Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 9 2011, tweede vervolg

11-11-11, Opening van de Laatste Sterrenpoort.

Al weken rijd ik in Nederland rond met plotseling opkomende gevoelens van weemoed. Als ik me dan afvraag van waaruit dat voort komt, dan lijkt mijn innerlijk te willen aangeven dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat ik dit of dat zie en meestal betreft het plaatsen waaraan goede herinneringen kleven.
Maar ook als het plaatsen en situaties betreft waaraan minder plezierige herinneringen kleven dan merk ik tot mijn grote vreugde, maar ook met een beetje verbazing, dat ik er in volledige acceptatie aan kan terugdenken en er volledig vrede mee heb. Er moet dus in de diepten van mijn wezen in de loop der tijd enorm veel werk zijn verzet en nog meer zijn losgelaten. En dat geeft een fantastisch gevoel van rust en tevredenheid, dus laat de ascensie maar komen.

Bijna aangekomen bij de datum 11-11-2011 en sommige berichten hierover volgend op het internet kan ik me heel goed voorstellen dat er gevoelens van weemoed voorkomen, omdat het afscheid zeer nabij is.
Zo vond ik van Dr. Georgi Stankov de volgende informatie over de poort van 11-11-11, geschreven op 5 oktober jongstleden.

“Hierbij informeer ik alle lezers, wegvoorbereiders en leden van het Planetaire Ascension Group (PAT), die geroepen zijn om Gaia en de mensheid te helpen ascenderen naar de 4e en 5e dimensie tijdens de Sterrepoort van 11-11-11, dat de opening van jullie individuele poorten van start is gegaan en volop bezig is. Jullie hebben erg weinig tijd over om jullie missie te voltooien want het Moment van Ascension is erg dichtbij.”

Deze leden van het PAT zullen individuele poorten ´bouwen´ en openzetten voor anderen om door de ´Poort´ heen te gaan. Deze leden gaan er zelf als laatste doorheen. Dr. Stankov vertelt dat de eerste beweging van Ascension zal bestaan uit een aantal miljoenen mensen en dat verder iedereen een grote verandering zal ervaren in frequentie en bewustzijn. Voor een groot deel van de mensen zal dat tijdelijk een gevoel van ´shock´ kunnen opleveren na deze grootse gebeurtenis. De groep mensen die dan door de Poort is gegaan is dan ook weer ´terug´ en ten dienste van anderen om hun gerust te stellen en verder op weg te helpen. Het gaan door de Poort is in feite een verplaatsing van de ene densiteit naar de andere met de mogelijkheid terug te keren naar je oude densiteit (bij een nieuwe densiteit hoort namelijk ook een andere waarneming/realiteit). Dit is nodig voor de nodige ondersteuning van anderen, natuurlijk met behoud van je nieuwe frequentie, bewustzijn en getransfigureerde fysieke lichaam, dat dan in de basis kristallijn is en sneller in staat te schakelen op basis van de impulsen van hogere frequenties die er doorheen zullen stromen.

Op 11 oktober vervolgt hij in zijn inleiding in een artikel van Cosmic Awareness (zie www.stankovuniversallaw.com/news) met een uiteenzetting van een mede-onderzoeker over het feit dat 11-11-11 op waarheid berust. Het gaat in dat onderzoek over de  ‘lege’  periode die na 28 oktober optreedt en die niet door Calleman benoemd wordt. In deze uitleg komt naar voren dat de tijd na 29 oktober direct aansluit op 11 november, waardoor het belang van 11 november helemaal tot uiting komt. Nadere informatie hierover is te vinden in het artikel:

“How the Huge Changes of Gaia and Humanity will occur in the "No-Time" at the Stargate 11-11-11 van Dr. Georgi Stankov, 12 oktober 2011, copyright 2011”.

