Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 Het bijzondere Licht van de Zomer Zonnewende 2013

door Anne Helena

 

Het is maandagmorgen 17 juni en we zijn nog maar 5 dagen verwijderd van de Zomer Zonnewende, waarop het Licht van Nieuw Beginnen volop zal binnenstromen. Bij het wakker worden had ik een onbestemd innerlijk gevoel, wat eigenlijk al een paar dagen dreinende is. In tegenstelling daarop staat de zon hoog aan de hemel, maar in mijn oren hoor ik het voor mij inmiddels bekende geluid van die vliegmachines, die gewoonlijk chemtrails in onze stralende luchten aan het uitstorten zijn.

Buiten zie ik ons prachtige blauwe firmament inmiddels besproeid met legio witgrijze chemtrails, die wederom de bewustzijn verhogende kracht van de zon zullen tegenhouden en daarnaast ook nog eens onze lucht, de natuur, maar natuurlijk ook ons langzaam maar zeker zullen vergiftigen.

Wat een wereld bedenk ik me dan...
Leiders van volkeren die de burgers die hun gekozen hebben, in hun roep om vrijheid voor de
ziel, de mond snoeren met geweld, met chemisch vergiftigd water, met traangas en chemische en dodelijke bommen.
Opstandelingen die al zover in duister bewustzijn zijn vervallen dat ze moorden, kinderen,
tieners en vrouwen verkrachten, martelen en zelfs voor het oog van de wereld de harten van hun tegenstanders rauw verorberen.
Mensenhandel van vrouwen, kinderen en nog jeugdige jongens en meisjes voor de seksindustrie.

Industriële slavernij wereldwijd.
Verzwakte geesten die de hardheid en de rauwheid van deze op macht en prestatie beluste
maatschappij niet aankunnen en nu zonder juiste medische verzorging in verwardheid op straat rond dolen.
Ouderen die voor hun levenslange werken in slavernij voor het grootkapitaal nu worden beloond met
de onmenselijke omstandigeheden urenlang in hun eigen uitwerpselen te moeten liggen, vanwege gebrek aan verzorging.
Chronisch zieke mensen die verstoken raken van medicijnen en de juiste hulp en zorg.
Onze prachtige jonge mensen verslaafd aan de drank, de wiet en de tweet, de ouders
blind en niets ziende voorthollend om de vaste lasten voor al hun illusies nog maar op te kunnen brengen.
Onze luchten vervuild, onze natuur geplunderd, onze wateren donker van het gif, onze bodem
leeggeroofd.

Is dit een wereld die we in stand moeten houden?
Hoe heeft het zo ver kunnen komen...

Daarvoor mogen we in onze eigen spiegel kijken.
Want alles wat is, hebben we helemaal zelf geschapen met de drie goddelijke geschenken die ons bij onze schepping geschonken zijn. De scheppingskracht van onze onze gedachten en gevoelens, in samenwerking met de ons geschonken vrije wil. En die drie prachtige geschenken zijn we op een gegeven moment volkomen verkeerd gaan gebruiken en hebben we vanuit een oneindige hebzucht verkwanseld aan de illusies van zoveel mogelijk bezit, prestaties, status, macht en valse vormen van vermaak en liefde.

Moeten we die wereld nog in stand houden???
Neen en al zouden we het willen dan kunnen we dat helemaal niet meer
, want de basiselementen van ons bestaan, onze lucht, water, aarde en onze aarde atmosfeer zijn zo vervuild en verarmd, dat die ons nog amper in leven kunnen houden.

In 1987 is er een grote Golf Licht van Goddelijke Genade over ons uitgestort, en iedere ziel die nu op Aarde leeft, heeft die toen, zij het onbewust, met beide handen aangegrepen. Dat hield in, dat iedere ziel die nu op Aarde leeft, op de onzichtbare gebieden van Bestaan weer de overeenkomst met onze Vader/Moeder God is aangegaan, om de scheppende kracht van hun gedachten en gevoelens weer aan te wenden, om vanuit geheel vrije wil, de Hemel op Aarde neer te zetten, zoals die ons ooit bij onze Schepping is meegegeven.

Daartoe is het voltallige Hemelse Genootschap, bestaande uit de Grote Kosmische Wezens, de Opgestegen Meesters van Licht, het Rijk der Engelen, de Elohim/Bouwers van Vorm en het Rijk der Elementalen ons tot volle steun. Zij zijn onze kosmische bemiddelaars en bouwers, maar wij moeten het vanuit onze aardse belichaming hier op Aarde manifesteren.

