Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Diamond of Light nr. 05 - 2020
  De Leeuwenpoort gesloten, nu 10 dagen achtereen Galactische Poort open, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 04-2020
  Spreken vanuit het Hart door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 3
  Tijd Beschouwing door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 2 - 2020
  Wederopstanding of Teloorgang, door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 1 - 2020
  Change door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2019
  De drempel van 2019 naar 2020 door AnneJelena
 
 

 

2013 – het Jaar van de Veranderingen

Soms herken je, je eigen verhaal van evolutie, zo compleet en zo volmaakt omschreven, in dat van een ander, dat het pure plagiaat zou lijken om je eigen verhaal ook nog eens te schrijven en uit te geven. Daarom heb ik aan de spiegelschrijver van mijn evolutieverhaal gevraagd, of ik de Pennevrucht vanuit zijn Hart, welke ik ontdekte op de site van Evolutiesprong, ook op deze site mocht plaatsen, opdat nog meer mensen dit volmaakte slotakkoord voor deze tijd kunnen genieten en herkennen en/of als steun in de rug kunnen gebruiken om toch vooral door te zetten op het echt niet zo gemakkelijke Pad. Gelukkig kreeg ik daartoe toestemming.

Het is verbazingwekkend om jezelf terug te lezen in een verhaal van iemand, die je nog nooit hebt ontmoet, die totaal onbekend aan je is en waaraan je ergens voorbij kunt lopen zonder dat je ook maar de flauwste idee hebt, dat de levenservaringen zo gelijk op zijn gegaan. Is dat niet echt Nieuwe Tijd?

Het verhaal is, getoetst aan mijn eigen bevindingen, zo puur en zo eerlijk en zo open, geschreven, dat ik het graag gebruik als Lichtvenster nr. 3 – 2013, maar dan geschreven door Jan Willekens. Met mijn diepe respect voor – en mijn Hartedank aan Jan Willekens, dat hij in staat is geweest zichzelf zo open en kwetsbaar te laten zien en zo helder de gang van de bewust wordende mens heeft weten weer te geven.

Heel veel leesplezier en..... Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth
Anne Helena

maart 2013


2013 - HET JAAR VAN DE VERANDERINGEN

door Jan Willekens


Gegroet medereizigers,
Voelen jullie ook, hoe je je momenteel emotioneel kunt tegenkomen! Hoe je in al je angsten, afhankelijkheden wordt uitgedaagd! Hoe je helemaal op jezelf wordt teruggeworpen en daardoor in contact komt met je eenzaamheid! Hoe frustrerend dit moment in tijd en ruimte kan aanvoelen nadat wij door de 21.12.12 kanteling zijn gereisd!

Wakker worden is een diep intens proces, wakker worden vraagt grote moed van ons, vraagt nederigheid..... vraagt overgave en kwetsbaarheid..... vraagt onvoorwaardelijk liefhebben van ons.

De 21.12.12 poort was een kantelpunt in tijd en ruimte. Tot die datum was afdaling in de materie door energetische ondersteuning nog steeds mogelijk. Gelijktijdig waren de nieuwe sterk inkomende lichtenergieën sterk voelbaar in onze persoonlijke levens. Zij stuwden ons onontkoombaar doorheen onze diepste angsten en afhankelijkheden. Je zou kunnen zeggen dat we tot aan de 21.12.12 poort in transformatieprocessen gezet zijn, die ons zo diep raakten en emotioneel vermoeiden, dat toen we door de poort reisden een punt hadden bereikt, waar we bereid waren al onze illusies en afhankelijkheden los te laten. Deze energie was in de maand januari voelbaar. We waren zo gemangeld, dat we bereid waren om een eerste stap te zetten naar ware overgave van het ego naar de fluisterende stem van het hart. Nadat wij bewust of onbewust dit verlangen wilden gaan leven, dienden wij in februari in onze emoties te duiken die daardoor allemaal aangeraakt werden. Velen zijn in de deze maand zwaar ziek geweest om deze emotionele zuivering van het lichaam mee te ondersteunen. Er heerste die maand een heuse griepepidemie. Nu aan het einde van februari en het begin van maart zie je dat er vele relaties uit elkaar gaan. Relaties in welke vorm dan ook. Wij dienen emotioneel te onthechten van elkaar.

