Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 

Wow,…..wat een maand maart 2016,

door Jelina

 

 

Met het gevoel de Gregoriaanse oliebollen nog maar nauwelijks te hebben verteerd, en het jaar van de Aap nog de eerste luier te moeten omdoen, is het al weer maart 2016. Alles verloopt helemaal soepel en in balans, zolang ik in het moment van *nu* kan en weet te blijven, maar zodra de tijdlijn van het nog overwegend, onbewuste collectief aan me begint te trekken, dan merk ik van mezelf op  als een soort van hijgend hert in het leven te staan, en als een kip zonder kop achter feiten aan te hollen, die helemaal niet relevant meer zijn. Met de nodige humor schud ik dan maar eens het wijze hoofd over zoveel onwijsheid en laat ik vervolgens een ferm *neen* horen tegen alles en iedereen die probeert me van mijn Pad *Nieuwe Tijd* af te halen

Iemand schreef me laatst eens wat sarcastisch of  dat Pad *Nieuwe Tijd* gelijk staat aan het moment van 21-12-2012? Daarmee in wezen bedoelend, dat er zich op dat lang verwachte moment toch niets tastbaars heeft voorgedaan.
Tja, lust je nog peultjes denk ik dan…. Want is het niet zo dat er zich op dat moment AL=LES  heeft voorgedaan?
Maar liefst vijf tijdlijnen die samenvielen, waardoor er een geheel nieuwe Dag van Brahma kon beginnen?
Voorzien van een heerlijke schone lei,  vanuit Gods Genade aan ons  geschonken.
Een lei die schoon had kunnen blijven, waren wij in staat geweest om tijdig al het oude helemaal los te laten en het nieuwe met een fris gemoed te gaan genieten.

Niets gebeurd op 21-12-2012???
Hoe kan het dan dat alle onrecht en misbruik, Planeet Aarde en haar Mensheid aangedaan, in zo korte tijd NU zo kraakhelder aan het *LICHT* komt?! 
Dat kan toch alleen maar omdat er enorme Lichtstromen van Bewustzijn moeten zijn binnengevallen, die alles wat zich eeuwenlang in het verborgene  kon afspelen, nu ineens haarscherp in het Licht zet.
En staat Licht niet voor Bewustzijn??? Voor pure, kosmische Liefde?

Hoe is het dan mogelijk dat ondanks al dit Licht Planeet Aarde en haar Mensheid nog steeds in zo’n deplorabele toestand verkeren?
Simpel omdat de mensheid nog steeds in narcose verkeert, in een diepe hypnose, die op ons losgelaten wordt door slecht een klein groepje onzichtbare  machtshebbers die alle media in hun bezit hebben en ons dagelijks via hun media onophoudelijk bombarderen met symbolen en beelden van kommer en kwel, oorlogen, vluchtelingen, mislukte oogsten, crisis, ziekte epidemieën, en angst, angst, angst, en nog eens angst, waardoor de mensheid zich vast blijft klemmen aan het enige wat hen nog vertrouwd is….. het verleden, hoe grimmig en grauw dat ook is geweest.

Hoe gruwelijk… hoe triest…. en hoe profiteren vele regeringsleiders daarvan, die trouwens slechts als marionetten aan hun touwtjes functioneren. Ze lachen ons uit, nu zelfs al openbaar en openlijk via de mainstream media, wanneer ze weer eens een van hun vele, vele  leugens proberen uit te leggen, goed te praten en/of af te doen met een gemakkelijk en leeg woord van excuses.

Wat me dan verbaasd is, dat er te midden van dit alsmaar binnenstromende Licht niemand opstaat en verhaal gaat halen. Hoe te midden van dit alsmaar binnenstromende Licht de medewerkers van diezelfde mainstream media als domme, volgende schapen, kennelijk ieder aspect van intellect en intelligentie missend, allerlei vragen stellen aan de betrokkenen die er totaal niet toe doen, en die eigenlijk alleen maar afleiden van de *mis* punten. Zo dom zijn ze echter vast niet, dus wordt ook door hen het misleidende spel meegespeeld om het luisterende, lezende en kijkende publiek dom, zoet en bezig te houden.