In het kort komt de inhoud op het volgende neer:

Carl Johan Calleman, (www.calleman.com), heeft in zijn model van de Maya kalender de 9 golven van verandering waar we als mensheid doorheen gaan en die samen meer dan 16 miljard jaren hebben geduurd in beeld gebracht. De laatste, de 9de die slechts 234 dagen duurt en op 28 oktober aanstaande wordt afgerond, geeft de mensheid de mogelijkheid te komen tot de hoogste staat van bewustzijn die hier op aarde mogelijk is.

Van deze 9 fasen van invloed en verandering is elke volgende fase flink korter dan de voorlaatste. Calleman geeft aan dat elke beweging 20 keer sneller verloopt dan de vorige. Dit is belangrijk voor de uitleg van hetgeen nu ontdekt is en de verbinding legt tussen 28 oktober en 11-11-11. Dr. Stankov beschrijft in de ontdekking van zijn vriend Steve dat als we de periode vanaf 29 oktober zouden beschouwen als een 10e versnelling (die is niet door de Maya’s genoemd) dan zie je dat bij een 20x versnelling ten opzichte van de 9e versnelling (de huidige), er iets vreemds duidelijk wordt. Dan zou op basis van die berekening deze zogenaamde 10e versnelling eindigen op 10 november 2011. Trekken we deze redenering door en we doen alsof er ook nog een 11e versnelling bestaat, dan begint die 11e versnelling dus op 11-11-11 (11 november 2011) en duurt volgens het model van 20x sneller (dan de vorige versnelling) nog slechts 1,11 uur.

Dus, als er nog een 10e en een 11e versnelling zouden zijn beschreven door de Maya’s, dan zou de 11e versnelling vallen op 11-11-11 om 1,11 uur. Numerologisch (energetisch dus) klopt dit precies en kan geen toeval zijn, samen tellen we dan 11 keer het getal 1, het meestergetal van een nieuw begin. Hebben de Maya’s dit aan ons overgelaten om er zelf achter te komen?

Feit is dat de 11e versnelling afloopt na 1,11 uur op 11 november. Dr. Stankov legt verder uit via de wetenschappelijke weg dat er dan het fenomeen van NO-time of Zeropoint optreedt, het zogenaamde nulpunt en de tijd als het ware stilstaat.

Hij zegt hierover het volgende:

“Now, many of you ask: "How could it be possible that so much should change in such a short period of time, when we barely see any feasible changes for many years and we are tired of waiting?" This skepticism arises from your misinterpretation of linear time versus simultaneity. If the current linear time is eliminated at the stargate 11.11.11, and all the events that are necessary to be introduced on earth to change humanity and Gaia profoundly, are put in place during the "No-Time of the Now", then they will happen  indeed in the blink of an eye.”

“Nu zijn er velen van jullie die vragen is het dan mogelijk is dat er zoveel tot verandering kan komen in zo’n kort tijdsbestek, terwijl we al jaren nauwelijks enige haalbare verandering zien en we intussen moe zijn van het wachten? Deze kritische houding komt voort uit misinterpretaties van de verhouding van lineaire tijd ten opzichte van het kosmische principe van gelijktijdigheid. Als de huidige lineaire tijd wordt verwijderd tijdens de Sterrenpoort van 11-11-11 en alle gebeurtenissen die nodig zijn om aarde en mensheid op diepgaande wijze te veranderen worden ingezet in het nu-moment van No-time, Zeropoint, dan zal dit allemaal gebeuren in een fractie van een seconde. “

Je kunt deze uitleg nalezen op de website van Dr. Georgi Stankov:www.stankovuniversallaw.com, beslist de moeite waard.

Wat er precies zal gebeuren op 11-11-2011, wie zal het zeggen. Vast staat in ieder geval dat het getal elf het meestergetal is dat de transformatie van het fysieke in het goddelijke weergeeft en Moeder Aarde op 11-11-11 een enorme golf Lichtenergie in haar kristallijnen raster zal ontvangen. Een golf van een kracht zoals zij nog nooit ontvangen heeft en zij zal dan ook een kwantum verschuiving ondergaan.
Wat ons de komende tijd(en) wordt geschonken is niet de gewoonlijke verschuiving die eens in de ca. 26.500 jaren plaatsvindt, maar een verschuiving die zich slechts eens in de miljoenen jaren voordoet.

