Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Laatste Lichtvenster 2011

 2012, een jaar van een groots ontwaken. 

  

Het is kort voor kerstavond en we staan aan de vooravond van de opening van de grote Galactische Poort van Liefde, die maar liefst tien dagen achtereen geopend zal blijven. Tien dagen lang worden we daarmee in de gelegenheid gesteld, om de meest zuivere liefde, rechtstreeks vanuit het Hart van God, diep in ons leefsysteem in te ademen en daarmee onze verbinding met Vader/Moeder God te intensiveren. Deze enorme golf van Goddelijke Liefde zal zoveel in ons openen en ons zo ontvankelijk maken voor hogere en bredere informatie, dat we in 2012 in staat zullen zijn, alle kosmische energieën in ons op te nemen en te integreren voor de ascensie van  zowel  onszelf, als van Moeder Aarde.

Met de dag wordt meer zichtbaar welk een enorme golf aan ontwaken de wereld overgaat. Een ontwaken op alle gebieden van het leven. Er valt zelfs letterlijk op diverse spandoeken te lezen "wij zijn ontwaakt", en dat zelfs in landen waarin je dat duur kan komen te staan. Mensen leveren in grotere getale dan ooit hun kerstpakketten in voor de minder bedeelden en weer elders in de wereld betalen beter gesitueerden dit jaar spontaan de kerstinkopen voorde minder bedeelden.

 

Het doel van ons bestaan is de materie te impregneren met spiritualiteit, dus letterlijk de Geest in de Stof te brengen en daarbinnen werkzaam te laten zijn. En dat begint meer dan ooit zichtbaar te worden, door alle negatieve nieuwsgaring heen. Het valt niet meer te stoppen en dat maakt me innerlijk enorm blij, want dat zal betekenen dat het een voortgaand proces is, en niet alleen meer een impuls die gerelateerd is aan de kerstsfeer.

De afgelopen week heb ik regelmatig alles rondom het "glazen huis", "a serious request" gevolgd. Het is altijd weer genieten om mensen in eenheid en in een gezamenlijk streven verenigd te zien, om iets in deze wereld wat minder zwaar te maken. En vele opmerkingen die geuit zijn binnen dat gebeuren, laten zien welk een enorme bewustzijnsverschuiving zich de laatste jaren heeft voorgedaan, met name bij onze jeugd.

Het refrein van de song " The lost boy " van Greg Bolder heeft me tijdens deze manifestatie bij de aanvang van een nieuwe dag heel specifiek geraakt, die refrein luidt als volgt:.
I will not be commanded
I will not be controlled
I will not let my future go on
Without the help of my soul.

Deze tekst getuigt van een spiritueel doorleven van de bovenste plank, en dat juist dit voortkomt vanuit het bewustzijn van onze jeugd, doet mij dubbel genoegen, want uiteindelijk zij zijn de bouwers van de wereld van de toekomst.

 

Mijn lijfspreuk is al sinds jaren:

De wereld is zoals we tot nu toe hebben gedacht
De wereld zal worden of zijn zoals we nu denken.

De richting en de intentie van onze gedachten is zo belangrijk. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. En het denken is veranderd, wereldwijd veranderd, dat valt duidelijk waar te nemen aan de vele acties en reacties die overal ter wereld plaatsvinden en dat geeft goede hoop.Ook al wordt er alles aan gedaan om onze gedachten vol te stoppen met crisis, armoede, tekorten en dreiging met ziekten en oorlog.
We worden er mee overgoten, maar een groot deel van de mensheid voelt gelukkig al aan dat het allemaal niet meer klopt, dat er iets anders in de lucht hangt, en de energie die in het jaar 2012 over ons wordt uitgestort, is een energie van liefde, van vertrouwen, van vrede en vriendschap, van oprechtheid, van verantwoordelijkheid, van openheid, van uitbreiding en van delen met elkaar.

Een volkomen tegengestelde energie dus, aan de ineenkrimpende energie van crisis en tekorten die ze ons willen aanpraten en doen geloven. Een totaal tegenovergestelde energie van uitbreiding en verhoging, waarmee we al het goede en alle overvloed naar ons toe kunnen halen om voor het welzijn van alles en iedereen met elkaar in vrede en vreugde te kunnen leven en delen.

Lieve, fantastische  lezer, besef de grote vreugdevolle kracht van de huidige golven aan energie en maak er volop gebruik van door deze goddelijke golf van Liefde heel diep in je in- en uit te ademen en te verbinden met het goddelijk atoom, de goddelijke vonk in je hart, opdat deze door de extra toevoer zal exploderen en in goddelijke kracht en pracht zal gaan uitstralen, opdat alles en iedereen rondom je heen daar baat van heeft.

Aardt deze krachtige energie van de meest zuivere Liefde ook diep in Moeder Aarde zodat zij daar volop haar voordeel mee kan doen, waardoor haar proces van ascensie zonder al te grote schokken kan plaatsvinden.
Wat kunnen wij toch veel doen en wat kunnen wij deze overvloed gemakkelijk vertienvoudigen en nog veel meer, zo we dat willen.

