Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8 2011, derde vervolg

De fasen van Inwijding.

Terwijl ik de serie ‘’de fasen van Inwijding’’ opstart is het net het exacte moment van Volle Maan op 15 juli 2011. Een Volle Maan die door het retrograde gaan van Uranus op 10 juli jl., de roep uitzend om alle waarheid en niets dan de waarheid boven tafel te laten komen. In Waarheid bestaat geen oordelen of angst. Zuivere Waarheid opent alleen onze ogen en ons hart om nog slechts in pure waarheid te zien en te voelen. Terwijl Uranus het rookgordijn doorbreekt, wacht de mensheid een enorme soep aan emoties om deze uit te zuiveren en te transmuteren om deze uitgezuiverd terug te brengen tot de dageraad van bestaan.
Volgens de Maya ouderen gaan we van de tijd van leven vanuit het intellect nu over naar 5000 jaren van leven vanuit het hart, dus is het van het grootste belang om de indrukken van de dualiteit uit onze emotionele lichamen weg te zuiveren.

Tijdens deze Volle Maan van 15 juli 2011, een typische Water Volle Maan, die de krachten in zich draagt tot uitzuivering en transformatie van alle water, kunnen we  alle wateren ter wereld helpen uitzuiveren door ons af te stemmen op Vader/Moeder God, de hoogste Heilige Krachten en de water deva’s en water/elementalen.

Omdat ook ons lichaam voornamelijk uit water bestaat, spieren, pezen, organen, cellen zelfs onze botten, is deze Volle Maan ook een uitstekende gelegenheid om onze persoonlijke lichamen uit te zuiveren. Dus communiceer met de Geest van het water en vraag wat je voor jezelf kunt doen en uitzuiveren. Moge de Heilige Wateren
van het Leven je zegenen.

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 

Twaalf stadia van inwijding:

We kennen evenals dit het geval is bij ons twaalfvoudige DNA ook twaalf stadia van inwijding en net zoals dit het geval is binnen ons DNA kunnen deze twaalf stadia van inwijding in wezen ook niet van elkaar gescheiden worden, maar vloeien ze voortdurend door elkaar heen om op iedere spiraal van uitbreiding of verhoging van ons bewustzijn weer opnieuw in werking te worden gesteld en onze vooruitgang te toetsen.
In deze beschrijving worden ze dus wel volgens een zeker lineair begrip omschreven, maar je zult zien dat wanneer je ze toetst op je eigen levenservaringen, ze in iedere fase van je ontwikkeling weer op een bepaalde manier de kop opsteken.

Niveau 1.

 • Wanneer het lichaam haar dichtheid verliest laat het gewoonlijk mutatie symptomen zien zoals griepachtige verschijnselen, hoofdpijnen. diaree, opvliegingen en spier en gewrichtspijnen.
 • De meeste griepepidemieën zijn in wezen Lichtepidemieën.
 • De chemische structuur van de hersenen verandert. De rechter en linkerhersenhelft gaan samenwerken en de hypofyse en pijnappelklier beginnen in omvang te veranderen.
 • De DNA structuur en de chemische componenten beginnen te veranderen en nemen extra waterstofatomen  en biochemische deeltjes op, die de cellen nodig hebben om het onzichtbare hogere Licht op te nemen en dit af te breken tot bruikbare Lichtcodes voor het DNA.

Niveau 2.

 • De etherische blauwdruk stroomt vol Licht en begint karmische ervaringen op te lossen, men kan zich gedesoriënteerd voelen of korte aanvallen van griep ervaren. Velen beginnen zich af te vragen waarom en waartoe ze hier zijn.
 • Het Licht in de etherische blauwdruk laat vierdimensionale structuren los en veroorzaakt draaiingen in de geometrie van de emotionele, mentale en spirituele lichamen. De veranderingen gaan nu snel en velen voelen zich moe en vaak uitgeput.

Niveau 3.

 • Fysieke gevoelens worden veel sterker. Onze lichamen absorberen niet alleen Licht voor de eigen verandering maar treden ook op als een geleider/ ontcijferaar van hogere Lichtenergieën naar de planeet als geheel.
 • Het proces van ‘’inademing’’ is nu onomkeerbaar, alsof een elastische band die is opgespannen tot een maximum capaciteit, is gaan leeglopen en nu naar de natuurlijke staat zal terugkeren.

Niveau 4.

 • Er beginnen zich enorme veranderingen in het brein en haar chemische en elektromagnetische energieën voor te doen. Veel voorkomende symptomen hiervan zijn; hoofdpijnen, wazig zien, gehoorverlies en soms pijnen in de borst.
 • Kristallen regulatoren in het etherische lichaam houden lijnen van Licht vanuit de vijfde dimensie tegen zich te verbinden totdat we er klaar voor zijn.
 • Borstspijnen worden veroorzaakt door de uitbreidende energieën van het hart iedere keer dat het zich opent naar diepere niveaus.
 • Zicht en gehoor worden afgestemd anders te gaan functioneren. Het mentale lichaam begint zich af te vragen of het nog wel werkzaam is en men krijgt de sterke en onverklaarbare behoefte de geest te volgen zonder te aarzelen.
 • Sommige individuen krijgen vlagen van telepathie en helderziendheid en zo goed als allen beginnen helder/voelen te ontwikkelen. Dit is de tijd van voelen, eren en accepteren en de juiste waarde toe te kennen aan het emotionele lichaam en deze te leren beheersen.

Laten we hiervoor de energie van deze Volle Maan Periode volop gebruiken, zodat we worden tot doodstil water, waarin de goddelijke geest zich zonder enige verstoring kan weerspiegelen en haar zuivere waarheid aan ons kan laten zien en doorgeven.

Een hele bijzondere tijd toegewenst van zuivering en waarheid en vergeet als lichtwerker vooral niet, om naast de uitwerking van je eigen innerlijke processen, je medemens in moeilijkheden bij de hand te nemen en deze voor zover je kunt enig inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd te geven. Blijf door alles heen in vol vertrouwen Op vader/Moeder God en je eigen Hogere Zelf georiënteerd.

In Eenheid van Liefde en Licht, graag tot het volgende Lichtvenster, waarin ik verder zal gaan met de volgende stadia van inwijding.

anne helena
Centrum De Centrale Zon
juli 2011