Om het kosmische gegeven van 11-11-2011 nog duidelijker te maken vervolg ik hier met een weergave van nog een boodschap van Dr. Georgi Stankov, die zelf op 13 oktober 2010 ascendeerde naar de hogere sferen en daar gevraagd werd terug te keren naar Aarde om de mensheid in dit proces bij te staan.

Bij Ascensie wordt het kaf van het koren gescheiden
Door Dr. Georgi Stankov

De laatste decennia van de mensheid staan in het teken van een strijd in de vierde, vijfde en hogere dimensies tussen de duistere krachten.

De machthebbers, de Greys, Reptielen en Zeta Reticuli, degenen die de Aarde controleren, aan de ene zijde en de Galactische Federatie en de Witte Broederschap aan de andere zijde.

Hoewel deze strijd zeer grote invloed heeft op de derde dimensie van de Aarde is de overgrote meerderheid van de mensheid zich hier niet bewust van. De slapende massa bestaat uit onvrijwillige slaven van de machthebbers. Zij proberen al vele decennia een New World Order te creëren, zoals één van hun belangrijkste sprekers Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken in de VS, onlangs riep op televisie.

Om dit te bereiken hebben ze de laatste decennia het wereldwijde financiële systeem misbruikt door het te veranderen in een ponzifraude, die gebaseerd is op de creatie van meer schuld en geld uit het niets. De belangrijkste deelnemers zijn de Federal Reserve, de private Amerikaanse en Angelsaksische banken die deze centrale bank beheren, gevolgd door de ECB en andere centrale banken. Veel van de algemeen directeuren van deze financiële corporaties zijn menselijke klonen die gecreëerd zijn door de Greys.

Wat er voor de eindtijden staat gepland weten dus alleen de duistere machten, beter bekend als de Illuminati, de geheime regering, de machthebbers van de New World Order, de 13 regerende families en de uiterst geheime diensten die voornamelijk ondergronds samenwerken met de huidige machthebbers. Zij hebben vele technologieën ontwikkeld, waaronder ruimteschepen en andere vaartuigen, terwijl ze tegelijkertijd de implementatie van bepaalde patenten en nieuwe technologieën voor een breed publiek hebben tegengehouden.

De technologie om waterstof en zuurstof uit water te halen en daar voertuigen mee aan te drijven is al decennia lang aanwezig maar is opzettelijk onderdrukt door de oliebedrijven die in handen zijn van de duistere machten. Het doel is mensen tot slaaf te maken. Dit is echter niet het plan voor de mensheid omdat de krachten van het licht nu de overhand hebben.

Er zijn ontwaakte mensen die ook weten wat er achter de schermen gebeurt. De meerderheid van de sterrenzaden is echter ofwel onwetend of verkiest de ogen gesloten te houden omdat deze feitelijkheden angstwekkend kunnen zijn en angsten komen het Ascensieproces zeker niet ten goede.

Terwijl de duistere machten de status quo willen blijven hanteren bereiden de krachten van het licht de planeet en de meerderheid van de mensheid voor op Ascensie naar de vijfde dimensie. Planeet A ascendeert naar de vijfde dimensie en planeet B blijft in de derde dimensie waarbij afscheiding en beperking ervaren wordt.

De oude garde weet dat zij in de laatste jaren voor Ascensie de controle zal verliezen op de mensheid en de Aarde. Zij wil zoveel mogelijk slapende mensen meenemen naar planeet B. De krachten van het licht doen hun uiterste best zoveel mogelijk geïncarneerde zielen te ontwaken zodat ze hun eigen keuze kunnen maken gebaseerd op vrije wil en kennis.