Zo dom zijn ze echt niet hoor, al die journalisten, die politici, die ceo ’s en al die managers. Hun handelen maakt alleen maar duidelijk hoezeer ze ons minachten, en hoe velen van hen hun ziel volledig verkocht hebben, bewust dan wel onbewust, aan het *gouden kalf*, dat door alle eeuwen heen stevig is blijven voortbestaan en alsmaar krachtiger is geworden. Spelen ze het spel der *onzichtbaren*  niet meer mee, dan zijn ze er gewoon geweest. Dan worden ze in koelen bloede vermoord.

 

 Het enige antwoord op dit alles en om dit alles definitief te stoppen is,  dat *wij* wakker worden en *zelf* de volledige verantwoordelijkheid voor ons leven in eigen hand gaan nemen. Dat wij niet langer meer na een dag ploeteren voor een hongerloontje, dat eigenlijk amper genoeg is om voluit van te kunnen leven, maar  weer net iets teveel om van te sterven, volledig uitgeput en psychisch lamgeslagen neerploffen op de bank voor de tv, waar we vervolgens worden getrakteerd op hun hypnotiserende en hersenspoelende beelden, van levens vol overvloed, snelle wagens en slimme en mooie jongens en meisjes, die alles mee hebben en kunnen doen wat ze maar willen, met beelden van elkaar gebruiken, misbruiken, bedriegen, elkaar wegsmijten als oud vuil, liefdeloze grove seks, geweld etc. etc. alsof dat allemaal  het werkelijke leven uitmaakt.

Met een gemoed vol van die beelden gaan we vervolgens de nacht in. Energie volgt onze gedachten, dus ook ‘s nachts raken we gevangen in hun web van verval en kwaadaardigheid, in plaats van naar ons oorspronkelijke thuisgebied van afstemming te kunnen afreizen, om daar ons *Licht* op te kunnen steken voor de volgende dag. Om daar onze energie weer tot het juiste peil op te laden, en weer te weten hoe het Pad van de Ziel, het Pad van ons persoonlijke en collectieve Plan van Incarnatie weer met frisse moed op te pakken en  uit te dragen.

We zijn eeuwen en eeuwen geleden *gevallen* door in de ban te raken van de bling/bling van buitenaardsen en velen van ons zitten helaas nog steeds in die ban. Toch zal er voor iedere man, vrouw en kind op deze wereld een moment van ontwaken moeten komen om de ziel niet verloren te laten gaan, want alle ervaringen en opgedane wijsheden van ieders persoonlijke ziel vormen een belangrijk onderdeel binnen het Netwerk van Licht van de Schepper.

Er zou een te groot gat vallen in de Scheppingswerelden, wanneer onze zielen en alle werken van onze zielen verloren zouden gaan. Iets wat de Schaduwkrachten maar al te graag willen bereiken, met ons als hun gevangen slaven. Hebben zij niet altijd recht tegenover de Schepper gestaan en hebben zij ons niet al tijden lang in hun gruwelijke, opstandige spel weten mee te trekken?

