Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Home

 

Ho’oponopono lief mens...
Heel hartelijk welkom op deze site.
Fijn elkaar hier te ontmoeten om met elkaar te kunnen uitwisselen.


Mijn naam is AnneJelena Shanta
healer, educator, student, coach en inspirator.

Deze site moet op geheel natuurlijke wijze gevonden worden, slechts gestuurd door de innerlijke leiding van de zoeker. Deze site is dan ook geheel vrij van iedere commerciële opzet en de diverse doel- en richtlijnen zoals die overal ter wereld normaal en gebruikelijk zijn.

Het was in de tweede helft van de maand augustus 1987 dat ik s ‘nachts plotseling rechtop in bed zat, gewekt door mijn innerlijke stem die me luid en daadkrachtig aangaf, dat ik weleens mocht voortmaken omdat er nog maar weinig tijd resteerde.

Behoorlijk ontdaan had ik enige tijd nodig om deze boodschap een plaatsje te geven, want ik was druk, druk, druk met bedrijf, carrière en gezin. Door gebrek aan focus en de nodige aandacht bleef die boodschap dan ook lange tijd onduidelijk voor me.

Geen nood, er bestond een incarnatie afspraak en het Hoger Zelf/de God/Ziel geeft je dan wel een zetje in de goede richting. Voor mij betekende dat 3 zetjes in de vorm van 3 auto ongelukken, vrij snel achter elkaar.

Na het derde ongeluk was niet alleen de auto totale los, maar ook ikzelf, en dan rest je niet anders meer dan alles los te laten. Bedrijf, carrière, echtgenoot en de status en de luxe die daar van nature bij horen.

Dat is een proces van jaren geweest, van zware, eenzame en intensieve jaren. Je lichamen weer helemaal opnieuw opbouwen, een heel intensief onthechtingsprogramma doorlopen, wat daarnaast gepaard ging met het uitwerken van eeuwen oud karma.

Korte, vreemde relaties van diverse aard, die plotseling opdoken en net zo plotseling weer verdwenen. Hele oude spoken uit de opslagplaats van het onderbewuste, die in Liefde herkend, erkend en uitgewerkt moesten worden. Veel volkomen onbegrijpelijk, maar je wist diep innerlijk dat het niet anders kon, dat het erbij hoorde, dus je liet het allemaal maar over je heen komen en gebeuren. Al het oude moest aan het Licht komen en in Liefde uitgewerkt worden, net zoals dat nu geldt voor de massa.

Op 21-12-2020 wordt de instroom van het Kosmische Licht zo hoog in trilling, dat alles, van eeuwen lang oud, los en opgeschud wordt en naar de oppervlakte komt, waarop ieder levend wezen op deze wereld haar oorzaak en gevolg van al die tijd onder ogen moet zien en in Liefde moet uitwerken.

We hebben planeet Aarde schandelijk misbruikt en leeggeroofd in een bijna abnormale hebzucht en daarmee alle levenselementen; aarde, water, lucht, vuur en ether, vergiftigd en zo goed als ongeschikt gemaakt. Daarmee hebben we niet alleen schade toegebracht aan deze elementen, maar ook aan alle grote en kleine Natuurwezens die deze elementen voor ons in stand houden, en deze al eeuwenlang reinigen en zo geschikt als maar mogelijk is maken, voor onze levensbehoefte.

Dat moest en moet stoppen. Vandaar deze site, om ons weer te helpen herinneren wie we in werkelijkheid zijn, waar we vandaan komen en waar al het leven om ons heen vandaan komt, en waartoe wij en alle leven om ons heen tot bestaan zijn gekomen.

Hierover kunt u lezen in de *Diamonds of Light*, en worden bij gesproken in spirituele Lezingen en Classes en Groep Meditaties bij mij thuis.

Zie voor meer informatie de verdere inhoud van deze site en heb je vragen, bel me dan geheel vrijblijvend op telefoonnummer 0591-851871.

Graag tot horens, schrijvens of ziens

AnneJelena Shanta


 

 

 Laat je aanraken door de Nieuwe Energie…

Laat je implementeren met de Nieuwe Energie...

 

   Graag tot ziens op een of meerdere van genoemde activiteiten.

 

    In Liefde, Licht en Dankbaarheid

 

 


AnneJelena Shanta
  healer, educator, student, coach en inspirator

 

 

 
Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang ervan in dat zoveel mogelijk positieve en bewustzijnsverhogende inspiraties de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief via financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot
en laat vooral ook van je horen t.b.v. een groter en sterker veld van inspiratie.