De alternatieven zijn: ontwaak en ascendeer naar de Aarde in de vijfde dimensie, verlaat de Aarde en ga naar de hogere rijken waar alle zielen vandaan komen of blijf op een planeet die afbrokkelt en ervaar meer van hetzelfde.

Alle hoog ontwikkelde zielen, waaronder sterrezaden, indigo’s, kristallijnen, regenboogkinderen (oude zielen) en de meeste volwassen zielen, zullen ascenderen. Er zijn zo’n 4-8 procent oude zielen op Aarde en zo’n 25-30 procent volwassen zielen.

De volwassen zielen verkennen de laatste 3.000-4.000 jaar hun innerlijke dimensies in verschillende incarnaties op Aarde. Vaak hebben ze ervoor gekozen om het slachtoffer te zijn van jonge zielen. Dit is onderdeel van de evolutie van de ziel. Dit creëert namelijk de vereiste karma die in de volgende incarnaties wordt uitgewerkt om compassie, liefde en begrip te ontwikkelen na pijnlijke ervaringen.

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Gedurende deze cyclus ervaart een volwassen ziel zelden momenten van vervulling of blijheid. Ze gaat door vele stressvolle momenten en laat vele tranen. Om deze reden schijnen haar ogen helder.

De ogen van jonge zielen daarentegen zijn donker en stralen niet. Omdat ogen als gezegd de spiegel zijn van de ziel kunnen jonge zielen niet in de ogen kijken van volwassen en oude zielen omdat ze het bestaan van de ziel moeten herinneren en dit inzicht beangstigt ze. De meeste van deze zielen zijn het product van genetische manipulatie door de duistere machten en kunnen worden herkend aan hun levenloze donkere ogen.

De meeste zielen op Aarde zijn jonge zielen (40-45 procent). De meeste van hen staan op het punt een volwassen ziel te worden. Dit gaat gepaard met totale verwarring en een dramatische verschuiving op het gebied van zienswijzen en sociale gewoonten.

De duistere machten in de vierde dimensie vinden we in de esoterische literatuur terug als demonisch, Luciferiaans en satanisch (Rhyee). In de oudheid wisten de Grieken veel van deze duistere machten en hun invloed op de mensheid. De filosoof Plotinus heeft deze demonische krachten in zijn werk uitvoerig beschreven.

Toen kwam het christendom en werd alle literatuur verdraaid, zelfs tot primitieve en verstoorde ideeën dat ‘de duivel’ en ‘het kwaad’ duidelijk te onderscheiden entiteiten zouden zijn. Deze verstoring is in de Middeleeuwen bewust georkestreerd door de Anunnaki en Reptielen van Orion, toen hun heerschappij op Aarde onbeperkt was.

Het concept van kwaad, zoals de ‘as van het kwaad’ van Bush en het ‘rijk van het kwaad’ (Sovet-Unie) van Reagan, werd steeds gebruikt als een excuus om misdaden tegen de mensheid te begaan. Dit patroon keert steeds weer terug in de menselijke geschiedenis.

De overgang van de ene zielecyclus naar de andere wordt geassocieerd met het loslaten van grote aantallen energetische blokkades in de vier lichamen of velden van de geïncarneerde, te weten het fysieke, emotionele, mentale en causale.

Gedurende deze tijd ondergaan de zeven chakra’s van het lichaam een enorme energetische transformatie waarbij het lichtlichaam geboren wordt. Als eerste gaat de hartchakra open, gevolgd door de overige chakra´s. Met de opening van de sterrenpoort 10.10.10 zijn de bovenste chakra’s bij de meeste sterrenzaden geopend en kunnen ze zich verbinden met hun hogere Ziel/Zelf. Enkel geïncarneerde zielen die dit niveau hebben bereikt in het proces richting het lichtlichaam zijn voorbereid op persoonlijke Ascensie voor de massale Ascensie nadat de sterrenpoort 11.11.11 in de late herfst van dit jaar wordt geopend.

