Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 9 2011

Het aanboren van de Goddelijke Krachtstroom en het leven
van niveau negen op het Pad van terugkeer.

We zijn de herfstequinox al weer enkele dagen voorbij en nu, afgelopen zondag 25 september zeven heilige weken ingegaan die duren tot 11-11-2011.
Zeven weken waarin we iedere week één van de Goddelijke eigenschappen in ons lichtlichaam kunnen integreren, die besloten liggen binnen de zeven zegels, zoals genoemd in de openbaringen van Johannes.
Voor de eerste week is het ‘’vertrouwen’’.

Door absoluut vertrouwen te integreren, stralen we de kwaliteiten van dit Goddelijke attribuut van ons uit naar alles en iedereen om ons heen en versterken we het Kristallen Raster van de Nieuwe Aarde dat het Christusbewustzijn in zich draagt en waardoor de wederkomst van de Christus in ieder van ons een feit zal kunnen worden.

Wat een opluchting om eindelijk bevrijd te kunnen worden uit dit imitatie-universum in quarantaine en weer het Goddelijk Pad te kunnen betreden.
Het bewustzijn snakt er al zo lang naar en zowel de voorbereiding als de wachttijd beginnen behoorlijk zwaar te vallen in een wereld waarin de scheiding van de twee duale velden alsmaar extremer wordt.

Het Licht van Goddelijk inzicht en wijsheid neemt zonder meer toe onder de invloed van de grote Goddelijke Golf van Genade die in deze tijd over ons uit wordt gestort.
De onderlinge saamhorigheid en de liefde van mededogen idem, maar we weten allemaal dat centra van veel Licht ook veel insecten naar zich toe trekken en als we dan het reguliere nieuws volgen, wordt oppervlakkig gezien, de wereld er beslist niet vrolijker op.
De duistere, onbewuste eigenschappen die de mensheid in haar greep houden, worden namelijk door de kracht van diezelfde kosmische golf ook met de dag sterker, teneinde volop in het Licht te worden gezet om gezien en herkend te worden.
Hoe kunnen we anders weten wat ons nog afhoudt van onze terugkeer naar en op het Goddelijk Pad.

Dat zal voor veel Lichtwerkers de komende tijden moeilijk worden, want als we de geschiedenis bekijken zijn de grote Avatars, die door de tijden heen altijd weer vanuit de Christelijke Hiërarchie naar de Aarde zijn uitgezonden, om de mensheid te helpen bevrijden resp. verlossen, zo goed als altijd vervolgd en ter dood gebracht.

En nu mogen er zeer binnenkort golfsgewijs die groepen zielen die daar klaar voor zijn, gerealiseerd Christusbewustzijn in hun lichaam ontvangen en daarmee of van daaruit hun Goddelijk werk voor de Nieuwe Aarde verrichten.

Zal het voor hen anders zijn?
Zal er de komende tijd voldoende Christusbewustzijn op Aarde zijn ontwaakt om hen in alle vrijheid en veiligheid hun grote werk te laten doen?

Zij hebben er zo hard naartoe gewerkt en werken op dit moment keihard aan de realisatie van het openen van de twaalf bewustzijnspoorten voor de komende Gouden Eeuw.
Daarnaast werken zij aan het desintegreren van alle oude hologrammen, zoals kruisiging en zondebesef, die het bewustzijn van de collectieve mensheid in hun wurgende greep houden en die ten grondslag liggen aan vele conflicten in deze wereld.
Zij leveren deze inspanningen, opdat iedere levende ziel hier op, in en rondom de Aarde gerealiseerd Christusbewustzijn kan bereiken en in staat zal zijn, al dan niet hier, hun Goddelijk werk op en voor de Nieuwe aarde te verrichten dan wel door te reizen naar een volgende dimensie, om daar een breder of hoger bewustzijn te verkrijgen.
De mensheid heeft er geen flauw idee van hoeveel zij daarvoor van zichzelf hebben gegeven en hoe zwaar het was en zeker nog is om die weg voor te bereiden.

Zo stuitte ik enige tijd geleden op de mens Bruno Gröning, geboren in 1906 in Duitsland en tot aan zijn dood in 1959 werkzaam geweest als ‘’wondergenezer’’. 

