Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8-2 2011, tweede vervolg

Een helend geschenk voor de Wereld.

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 

Wat komt er toch weinig van al wat Moeder Aarde te verstouwen heeft in het gangbare nieuws.
Wie heeft er de afgelopen weken uitgebreid kunnen lezen of horen dat in Amerika op diverse plaatsen enorme branden woedden.
Dat er op meerdere plaatsen op onze wereld vulkanen zijn uitgebarsten en er zeer grote overstromingen zijn geweest, en dat zowel vuurhaarden als overstromingen in Amerika groot gevaar opleveren voor maar liefst twee nucleaire installaties daar.

Wat horen we nog over Japan/Fukushima.
In hoeverre zijn de effecten inmiddels meetbaar in onze oceanen, luchten en uiteindelijk ook onze voedselketen.
Zouden we hier niet over geïnformeerd horen te worden?

Hoe staat het er werkelijk voor met onze economieën?
Het gaat slecht met de banken........... crisis.......... de banken moeten worden gesteund met het geld dat de belastingbetaler heeft opgehoest.........  Crisis
Banken kunnen plotseling weer terugbetalen, dus voorbij crisis..........?

Daarentegen..... massale ontslagen..... massale huisonteigeningen..... massale faillissementen..... massale sluitingen..... massale uitsluitingen van vooral broodnodige verzorging..... De wereld van de kunst begraven.....  De wereld van de muziek begraven..... talloze verworvenheden zonder pardon weer teruggeschroefd (denk aan studenten). Onze jongens toch in Afghanistan, terwijl er een kabinet voor moest sneuvelen..... Inmiddels als aanvallende macht in oorlog in Libië, al wordt het natuurlijk anders verwoord. Maar ik denk dan maar zo, veronderstel dat zij hier maar zo waren binnengevallen, omdat ons staatshoofd ze niet aanstaat.

Meer dan de helft van het Nederlandse bevolking was er tegen.
Maar het gebeurde toch.
Meer dan de helft van de bevolking was tegen nog meer steun aan Griekenland. Maar het gebeurde en gebeurt toch.
En zo gaat het met het een na het ander.
Over diverse zaken zijn er in korte tijd knalhard over ons hoofden heen beslissingen genomen volledig tegen onze wil in.
Hoezo democratie.......... ?

En nu het interessante......
Meer dan de helft van de bevolking heeft vertrouwen in dit kabinet......  
Tja, het geldt dus kennelijk nog steeds..... geef ze brood en spelen in de vorm van een jaartje respijt op overdrachtsbelasting en het hongerige muiltje is weer gevoed en het kind weer een tijd rustig en tevreden, oftewel MAK.
En kijk nou eens naar Nederland..... Er gaan toch heel wat makke schapen in een hok, wat???

Tja en zo heeft en krijgt ieder volk de leider of leiding die het verdient.....
Wat maar weer eens laat zien dat we dus volkomen zinloos bezig zijn in onze oorlogsvoering tegen vermeende biutenlandse dictators, want de een doet het met open vizier en de ander met een glimlach.
Welke van de twee zou gevaarlijker dan wel geraffineerder zijn.....?

Misschien krijgen we het beste antwoord van alle ouderen die op dit moment in hun eigen uitwerpselen liggen te wachten op het tijdstip dat ze wèl als menselijk wezen naar het toilet hadden kunnen gaan, maar daarentegen in hun eigen vuil maar moeten liggen wachten tot er iemand voorhanden is die kan helpen weer schoon te worden.
Tja bezuinigingen.........
 
Misschien krijgen we wel een goed antwoord van al diegenen die door de crisis in het circuit van de uitkeringen terecht zijn gekomen en nog gaan komen, maar deze niet zullen krijgen door geldgebrek.
Tja bezuinigingen..... want het geld is op richting Griekenland en de banken, want daar komt het uiteindelijk vanuit Griekenland ook weer terecht.

Misschien moeten we nog even geduld hebben en het zo meteen vragen aan al diegenen die hun leven lang gewerkt en gespaard hebben voor wat extra pensioen en de waarheid naar buiten komt dat dit pensioen er helemaal niet meer is.
Tja bezuinigingen..... en omdat er slim mee is ‘’gegokt’’ en het via een vrije val van de effectenbeurzen in handen is geraakt van..... alweer..... de banken.