Op 21 december 2012 is onze planeet uitgelijnd met de centrale Zon van ons sterrenstelsel en andere planeten van de Galactische Federatie wanneer een enorme beweging van fotonen de Aarde bereikt. De jaren daarna splitsen planeet A en B zich op waarbij planeet A een vijfdimensionale planeet wordt en B nog meer dichtheid en afscheiding zal ervaren.

Zij die ascenderen met planeet A leven nog 2.000 jaar in de vijfde dimensie. Elk individu kan zich naar eigen inzicht ontwikkelen. Sterfte is niet langer noodzakelijk, de entiteit kan het lichtlichaam op elk gewenst moment dematerialiseren. Op dezelfde wijze kunnen lichtlichamen even snel opnieuw worden gecreëerd. Het contact met andere zielen of geliefden kan op elk moment plaatsvinden.

Materie is meer vloeibaar en creatie vindt plaats op het moment dat het voorstellingsvermogen wordt geactiveerd. Karma bestaat niet langer. Alle relaties zijn gebaseerd op een hartverbinding en hoger bewustzijn. Overvloed is normaal omdat creatie gelijk plaatsvindt. Het leven in de vijfde dimensie, ook wel bekend als Celestria, is als hemel op Aarde.

De keuze lijkt in eerste instantie niet zo moeilijk, maar toch zullen velen er uiteindelijk voor kiezen op planeet B te blijven.

BRON
Website: http://www.stankovuniversallaw.com/home

 

Naast de boodschappen van Aartsengel Michael/Ronna Herman en Mahalla volg ik ook altijd met heel veel genoegen de boodschappen van Patricia Diane Cota- Robles die voor 11-11-2011 een prachtige meditatie doorgeeft, die ik met heel veel genoegen vertaald heb om met jullie te delen, omdat deze helpt de vier lichamen of velden van de persoonlijkheid, te weten het fysieke, emotionele, mentale en causale, te reinigen, zuiveren en te helen om voor een volledige transfiguratie in aanmerking te kunnen komen.

Healing Visualisatie voor 11-11-11
Door Patricia Diane Cota-Robles
Nederlandse vertaling @ Anne Helena

Ik zit comfortabel in mijn stoel, met mijn rug zo gestrekt mogelijk en met mijn armen en benen open en ontvankelijk, dus niet gekruist. Dit geeft me de mogelijkheid een open kanaal te zijn voor Emeraldgroene Vlam van Heling door de Oneindige Kracht van Transmutatie vanuit haar Violette Straling.

Ik adem diep in en uit en kom volledig tot rust. Mijn IK BEN Aanwezigheid neemt de leiding en iedere spanning, twijfel of angst die ik mogelijk nog heb, valt gewoon weg.

Dit is een heel bijzondere tijd, alleen voor mij en alles waar ik voor het te zorgen zal op me wachten tot IK ER DOOR BEN, dus voorlopig laat ik alles helemaal los.

Tijdens deze aktiviteit van Licht trek IK de Vlam van Heling door de Oneindige kracht van Transmutatie naar mij toe, rechtstreeks vanuit het centrum van het hart van mijn Vader/Moeder God. Dit geschenk van God vloeit in ieder atomair en subatomair deeltje en iedere golf van mijn vier Aardse lichamen, in de Aardse lichamen van iedere man, vrouw en kind op Aarde en in de fysieke, etherische, mentale en emotionele lagen van de lichamen van Moeder Aarde.
Als ik voor mijzelf deze Helende Activiteit oproep, vindt deze tegelijkertijd plaats binnen de gehele mensheid en Moeder Aarde, in een perfecte afstemming op het  hoogste welzijn van iedereen en het Goddelijk Plan, want we zijn Een. Er bestaat geen scheiding. Wanneer dit Helende Licht de kern van zuiverheid in iedere elektron binnengaat, heelt, herstelt en verjongt deze onze lichamen en transformeert deze tot een staat van stralende gezondheid, eeuwige jeugd en God’s Oneindige Perfectie.