Als kind had hij deze gave al paraat en hij is zijn hele leven, door alles heen, trouw gebleven aan zijn innerlijke roeping.
Hij was in staat ware wonderen van genezing te verrichten tijdens enorme massabijeenkomsten van duizenden mensen.
Zijn enige intentie en doel was de mensen te genezen, zodat zij vanuit een bevrijding van hun fysieke of psychische belasting hun weg terug zouden vinden tot God.
Hij heeft voor zijn helende werk nooit een cent gevraagd en zei altijd weer dat niet hij degene was die de genezing bewerkstelligde, maar God en dat hij zelf in het hele proces van genezing alleen maar in staat was geweest een brug te bouwen naar God en daarmee, ter heling en genezing, Gods genezende Heilstroom wist aan te boren en te geleiden naar de mensheid in nood.

In alles wat over hem bekend is en over hem te lezen en te horen valt blijkt, dat hij altijd de ander voor liet gaan en dan pas zichzelf aan bod liet komen.
Hij was onvermoeibaar en heeft zich tot het uiterste ingespannen om de medische wereld in te wijden en samen te laten gaan met het Geestelijk Genezen.
De beloning die hem ten deel is gevallen is hoon en bedrog, de titel charlatan, en een eindeloze reeks aan rechtszaken vanwege het zogenaamd onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst.
En dat, terwijl alle genezingen die door hem heen hebben mogen plaatsvinden, allemaal medisch zijn onderzocht, geregistreerd, opgetekend en zelfs medisch zijn bewezen.
Hoe bont kan de mensheid het maken, hoe bot kan het werk van God worden ontkend.

Naarmate ik meer en meer over hem las, wist ik dat ik te maken had met een mens met een volledig ontwaakt en gerealiseerd Christusbewustzijn.
Een mens van puur Licht die geboren is in een tijd en op een plaats waar op dat moment ook de diepste duisternis van de vorige eeuw werd geboren en ontstond.

Als ik zijn vermogens belees en me in zijn leven inleef, dan dringen zich tranen aan me op. Deels van ontroering, omdat de manifestatie van zijn leven mij bewijst dat een leven in volledig gerealiseerd Christusbewustzijn in een aardse, menselijke gedaante mogelijk is en deels vanuit een gevoel van mededogen, omdat hij zo’n immens ongelijk en onmogelijk gevecht heeft moeten leveren tegen de duistere en onbewuste, bestaande orde.

Wat had hij oneindig meer kunnen doen en kunnen betekenen voor een gunstige en gezonde ontwikkeling van al het leven hier op Aarde, als hij niet zo enorm veel tegenwerking had gehad.
In mij heeft hij in ieder geval een enorm bewonderaar en een trouwe vriendin binnen zijn vriendenkring gevonden.
Voor meer informatie zie: www.bruno-groening.org

Zijn leven bestuderend vraag ik me nu af, hoe het degenen zal vergaan voor wie het binnenkort het kosmische tijdstip van realisatie van het Christusbewustzijn zal zijn. Zij zullen vanaf dat moment fantastische werken kunnen doen, maar zal het geaccepteerd worden?
Zij zullen vanaf dat moment in de voetsporen van bijvoorbeeld Bruno Gröning kunnen treden en ware kanalen van Goddelijke genezing zijn.
Maar zal het nu wel geaccepteerd worden en zullen zij dan misschien NU het streven van Bruno Gröning van destijds wel kunnen waarmaken, en eenheid kunnen brengen binnen de diverse stromingen in de medische, alternatieve- en para medische wetenschap.
En wat zeker niet minder belangrijk is, zullen zij, evenals Bruno Gröning dat deed, met hun genezende werk weer een hechte verbinding weten te leggen tussen Vader/Moeder God en de mens?

Weer anderen zullen vanaf dat moment geheel nieuwe en spectaculaire uitvindingen doen die voor een enorme vooruitgang zullen zorgen op alle menselijke en maatschappelijk/sociale terreinen. Zal men daar open voor staan?
De wereld van muziek/dans en kunst zal een metamorfose ondergaan.
Het wordt niet voor niets de tijd van de Gouden eeuw genoemd.
Zal men daar in mee kunnen gaan, of zullen zij allemaal het lot van ‘’charlatan’’ beschoren zijn en vervolgd en gekleineerd gaan worden.