Er is een merkbaar energetisch verschil tussen 2012 en 2013. De dingen beginnen nu echt in verandering te gaan. Eerst is er nog de afbraak van ons ego nodig met zijn gehechtheden en angsten. Maar wij voelen diep in ons dat we in dit nieuwe jaar het verlangen en de kracht hebben om hier doorheen te reizen. Het jaar 2013 is het jaar van de veranderingen..... van transformatie. De eerste maanden van dit jaar zullen over afbraak gaan en januari en vooral februari waren zeer intens op het emotionele vlak. Wij zijn moe en beurs en vragen ons af hoelang dit alles nog dient te duren. Wij kunnen zelfs gaan twijfelen over dit kantelpunt in tijd en ruimte omdat we zo intens in onszelf bezig zijn dat we de voeling met het grotere plaatje kunnen verliezen.
Wij zelf zijn de dragers van deze verandering. Wij hebben hier geen keuze in omdat wij op zielsniveau voor deze transformatie gekozen hebben.
De maand maart zal over verdere afbraak gaan. Je kunt nu al deze energieën voelen werken in jezelf. De lichtgolf die over maart heen rolt zal ons stimuleren om de schone schijn, tussen elkaar los te laten. We zullen niets meer tussen elkaar in stand willen houden dat op afhankelijkheid is gebaseerd.

Deze gestuurde afbraak van ons ego en conditioneringen zijn nodig om door de illusie van onvrijheid te prikken. De weg wordt steeds duidelijker. Onze emoties worden intens aangeraakt op dit moment, maar het zijn net onze emoties die ons nog in afgescheidenheid en illusie houden met elkaar. Onze emoties verkleuren ons waarnemen naar elkaar en onze samenleving.
Vrijheid is ons geboorterecht, vrijheid is wat wij zijn. In onvoorwaardelijke vrijheid of liefde leggen wij elkaar geen beperkingen op, houden wij elkaar niet gevangen in wederzijdse afhankelijkheden. Onze oude 3D wereld loopt op zijn einde, is in feite al beëindigd omdat hij niet langer sinds het kantelpunt van de 21.12.12 poort wordt ondersteund.
Wat wij nu ervaren is dat onze oude manier van kijken en handelen niet meer werkt met elkaar. We proberen nog wel vast te houden, maar de spiegels worden krachtiger en krachtiger. We hebben angst om de ogenschijnlijke leegte in onszelf binnen te gaan. We vertrouwen het naar binnen gaan niet. Want in het naar binnen gaan dienen we de illusie van onze buitenwereld volledig los te laten. Dat wat ons steeds bepaald heeft. De weg naar binnen heeft met vertrouwen, zelfreflectie en overgave te maken. Wij beseffen dat alles wat wij buiten ons waarnemen onze eigen scheppingen zijn. Dit zijn alle harmonieuze en liefdevolle verbindingen, maar ook alle verbindingen waar nog angsten, afhankelijkheden, irritaties, slachtofferschap, verliefdheden, idealiseringen, woede, tekorten en manipulaties op zitten. Dit alles vertaalt zich in emoties die wij kunnen waarnemen. Zolang wij eisen blijven stellen, verwijten maken, ons machteloos voelen, geven wij onze macht weg en geven wij onze buitenwereld de schuld van onze ongemakken.
Onze wereld is aan het veranderen, onze wijze van waarnemen en handelen met elkaar is aan het veranderen. Dit is een onontkoombaar proces, waar wij bewust vanuit het level van de ziel voor deze incarnatie voor gekozen hebben. Wij spiegelen elkaar onze onvrijheden en projecties op elkaar. Laten we een bewuste keuze maken, nu, met elkaar, laten we bewust kiezen om elkaar te eren en elkaar niet langer te gebruiken voor onze eigen emotionele verslavingen, laten we bewust de verantwoordelijkheid opnemen voor onze eigen emotionele pijnen, ze te herkennen, te aanvaarden en er door middel van kwetsbaarheid doorheen te reizen.

Niets werkt meer op de oude wijze!
In de manier hoe wij in onze samenleving ons geld verdienen, hoe wij in onvrijheid worden gehouden hierdoor, klopt voor velen niet meer. Velen onder ons lopen hierin vast en zoeken naar een manier om meer vrijheid in hun leven te ervaren. Velen laten schoorvoetend hun oude banen los, anderen springen, in vol vertrouwen. Ieder zijn weg is hier verschillend in, maar het uiteindelijke verlangen is hetzelfde..... zelfbeschikking verwerven over zijn eigen leven om in alle vrijheid ten alle tijden te kunnen kiezen wat je wenst te doen vanuit vrijheid in elke nanoseconde van je leven. Want diep vanbinnen voelen wij dat dit ons geboorterecht is.

