Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 12 2011, deel twee

De zin van nabeschouwing.

 


Heel vaak zijn in de maand december vele mensen innerlijk druk bezig met een vorm van nabeschouwing over het ervoor liggende jaar, zo ook ikzelf.
Niet omdat ik me zo graag met het verleden bezig houd, maar wel om alle gebeurtenissen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan als “de spiegel van inzicht en lering” te laten zijn, want alle gebeurtenissen en alle personen om je heen geven over het algemeen aan waar we staan, en of er mogelijk sprake is van “zich herhalende thema’s”, die ons laten zien dat een levensles nog niet ten volle geleerd is.

In tegenstelling tot vele voorgaande jaren kan ik het afgelopen jaar afsluiten met een welhaast chronisch gevoel van geluk en serene innerlijke rust. Een hoofd en hart vol vertrouwen, en dat terwijl ik toch beslist niet stil gezeten heb. Goed beschouwd is er zo goed als niets hetzelfde gebleven. Heel mijn denken, voelen, woorden en daden hebben een enorme kentering ondergaan. Niets van het oude is overeind gebleven en ik heb waanzinnig veel liefde en vriendschap mogen ontvangen.

Vorige week vroeg een van de deelnemers aan de Volle Maan groepsbijeenkomsten of ik nog altijd dezelfde inzichten en/of overtuigingen had als in het verleden of een paar jaren geleden.
Mijn antwoord daarop was: “Godzijdank niet, dat zou niet best zijn, want dat zou betekenen dat ik stil ben blijven staan”. Ik zou nu dan ook niet meer overdragen wat ik zo’n tien tot vijftien jaar geleden heb aangereikt, al zijn en blijven bepaalde lijnen natuurlijk wel hetzelfde. Maar in de loop van de tijd is er een bepaalde vorm van verfijning opgetreden, verfijning in en van innerlijke perceptie van de universele waarheid, de gnosis, en ook een verfijnde nuancering in het uitdragen ervan.

Daarbij en daardoor heeft zich een enorme uitbreiding aan innerlijk weten voorgedaan en een stralende verlegging van hoofd naar hart. Eigenlijk is er innerlijk zoveel gebeurd en veranderd, dat als iemand me dat toen zou hebben voorzegd, ik me dat niet eens zou hebben kunnen voorstellen, laat staan het als waarheid had kunnen aannemen.

En als ik dan beschouw en voel wat het me gebracht heeft, dan hoop ik in het diepst van mijn wezen dat heel veel mensen met mij gelijkluidende innerlijke veranderingen hebben doorleefd en in hun eindejaarsbeschouwing tot een zelfde soort van conclusie zijn gekomen, maar toch ook weer anders, want natuurlijk is ieders pad verschillend en uniek.

Om zover te komen moesten we alles loslaten en volledig onthechten. Alles loslaten wat we tot dan toe als waarheid en overtuigingen hadden aangenomen.
Het betekende leren in deze wereld te zijn, maar niet meer van deze wereld. En naarmate ik dat meer en meer ging toepassen, hoe moeilijker en zwaarder het werd, maar ook hoe beter het me ging bevallen.

En ik kan niet anders zeggen dan dat mijn hele, naaste leefomgeving er goed aan heeft meegeholpen. Het was beslist niet altijd een gemakkelijk proces om mee om te gaan en te doorstaan, maar wel enorm leerzaam, verhelderend en losmakend en uiteindelijk, na het vele en intense loslaten en onthechten gepaard gaande met de nodige twijfels, tranen en wanhoop, “fantastisch bevrijdend”.

Wat houdt het proces van onthechten en loslaten nou precies in?
Door onze levens heen hebben we zoveel voor waarheid en zoete koek aangenomen van onze ouders, leraren, kerken, leidinggevenden, machthebbers, wetenschappers, filosofen enz. dat het nu een hele kluif is om alle dogma’s en aannames die hierdoor ons onderbewuste zijn binnengeslopen, volledig los te leren laten en blank als een pasgeboren baby weer te gaan varen op de eigen innerlijke koers. Dat vraagt dagelijkse zelfbeschouwing en een meermaals dagelijks zelfonderzoek. Dat geeft opstand van je hele leefomgeving, voor wie je een groot raadsel gaat zijn en die het helemaal niet aangenaam vinden dat je langzaam maar zeker volledig verandert, omdat het grootste deel van de mensheid er alle belang bij heeft om alles bij het oude en vertrouwde te laten.
Allereerst moeten we de macht van ons kleinere ego overwinnen en bereid zijn de ons geschonken vrije wil op te geven en ons weer volledig over te geven aan de grote Wil van God. De overgave van onze vrije wil is als het ware de eerste stap terug op het pad.

Daarnaast moeten we het ons opgelegde karma van zeven voorafgaande generaties van ouders van beide zijden hebben afgewerkt.

Dan moeten we ons te ver afgedwaalde hogere zelf zien mee te krijgen om de glitter en glamour van het koude, materialistische, luciferische licht volledig op te geven en haar lichtkernen weer te laten transformeren en invullen met “het warme Goddelijke Licht en het stralende Christusbewustzijn” om zo weer “een waarachtig Hoger Zelf” te worden. De neuzen van het kleine zelf, het kleinere ego en het hogere zelf, het alter ego, moeten beide echt volledig dezelfde kant uitstaan en dezelfde intenties in zich dragen, want zodra beiden besluiten het pad van terugkeer naar de originele Bron van Schepping weer opnieuw te gaan lopen, dan begint de hel pas echt los te barsten.

