Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8 2011, zevende vervolg

De zomer van de kosmische achtbaan in een kosmisch pretpark.

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
  

De zomer loopt alweer ten einde en we kunnen niet anders zeggen dan dat ze haar uiterste best heeft gedaan om ons zo vertrouwd mogelijk te maken met het weerbeeld van de herfst. En terwijl velen hun koffers pakten en zich naar allerlei uithoeken in de wereld verplaatsten, het liefst richting zon, leek het mij een wijzer besluit gewoon op stek te blijven, omdat de geestesverhuizing die in deze tijd volop plaats vindt al meer dan genoeg energie en aandacht vraagt. Het verlangen om me daarnaast ook nog eens fysiek te verplaatsen was dan ook hoegenaamd niet aanwezig.

Het is dus een zomer op stek geweest en het klinkt misschien ongelooflijk, maar ik heb nog nooit zo’n drukke zomer gehad. Het schrijven van dit Lichtvenster gebeurt dan ook, min of meer met de tong op de schoenen, maar ook met een intens innerlijk gevoel van blijheid, wijdgeopende ogen van verbazing en verrukking over al hetgeen mijn innerlijk bewustzijn al van de Nieuwe Wereld heeft zien arriveren.

De afgelopen zomermaanden hebben we daartoe de één na de andere kosmische Lichtgolf over ons heen gekregen, om ons te helpen de nodige vooruitgang te boeken in de gewenste verschuiving van ons bewustzijn en ik heb ze allemaal bewust willen beleven.

Velen, overal ter wereld, hebben hetzelfde gedaan en hebben zichzelf geheel belangeloos ingezet om tijdens de grote kosmische gebeurtenissen in absolute innerlijke stilte en invocatie afgestemd te zijn op het bewustzijn van het Kristallijnen Raster van de Nieuwe Wereld, om ten behoeve van de geboorte hiervan alle uitgestraalde Kosmische Lichtgolven op te vangen en te helpen plaatsen.

Zo hebben we de verduisteringen gehad van zowel zon als maan, de zomerzonnewende, diverse zonne-uitbarstingen, de perioden van Volle Maan en Nieuwe Maan, stevige aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen en of overvloedige regen of een overmaat aan zon en droogte.
Ik benoem de afgelopen zomer dan ook wel eens met een glimlach als: ‘’De zomer van de kosmische achtbaan in een kosmisch pretpark’’.

Het was uitermate boeiend om vele verklarende flitsen, gedachten en dromen binnen te krijgen van en over gebeurtenissen in het verleden en vervolgens te ervaren hoe deze daarmee ook definitief werden afgesloten en er op de vrijgekomen plaatsen een enorme hoeveelheid innerlijke vrede en gelukzaligheid kon binnenstromen.

Het gaan van die kosmische achtbaan in het kosmische pretpark van afgelopen zomer heeft zulke intense hoogtepunten gehad en zo enorm geholpen doorstane dieptepunten te begrijpen en af te sluiten, dat absolute overgave heeft kunnen plaatsvinden. 

Het dagelijks overdragen van de kleine wil aan de Grote Wil, en het voortdurend uitspreken: “Dat Uw Wil Vader/Moeder God geschiede” heeft zijn vruchten af geworpen.
Door weinig laat ik me meer afleiden.
Geen krant die me voorliegt, vals of ten dele informeert.
Geen nieuwsprogramma’s of oorlog- sensatie- of geweldsfilms meer op mijn tv en beslist geen eindeloze praatprogramma’s die me doen oriënteren op, en daarmee vasthouden in de oude aarde en haar oude systeem van bestaan.

Ben ik daarmee een soort van verheven wezen geworden zonder verbinding meer met de Aarde?
In het geheel niet, maar het leven in de wereld van de dualiteit wordt volkomen anders ervaren.
Alles wat ik nu zie, ervaar en wat me negatief beroert kan ik vanuit zijn/haar oorsprong doorgronden en begrijpen en vervolgens transformeren door het gebruik van de Violette Vlam en uiteindelijk in het Licht van Mededogen omvatten.
De dagen en de gebeurtenissen daarbinnen leven in alomvattende liefde en dat maakt het leven een stuk aangenamer en rustiger ondanks de vele ups en downs die het leven in de dualiteit nou eenmaal van nature voor ons in petto heeft.
Alles lost sneller op en dat maakt het gemakkelijker om al gauw weer onberoerd met de flow mee te gaan.