Ik kan me dan ook heel goed inbeelden, hoe ze honend en minachtend tegenover de Schepper staan en Hem in Zijn Gezicht sneren: “Ha, ha, ha, moet je hen nou eens zien, Moet je  nou eens naar al die stomme onderdanen van je kijken, met al dat prachtige Goddelijke Licht in hun HartVlam, die je hen bij hun geboorte cadeau hebt gedaan? Wat doen ze er nou helemaal mee, behalve ons hier als vampieren mee in leven te houden. We hebben ze volledig in onze macht…..!!! Ze dansen volledig naar onze pijpen….!!!! We houden ze heel eenvoudig onze blablablakoek voor en laten ze zuchtend, steunend en kwijlend naar die koek happen, totdat ze bekaf zijn en blind voor de rest. Ze zijn al zo ver afgestompt, dat ze niet eens meer weten dat ze in origine van goddelijk afkomst zijn, dat ze goddelijke vermogens in zich dragen. En dat … dat zullen wij natuurlijk beslist zo houden middels onze hypnotiserende en hersenspoelende praktijken. En zelfs nu, nu je zoveel van je Licht over hen uitstort, slapen ze nog… En worden ze even wakker, dan krijgen ze van ons meteen weer een stevige shot en trekken ze als schildpadden hun koppen en staarten wel weer naar binnen om verder te slapen in de roes van on/bewustzijn. En in die status maken wij ze meer en meer tot een van ons. Vermorzelen we hun ziel, door hen die aan ons te laten verkopen. Zullen we ze chippen met het merkteken van de duivel. En omdat ze zullen denken zonder dit merkteken niet meer in leven te  kunnen blijven, zullen ze dit alles zonder verweer ondergaan en zullen we vervolgens de sterkeren onder hen, die al onze snode plannen weten te overleven, ombouwen tot transhumane wezens, door hun DNA met ons buitenaardse DNA te vermengen, zodat wij op onze beurt meer en meer hun *Schepper DNA*  in ons zullen opnemen en daarmee hun Scheppervermogens kunnen adapteren, om hun uiteindelijk op hun beurt volledig, maar dan ook volledig, uit te spugen”.

Tja lief mens, dat is de lugubere staat die zij menen te kunnen handhaven.
Maar zijn wij nog wel zo diep in slaap?
Zijn wij nog wel zo onderdanig of zijn we alleen nog maar wat verdoofd, omdat we uit een eeuwenlange narcose aan het bijkomen zijn.

 Persoonlijk denk ik dat er een enorm ontwaken gaande is, maar dat velen nog niet weten wat er mee te doen.
De straat opgaan in de behoefte tot het oproepen van een revolutie heeft weinig zin, dat is al wel gebleken uit de Lente revolutie in het Midden Oosten. Alhoewel de massale opstand in Brazilië, met veel kleur, dans en muziek hartverwarmend, uitnodigend en verfrissend is en ongetwijfeld veel moeilijker uiteen te slaan...
Het oog om oog, tand om tand, evenals de bloedwraak helpen ook niet, dat zou de geschiedenis ons tenminste duidelijk moeten hebben gemaakt. Want laat  die geschiedenis niet keer op keer herhaling op herhaling zien?

Wat krachtiger en machtiger is dan wat ook…. en wat sneller werkt dan wat ook… is het oorspronkelijke Liefde/Licht van de Schepper dat we allemaal bij ons dragen en dat we allemaal kunnen activeren middels de Goddelijke Vlam in het centrum van ons hart en onze geest..

Bewust te gaan werken met dit Liefde/Licht  is wat ons zal bevrijden en ons zal weghalen uit de slavernij van de Schaduwkrachten.  Door te gaan werken met dit Licht en daarnaast alles, maar dan ook alles wat ons ooit is aangereikt en ons is aangeleerd, door al hetgeen wat we voor waar hebben aangenomen volledig los te laten, komen we vrij en zullen we weer in onze oorspronkelijke goddelijke Kracht en Vermogens komen te staan.

Dat is natuurlijk wel het laatste wat de schaduwkrachten willen en daarvoor moet je moedig, onophoudelijk en volhardend streven en een heleboel innerlijk werk verzetten. Maar het is mogelijk. Het is mogelijk, zeker nu,  dwars door het krachtveld van alle tegenwerkingen heen.

Het Goddelijke is onoverwinnelijk!!!
De tijd van bevrijding is NU!!!