Hetzelfde gebeurt in onze onderlinge relatievormen.
Wij spiegelen elkaar momenteel steeds duidelijker onze emotionele verkleuringen, afhankelijkheden. Het oude man/vrouw relatie plaatje klopt niet langer meer. Wij kunnen niet langer meer de ander exclusief maken in ons leven. Na de 21.12.12 poort is dit niet langer meer mogelijk voor diegenen die vooraan in het ontwakingsproces lopen. We dienen een volledige vervullende relatievorm met onszelf aan te gaan..... vervult zijn van onszelf zonder eenzaamheid..... en de ander niet langer nodig te hebben om een leegte in onszelf op te vullen. Onze lichamen zijn een vorm van illusie, man en vrouw gevormd of als je op het zelfde geslacht gericht bent..... energetisch man en vrouw geladen. Wij zijn God begiftigde wezens vanuit sferen van eenheid en onvoorwaardelijkheid. Wat gebeurt er als je je lichaam aflegt, en overgaat? Verdwijnt dan ook niet de illusie? Het lichaam, dat materie is, maakt het mogelijk dat wij in afgescheidenheid kunnen leven met elkaar, maakt de illusie mogelijk. Wij zijn aan het leren om elkaar terug te leren zien doorheen de illusie van de vorm..... het lichaam. Ben je bereid om de ander volledig te zien doorheen zijn/haar vermomming/illusievorm? Als het antwoordt ja is en je gaat hier volledig naar willen leven, dan zal de afgescheidenheid gaan ophouden, dan zal de emotionele verkleuring met zijn pijnwonden en projecties ophouden te bestaan, dan zal het veld van eenheid terug ontsloten worden tussen elkaar en valt elke vorm van exclusiviteit weg tussen elkaar. Dit is in elke relatievorm aan het gebeuren. Of dit nu partnerschap.... ouder/kind..... vriendschap..... kennis of werkrelaties zijn.

Wij zijn gezamenlijk gecodeerd om te ontwaken en het is momenteel ontzettend belangrijk dit te beseffen. Want des te bewuster je hiervan bent, des te gemakkelijker zul je doorheen deze sterke tijden van transformatie reizen. Besef dat jij steeds verantwoordelijk bent voor wat er in je leven gebeurt. Dat wat in jouw zit, projecteer je steeds buiten jou als jouw creatie en je krijgt dit steeds weer terug gespiegeld. Als je dit werkelijk kunt beseffen dan kun je ook beseffen dat je God bent. Want nu slaap je of droom je nog, maar zelfs in je slaap en droom blijf je je werkelijkheid scheppen. Wordt wakker, God, ontwaak aan jezelf, neem je kracht en macht terug bewust in eigen handen en bevrijd je zelf en je andere delen van de illusie waarin je jezelf hebt in ondergedompeld. Wordt terug de bewuste schepper van je eigen verhaal en werkelijkheid en vier feest in vreugde en dankbaarheid met al die andere delen die jij als geheel bent. Onze droom als God in ervaring van afgescheidenheid loopt op zijn einde. Als God hebben we een diepe louterende ervaring ondergaan. Laten we ons God-zijn terug in elkaars ogen gaan zien, laten we hier terug naar gaan handelen en gaan leven.

IK zie jou, ik zie mij in jou en jou in mij..... hoe kan ik mijzelf niet gezien hebben in jou. Ik zie, voel en deel enkel vrijheid, eenheid en onvoorwaardelijke liefde met jou, met mij. Ik laat je vrij, ik laat mijzelf vrij..... er is allen maar mij, jij, wij..... zijn.

