Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 11 2011

11-11-11 en daarna.

 

Wauw, wat een intensieve Volle Maan periode hebben we achter de rug en wat een prachtige 11-11-11 energie hebben we mogen ontvangen. Als je dat hebt kunnen en mogen ervaren dan is het vreemd om her en der op het internet teleurgestelde berichten te lezen. Meestal van mensen trouwens, die hebben gedacht en verwacht dat op 11-11-11 de wereld in een fractie van een seconde zou veranderen in een meerdimensionaal, kristallijnen paradijs op Aarde.

En laat dat nou net zijn wat de opening van deze Poort heeft ingeluid, met haar opening een kosmische golfstroom van energie binnenbrengend, boordevol intenties om van deze wereld een paradijs op Aarde te maken. Dus wees niet teleurgesteld maar wijs en neem die intenties als een magneet in je op en zet met verve je schouders heel stevig onder de broodnodige veranderingen.

We weten allemaal dat het op deze Aarde niet langer kan doorgaan zoals het nu gaat. Voor een groot aantal mensen bestaat het leven op Aarde uit niet meer dan overleven in plaats van leven. Een levende hel vol ziekte, pijn, oorlog, onderdrukking en armoede en zo heeft onze Schepper het beslist niet bedoeld. We zijn zelfs zover afgedwaald, dat de mens inmiddels weer de eigen soort, zowel kinderen, mannen als vrouwen verhandelt, om als slaven te werken in de wereld van handel en industrie, zie alleen al de berichtgeving over kinderarbeid, en of het niet nog erger kan..... in de seksindustrie.

Het zou al lang een welbekend feit moeten zijn dat op het moment dat kinderen worden misbruikt en verkracht, hun etherisch- of ziele lichaam, dat een gezonde, fysieke, emotionele, mentale en spirituele groei moet garanderen, in de betreffende lichaamsgebieden onherstelbaar wordt verwoest en vernietigd, wat betekent, dat misbruikte en verkrachte kinderen levenslang tot in het diepst van hun lichaam/geest en ziel beschadigd door het leven zullen gaan.

Hun basis-chakra’s, die de goddelijk, kosmische taak hebben om te zorgen voor hun levensvitaliteit, creativiteit,  mannelijke en vrouwelijke balans en harmonie, en die hun persoonlijke levenswil activeert, worden definitief aangetast.
We kunnen er wat voor heling dan ook op toepassen, maar littekenweefsel is en blijft littekenweefsel en is nooit meer dan een noodverband.

Nu we op weg zijn te transfigureren naar een vier- tot vijf dimensionaal Lichtlichaam, zijn deze opgelopen littekens naast alle andere nog eens extra blokkades die geslecht moeten worden. Naarmate de Lichtfrequenties hoger en hoger worden geeft dit enorm veel pijn door de blokkades in de beschadigde gebieden. Dat zal hoogwaarschijnlijk de reden zijn dat kindermisbruik nu zoveel in het nieuws is en dat is een goede zaak, een hele goede zaak. Het “handen af van onze kinderen” kan niet vaak genoeg herhaald worden.

 

Om een andere wereld te krijgen zullen we het machtssysteem van politieke, religieuze, sociale, wetenschappelijke en economische overheersing volledig op de schop moeten nemen en deze flink om moeten woelen.

De heersende machtselite houdt ons nog steeds  stevig onder de duim door een chaos van zogenaamde crises te hanteren en een voortdurende dreiging van de altijd weer terugkerende oorlogen. Inmiddels zijn Griekenland, Italië en Portugal al volop in handen van de stromannen en vrouwen van de banken, dus de illuminati, en staan Spanje en België als volgende op de lijst. Het is griezelig hoe snel een land ineens wordt “afgeschreven” en in no time overgenomen kan worden.
Als we niet heel snel volledig ontwaken en de handen in wereldwijde gezamenlijke solidariteit in elkaar slaan, dan hebben we voor we het weten een zeer machtige wereldregering die met ons kan doen en uithalen wat ze maar willen en zullen we dit tij eonen lang niet meer kunnen keren.
Ze ruïneren onze Aarde en vervuilen onze wateren met hun ondergrondse kernproeven en doen hetzelfde met onze luchten door de chemische uitstoot van fabrieken en het om de haverklap uitvliegen van chemtrails.
Alsof dat nog niet genoeg is komt er vanuit onze Aardse atmosfeer inmiddels de één na de andere satelliet richting Aarde gevallen, met karrenvrachten vervuiling aan boord. De vervuiling alom wordt dan ook alsmaar groter en sterker en breidt zich voortdurend uit in omvang.

