Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 12 2012

De problemen onbeheersbaar?
Dan is het hoog tijd dat de kracht van spiritualiteit het overneemt!

 


De media staan bol van en over crisis en spreken nauwelijks over iets anders meer. Nu is het zelfs al zo, dat alle ons voorgespiegelde problemen ‘’onbeheersbaar’’ worden genoemd. Beelden van honger, armoede, natuurrampen, volksverhuizingen, opvangkampen en oorlogsdreiging overspoelen onze zintuigen en we worden hiermee zo gebombardeerd, dat we volledig geblokkeerd raken voor al die prachtige stromen van Kosmisch, Goddelijk Licht van genade, verlossing, bevrijding, genezing en overvloed op alle levensgebieden.

Over de achtergronden waarom we juist in deze Periode van Kosmische Overvloed door de media zo heftig gebombardeerd worden met de sterk negatieve tegenkrachten van schaarste en ellende geef ik uitvoerig uitleg in de Masterclasses de Nieuwe Gnosis die ik in de vorm van huiskamerbijeenkomsten organiseer.

Informatie hieromtrent werd vroeger alleen verstrekt in de mysteriescholen, maar is in het belang van deze tijd nu vrijgegeven voor algeheel gebruik.
Deze informatie kan echter zo onthutsend en diep ingrijpend zijn in het zielleven, dat ik deze toch minder geschikt acht om ongelimiteerd in deze Lichtvensters te verwerken.

Laat me volstaan met hier te vermelden dat er grote velden aan negatieve machten en krachten bestaan, zowel zichtbaar als onzichtbaar, die er alle belang bij hebben om de macht over de mensheid te behouden en daarom met man en macht, op alle levensterreinen, een enorm schouwspel opvoeren met de bedoeling de mensheid weg te houden en te blokkeren voor de golven aan Goddelijk Bewustzijn die nu over ons ontladen worden en die ons kunnen bevrijden uit alle kommer en kwel van deze derde dimensie. Dankzij deze kosmische ontladingen wordt ons bewustzijn zo opgeheven dat wij, zo wij dat willen, kunnen opstijgen naar de wereld van de creatieve eenheid van de vijfde dimensie.

Alles in de werelden van dualiteit is afgestemd op overleven in plaats van op Leven en zo ook deze negatieve machtsvelden, die in hun voortbestaan afhankelijk zijn van de producten die wij uitscheiden vanuit onze gevoelens en gedachten. Logisch dus dat ze ons op de plaats vast willen houden, maar stom van ons om dat nog langer toe te staan.

Hoe het zover heeft kunnen komen dat we nu midden in een enorme chaos zijn aangeland?
We zijn tijdens onze afdaling in de dualiteit te ver afgedwaald van de Universele of Kosmische Wetten. Wetten die Waarheid zijn en die voorzien in gerechtigheid en rechtvaardigheid voor alles en iedereen.
Vanaf het moment dat we deze Wetten gingen negeren, kwamen we in zwaar weer terecht. In levens van kommer en kwel, van ziekten, dood, oorlogen en armoede.
Al die herinneringen liggen opgesloten in ons celgeheugen.
Alle herinneringen, zowel  goed als slecht, die we in het huidige leven hebben verzameld, vanaf de tijd in de baarmoeder, ieder woord, ieder gevoel, iedere gebeurtenis die we hebben ervaren, slaan we hierin op en deze verzameling aan opslag bepaalt mede wie we zijn.
Daarnaast hebben we de ervaringen vanuit onze vorige levens, ieder woord, iedere gedachte en al onze daden opgeslagen in onze individuele akasha-kroniek, een individuele, universele bibliotheek die haar plekje heeft  binnen de collectieve Akasha in de primaire oersubstantie van waaruit alle dingen gevormd worden, ook wel de Universele Geest of Oerbron genoemd.
Ons genetisch geheugen bevat daarnaast de kennis en ervaringen die door zeven generaties voorouders aan ons individueel worden doorgegeven en die in het DNA worden opgeslagen.

De liefdevolle ervaringen die we hebben opgedaan worden opgeslagen in onze geheugenbank, die er met behulp van deze positieve energie voor zorgt dat we harmonieus en soepel door het leven kunnen glijden, terwijl de pijnlijke en traumatische ervaringen als een wolk van negatieve energie ergens in ons lichaam wordt opgeslagen, om na verloop van tijd ziekte en ongemak te veroorzaken, disharmonie, onvrede, onzekerheid, schaarste en armoede.

De ontlading van de hogere Kosmische Lichtgolven in deze tijd bombarderen als het ware deze opslagplaatsen met hun bewustzijn en dwingen de opgeslagen ervaringen zo om los te komen vanuit hun verstarring en zich te verplaatsen naar ons emotionele-  en mentale lichaam, om daar tot bewustzijn te komen en te worden verwerkt. Dat is de reden dat velen zichzelf  als depressief ervaren of menen aan een bepaalde aandoening te lijden, die vervolgens medisch niet kan worden aangetoond.

