnen kweken vanuit een enkele stamcel en de grote verrassing voor hen zal zijn, dat ze dit kunnen doen vanuit iedere willekeurige lichaamscel, zo ze dit niet allang ontdekt hebben.. Ook kunnen organen inmiddels worden geprint. Dus nogmaals de vraag.....Waarom.
Waarom nu nog de hele onmenselijke chaos van orgaandonatie...Waarom.....

Waarom is het medisch beroepsgeheim ineens bij wet opgeheven en mogen alle verzekeringmaatschappijen onze staat van gezondheid ineens vrijelijk bekijken?
Ze willen onze organen,
ze willen de status van onze gezondheid,
ze willen onze vingerafdrukken en hebben zo onze DNA print meteen te pakken.
Ze willen onze bloedlijnen kennen……..
Waarom?????

 



Het is goed om héél bewust en diepgaand naar dit *waarom* op zoek te gaan en zo snel mogelijk volledig te ontwaken, voordat je hun eeuwige slachtoffer/slaaf wordt en je, je ziel voor altijd en eeuwig hebt verkocht zonder je dit bewust te zijn.


Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsjebaoth
In Liefde Licht en Dankbaarheid

Jelina Light/ Shanta van Shangri La
unifying healer/teacher/coach en inspirator



meer info:
Burgers sturen brief aan Eerste Kamer: “Een hersendode gaat levend naar de snijtafel voor zijn organen”
in: Binnenland  
Robin de Boer    27 september 2016 17:00     3208 keer bekeken

Het wetsvoorstel van D66 met betrekking tot orgaandonatie werd met minieme meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard. De Eerste Kamer gaat nu op korte termijn het wetsvoorstel behandelen.
Veel mensen vinden het wetsvoorstel veel te ver gaan.

Dr. Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, zei in een interview met de Volkskrant: “Mijn lichaam is van mij, de overheid kan daar geen aanspraak op maken.”

Oud-lid van de Eerste Kamer professor Heleen Dupuis zegt principiële bezwaren te hebben tegen een overheid die dit gaat regelen. Ze verwijst ook naar artikel 11 van onze Grondwet waarin de onaantastbaarheid van het lichaam is verankerd.
Niet goed op de hoogte

Nabestaande Anjo van de Mortel besliste over het donorschap van haar hersendode man en heeft het nog altijd zwaar met die keuze. “Ik nam afscheid van een warm lichaam,” zei ze. “Mijn man was hersendood, maar de rest van zijn lichaam functioneerde nog. Het voelde alsof hij sliep.”

Ger Lodewick, auteur van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten vindt dat potentiële orgaandonoren niet goed op de hoogte zijn van de gevolgen. “Zij horen te weten wat er met hun lichaam gaat gebeuren. De overheid moet hier duidelijker over zijn.”

Geen goede keuze
Een groep van 80 burgers heeft nu een brief aan de leden van de Eerste Kamer gestuurd betreffende de wet ADR (het actief donorregistratiesysteem) van D66 (Pia Dijkstra).

De klokkenluiders – gesteund door artsen en chirurgen, operatie-assistenten, ex-hersendoden (!), stilverzet-mensen, publicisten en getuigen (ouders en familie van hersendoden) – deden onderzoek naar orgaandonatie na de dood en de wet ADR en vinden beide geen goede keuze voor het land. Hun brief geeft dat verder aan:

Aan de leden van de Eerste Kamer

Geacht Kamerlid,

Orgaandonatie na de dood is niet onomstreden.
U en velen geloven niet wat hier staat: je gaat levend naar de operatiekamer. Daarom nog een keer: een hersendode gaat levend naar de snijtafel voor zijn organen.

En dit gelooft ook geen mens: met vol aanwezig bewustzijn, zonder narcose. Wij geloofden het ook niet. Totdat kritische burgers dit onderzochten, en zie, het is aangetoond.

Er zijn ook vele artsen en andere deskundigen die al jaren het ongelijk kunnen aantonen van de adviezen over hersendood van de Geneeskundige Raad (die de minister richtlijnen geeft). Echter, elke dialoog met de GR (i.c. de Nederlandse Transplantatie Stichting als publiek uitvoerend orgaan) wordt stelselmatig afgeslagen.
Door alle twijfel rond hersendood lijkt ons een breed onderzoek* – voordat u met de wet ADR zou kunnen instemmen – maatschappelijk gezien een eis vooraf.

Ondergetekenden verzoeken u om bedoeld onderzoek in te brengen. De twijfel rond orgaandonatie is te groot om nu al met ADR in te stemmen.

*Een onderzoek van pro en contra, breed – met ervaringsdeskundigen – en niet alleen instituties.


 


 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.