Dan beginnen namelijk de aeonen en archonten - die de “antichrist” vormen en deze in stand willen houden - gebruik te maken van alles en iedereen in je omgeving om een stevige opstand op te roepen tegen je nieuwe voornemens. Zij willen met man en macht de wereld in stand houden zoals deze is en willen zich beslist niet onderwerpen aan de Wil van God en het Christusbewustzijn van de Nieuwe Wereld. Zij staan dus lijnrecht tegenover de inspanningen van de Christus en schromen totaal  niet om degenen die je het meest  lief hebt met alle kracht tegen je op te zetten, zodat je zó veel moeilijkheden krijgt om op te lossen en in de benen te blijven, dat vooruit komen op het pad amper nog mogelijk is.

Deze onzichtbare oorlogsverklaring van de aeonen en archonten zet over het algemeen de wereld van de zoeker naar Licht volledig op de kop en omdat het proces van loslaten en onthechten al een enorme gevoel van verlatenheid en eenzaamheid oplevert, raakt de zoeker naar Licht door een enorm angst en onzekerheid bevangen en haakt hierdoor in dit stadium meestal weer af, om volkomen terug te zakken in de oude manier van leven, denken en voelen,  omdat deze in ieder geval vertrouwd en bekend zijn.

Slim en op overleving gericht als aeonen en archonten zijn, spannen deze vervolgens alle krachten dan ook nog eens aan, om de afhaker een zekere mate van materiële beloning, succes en rust te doen toekomen, waardoor deze vanuit die geschonken valse illusie weer braaf het illusionaire pad van de zich herhalende dood en stoffelijke wedergeboorte  zal gaan lopen, om hiervan voorlopig niet meer los te komen.

Wie dan ook zegt dat het volgen van het pad pure liefde en licht is, praat echt uit zijn/haar nek. Het pad betreden en gaan is zwaar, vaak zelfs loodzwaar, want er moet gaande het pad enorm veel afgelegd en uitgewerkt worden en het gaan van het pad is veelal, tot op een bepaalde dimensionale hoogte, ronduit een eenzaam gebeuren. De uiteindelijke beloning daarentegen is wel volop het meest zuivere en pure kosmische Liefde/Licht en de ultieme ervaring van volkomen eenheid.


 

Onze huidige wereld is momenteel in een volledige chaos ondergedompeld door de onzichtbare strijd tot overleving die door de aeonen onder de leiding van de archonten wordt gestreden. Daarbij gebruik makend van iedere mens en iedere structuur die wij mensen in het leven hebben geroepen, zowel sociaal maatschappelijk, wetenschappelijk, religieus, onderwijskundig, cultureel en zelfs spiritueel. Niets is wat het lijkt en dat zal door bepaalde gebeurtenissen, die een puur en zuiver  ingrijpen van God vertegenwoordigen, binnenkort volledig in het licht worden gezet en worden doorzien.

Deze goddelijke dispensatie zal de mensheid in eerste instantie behoorlijk van slag brengen, maar gelukkig voor hen, staat er een groep mensen klaar om hen in dit ontwaken bij te staan. Een groep mensen, die zelf het pad van loslaten en onthechten  zo goed als helemaal of al helemaal hebben afgerond, die weten dus precies wat er zich voordoet in de vele gebieden tussen hemel en aarde en wat het collectief van de mensheid dan aan het doormaken is, in zowel lichaam, geest als ziel. Er is dus niets om tegenop te hoeven zien. Er is volop hulp en gevende liefde aanwezig.

In de Lezingen en Bewustzijnstrainingen die ik organiseer komen al deze gegevens ruimschoots aan de orde, want de kosmische klok tot volledige omkering staat op bijna twaalf uur en een mens die op de hoogte is, kan vanuit deze diepere kennis vele valkuilen omzeilen  om de tijd van de huidige kosmische gelegenheid van dispensatie of genade volledig te kunnen benutten.


 

Geniet lieve lezer/lezeres van de komende feestdagen op ouderwetse en liefdevolle wijze. Geniet van het samenzijn in vrede,vreugde en balans, met het collectieve bewustzijn van de mensheid opgenomen in de kern van je hart, om het verdere pad van volledige verandering, met de kracht van de herinnering hieraan in balans en harmonie te kunnen gaan en vervolgen.

Voor 2012 wens ik iedereen die stralende innerlijke finale, die voor deze tijd is voorbestemd.

Namaste

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing
december 2011


De mens heeft naast voeding voor haar fysieke, emotionele en mentale lichamen ook meer verfijnde voeding nodig voor haar spirituele lichamen. Aan die behoefte probeer ik middels deze lichtvensters te voldoen.

Mocht u deze voeding waarderen om haar innerlijke waarde, dan is een gift om deze website en mijn werk om spiritualiteit in alle levensgebieden te gronden meer dan welkom op rekening nr. 66.41.46.686 onder vermelding gift.