Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8 2011, zesde vervolg

Ontwaken Als EEN.

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
  

Er gebeurt veel, enorm veel en we zitten met elkaar in een tijd die ook wel als “De Versnelling” wordt aangeduid. In een razendsnel en intensief tempo wordt nu als de grote finale van de oude cyclus alles aan het Licht gebracht wat nog opgeruimd en getransformeerd dient te worden, teneinde de grote verschuiving in dimensies mee te kunnen maken.

Ongeveer eens per 25.000 jaar is er voor de aarde een soort “Dag des Oordeels” en iedere 75.000 jaar vorm zich weer een geheel specifieke “Grote Dag des Oordeels” als een soort katalysator voor de ontwikkeling van ver gevorderde zielen. De tijd waarin we ons nu bevinden wordt daardoor ook wel “de Oogsttijd” genoemd, welke aanduiding al aangeeft, dat al degenen die de lessen van het fysieke bestaan goed tot zich hebben genomen en hebben volbracht, geoogst zullen worden, ofwel zullen worden bevorderd naar een hoger en meer omvattend ervaringsniveau.

Voor deze tijd geldt een Goddelijke Verordening die bepaalt dat onrijpe zielen hun verdere evolutie op een andere planeet zullen vervolgen, waar de omstandigheden beter zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en persoonlijke ontwikkelingsniveau.

We naderen nu de “Dag van Afrekening” snel en zullen dan allemaal het “Boek der Feiten” in kunnen zien, waaruit naar voren zal komen dat al degenen die gedurende hun vele, vele levens de spirituele kansen die hen zijn aangereikt niet hebben aangegrepen en benut, niet meer op Aarde kunnen incarneren, omdat de Aarde een veel geavanceerder levensvorm zal gaan ontwikkelen.

Zij zullen niet te gronde gaan of worden vernietigd, maar wel een enorme vertraging oplopen in hun ontwikkeling. De Universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen en er zal dan ook geen speciale clementie zijn voor degenen die het niet halen. Deze Wet bepaalt dat zij alsnog de ervaringen zullen krijgen die zij kennelijk op het fysieke vlak nog  nodig hebben, ook als dit nog een oneindige reeks aan levens inhoudt, waarvan velen met zwaar lijden.

Degenen die wel aan de eisen voor de komende oogst voldoen, zullen bevrijd worden van het Rad van Wedergeboorte en tevens van de verplichting om nog ooit te moeten incarneren in een van de lagere dimensionale werelden, op welke planeet dan ook.

In het vorige Lichtvenster nr. 8 2011, vijfde vervolg, heb ik al beschreven wat de aankomende mogelijkheden zullen zijn voor de verschillende soorten zielen.
Misschien is het een goede zaak dat nog eens over te lezen, zodat je bekend bent met hetgeen op je Pad kan komen.

Ik kan hier nog eindeloos veel over schrijven en die moeite zou ik ook graag plegen, ware het niet dat er twee filmopnamen op het wereldwijde net zijn verschenen - Revelations part 1 and 2 - die exact omschrijven wat er op dit moment in de tijd gaande is en wat we kunnen verwachten. Ik kan me voor de volle 100% achter de inhoud scharen.

Wat zo belangrijk is aan de inhoud is dat vele gelovige en spirituele new-age mensen geheel onbewust de duisternis van de oude tijd in stand houden en zelfs krachtiger maken met hun bijeenkomsten, gebeden en vormen van meditatie, waardoor we de aanstaande Golf van Goddelijke Genade die ons geschonken wordt volledig kunnen mislopen.

Dus lieve lezer, neem de tijd de beide filmpjes met een geheel open hart te bekijken en binnen te laten komen. Bekijk ze zelfs meerdere malen zodat je niets van de boodschap mist en nog meer…… deel deze informatie met zoveel mogelijk mensen in het belang van een spoedige en ongestoorde bewustzijnsverschuiving. Ik noem dit het aller, allebeste Lichtvenster.

Alle Licht van Intelligent Inzicht toegewenst en een open hart vol Liefde en graag tot het volgende Lichtvenster, waarin ik weer verder zal gaan met de inwijdingsfasen.


anne helena
Centrum De Centrale Zon
augustus 2011

Revelations Part 1/2

Revelations Part 2/2

De bron van deze filmpjes is www.awakeningasone.com