Misschien maakt over enige tijd de toekomstige wereld van verschraling ons dat van nature duidelijk door het gebrek aan zorg, onderwijs, muziek en kunst.
Tja lieve lezer, dat uitsluiten van de kunst, dat is nog eens een geraffineerde zet. Want Kunst en zo ook Muziek openen hart en geest voor en naar de toekomst en door die beiden af te sluiten hou je de mensen dus lekker dom en verkrijg je macht.
Kalf je dan het onderwijs ook flink af, waauuwww, dan heb je het helemaal in handen.....
Tja en dan te bedenken dat ruimschoots meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zegt volop vertrouwen te hebben in dit kabinet……

Of zou..... deze berichtgeving bedrog zijn geweest???..... zoals zoveel berichtgeving..... pure verzonnen propaganda?????

Is dit wel spiritueel wat ik schrijf?
Want spiritueel betekent toch altijd: alles lief, aardig en goed.......

Was het maar zo.......
In de heel hoge sferen aan de andere kant van de sluier kunnen we dat misschien verwachten, maar hier, in de laagste sferen van dualiteit, is het de bedoeling dat we dat zelf met elkaar creëren.
En dat kunnen we alleen maar creëren vanuit een helder bewust – zijn in en van deze wereld.

Vanuit een weten dat we allemaal een zijn en vanuit dezelfde bron afkomstig zijn.
Vanuit het weten dat de ander jij is en jij de ander bent.
Vanuit het weten dat we allemaal, goed en slecht, deeltjes zijn van dezelfde collectieve ziel.

Dus hoe je er ook voor staat, hoe je het ook voor elkaar hebt of niet.....
Die oudere in zijn/haar eigen uitwerpselen, ben jij.
De psychisch zieke en chronisch zieke patiënt, die nu van veel wordt buitengesloten, ben jij.
De Libiër, die vanuit het Hollandse en andere vliegtuigen aan flarden geschoten wordt, ben jij.
De soldaat die op valse gronden naar Afghanistan is uitgezonden, ben jij.
De allochtoon die geminacht en verguisd wordt, ben jij.
De dictator die achtervolgt en verdreven wordt, ben jij.
Het onschuldige kind dat zijn/haar geloof misschien of ongetwijfeld in de wereld zal verliezen, ben jij.

Wees helder spiritueel en zie dat onder ogen.

Gelukkig ben jij ook het vele goede dat opgenoemd kan worden en dat het leven de moeite waard maakt.
Leef daarom bewust.
Weet waar je, je hart en stem aan geeft.
Weet wat er zich afspeelt om je heen, omdat JIJ Alles bent.
Leef, stem en zorg voor de ander, zoals je voor jezelf zou zorgen.

Activeer je hogere inzichten en je innerlijk weten in je hartcentrum, zodat je heel snel en helder door alles om je heen kunt kijken en een uitnemende kracht wordt om een andere wereld mee te helpen opbouwen.

Een wereld van Vrede, Liefde, Respect, Creativiteit, Schoonheid, Kunst, Muziek, Gelijkwaardig Onderwijs voor iedereen, dat volledig tegemoet komt aan de Zielekwaliteiten van iedere deelnemer afzonderlijk. Gelijke kansen voor iedereen op onderwijs, medische zorg, voedsel en een dak boven het hoofd.
Een wereld, waarin niet alles meer bruusk en hoekig is, maar een wereld van ronde en glooiende vormen.

Golven van kosmische energie komen in deze tijden over ons heen om wakker te worden, te ontwaken voor wie we werkelijk zijn, ons dit weer te herinneren, met alle scheppende en creërende gaven die daarbij horen.
Lieve mensen, laten we al die golven aan energie bewust inademen, omzetten in Liefde, de Grote Kracht van de schepping en laten we deze wereld dromen en daadwerkelijk gaan bouwen.

We kunnen onze verantwoordelijkheid nog steeds in handen leggen van derden en maar afwachten wat er over ons heen komt, maar we kunnen ook de verantwoordelijkheid in eigen hand nemen en met elkaar, in eenheid, die wereld creëren die goed en welvarend is, op alle gebieden voor alles en iedereen.

Een groot voorvechtster en spirituele ziel op deze Aarde, belichaamd als Patricia Cota Robles, heeft in deze hectische tijden van verandering een pracht stuk muziek van 62 minuten lang aan de mensheid geschonken.
62 minuten lang werkelijk wonderschone muziek, om op weg te kunnen dromen, te helen en te genezen en in volledig vrije fantasie vanuit de hogere delen van jezelf de Nieuwe Wereld aanzien te geven.

A Healing Gift to Humanity*

* De link is naar een Youtube-filmpje, waarop een deel van het muziekstuk is te horen. Via die pagina kunt u het volledige muziekstuk downloaden.

Lief andere mij, een fantastisch uur van ontspannende beschouwing en heling toegewenst.

In Eenheid,

anne helena
Centrum De Centrale Zon
juli 2011