Het enige wat we maar hoeven te doen om het tij te keren en de Nieuwe Aarde tot aanzien te brengen, is de scheppende kracht van onze gevoelens en gedachten helemaal weg te halen van alle oude en inmiddels meer dan ongewenste structuren. Die moeten verdwijnen en in elkaar storten, dus geef er geen spatje energie meer aan.

Vervolgens kunnen we ons Hogere Zelf aanroepen om de Kracht van de Violette Vlam te laten
stromen door alle oude, ongewenste en negatieve structuren, maar vooral ook door al onze persoonlijke oude gedachten en aannames van tekorten, armoede, ziekte, en gebrek. Laat de Violette Vlam dagelijks zoveel mogelijk haar transformerende, transmuterende en bevrijdende werk doen, en alle ongewenste energieën weer omvormen tot Licht.

En droom,,,droom....droom....
Droom de wereld zoals die ons ooit gegeven is.
Een wereld zonders grenzen.
Een wereld waar we vrij kunnen gaan, staan en in volle creativiteit werkzaam kunnen zijn,
waar we maar willen. in volkomen, alomvattende liefde en respect voor elkaar.
Een wereld van voedende, schone en gevulde luchten, waarin we de luchtelementen weer als
kristallen belletjes kunnen horen zingen, en hun kristallijnen schittering in het zonlicht zien stralen.
Een rijke en volle aardbodem, waarop en van waaruit zich een waar Aards Paradijs aan natuur
kan ontwikkelen en groeien en bloeien, welke ons volop en volledig voedt.
Een wereld vol schone, zuivere en met leven gevulde wateren, waarin we het volle rijke leven
weer tot op de zeebodem kunnen gadeslaan, en waarin we de waterelementen weer hun kristallijnen muziek kunnen horen maken.

Geen vervuilende fabrieken meer, omdat we alles zelf kunnen materialiseren maar ook weer dé materialiseren vanuit onze gedachtekracht in samenwerking met de Elementen, de Elementalen, de Elohim en het Engelenrijk. Geen farmaceutische vervuiling meer, omdat we weer stralende gezonde wezens zijn en de rijke en zuivere overdaad van de natuur ons voor altijd en eeuwig in stralende gezondheid houdt.
Geen vervoersmiddelen meer, omdat we overal kunnen gaan en staan in de Kosmos en op Aarde vanuit het leviteren middels de kracht en de vermogens van onze gedachten.
Geen dure en ongezonde stralings mobieltjes en andere stralingsapparatuur meer, omdat we op
geheel natuurlijke wijze telepathisch met elkaar in verbinding staan en  kunnen communiceren.
Geen programmerend onderwijs meer, waarin de natuurlijke vermogens van de ziel worden
vermoord, maar onderwijs waarin de scheppende gaven en de creativiteit van onze ziel kunnen groeien.

Is het niet beter die wereld met elkaar te laten onstaan, vanuit een bewust gebruik van de scheppende kracht van onze gedachten en gevoelens?

Wordt wakker lieve mensen en geef je kracht en energie niet langer weg aan de dode dingen en
machten, maar gebruik ze om een wereld te scheppen, waarin we allemaal volop kunnen genieten van- en met elkaar.
Weg met de slavernij en het groot kapitaal, weg met de vervuiling, weg met crisis, met de
armoede, de hongersnoden, de oorlogen en de ziekten en tekorten.

vanaf NU, allemaal samen en in volkomen eenheid op weg in de creatie van een geheel Nieuwe Wereld, vol van Vrede, Overvloed, Stralende Gezondheid, natuurlijke Rijkdommen, onderling Respect,Balans en Harmonie.
Een wereld waar mens, dier en engel weer in symbiose leven met elkaar.

Hoe heerlijk kan het zijn en hoe eenvoudig... als de benodigde kritieke massa van de Mensheid maar de Scheppende Vermogens van haar Gedachten en Gevoelens daaraan zal en wil wijden.

Het instromende Licht van Nieuw Beginnen van de ZomerZonnewende op 21 juni 2013
zal aan dit
streven haar onderstenende kracht verlenen.
Ik zal het volop gebruiken! 
 U ook?

Een fantastische mooie tijd.
Heb elkaar lief. Voel met het hoofd en denk met het hart, want alles IS Liefde…
I Love You All…