De Vlam van Heling Door de Oneindige Kracht van Transmutatie stroomt de top van mijn hoofd binnen en daalt af tot in de Vlam van Goddelijkheid in mijn hart. Als deze zich mengt met de onsterfelijke , onoverwinnelijke Drievoudige Vlam in mijn hart, zet deze zich uit als een enorme sterrenuitbarsting en stroomt vervolgens door en via mijn Chakra-systeem en mijn acupunctuur meridianen het Kristallijnen Rastersysteem binnen in het lichaam van Moeder Aarde.
Het Heilige Vuur heelt, reinigt, zuivert, herstelt en transfigureert iedere cel, orgaan, systeem en functie van mijn lichaam terug tot stralende gezondheid.

Nu visualiseer ik in diepe concentratie deze emeraldgroene en violette Vlam terwijl deze door mijn lichaam gaat, systeem na systeem.

 1. Het begint met een zich uitbreiden door de structuur van mijn hele fysieke brein, mijn ruggenwervelkanaal, zenuwstelsel, Chakra-systeem, acupuntuur punten en de daarmee corresponderende meridianen, daarbij ieder spoortje van ziekte en disbalans van welke aard ook verwijderend. De helende Vlam doet mijn bewustzijn stijgen en vergroot mijn vermogen om mijn gedachten en alle aspecten van mijn chakrasysteem te gebruiken, door mijn denkprocessen te versterken wanneer ik meehelp de oneindige perfectie van de Nieuwe Aarde te scheppen.
 2. Vervolgens stroomt de helende vlam mijn ogen binnen, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt mijn ogen tot het perfecte zicht, dat mij in staat stelt de perfectie in al het Leven te zien en te herkennen.
 3. De Helende Vlam stroomt nu mijn oren binnen, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt mijn oren tot het perfecte horen, dat me in staat stelt de innerlijke stem van mijn IK BEN Aanwezigheid te horen en de muziek van de sferen.
 4. De Helende Vlam stroomt nu mijn neusgaten binnen, mijn sinusholten, ademhalingssysteem, longen, luchtpijp, stembanden, bronchiën, en iedere functie van mijn stem en ademhalingsapparaat, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam versterkt mijn ademhaling en stelt me in staat het maximum aan prana vanuit de Heilige Adem te absorberen. Ik ervaar nu de geur en adem de Heilige Geest en IK BEN bekrachtigd om met “de tongen der Engelen” te spreken.
 5. Vervolgens stroomt de Helende Vlam mijn mond in, mijn tanden, tandvlees, tong, slokdarm, maag, lever, galblaas, dunne darm, klep van de kronkeldarm, dikke darm, blinde darm,endeldarm, nieren, blaas en ieder deel van mijn spijsvertering- en stofwisselingssysteem, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt al deze delen van mijn spijsverteringssysteem, mij de mogelijkheid gevend mijn lichaam te zuiveren en mijn voedsel en dranken perfect te assimileren.
 6. Vervolgens stroomt de Helende Vlam mijn spirituele hersencentra binnen, mijn hypofyse, mijn pijnappelklier en hypothalamus klieren en de zenuwknoopcentra aan de basis van mijn brein. Het stroomt het geheugen van mijn endocriene systeem binnen, mijn schildklier, thymus, alvleesklier, milt, bijnieren, geslachtsklieren en alle andere klieren die verbonden zijn met dit inwendige secretie systeem, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt al deze delen van mijn lichaam en brengt ze terug in perfecte balans en werking.
 7. Dan stroomt de helende Vlam mijn circulatiesysteem binnen; mijn lymfesysteem, lymfeknopen en lymfevloeistof. Het stroomt richting mijn hartspier, de hartkamers, kringspieren, aderen, slagaderen, caipllaieren, mijn rode en witte bloedcellen en mijn beenmerg, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt ieder deel van mijn circulatiesysteem, mij daarmee de mogelijkheid gevend mijn levenskracht in balans en harmonie te gebruiken en mijn gevoelens met Liefde te bekrachtigen, wanneer ik meehelp de oneindige perfectie van de Nieuwe Aarde te scheppen en onze Nieuwe Planetaire DOEL van Goddelijke Liefde sterker help maken.
 8. De Helende Vlam stroomt nu in mijn voortplantingssysteem, mijn mannelijke of vrouwelijke organen, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt ieder deel van mijn voortplantingssysteem, me de mogelijkheid biedend de heilige ruimte voor mijzelf te houden of voor ieder ander die besloten heeft de kinderen van de Nieuwe Aarde binnen te brengen. Ik Schep een heldere kelk in ieder moeder en vader, een Heilige Graalbeker, waardoor heen deze kinderen geboren zullen worden in de fysieke sfeer. Deze getransfigureerde voortplantingssystemen zullen het mogelijk maken dat deze binnenkomende kinderen perfecte lichamen zullen hebben, dankzij welke zij zullen ondersteunen in het medescheppen van de Nieuwe Aarde.
 9. Vervolgens stroomt de Helende Vlam mijn skelet en spierstelsel binnen; mijn botten, spieren, gewrichten, pezen, banden, kraakbeen, vetcellen en bindweefsel, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt ieder deeltje van deze systemen, mij overstromend met kracht en eeuwige jeugd.
 10. De helende Vlam stroomt nu door mijn huid, haren, nagels, en ieder aspect van mijn fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen, daar ieder spoortje van ziekte of disbalans van welke aard dan ook verwijderend. De Helende Vlam herstelt mijn lichamen, me omvormend tot het Onbevlekte Concept van mijn Zonne/ Licht Lichamen van Stralende Gezondheid, Eeuwige Jeugd en Oneindige Perfectie.
 11. Nu, met deze emerald groene en violette Helende Vlam die in, door en rondom iedere elektron van de lichamen van de mensheid van de Aarde en het lichaam van Moeder Aarde pulseren, vraag ik de legioenen van Licht die met dit Heilige Vuur zijn verbonden om deze Activiteit van Heling vast te houden en voort te zetten, in, door en rondom ieder atomair en subatomair deeltje en golf van Leven op Aarde, totdat wij Allemaal Volledig Geascendeerd en VRIJ zijn.