Wie zal het zeggen.
We weten alleen dat tot nu toe nog ieder Waar Christusbewustzijn dat in de openbaarheid durfde te treden, binnen de kortste keren gekortwiekt is geworden.
Maar misschien zijn het er de komende tijd teveel tegelijk of doet het massabewustzijn collectief zo’n enorme sprong vooruit, dat het bestaan van gerealiseerd Christusbewustzijn in menselijke vorm zal worden geaccepteerd en genoten.

We zullen het af moeten wachten en ondanks het feit dat er vanuit verschillende religieuze, filosofische, mystieke en esoterische richtingen allerlei ijk-data of bakens in de tijd worden aangegeven, hou ik me aan de aloude leer van gnosis dat: Het zal komen als een dief in de nacht
Niemand, maar dan ook niemand van ons zal weten of kunnen zeggen wanneer het moment daar zal zijn en voor een ieder van ons is het ijkmoment voor de ziel al in een ver verleden vastgelegd.

Dus laten we gewoon iedere seconde van de dag voorbereid zijn en onze kleine wil overgeven aan de grote Wil van Vader/Moeder God, dan mist geen van ons het geheiligde moment van ommekeer.

En als het moment van ommekeer daar is, hoe zorgzaam en koesterend zal de mens dan met al deze nieuwe verworvenheden omgaan?
Hoe bewust zal de mens worden in haar respect naar de wereld van de mineralen, de natuur en de dieren?
Hoe lang zal het dan nog duren voordat iedere mens er achter is dat niets, maar dan ook helemaal niets vanzelfsprekend is, en dat de mens zelf helemaal niets vermag zonder de levenskracht van God.
Hoe lang zal het nog duren eer de mens erachter komt dat het hard werken is om de weg terug weer te vinden en te kunnen betreden, en dat alle tot dan toe veroorzaakte schade en rotzooi eerst zal moeten worden opgeruimd en hersteld alvorens we verder kunnen op het pad.

Voor het gemak wordt vaak aangenomen dat de engelen of de buitenaardsen het wel voor ons zullen opknappen, maar dat is een stevige misvatting.
Zij staan ons weliswaar in alles bij, maar we zullen het zelf moeten uitvoeren.

Dus laten we stoppen met dromen, de handen ineen slaan en de armen uit de mouwen steken voordat deze bijzondere gelegenheid in de tijd voorbij is en we weer eeuwenlang moeten wachten op de volgende gelegenheid.

En laten we ons er nog eens goed van bewust zijn dat we leven in een wereld van twee machten. De macht en de kracht van Vader/Moeder God en de macht en de kracht van Zijn/Haar tegenstrever, de satanische zijde of de antichrist en dat het deze antichrist is die zijn/haar macht niet wil opgeven en blijft tegenstreven.
Het is deze antichrist waaraan wij geen weerstand kunnen bieden, omdat deze donders goed weet ons gevangen te kunnen houden door onze zucht naar materie, prestatie en status, omdat we in feite niet anders meer gewend zijn en altijd weer vanaf het moment van onze geboorte hiertoe worden geprogrammeerd.

Maar mocht het je gelukt zijn je hieraan te ontworstelen en mocht je op het Pad van Terugkeer je Verlossende Weg bewandelen en de diverse niveaus van inwijding en lering doorlopen en heb je die weg gaande alle acht stadia doorlopen en je eigen gemaakt, dan kom je toe aan misschien wel het meest zware niveau, maar wel een niveau van voltooiing van strijd en een volledige overgave in vol vertrouwen en dat is niveau negen op het Pad van Terugkeer, dat de volgende eigenschappen en leermomenten in zich draagt, zowel individueel als collectief.