Daarnaast heb ik de afgelopen zomer gewerkt aan een intense verbinding en intentie tot samenwerking met de natuur/elementalen, de natuurdeva’s, de kabouters en de elfjes van de aarde, de sylfen van de lucht, de salamanders van het vuur, de nymfen van het water en de deva’s en raja deva’s van de ether om samen met hen mijn karmische schuld aan de oude natuur in te lossen, bewust te zijn en te blijven van de grote en belangrijke rol die de natuur vervult en haar te helpen meebouwen aan de geboorte Nieuwe Aarde.
We mogen onze inheemse bevolkingsgroepen en hun voorvaderen en voormoederen wel heel dankbaar zijn en hen ons respect betonen voor het feit, dat zij het onbevlekte concept van de natuurwerelden hebben weten te behoeden in de heilige ruimten en daarnaast door de tijden heen, als een rustbrengende buffer hebben gefungeerd tussen de plunderende mensheid en het Natuur Elementalenrijk.
Want wat hebben deze het recht om boos te zijn over ons onnadenkende, grijpgrage en respectloze gedrag, en wat hebben de inheemse bevolkingsgroepen met hun prachtige rituelen en hun respectvolle contact met de Elementalen van het Natuurrijk de mensheid vaak gered voor de razernij van de Elementalen.
Wij kunnen ons niet eens voorstellen wat zij aan schadelijke neveneffecten van ons denken, voelen en handelen wel niet hebben opgeruimd en getransformeerd.

Me bewust zijnde van dit alles en van de situatie van Moeder Aarde, de vergiftiging en ontreddering van haar wateren, luchten, mineralen en natuur, hoe leeggeroofd, verarmd en vervuild deze zijn door onze onmetelijke hebzucht, heeft me doen beseffen dat het alleen al een godswonder te noemen is dat we momenteel gezegend worden met de goddelijke golf van genade en bevrijding.
Hebben we dit eigenlijk wel verdiend? vraag ik me dan af.
Hebben we onze lessen eigenlijk wel geleerd?
Of zouden we in no time al snel weer dezelfde fouten maken?

We zijn in een ver verleden zover afgedwaald van onze goddelijke natuur dat er een nooduniversum voor ons moest worden gecreëerd, ofwel een universum in quarantaine teneinde ons de kans te geven te overleven tot we gered konden worden.
En laten we, juist nu, vooral eerlijk zijn naar onszelf en erkennen dat we dit nooduniversum tot de totale afgrond hebben weten te brengen.
Als we onszelf zover kunnen brengen, dan kunnen we tenminste met nieuwe intenties en een vernieuwde soepele geest onze karmische last afwerken en stoppen met het leegroven en beledigen van onze gastvrouw: Moeder Aarde.
Dan kunnen we haar helpen in haar overgang naar het vijf dimensionale bewustzijn in plaats van deze af te remmen dan wel tegen te werken.

In dit veld van quarantaine zijn sommige krachten helaas zo sterk geworden, dat ze de macht die ze hebben opgebouwd in zowel de onzichtbare zijde ervan als de zichtbare, niet op willen geven en zich in het geheel dus niet over willen geven aan de goddelijke genade die ook hun ten deel kan vallen.
Met man en macht willen zij hun macht over de mensheid en dit gevallen universum vasthouden en binden daarom de mensheid vast in het ene na het andere begoochelende schouwspel, om hen zo effectief mogelijk af te leiden van de mogelijkheid van verlossing.