En zo is het, Geliefde IK BEN.

 

Ontroerend mooi en krachtig, met dank vanuit het Hart aan Patricia Diane Cota-Robles.

Onze Ascentie zal in opvolging van de Ascentie van Moeder Aarde golfsgewijs, collectief plaatsvinden, maar wel hand in hand gaan met de ontwikkeling van iedere ziel individueel. Dus voor een ieder van ons zal het proces verschillend zijn omdat het gelijk zal staan aan het niveau van het innerlijk ontwikkelt bewustzijn.
Op 11-11-2011 zal het Kristallijnen Grid van de Aarde op 93% van haar sterkte zijn, wat voldoende zal zijn voor de eerste golven van bewuste zielen om te ascenderen.
Op 12-12-2012 zal het Kristallijnen Grid op volle sterkte zijn, waarop het collectief van de mensheid dat rijp is voor ascentie en deze ambieert rond 21-12-2012 zal ascenderen.

Zo je wilt ascenderen is het dus goed alles los te laten wat de derde dimensie betreft en je volledig te richten op de vijfde dimensie.
Een wat er tijdens het ascentieproces gebeurt?
Wees gerust, je ziel weet het al, want die heeft besloten wat te doen en wanneer en het hele proces van ascentie zal onder de volledige, veilige leiding van je ziel staan.
Jij hoeft je alleen maar in vol vertrouwen over te geven aan de leiding van je ziel en alle angst voor het onbekende volledig los te laten.
Dus een hele goede vaart naar en door de lichtwerelden, als de afgesproken tijd tussen jou en je ziel daar is.

Namaste en alle Licht van Gnosis.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator
Centrum De Centrale Zon
oktober 2011