Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 


Hoevelen weten het nog?

door Jelina

 

Het is vandaag eerste Pinksterdag 2016 en het is de tweede dag van de 10 daagse Omega GAP reeks van 10 dagen op een rij (Galactische Activerings Portalen). Dagen waar ik persoonlijk dol op ben, omdat de energie is zo’n periode torenhoog is, en ik me innerlijk hier op de dichtere planeet Aarde dan meer *thuis* kan wanen.

Maar is de energie vanaf januari al niet voortdurend torenhoog? En is die dat niet helemaal vanaf maart jl.? Is dat niet alleen al waarneembaar aan de alom heersende wanorde en chaos overal ter wereld? Is dat niet waarneembaar aan alle feiten die op dit moment met de snelheid van een achtbaan boven water komen, feiten over het immense bedrog en het bedrieglijke wanbeleid dat politieke, economische, sociaal/ maatschappelijke en religieuze structuren en organisaties tot nu toe hebben gevoerd?

Geloof me, de komende maanden zullen we van stille verontwaardiging geen adem meer hebben over alle feiten die nog boven water zullen komen, want we zitten nog maar aan het begin van de grote openbaringen en we zullen ons werkelijk menigmaal op het hoofd krabben over onze eigen naïviteit en domheid, over onze overdosis aan goedgelovigheid en vooral ook laksheid omtrent alles wat we over ons heen hebben laten komen en wat we ons hebben laten aandoen.

 Het zijn voorwaar spannende tijden, zeer spannende tijden, omdat de torenhoge kosmische energie van dit moment al het oude, dat niet in uitlijning en overeenstemming is met het Goddelijk Plan voor de Nieuwe Aarde die NU tot aanzien moet komen, doet desintegreren.

Dat is zwaar voor Moeder Aarde, evenals voor ons mensen, omdat wij de tijd moeten nemen en in staat moeten zijn, om alles in ons leven te heroverwegen op bruikbaar of niet bruikbaar voor de Nieuwe Tijd, en volledig te onthechten van al hetgeen we tot nu toe hebben aangeleerd, voor waar hebben aangenomen, waarin we zijn aangespoord en geprogrammeerd door onze ouders en andere opvoeders, evenals door de diverse sociaal/maatschappelijke structuren, denk o.a. aan onderwijs en religies.

Dat is een proces waar ik me persoonlijk al enige decennia mee bezig houd en waarvan ik in alle eerlijkheid moet zeggen dat het beslist geen gemakkelijk proces is. Het geeft je vaak een gevoel enorm dom en naïef te zijn geweest, alleen te staan en totaal geen fundament meer onder je voeten te hebben, want de hele identiteit waarop je jouw leven hebt opgebouwd gaat gedurende dit proces aan diggelen. Er zijn momenten dat je werkelijk echt niet meer weet waar je HET zoeken moet.

Tot.... het moment dat je als een blad van een boom door de wind wordt meegezogen in een enorme wervelstroom, die zo krachtig is dat je eigenlijk niets anders meer kunt doen dan je volledig over te geven aan die stroming en maar te zien waar de landing zal gaan plaatsvinden. En als die dan uiteindelijk plaatsvindt,
dan ervaar je een rust, een stilte,  die ongeëvenaard is en je het volledige vertrouwen aanreikt in de kosmos. Je ervaart zelfs lijfelijk, dat je hartslag gelijk is aan die van de kosmos.

 Je weet dat de wind even stil is, maar niet zal blijven, want dat is niet de aard van de wind, maar je hebt geleerd dat je iedere storm kunt overleven door er gewoon in mee te gaan en je eraan over te geven, om uiteindelijk weer te landen in de grote kosmische stilte en rust. Je hebt beiden ervaren en weet dat je beiden nu meester bent en dat het proces gewoon voort zal gaan voor de evolutie van de ziel.

Dat is waar we nu als collectief mee van doen hebben. We bevinden ons in een enorme storm. Een energiestroom met de grootste orkaankracht ooit gemeten, en het enige wat we kunnen doen is alles los te laten en ons mee te laten voeren met de winden van veranderingen, die alles van de plaats blazen en door elkaar schudden, en een heel ander wereldbeeld zullen laten zien op het moment dat deze zijn gaan liggen.

Gebruik die stormwinden om alles wat niet meer bij je hoort en wat geen schijn van kans maakt om te kunnen overleven in de Nieuwe Wereld van je weg te laten blazen. Vecht er niet mee en niet tegen, want dat gevecht verlies je gewoon en daarmee maak je het jezelf wel heel erg moeilijk. Laat je gewoon zonder enig verzet meevoeren in de stormen van verandering, dan zul je helemaal vanzelf op de juiste plek landen en je leven weer op kunnen pakken op een geheel nieuwe basis.

Laat het oude los en richt je op het nieuwe.
Laat alles wat niet gelukkig maakt los, zoals oorlogsbewustzijn, armoedebewustzijn, crisisbewustzijn, vluchtelingenbewustzijn, wrok, haat, wraakgevoelens, ambities die geen rekening houden met anderen en het collectieve welzijn, persoonlijke waarheden, aannames en overtuigingen die slechts door anderen en externe systemen in je ingeprogrammeerd zijn en dus in wezen niet meer zijn dan een echo van historische en andermans overtuigingen. Bouw iedere dag een moment van innerlijke beschouwing in, om te kijken hoe, wanneer, waar en waardoor je weer verstrikt bent geraakt in oude systemen.