De natuur, onze bossen, wouden en oerwouden, de longen van onze wereld die alle rotzooi voor ons opruimen zodat er voor ons weer lucht vrij komt om in te ademen worden alsmaar sneller gekapt, dan wel afgebrand voor economisch gewin en met de dag wordt de levenssituatie voor ons mensen kritischer en nijpender. Daarom is het ongetwijfeld goed om  onze situatie eens even volledig te doorgronden, alvorens verder te kunnen dan wel te gaan van waar wij nu staan.

Er staat geschreven: “Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis” en op de Arcade van de tempel in Delphi Griekenland, die wij zo graag mogen bezoeken staat geschreven: “Kennis vergaren over de gevallen staat van de mens zal de toegangsdeur naar de Mysteriën van de Goddelijke Mens openen”.
En daarom sprak Plato: ”Mens ken U Zelve”.

Laten we in dit Lichtvenster een stukje van de onplezierige sluier oplichten voor zover dat onze directe leefomgeving betreft. Misschien doet ons dit de handen wereldwijd in elkaar slaan.

Onze planeet is ontstaan vanuit een goddelijk alchemistische formule die, zolang Gods Geest dat wil, in een staat van voortdurende uitwerking verkeert. Voor dit goddelijk alchemistisch plan is gebruik gemaakt van de goddelijke Gedachte werkzaam in de goddelijke Oersubstantie die de eindeloze, oneindige interkosmische ruimte vult.
In deze Oersubstantie - ook wel de Materia Magica genoemd - vinden we een diversiteit aan elementaire stoffen en krachten in anorganische vorm met behulp waarvan iedere manifestatie mogelijk wordt.
Het is deze enorme levende zee van Oersubstantie die de levende wateren wordt genoemd: ”En God blies over de wateren en zag dat het goed was”.
Het is zijn adem, zijn onkenbare geest die de vloed van deze wateren hanteert en in beweging brengt en wanneer zijn Geest deze wateren beroert, zien wij als allereerste alchemistische openbaringsformule <De Ziel> ontstaan.
Vanuit ons niveau bekeken is dit vloeibare vuur van de ziel een heel ijl elixer, een gas, het welbekende waterstofgas.

Het waterstofgas komt in een oneindig aantal variaties voor, al naar gelang het aantal vibraties/trillingen waarin het zich openbaart, die echter allemaal dezelfde fundamentele beginselen bezitten en waaruit de vele verschijningsvormen in het universum te verklaren zijn.

Naast dit waterstofgas gebruikte onze Schepper nog drie andere elementen om de vele verschijningsvormen in de kosmos mogelijk te maken en dat zijn zuurstof, koolstof en stikstof.

We hebben altijd geleerd dat stikstof een verbindingsgas is, maar deze verklaring dekt bij lange na niet de lading van mogelijkheden die het element stikstof in zich draagt. Stikstof draagt n.l. nog twee krachten in zich: Een vertragingskracht en een volhardingskracht,  en deze beide krachten zijn ontsprongen uit de Oerbron van de Openbaring.

De volhardingskracht zorgt ervoor dat het Plan van Openbaring zich zonder onderbreking voortzet.
De vertragingskracht zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het Plan zich niet aan haar leiding kan onttrekken, zodat het verbrandingsproces geen explosief proces kan worden.

De alchemistische uitwerking tussen de waterstof/zuurstof en stikstof geeft in samenhang met het ontstekingsmechanisme van de adem Gods de aanstoot tot openbaring, tot de manifestatie van diverse vormen, waarin het Goddelijk Plan zich kan openbaren. Deze openbaring komt tot stand met behulp van het element Koolstof. Door koolstof komen dingen tot verbinding, tot vorm. Koolstof is een kristallisatiekracht, de grondslag van alle organische stoffen met wiens hulp alle denkbare en ondenkbare vormen vervaardigd kunnen worden.

Met deze vier elementen wordt de Goddelijke Alchemie volbracht en door deze vier elementen existeert iedere kosmos, alsook iedere microkosmos, dus onze persoonlijke leefomgeving. Deze elementen zijn in ons vervallen universum weinig goddelijk meer door de vele splitsingen die in de loop der tijden hebben plaatsgevonden, maar gelukkig bewaart onze zevenvoudige moederplaneet alle oertypes, alle vier scheppingselementen vanuit het Goddelijk Plan in hun oorspronkelijk goddelijke vorm in haar moederschoot. Het is dus aan ons om het originele concept van “ons oorspronkelijke mens zijn” er weer uit op te diepen.