 

Het jaar 2012 en de tijd daarna zal de tijd worden van de kracht van groepseenheid.
Als we de decemberboodschap van Aartsengel Michael lezen, die ook op deze website staat weergegeven, dan zien we hoe hij hierin een oproep doet om in kleine en/of meer grotere groepen bijeen te komen, om met elkaar in de kracht van groepseenheid te mediteren en te studeren. Wij doen dat al en ik zal in de nabije toekomst nog veel meer mogelijkheden hiertoe creëren, omdat de nood en behoefte van de tijd daarom vraagt.

Er wordt weleens gezegd dat de natuur ons grote voorbeeld is en ons altijd weer voorgaat. Dat is gemakkelijk waarneembaar in geval van schrik of calamiteiten.
Als een groep vogels of een kudde dieren van iets opschrikt en daardoor op hol vliegt of slaat, dan zie je hoe ze zich binnen een fractie van een seconde weer hergroeperen en in een volkomen eenheid hun weg weer vervolgen, in de lucht dan wel over land. Er zullen misschien een paar van de kudde of de roedel afwijken, maar de meesten hergroeperen en verplaatsen zich weer in volmaakte eenheid.

Zie je daarentegen mensen door iets opgeschrikt worden, dan zie je ze in allerlei richtingen uiteen stuiven en zich zo snel mogelijk voor het dreigende gevaar verschuilen. Het verschil in beide reacties ligt in het gegeven van de verbondenheid binnen een groepsziel. Een groepsziel die we in de wereld van de natuur nog vinden, terwijl de mensheid haar groepsverbinding is kwijtgeraakt door de verregaande ontwikkeling van haar individualisme.

Er is bijna geen mens meer die in zijn of haar gebeden of meditaties nog een beroep doet op, of zich verbindt met de collectieve groepsziel van de mensheid. En dat is jammer, want de menselijke groepsziel draagt het collectieve, emotionele vermogen, dat wij door een bewuste afstemming hierop bewust kunnen regenereren.
Die collectieve groepsziel draagt ook het collectieve denkvermogen, dat wij door middel van bewuste aandacht, bewust kunnen verlichten.
Die collectieve ziel draagt daarnaast onze collectieve, spirituele vermogens, die wij bewust weer kunnen aanboren en verbreden of verhogen.

 

Zouden wij ons weer bewust gaan richten op deze collectieve groepsziel, dan zouden wij niet langer meer de slachtoffers hoeven te zijn van de lagere overmacht hierbinnen. Maar dan zuden wij er aan kunnen werken dat deze groepsziel meer verlicht raakt door het warme Liefde/Licht van de geestelijk, goddelijke werelden, in plaats van nog langer gevangen te zijn en te blijven binnen het koude, luciferische licht van de materiële begeerten, dat hierbinnen zo sterk de overhand heeft gekregen.

Meer en meer mensen roepen te zijn ontwaakt.
De gebeurtenissen in 2012 zullen nog veel meer mensen tot een ontwaken voeren.
Ieder op zijn/haar eigen niveau. 
Er zullen mensen zijn die voor een meer langzaam proces van ontwaken zullen kiezen en er zullen mensen zijn die voor een meer plotseling ontwaken gaan.
Wat een plotseling ontwaken met hen zal doen, moge blijken uit het voorbeeld waarbij je in een stikdonkere kamer staat, waar plotseling het felle licht wordt aangedaan.
Probeer het maar eens, dan zul je ervaren dat deze mensen in eerste instantie volledig verblind zullen zijn en zich vervolgens enige tijd in een bepaalde vorm van verwarring bevinden.
Deze mensen zullen dus even een handreiking nodig hebben die hen houvast geeft, totdat ze zelf weer het evenwicht hebben hervonden en weer in staat zijn de richting te bepalen.

Voor die hulpverlening is de laatste twee decennia een klein gedeelte oude zielen onder de mensen klaargestoomd, die vanuit ervaring weten hoe zwaar en vol verwarring en valse informatie het Pad van Licht richting Nieuwe Aarde is.
Ze hebben alle obstakels moeten nemen, ze hebben alle valkuilen moeten doorgaan. Er zijn erbij die gaande deze weg zo hard onderuit zijn gegaan, dat ze de kracht en het inzicht niet meer hadden om weer op te staan en het Pad van Licht verder te vervolgen. Zij zullen zich ongetwijfeld in een later stadium weer weten op te richten.
Maar er zijn er gelukkig genoeg overgebleven die alle tegenwerkingen en obstakels hebben weten te overwinnen en nu zoveel  godsvertrouwen en een lichtkracht in zich dragen, dat zij innerlijk sterker zijn dan wie ook en bergen kunnen verzetten.

 

Zie dus alle ontwikkelingen die ons de komende jaren te wachten staan vol vertrouwen tegemoet, want op alle niveaus van bestaan is voor de juiste hulp en ondersteuning gezorgd.

Onze Vader/Moeder God heeft, toen wij vertrokken vanuit de Bron van Oorsprong om te vele werelden te bereizen en te ervaren, gezegd: "Er zal niemand verloren gaan, wat er ook gebeurt, iedere ziel zal de weg weten terug vinden naar de Bron van Oorsprong en het Huis van de Vader/Moeder weer kunnen binnengaan".
En zo is het.

Een fantastisch en creatief 2012 in het Liefde/Licht van eenheid, groei, vrede, balans en  harmonie, daarnaast in de volmaakte gezondheid van je goddelijke blauwdruk en in het genot van goddelijke overvloed voor het welzijn van jezelf en alles en iedereen.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing
december 2011