Zij kunnen vanuit hun optiek niet anders, want afgesneden van het goddelijk Licht zijn ze voor hun voortbestaan afhankelijk van de liquid of soma van onze aura’s die vrijkomt bij allerlei angsten, emoties en zelfs sterke ontroering bij het zien en ervaren van allerlei vormen van liefdadigheid en goedertierendheid.
De onzichtbare zijde van dit universum kent namelijk zowel goede en liefdevolle entiteiten als gewelddadige en slechte.
Beiden zitten binnen de reflectiesfeer van dit universum gevangen en beiden willen vanuit angst voor het onbekende en vanuit de kracht en macht van hun luciferische, hogere zelf van vals en koud licht, zich niet overleveren aan de genade van Vader/Moeder God zoals die naar ons wordt uitgezonden door de Christushiërarchie.

Ze doen dit zo handig en slinks, dat miljarden mensen er op dit moment nog steeds intuinen en vooral op dit moment roepen ze graag enorme groepsbijeenkomsten op. Denk maar aan de massale bijeenkomst van de paus in Madrid en Noorwegen in rouw. Door het aanjagen van massale angst en enorme evacuaties te organiseren. Door terroristische aanslagen, oorlogen en bedreigingen te organiseren. Door ons voortdurend met vals en gewelddadig nieuws te bombarderen. Door angst aan te jagen voor ziekten en zogenaamde broodnodige vaccinaties. Door ons langzaam maar zeker psychologisch voort te drijven naar een zogenaamde wereldregering, een wereldorde, die ons bestaan en onze veiligheid wel eens even zal garanderen, maar algehele slavernij in het achterhoofd heeft. Door alle nieuwe uitvindingen die zijn gedaan en bestaan om van deze wereld een betere, rijkere en schonere wereld te kunnen maken, te saboteren. Door de economische crisis in stand te houden en uit te spelen voor nog meer eigen gewin. Door alle buitenaardse leven te ontkennen of af te spiegelen als vijandig en oorlogzuchtig. En deze lijst kan nog veel langer worden gemaakt.

Kunnen wij ons als mensheid daar zelf uit bevrijden?
Ik denk het niet.
Ik denk dat de enige mogelijkheid tot redding en bevrijding is: Dat we allemaal samen de oude wereld en de oude manier van leven volledig los laten en ons collectief, met ons gehele, verzamelde bewustzijn, zo vaak als maar mogelijk is afstemmen op het Christusbewustzijn van het Kristallijnen Raster van de Nieuwe Wereld.

Ik denk dat we de uitwerking van ons karma, die zeer heftig is op dit moment, gewoon voor lief moeten nemen en volledig moeten accepteren zonder enige innerlijke weerstand of verzet, zodat we het zo snel mogelijk uitwerken.
Dit is nu eenmaal, volgens kosmische wet, een voorwaarde om onze bevrijding vanuit de huidige quarantaine te kunnen waarmaken en waarom daarover morren of klagen?
Er wordt ons vanuit de wet van Goddelijke Genade of Bevrijding al zoveel kwijtgescholden en we worden op onvoorstelbare wijze hierin bijgestaan vanuit het engelenrijk en het natuurrijk.
Dus lief medemens, zet met verve de schouders eronder, met het uitzicht op een spoedige bevrijding en een spannende doorreis naar een volledig Nieuwe Aarde van vijf dimensionaal bewustzijn, waar kommer noch kwel, oorlog noch ziekte  voorkomen.

Alvorens over te gaan tot de inhoud van de achtste inwijding geef ik dan ook graag de volgende overweging ter beschouwing.

Deze wereld is een wereld van dualiteit, waarin de dualiteiten elkaar in stand moeten houden om te kunnen voortbestaan.
Dat houdt het volgende in:
Doe ik goed, dan moet het kwade zich versterken om de wereld van dualiteit in stand te houden.
Doe ik kwaad, dan moet het goede zich versterken om de wereld van dualiteit in stand te houden.
Hoe of wat ik dus ook doe, ik kan onmogelijk tot bevrijding komen.
Is het daarom niet beter de kosmische straling van God’s Genade Zijn/Haar werk tot Bevrijding of Verlossing van dit universum te laten doen en deze werking niet langer tegen te werken maar te ondersteunen, zodat de quarantaine waarin dit universum verkeert kan worden opgeheven en deze weer kan worden opgeheven in haar goddelijke staat?