Weet dat de kern van de Aarde uit een concentratie van het originele waterstofgas bestaat en dat de straling daarvan als een geestelijk vuur uit een van onze polen opstijgt en zich in onze atmosfeer verspreidt om via onze ademhaling te kunnen worden opgenomen. Deze straling van de oude oorspronkelijke Geest wordt: “de getuigenis in de wolken des hemels genoemd”.

 

Drink deze in en besef hoe belangrijk het is om goed te ademen.
Deze wolk is een levende Christusstraling die ingedronken kan worden.
Stem je af op deze pool en haal er door middel van je ademhaling uit wat erin zit. Dat is de reden dat ik in één van mijn bewustzijnstrainingen - de technieken van de heilige ademhaling - aanreik.

Hoe weinig oorspronkelijk goddelijk onze levenssfeer nog maar is, moge blijken uit het feit dat deze inmiddels voor viervijfde deel uit stikstof bestaat. En dan geen oorspronkelijke stikstof meer vanuit het goddelijke openbaringsproces, maar stikstof vanuit de dualistische beheersingsstaat, dus puur vanuit een ongoddelijk openbaringsproces vrijgemaakt.
Het is deze ongoddelijke beheersingsmacht die ons in dood en verderf stort.

We zitten hier op Aarde inmiddels midden in een enorme vertragingstechniek en we maken deze met de minuut sterker, door met zo’n zeven miljard mensen in deze gebonden toestand stikstof tot ons te nemen, in de vorm van eiwitten en tal van andere dierlijke en plantaardige producten.
We hebben onze mond vol over zuivere voeding en zuivere lucht, maar zijn door onze manier van leven hard op weg om in een overmaat aan stikstof te stikken. “What’s in a name” zouden we kunnen zeggen!

Het is dan ook de hoogste tijd om onszelf te bevrijden en op bewuste en solidaire wijze een collectieve bres in de overmacht te slaan, want nog een vijfde deel stikstof en we zitten muurvast om er nooit meer uit te komen.

Het is dus meer dan het overwegen waard om te gaan leven, ademen en eten in en vanuit het oorspronkelijke veld der schepping, het veld van de vier heilige spijzen tot waar we geroepen zijn. (Sun gazing en de heilige ademhalingstechnieken)

Leven vanuit het Licht, de heilige kracht van onze gedachten, in nauwe samenwerking met onze ademhaling, kan er alles uithalen wat we nodig hebben. (zie bewustzijnstrainingen en specifiek de ademhalingstechnieken)
Heeft de Christus ons dit niet voorgeleefd in zijn vele, vele spijzigingen en mirakels?

Nu we de opening van de 11-11-11 achter de rug hebben (en wat hebben zich op die dag een enorme veranderingen voorgedaan op de oppervlakte van onze Zon) zullen we de komende tijd in toenemende mate te maken krijgen met diverse geofysische gebeurtenissen en toenemende Aardeveranderingen. Vanaf 11-11-11 wordt ons zonnestelsel in toenemende mate beïnvloed door de vierdimensionale energie.

Deze vierdimensionale energie zal onze Aarde en haar mensheid tot en met oktober 2013 op zeer gevarieerde wijze positief aanraken. We zullen zo door deze energie worden beïnvloed, dat als alles gaat zoals gepland, we vanaf begin 2014 ons vierdimensionale leven kunnen gaan opstarten.

Hoe het leven zich vanaf dan zal gaan ontwikkelen is nu nog nauwelijks voor te stellen. We zullen allemaal prachtige nieuwe vermogens in ons dragen en van daaruit gaan leven, zoals telepathie, telekinese en levitatie. We zullen onze ziel door en door ontmoeten en leren kennen en volkomen zelfbewust zijn met prachtige kristallijnen lichamen, volkomen gezonde en lichtgewichtige lichamen, die eindeloos kunnen bestaan.

We zullen weer uitgroeien tot de Lichtmens, zoals we oorspronkelijk zijn bedoeld en voor altijd in verbinding zijn met al onze broers, zusters, neven en nichten, ja verbonden met onze gehele familie op alle planeten en sterren.
Niks geen eenzaamheid meer, niks geen afgescheidenheid meer.
Een groot bruisend Lichtveld van creatieve en respectvolle contacten, waarbinnen ook kleine plaatsen van vijfdimensionaal leven zullen zijn.
Uiteindelijk zal onze Aarde op vijfdimensionale trilling gaan vibreren.