Op dit moment versnellen de hogere energieën ook nog eens de tijd, waardoor alles in een enorme stroomversnelling is geraakt en alle onafgewerkte zaken nog sneller zullen moeten worden afgewerkt. We zullen dit alles alleen maar kunnen afwerken en verwerken in Liefde. De enige weg naar vrijheid ligt in goed gedrag, zoals de Boeddha heeft ontdekt en ons heeft aangereikt.
Liefde, vergeving en begrip of mededogen zijn de innerlijke ingrediënten die ons in onze kracht moeten zetten en die ons innerlijk zullen doen veranderen en klaarstomen om de vijfde dimensie van creatieve eenheid te kunnen betreden en be-leven.

Dit alles is ook bekend bij de zichtbare en onzichtbare negatieve machtsvelden die de oude wereld van kommer en kwel in stand willen houden en ook zij weten dat angst, de meest voorkomende energie uit het verleden, ons zal verlammen en blokkeren. Vandaar het grote schouwspel dat momenteel wordt opgevoerd op alle levensterreinen, waarbij het sterkst gerefereerd wordt aan de angst voor de armoede.

Zij weten drommels goed dat de geestelijk verlichte mens haar grootste tegenstrever, dus tegenstander is, en ook weten zij heel goed dat de naar licht strevende zielen vele levens hebben doorgebracht in kloosters en tempels en daar meerdere keren de eed van armoede hebben moeten afleggen, om verlichting voor de ziel te verwerven.
Juist bij de naar Licht strevende zielen zit het armoedebesef dus diep ingesleten in zowel het celgeheugen, de individuele akasha als het genetisch geheugen en daarmee weten de negatieve machtsvelden ook dat de herinnering aan de Kosmische Wet van Overvloed en het Tienvoudig Rendement daardoor volledig versluierd is geraakt.

Lichtbroeders en Lichtzusters, dat geldt voor zo goed als ons allemaal en in ieder leven moeten we alle opgedane ervaringen weer doormaken om deze weer te her-inneren. We hebben levens van genoeglijke rijkdom en zeer armoedige levens ervaren. De jonge zielen onder ons, die het overgrote deel van de mensheid uitmaken, zijn amper verder gekomen dan levens van overleven in de diepe ellende van strijd, ziekte en armoede. Dus die geheugens bevatten nauwelijks nog iets anders, maar dragen daardoor gelukkig wel sterk een enorm verlangen en daarmee de enorme roep naar Thuis in zich.

 

Om deze redenen maken de negatieve zichtbare en onzichtbare machtsvelden gebruik van een enorme indoctrinatie van onze zintuigen met: crisis, armoede, achteruitgang, oorlogsdreiging, ziekten, etc. om hiermee onze opslagsystemen te bombarderen en de negatieve ervaringen in onze geheugensystemen weer tot leven te brengen.

Maar dat hoeven we niet te laten gebeuren.
De opgestegen Lichtmeesters hebben ons verteld dat onze emotionele en mentale lichamen de meest zwakke lichamen zijn die we bezitten en dat die lichamen nog voornamelijk reageren op onze lagere driedimensionale zintuigen.
We kunnen deze zintuigen echter heel gemakkelijk afsluiten voor alle droesem die op ons afkomt vanuit de kranten, de televisie de radio en alle mogelijke andere media.

We kunnen onze krachten van Zelfmeesterschap weer aan gaan wenden door zelf te kiezen wat we denken en voelen.

We kunnen weer gaan leven volgens de kosmische wetten en ons daar geheel aan overgeven om weer volledig in harmonie en balans te komen.

We kunnen ons afstemmen op de natuurlijke overvloed die het universum ons zo rijkelijk wil schenken en weer te bevelen en te verlangen dat de Wet van Tienvoudig Rendement weer voor ons gaat werken, teneinde deze energie te kunnen gebruiken om liefde, vrede en voorspoed aan de anderen om ons heen te brengen.

We kunnen er voor kiezen een gezond en volmaakt lichaam en idem geest te bezitten, die elke dag sterker worden.

We kunnen er voor kiezen om overvloed moeiteloos naar ons toe te laten stromen, daar dankbaar voor te zijn en deze te delen.

We kunnen ervoor kiezen dit allemaal te verdienen omdat we allemaal in wezen Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde zijn, en het dus allemaal, heel simpel, een kwestie van Geboorterecht is.

 

Om deze afstemming weer te leren en kunnen verwerven, met alle materiële, geestelijke en lichamelijke voorspoed en overvloed die daarbij hoort en die daaruit voortkomt, organiseer ik iedere tweede dinsdag van de maand, zowel ’s middags als ’s avonds een huiskamer groepshealing (zie Groephealing vanuit de Goddelijke Genezende Krachtstroom)van anderhalf uur, die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Om het werk voort te kunnen zetten en als energie/uitwisseling wordt hiervoor bij deelname een vrije bijdrage gevraagd, zodat het voor iedereen mogelijk is hieraan deel te nemen.
In verband met de beperkte ruimte is aanmelding wel nodig, want vol is vol en in geval van deelname is het nodig zo natuurlijk mogelijke, ruime kleding te dragen en een paar sokken dan wel sloffen mee te nemen, want schoenen zijn binnen niet toegestaan.

Aanmelding kan telefonisch geschieden via tel. nr. 0521-851072 of
Via de mail: info@annehelena.com

Een fantastische tijd op weg naar 2012, het jaar waarin zo goed als alles zijn/haar beslag zal krijgen.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing
december 2011