Over mijzelf als de persoon Jan.....
Ik heb diep gereisd in deze illusoire wereld, ik heb allerlei zaken als waar aangenomen en hiernaar gehandeld als ware het mijn enige ware identiteit en waarheid over mijzelf. Ik heb vele pijnlijke lessen dienen te doorworstelen om de talrijke illusies, waar ik mij trachtte aan vast te klampen en hoog te houden te doorbreken. Al deze pijnlijke lessen hadden als bindende factor dat ze angst als basis hadden. Angst voor tekorten, angst om afgewezen te worden, angst voor eenzaamheid, angst om geen liefde te voelen, angst om niet (h)erkend te worden, angst om de angst, kortom..... angst om mijn eigen waarheid te leven. Angst hield mij van mijn kracht weg, van mijn passie, van mijn vrijheid, van mijn eenheid..... van mijn zelfliefde!
Nu..... op het einde van dit prachtige verhaal begin ik te ontwaken en steeds meer in de diepte te beseffen wie en wat ik werkelijk ben. Ik weet nu, dat ik bewust voor deze incarnatie gekozen heb. Ik weet nu, dat ik bewust gekozen heb om dit leven van mij te leven zoals ik het geleefd hebt..... niets was toeval en alles heeft mij naar dit punt in tijd en ruimte gestuwd, waar ik samen met jullie..... als die andere delen van mij mee mag in ontwaken.
Nu ik terugkijk op deze incarnatie met mijn specifieke zielsopdracht vind ik mijzelf terug in vrijheid en heb ik geen enkel ander verlangen om dit met alle anderen delen van mijzelf te vieren in dankbaarheid.

De persoon, die Jan heet, heeft alles los gelaten om zichzelf terug te vinden in dat deel dat hij als God kan herkennen in zichzelf. Deze afsplitsing van God dat zich Jan noemt vindt zichzelf momenteel terug in vrijheid en bereidheid tot kwetsbaarheid, door steeds weer onvoorwaardelijk te leven vanuit de waarheid van zijn hart, ongeacht wat de consequenties ook mogen zijn in zijn buitenwereld. Hij heeft geleerd om terug te vertrouwen op zijn binnenwereld..... op dat stuk in hem dat steeds was en zal zijn..... op dat stuk dat steeds als wakend zijnsbewustzijn diep in hem heeft geleefd. Door zijn angsten en gehechtheden aan de buitenwereld los te laten en volledig te vertrouwen in de herkenning van het zelf in zijn binnenwereld..... is zijn binnenwereld zijn buitenwereld aan het worden. Hij heeft geleerd om niet langer uitkomsten of resultaten te verwachten..... hij heeft leren vertrouwen op zijn binnenwereld, op zijn innerlijke leiding vanuit zijn wezenlijke Godskern. Hij heeft het hopen losgelaten en weet nu dat zijn diepste zijnswezen overvloed, vreugde, vrijheid en onvoorwaardelijke liefde is. Hij laat het verlangen voor een bepaalde uitkomst in zijn buitenwereld los vanuit dit innerlijk weten en als vanzelf vanuit dit vertrouwen verschijnt er in toenemende mate overvloed, vrijheid, vreugde en onvoorwaardelijke liefde in zijn leven.

Momenteel woon ik gratis in een mooi huisje in de bossen en velden, en ben daar in ruime mate zelfvoorzienend. Ik ben zo goed als niet financieel aan de maatschappij verbonden. Ik heb hier geen enkele zekerheid in..... maar omdat ik door mijn angsten gereisd ben en loslaat verschijnt alles in mijn leven als een vanzelfsprekendheid. Ik hoef mij geen zorgen meer te maken..... ik maak mij geen zorgen meer hierover..... het is verworden tot een weten. Ik beschik over mijn eigen tijd en er is niets dat nog een verplichting is in mijn leven.
Ik ben omringd door mooie bewuste mensen die allen zelfreflecterend zijn en waarmee ik in openheid en kwetsbaarheid kan delen.
Op het vlak van partnerschap en seksualiteit, waar mijn grootste wonden op zitten, heb ik mooie spiegelende lessen mogen ontvangen. Voor de eerste keer in dit leven voel ik hierin de kracht ontstaan om deze wonde in mij volledig te omarmen en los te laten zonder oordelen. Dit gebeurt momenteel vanuit vreugde en dankbaarheid. Ik kan het geschenk uiteindelijk ontvangen vanuit al die vorige pijnlijke ervaringen. Ik vind vrede en rust in mijzelf zonder dat een ander dit nog langer in mijzelf dient op te vullen.

Ik ben mij momenteel bewust van mijn zielsopdracht: onvoorwaardelijk leren vertrouwen op de stem van mijn innerlijke wereld in verbinding met mijn Godskern.
Ik ben met een sterke codering gekomen om dit te willen leven in mijn leven. Mijn diepste angsten zijn zo tot mijn grootste krachten geworden die ik zo onvoorwaardelijk kan delen met de wereld om mij heen.