 

Dat wil zeggen, dat we dus nog maar heel kort de tijd hebben om de logge tegenwerkende krachten te breken en we de handen ineen zullen moeten slaan in een wereldwijde stille revolutie van solidariteit.
Dit betekent dat we nog maar korte tijd hebben om de oude manier van leven helemaal los te laten en de macht die ons hier in vast wil houden te breken.
Moeten we daarvoor de straat op en in koude tentjes overnachten zoals de moedige zielen van de Occupy beweging dat momenteel doen?
Nee hoor!

Bedenk eens wat er zou gebeuren als we het allemaal met elkaar op zouden kunnen brengen om:

  • Veertien dagen de auto te laten staan en niet te tanken. Dat breekt de macht van het oliekapitalisme.
  • Twee tot drie maanden te weigeren onze inmiddels onbetaalbare ziektekostenpremies te betalen. Zoveel dwangbevelen vallen niet uit te reiken en het zou de macht van de farmaceutische profiteurs breken en een eind maken aan de ons opgedrongen, vergiftigende zorg.
  • Een maand onbetaald verlof te nemen en niet naar ons werk te gaan, behalve natuurlijk wel de broodnodige zorgverlening voor onze medemens. Dat zou de macht van de economie breken.
  • Onze kinderen een maand thuis houden van school? Dat zou de broodnodige verandering binnen het onderwijs kunnen gaan opleveren.
  • Een maand lang voor zover mogelijk niet de therapeut en de huisarts te bezoeken, maar eens even volledig te vertrouwen op de hulp en bijstand vanuit de goddelijke wereld? Dat zou hoogstwaarschijnlijk de nodige en verlangde samenwerking gaan opleveren tussen de allopathie en de goddelijke- en natuurgeneeswijzen.
  • Al onze siertuinen weer om te bouwen tot levengevende moestuinen? Dat zou de macht van de voedingsfabrikanten met al hun verborgen suikers in de geur/kleur en smaakstoffen breken. Weg met de ons opgedrongen obese. Weg met alle kankerverwekkende en   ziekmakende, kunstmatige smaak-, geur- en kleurstoffenen conserveringsmiddelen.
  • Laten we ook de moed hebben de kerk eens een tijd te laten voor wat deze is, zodat we niet langer gebukt hoeven te gaan onder de door hen opgelegde vloek van zonde, hel en verdoemenis. Waarom doen we ons dit zelf aan? Dragen wij niet de meest zuivere oerstof in ons hart, de goddelijke vonk,  door Vader/Moeder God zelf met ons gedeeld en zijn wij daarmee niet het Licht zelf? Zijn wij niet de mensengelen die de moed hebben gehad af te dalen in de werelden van de dualiteit, en zijn wij niet onderweg gekidnapt door duistere krachten? En ontvangen wij niet juist nu de een na de anderen kosmische golf van bevrijding, vanuit de meest pure en zuivere goddelijke Genade?

Dit zijn zo maar wat ideetjes.
Ik ben eens een tijdlang voorvechtster geweest voor ons milieu en toen gaf een wijze vrouw mij daarin de volgende raad: “Als je weer eens zo’n gevecht wilt leveren, zorg er dan voor dat je of de kleine groep rijken in deze wereld achter je hebt staan, of de grote groep van de massa. Zonder de ruggensteun van een van deze twee groepen, zul je het gevecht nooit kunnen winnen”.
Die opmerking schoot doel en is me altijd bijgebleven.

Willen we de wereld opheffen naar het vier- en vijfdimensionale niveau, dan zullen we met de macht van de massa de handen ineen moeten slaan en in een slimme, wereldwijde, stille revolutie moeten gaan samenwerken.
De klok kan ieder moment twaalf uur slaan.
Laten we met ons hoofd en hart op de goddelijke geest gericht onszelf bevrijden van het juk der onderdrukking en slavernij, met alle handen  en harten tot “Een Zijn” versmolten.
Durf al het oude denken, al de oude dogma´s en alle oude aannames los te laten en er met je naasten openlijk over te spreken, om zo met elkaar tot een zo snel mogelijke, wereldwijde oplossing en bevrijding te komen.

Hij zal zijn engelen bevelen:

"Dat zij u bewaren op al uw wegen.
Zij zullen u op handen dragen
Opdat ge uw voet aan geen steen stoot".

 

Op naar de Nieuwe Wereld en daarvoor alle Licht van Gnosis toegewenst.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing.
november 2011