 Daarom is het Licht op dit moment tot extreme hoogte en druk aan het toenemen. Niet om ons te kwellen, maar om onze ziel zoveel als maar mogelijk is met het Licht van Bewustzijn te doordrenken, opdat deze weer kan ontwaken en tot oorspronkelijke werkzaamheid kan komen.

In de maand maart van dit jaar doen zich maar liefst drie gelegenheden voor die deze extra lichtimpulsen mogelijk maken om onze ziel te doordrenken met het Licht van Hoger Bewustzijn en die gelegenheden zijn de Nieuwe Maan van 9 maart 2016 met een gehele Zonsverduistering, de Lente-equinox op 21 maart 2016 en de Volle Maan op 23 maart 2016  met een ringvormige Maansverduistering. Alle drie bij uitstek gelegenheden, die een enorme open poort vormen om het Licht van Verandering en Wederopstanding door te laten. Na deze maand zal niemand zich meer hetzelfde voelen.

Deze enorme instroming aan Liefde/Licht zal de eerste lichting van ontwaakten die een derde deel van de mensheid uitmaken, gaan activeren tot realisatie en zal daarnaast de tweede lichting die ook weer een derde van de mensheid uitmaakt, doen ontwaken dan wel verder ontwaken. Er is van Hogerhand aangereikt dat we op de ochtend van de eerste Paasdag  van dit jaar de grote instroom kunnen verwachten, die zich vervolgens  verder zal uitrollen tot aan het moment van de Nieuwe Maan van 7 april.

Zouden we dan op het moment van Volle Maan op 22 april 2016, welke bekend staat als* het Feest van de Christus* kunnen zeggen dat het Christusbewustzijn werkelijk is opgestaan???? Wat een feest zal dat zijn…….

Wees heel wijs, Hou je in deze tijd vooral bezig met je eigen innerlijke ontwikkeling en kijk daarbij niet naar de ander, want bij onze eerste scheppingsgeboorte zijn we allemaal voorzien van onze eigen, persoonlijke zielcodering die volledig uniek is, net zoals de print van onze oogiris en de afdruk van onze vingers dat is. Het is dan ook totaal zinloos om onszelf te vergelijken met een ander, want aan de hand van onze persoonlijke Code hebben we allemaal een ander zielpad te gaan. Het is deze unieke codering die ons eigen unieke pad bepaalt, die ons allemaal uniek maakt..

Daarnaast is wat eenieder van ons deze maand innerlijk zal ervaren  ook nog eens  afhankelijk van de plaats die we op dti moment binnen de Schepping innemen. Ook die is voor ons allemaal verschillend. Afhankelijk van het innerlijke en uiterlijke werk dat we hebben verzet en van de frequentie die ons dat heeft opgeleverd.

Verwacht dus vanaf de eerste Paasdag niet in een keer een wereld vol met enkel Lichtmeesters en Lichtengelen, maar besef wel terdege dat er iets heel bijzonders gaande is. Zo bijzonder en krachtig, dat al is het een gebeuren op innerlijk en op cellulair, atomair en subatomair niveau, toch velen van ons het voelbaar zullen kunnen ervaren.

 

 Vanaf de aankomende paasdagen zal Tweederde deel van de mensheid zijn ontwaakt, dus dan zullen de veranderingen richting een Nieuwe Aarde in een veel rapper tempo gaan verlopen en zal 2017 beslist al weer een heel andere wereld laten zien dan de wereld zoals we die nu kennen.

Heel veel problemen zullen met verve en nieuwe kracht worden aangepakt en we zullen indicidueel en collectief verrassend snel gaan uitgroeien naar een zeer krachtige zelfverantwoordelijkheid en eenheid.

Het zal boeiend en hartverwarmend zijn om alle acties en veranderingen te zien plaatsvinden en meer nog, daaraan mee te werken. Ik kan dan ook met een heel blij en vreugdevol hart, iedereen een Licht en Verlichtend Pasen 2016 toewensen.

Hele fijne kosmische Feest- en Paasdagen 2016.

 I love you

Jelina

 

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.