 • Het decoderen van geometrische vormen en klanken wordt gemakkelijker. De Goddelijke geest gebruikt de talen van Licht om de zes dimensionale blauwdruk van je huidige drie dimensionale levensvormen in een nieuwe mal te schuiven in het belang van de geboorte van je vijf dimensionale Lichtlichaam.
 • Je lichaam kan van vorm veranderen als de energievelden verhogen, wat niet altijd als aangenaam wordt ervaren en je gaat je meer verbonden voelen met alle Wezens overal in de kosmos en minder verbonden met de meningen van anderen.
 • Je raakt je oude verlangen en begeerten kwijt en je verliest de animo en de energie om nog langer het "driedimensionale spel van scheiding en beperking" te ondersteunen. Je voelt je werkelijk vrij.
 • Tijdens het negende niveau vindt er een enorme indaling van het Lichtlichaam in de fysieke vorm plaats.
 • Net zoals in het derde en zesde niveau, (zie vorige lichtvensters, resp. Lichtvenster nr. 8 , derde vervolg en Lichtvenster nr. 8, vierde vervolg) begint op dit niveau wederom een sterke her/evaluatie, waarop we ons tenslotte overgeven aan Gods Geest en we een werkelijk Goddelijk instrument worden.
 • Hier bepaalt God ons inkomen, ons werk, de andere wezens in ons leven, letterlijk alles.
 • Dit niveau gaande betekent dan ook de volledige oplossing van het ego/zelf en terwijl het pure gelukzaligheid schenkt, kan het ook zeer pijnlijk zijn. De sprong maken van volledige bevrijding en loslating van het ego kan zeer beangstigend zijn, zelfs na ons in eonen van tijd ontwikkeld te hebben om dit punt te bereiken.
 • We kunnen nog een tijdje voor en achterwaarts gaan en vasthouden aan oude comfortabele zones alvorens volledig los te laten....... maar er is geen weg terug meer, alles zal moeten worden losgelaten.
 • Het negende niveau is het niveau van overgave, waarop gelukzaligheid volgt. Het is het niveau van het volledig loslaten van het ‘’ik’’. We beseffen dan heel goed dat er weliswaar een vrije wil is, maar dat deze vrije wil ook maar een illusie is en dat deze alleen maar bestaat om ons te begeleiden en om de wil in ons te bekrachtigen één te willen zijn met Gods geest.
 • Overlevingsangsten verdwijnen. De aandacht ligt alleen nog maar op het NU en de Eenwording. Hoewel angsten natuurlijk naar de oppervlakte kunnen komen, want de wereld van de dualiteit is nog steeds volop rondom ons, lijken ze onwerkelijk en worden ze gemakkelijk opzij gezet.
 • We richten ons op de ontbinding van de gangbare realiteit en onze keuzes en werkelijkheid lijken voor anderen onwerkelijk.
 • Soms kun je tijdens het gaan van het negende niveau even terugvallen in het zevende, achtste en negende niveau, van een gevoel van volledig Één Zijn terug naar het gevoel een beperkt menselijk wezen te zijn. Dit terugvallen houdt op tegen de tijd dat je het einde van het negende niveau hebt bereikt.
 • Dan voel je, je voortdurend verbonden en handel je alleen nog maar vanuit je Christusniveau. Je intenties en motivaties zullen te allen tijde ten behoeve van het allerhoogste zijn, alhoewel anderen, afhankelijk van hun eigen afhankelijkheden en problemen, er niet altijd voor kiezen dat te zien.
 • Het negende niveau is het niveau waarop we ons verbinden met onze IK BEN of Godsvonk.

Het negende niveau is zoals al gezegd een van de moeilijkste niveaus, want je hebt eonen aan verzamelde ervaringen, die je ego machtig en groot hebben gemaakt en waarvan je al die tijd hebt gedacht dat je dat bent, op te geven.
Maar geloof me, de gelukzaligheid die het oplevert, de rust en de kalmte, voortkomend vanuit een volkomen ongehechtheid tussen alle woeste stromingen des levens door, (want pittige testcases doen zich vooral tijdens dit niveau volop voor), doen de vergankelijke status van aardse eer, roem en rijkdom tot een armzalig hoopje gevangenschap verbleken.

Daarom kan ik iedereen aanraden de weg naar binnen te gaan en de Godsvonk die in ieders hart besloten ligt weer te activeren.

Grijp de kans om nu de goddelijke Stroom van Genade te kunnen ontvangen en te kunnen integreren met beide handen aan, om in deze fase van de tijd met Gods hulp bevrijd en verlost te kunnen worden uit de eindeloze en eeuwigdurende cirkel van geboren worden en weer te sterven, waarbinnen we gevangen zijn.
Er zullen eeuwen en eeuwen voorbij gaan alvorens ons hiertoe weer een nieuwe kans geboden wordt.
Dus wil je verder, wil je je ziel weer de kans geven vrij te kunnen reizen, te ervaren en zich te ontwikkelen, stem je dan af op de Goddelijke Krachtstroom van Genade en laat al het andere los, helemaal los.

Namaste lieve lezer en alle Licht van Gnosis.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator
Centrum De Centrale Zon
September 2011