 Onderzoek welke mensen, systemen en structuren je vrij laten, doen groeien, en je in alle vrijheid laten ontwikkelen tot degene die jij graag wilt zijn en tot het gene dat jij graag wilt doen in deze wereld en die je niet inperken en indammen in de enorme, energetische potentie en creativiteit, die je in diepste wezen bent.

Het is Pinksteren, symbolisch gezien de dagen van herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en de mensheid. Vanaf de vijftiger jaren vorige eeuw en zeker vanaf de harmonische Convergentie in augustus 1987 is het feitelijk een groot, doorlopend Pinksterfeest. Worden we aan de lopende band overspoeld met de Heilige geest om te ontwaken uit onze diepe slaap van onwetendheid en het ons niet bewustzijn van wie we in diepste wezen zijn, n.l. een groots, goddelijk, meerdimensionaal wezen met enorme potenties en mogelijkheden.

Overal zijn voor deze dagen feestelijkheden en uitjes georganiseerd. Voor op de kassa van de supermarkt stond aangegeven *Wij zijn op eerste Pinksterdag geopend van 12.00 tot 17.oo uur en op 2e Pinksterdag van 8.00 tot 20.00 uur*. In alles worden we tot het huidige, externe en  ongewenste systeem van vervuiling en leegroven van Moeder Aarde geprikkeld. Tot leeg en oppervlakkig vermaak en consumeren, consumeren en nog eens consumeren.

Hoevelen onder ons zullen deze dagen nog gebruiken om in de innerlijke stilte te kunnen verblijven? Om tot innerlijke beschouwingen te kunnen komen? De Heilige Geest daadwerkelijk te kunnen ontvangen? Om Moeder Aarde even tot rust te laten komen en haar niet leeg te roven voor persoonlijk genot en genoegen, maar haar eens heel bewust wat terug te geven, voor alles wat zij ons schenkt?. Hoe velen onder ons zijn zich bewust van het feit dat de Heilige Geest staat voor onze Moeder God, die alle leven onderhoudt, koestert, verzorgt, vol liefde en compassie is en die alles heelt en geneest.

 

Lief mens, gebruik deze indaling van de heilige Geest, van Moeder God, en wordt wakker. BEN Liefde, Heling, Genezing, Koestering, Compassie, Vrede, Heelheid, volledig Evenwicht in Mannelijk en Vrouwelijk, Balans en Harmonie, Welvaart en Voorspoed, Creativiteit, Schoonheid, Zang, Dans, Kunst en Cultuur, Passie en in al deze items alomtegenwoordige Scheppingsdrang en Scheppingskracht.
Richt je hart en je oog op al deze prachtige fenomenen om je heen. Alleen al de afgelopen week ontdekte ik al drie zeer waardevolle creatieve acties voor de Nieuwe Aarde.

1. De Chemtrails kunnen zichzelf niet meer in stand houden. Afgelopen maand maart heeft de Galactische Centrale Zon zich kunnen verbinden met de kern van de Centrale Zon in Binnenaarde, die nu dagelijks zo wordt versterkt en bekrachtigd, dat deze de chemtrails gewoon uit elkaar blaast en desintegreert en daarmee nu ook alles versnelt, wat nog steeds niet op het niveau van het Goddelijk Plan resoneert.2. Er is een Blije Bank in het leven geroepen, die een  waardevaste munt, de URA  wil gaan invoeren, zodat contant geld en daarmee persoonlijke vrijheid aanwezig blijft. Een bank die een blije beweging van mensen wil stimuleren door o.a. mens potentie gericht onderwijs, permacultuur, het midden en kleinbedrijf en het mogelijk maken van eco/dorpen en eco/gemeenschappen te gaan ondersteunen. Zie https://deblijeb.nl en doe alsjeblieft voor zover je dat kunt hierin mee, om de huidige macht van het bankwezen op vreedzame wijze te helpen doorbreken.

3. Tijdens deze pinksterdagen is er in Fuji, Japan een groepsactiviteit gaande van mensen van over de hele wereld, die zich verbonden hebben aan de Fuji Declaration, om het Goddelijke Vrouwelijke in de harten van de hele mensheid, zowel van mannen als vrouwen, te activeren. Dus in wezen de heilige geest te laten indalen en te activeren. Hoe passend binnen de symboliek van Pinksteren….. Zie outreach@fujideclaration.org.

Dit soort fantastische initiatieven komen allemaal op je pad wanneer je de moed weet op te brengen het oude systeem volledig los te laten en je helemaal over te geven aan de energieën van de Nieuwe Tijd.

Ik heb dat gedaan en zal de laatste zijn om te zeggen dat het gemakkelijk was om te doen. Dat is het namelijk helemaal niet. Maar IK BEN zo blij dat ik het gedaan heb, en me vanuit aanvankelijk onbegrip en verzet uiteindelijk in volle vertrouwen heb laten meevoeren door de vele winden en stormen van verandering en vernieuwing, zodat ik nu een pure autodidactische Bron BEN van meerdimensionale, kosmische ervaring en vernieuwing.

 Kan ik je helpen en bijstaan in jouw proces, dan doe ik dat graag….
tel. 0591-851871. E-mail: jelina993@gmail.com.


Love and Light en een fantastische tijd van groei in Liefde/Licht.
Zet hem op…. je kunt het…

 
Jelina Light
  
healer, teacher, coach, inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.