Dit is mijn persoonlijke verhaal broeders en zusters. Al onze verhalen en persoonlijke reizen zijn verschillend maar komen uiteindelijk bij het zelfde punt van herkenning uit.... en dat is vrijheid en liefde vanuit eenheid delen en leven met elkaar.
Geef toe aan de verandering die doorheen jezelf wil plaatsvinden..... want wij zijn zelf deze verandering. Dit jaar, in het jaar van de veranderingen, zullen velen onder ons een kantelpunt bereiken. Dit kantelpunt zal eerst plaatsvinden in diegenen die voorop lopen. Als het volume van deze groep groot genoeg is dan kantelt onze ganse buitenwereld mee en komt alles langzaam maar zeker als een niet meer te stoppen tsunami in beweging. Maar eerst dienen wij het vertrouwen in onze binnenwereld gevonden te hebben opdat wij daadkrachtig en in kracht te midden van deze tsunami als een baken van licht overeind blijven. Dit is waarvoor je gekomen bent, lichtwerker. Ga in je kracht staan in vol vertrouwen en overgave.
De volledige transformatie van onze samenleving zal een langere tijd in beslag nemen.
Maar het kantelpunt zal door diegenen die bewust vooraan lopen als thuiskomen in vreugde en dankbaarheid worden ervaren... en zij zullen leven en delen vanuit vrijheid en eenheid.
Al het onbegrip, twijfels, angsten, niet gezien en (h)erkent worden die je hebt te dienen doorstaan en transformeren zullen dan hun vruchten afwerpen. Neem het spiegelcadeau van je geliefden onvoorwaardelijk aan..... want je hebt ze nodig om je terug te herinneren wie je werkelijk bent.

Vertrouw op het leven, vertrouw op je innerlijke stem.... deze stem is steeds vrij van emotie en dwangmatigheid. Ga in waarheid, durf jezelf te zien zoals je bent.... durf jezelf te uiten in kwetsbaarheid. Zij die dit niet bereid zijn om met je te delen.... laat ze los en zet jezelf en de anderen in vrijheid. Laat je verlangen naar vrijheid en gelijkwaardigheid je rode draad zijn. Wat je hierdoor verliest zijn illusies die je nog in afgescheidenheid houden. Wat je hierdoor wint zijn andere medereizigers die mee vibreren op jouw nieuwe frequentie. Je kracht en macht zullen steeds duidelijker in je leven terugkeren. Je zult in toenemende mate vrijheid en gelijkgestemdheid ervaren in je leven. Indien je je verslavingen en aanhankelijkheden aan je broeders en zusters helemaal kunt loslaten, dan zul je in de weg er naartoe je steeds eenzamer gaan voelen. Doch als je je kantelpunt bereikt hebt en je innerlijke kracht is groot genoeg geworden, ga je vanaf dat kantelpunt in toenemende mate meer vreugde en dankbaarheid voelen in je ogenschijnlijk alleen zijn. Elke keuze vanuit de stem van je hart wordt gevolgd door meer ruimte, vreugde en vrijheid in je leven..... want de God in jouw jubelt steeds weer opnieuw op het onvoorwaardelijk volgen van je innerlijke wereld.
Loop niet weg van de uitdaging waar je in zit, ga ze bewust aan, doorvoel ze..... wees je er bewust van dat de ratelaar in je hoofd je geen uitweg zal bieden..... maar dat je enkel de stem van je hart onvoorwaardelijk dient te volgen en je steeds daarin door het leven zult worden opgevangen.

Door geen geldzekerheid te hebben, door schulden te hebben wordt je uitgenodigd om onvoorwaardelijk je innerlijke stem te volgen. Waar je ook in zit, maak geen compromissen, blijf bij jezelf en vertrouw dat het leven je daar zal brengen nodig om in vrijheid te gaan met jezelf. Indien je door krachteloosheid in slachtofferschap gaat zal dit ook zo in je buitenwereld te zien zijn. Als je echter, ondanks alles, je verantwoordelijkheid neemt, niet langer leunt op anderen..... dan zul je zien dat er wonderen gebeuren in je leven. De kracht van je binnenwereld zal zich volledig naar buiten plooien. Je zult worden opgevangen en in alles zal er voor jou gezorgd worden. Want in dat wat je werkelijk bent is enkel overvloed en zelfbeschikking aanwezig. Slachtofferschap ontstaat door je afhankelijk te maken aan een bepaalde uitkomst in je buitenwereld.

Vertrouw op wat komen gaat, nodig de anderen rondom jou uit om in echtheid, kwetsbaarheid en waarheid te gaan, en ... doe het zelf ook.

Een heerlijk thuiskomen in jezelf medereizigers!
janwillekens33@gmail.com