Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 11 2011, deel drie

De Poort van 11-11-11 en daarna.

 

In mijn eerste Lichtvenster nr. 11 heb ik in zijn algemeenheid de opening van de 11-11-11 poort beschreven, zonder specifiek in te gaan op wat deze opening voor mijzelf heeft mogen betekenen. Ingaand op het persoonlijke aspect, dan kan ik zeggen dat de kosmische golf van bewustzijn. die Poort 11-11-11  over ons heeft uitgegoten, in mijn persoonlijk be-Leven een wending van 180 graden heeft veroorzaakt.

Esoterisch gesproken betekent dat, “door het oog van de naald” te hebben mogen gaan, en dat levert een totaal andere benadering op van Al wat Is.
Een volkomen veranderd Bewust-Zijn, wat zich onvermijdelijk zal uitwerken in al je handelingen hier op Aarde.

Ik wil mij dan ook vanaf nu, in zowel mijn dagelijkse praktijkwerk, de bewustzijnstrainingen - die ik in wezen liever bijeenkomsten noem - als in mijn schrijfwerk voor deze website, alleen nog maar richten op de aloude, oorspronkelijke Universele Leer: de Gnosis en met deze als innerlijke leidraad, alleen nog maar acteren vanuit mijn eigen innerlijke lijn.

Er bestaat in deze tijd een enorme keur aan new-age bewegingen met alle activiteiten die daar bij horen, die als een ware magneet volop de zoekende mens aantrekken.
Deze tijd doet veel zoekers naar Waarheid opstaan. Maar helaas is het zo dat deze bewegingen, door hun veelal onjuiste afstemming, veelal onbewust maar ook soms bewust, uiteindelijk alleen maar enorme teleurstellingen kunnen oproepen en de zoeker in een diep gat van ontreddering en teleurstelling doen belanden en achterlaten.

Vanuit deze teleurstelling haakt de zoeker dan af en is daarmee voor lange tijd verloren voor dat ene Ware Pad van Goddelijk Licht, dat alleen maar gevonden kan worden door afstemming op de Innerlijke Poorten in het eigen Hart in verbinding met een Hogere Samenwerking met het Hoofd.

Er is bijna geen weg die ik in dit en in vorige levens niet onderzocht heb, om uiteindelijk iedere keer weer uit te komen bij dat smalle Pad van het Midden dat de Boeddha zo mooi in zijn werk omschrijft en dat ook op schitterende wijze wordt weergegeven in alle werken van Gnosis en de Tao van Lao Tze.

Na 11-11-11 kan ik niet anders meer dan alleen nog maar vanuit die Lijn van Licht werken en daarom stop ik vanaf nu met alle vertalingen die ik tot afgelopen maand heb gebracht van Ronna Herman, Mahala, James Tyberonn en anderen (in vol respect voor deze prachtige mensen en met hoeveel plezier ik dit ook gedaan heb) en zal ik vanaf nu alleen nog maar regelmatig korte lichtvensters uitbrengen vanuit mijn eigen innerlijke Lijn van Licht, gebaseerd op het fundament de oorspronkelijk Universele Leer: de Gnosis.

 

2012 zal voor moeder Aarde en ieder levend wezen op, in en rondom haar, een enorm enerverend jaar worden, waarbij de innerlijke Gnosis van ieder mens met de regelmaat van de klok zal worden aangeraakt en opgeroepen tot ontwaken door de veelvuldig voorkomende Kosmische, Goddelijke Golfstromen.

De huidige wereld telt slechts zo’n 8% oude zielen, die speciaal geïncarneerd zijn om dit proces te kunnen opvangen en te kunnen begeleiden en zo’n 25 % geïncarneerde volwassen zielen die van de gelegenheid van deze tijd gebruik wilden maken en rijp zijn om op deze Roep te reageren en volledig te ontwaken. Velen van hen zijn tot in hun diepste wezen geraakt door de golfstroom van 11-11-11 en voor hen is het nu zaak aan deze Roep bewust gehoor en gevolg te geven en niet weer terug te zakken in de oude staat van verdoofd en slapend bewustzijn.

Lieve broeder en zuster zielen ontwaak, ontwaak, ontwaak en blijf alert.
Ik zal de laatste zijn die zegt dat het gemakkelijk is of dat de ontwaakte staat alles gemakkelijker maakt in het leven. De uitdagingen en moeilijkheden van de derde dimensie blijven, maar je kijkt er wel heel anders tegen aan en blijft er niet lang in hangen.

We hebben er voor gekozen om in deze tijd moeder Aarde en al haar leven bij te staan vanuit onze oude zielenverworvenheden. Open je innerlijke poorten en laat deze oude wijsheden en verworvenheden naar buiten komen, zodat wij als bruggenbouwers, samen met de nieuwetijdskinderen, paraat kunnen staan vanuit de juiste afstemming, op het heikele moment dat het nodig is en de jongere zielen onze hulp meer dan hard nodig hebben.

 

In mijn vorige lichtvenster heb ik een video-opname aangereikt van een jong meisje dat vanuit haar innerlijke lijn op zeer bevlogen wijze sprak voor de verenigde naties.
Dat was in de negentiger jaren van de vorige eeuw.
Inmiddels is dit meisje een studente, volledig trouw gebleven aan haar innerlijke roeping.
Een alerte lezeres (dank je Selma) stuurde me in het vervolg hierop een video-opname van ditzelfde meisje toe als studente, die ik middels dit lichtvenster ook graag wil delen.
Zie link:http://video.google.com/videoplay?docid=4634217208205283819#

Moge ook deze video-opname weer tot inspiratie leiden.

Graag tot een volgend Lichtvenster en tot dan alle Licht van Gnosis

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing
november 2011