Dat is het besluit dat ik innerlijk genomen heb voor het welzijn van mezelf en het welzijn van alles en iedereen.
Dat doet mij iedere dag weer zeggen tegen onze Vader/Moeder God: “dat niet mijn kleine wil maar Uw grote Wil zal geschieden in alles wat ik doe, voel en bedenk”.

Dat is de reden van bestaan van deze website en mijn inspanningen ervoor, evenals de werkzaamheden in mijn praktijk en andere activiteiten die ik organiseer alleen maar de intentie in zich dragen,  de innerlijke weg te helpen openen en te activeren van degenen die mijn weg kruisen, zodat iedereen zijn/haar eigen unieke weg, op geheel eigen wijze en vanuit persoonlijke  universele wijsheid of gnosis kan bewandelen.

Inwijdingsniveau 8:

  • We zien de Meester in alles en willen alleen nog maar dienstbaar te zijn. We laten het ‘’willen redden gedrag’’ achter ons ten behoeve van het verlangen om de Heilige Wil te dienen.
  • De Pijnappelklier en de Hypofyseklier veranderen van vorm. Als er hoofdpijnen optreden vraag dan de lichtwezens die je begeleiden en met je werken heel simpel om het proces wat af te zwakken, want zij voelen namelijk geen pijn, of vraag ze om wat endorfine los te laten, een natuurlijke pijnstiller in de hersenen zelf.
  • Het brein wordt geactiveerd, vooral de grote hersenen, de slapende reus. Uitzetting van de hersenen is gebruikelijk. Driehoekige ‘’zaadkristallen’’ in het voorhoofd en op de top van het hoofd en registrerende kristallen in de rechterzijde van het brein worden samen met het 8e, 9e en 10e chakra geactiveerd.
  • We beginnen opgenomen te worden in de taal van het Licht.
  • De Hypofyse- en Pijnappelklier openen zich volledig en werken samen om de ‘’Ark van Verbond’’ te activeren. Een Regenboog van Licht die zich over de top van het hoofd richting het Derde Oog buigt en die de boodschappen vanuit de hoger dimensionale taal dé codeert.
  • Je zult het moeilijk vinden de juiste woorden te vinden om jezelf uit te drukken wanneer je denkt in geometrie en tonen.
  • Als het allemaal te verwarrend is, doe dan je ademhalingstechnieken (zie herfstactiviteiten op deze site) en vraag of de boodschappen ongecodeerd en vertaald naar je toe mogen komen.
  • Alsmaar meer wordt je, je bewust van de onmetelijkheid en meer dimensionaliteit van je wezen. Van het gegeven dat je alles kunt zijn wat je wilt zijn. Je stopt ermee te handelen vanuit verplichtingen en je relaties worden meer transparant. Je deelt woorden vanuit je hart en ziel met anderen en de mensen in je omgeving kunnen zich gedesoriënteerd voelen als ze nu met je te maken hebben, omdat ze geen “haken” meer in je zijn kunnen vinden, waarmee ze zich kunnen verbinden.
  • Je handelt vanuit een diep niveau van rust met verhoogde gevoeligheid en gewaarzijn en toch voel je, je gegrond en getransformeerd. In dit stadium wordt het mogelijk slechts vanuit Licht en prana gevoed te worden en met de kracht vanuit de ether volledig gezond te zijn. Het is niet meer nodig voedsel te halen vanuit de atmosferische lagen.

Het moment nadert dat je jezelf volledig in stand zult kunnen houden.
Weten we door alles heen gericht te blijven op het Christusbewustzijn, dan groeien we op geheel natuurlijke wijze boven deze derde dimensie uit en zijn we in niets meer van haar afhankelijk. Heel eenvoudig omdat we vanuit het vijf dimensionale bewustzijn zullen kunnen leven en manifesteren.

Namaste lieve lezer, heel graag tot het volgende Lichtvenster en alle Licht vanuit Gnosis toegewenst.

anne helena
Centrum De Centrale Zon
augustus 2011