Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 7 2011

VOLLE MAAN LEZING; 15 JUNI 2011

DE GROTE UITSTORTING VAN HET HEILIGE VUUR
.

door Anne Helena

Iedere maand komen we met een groep bij elkaar om de specifieke kosmische energie, die tijdens de Volle Maan periode wordt vrijgegeven via de verlichte Meesters voor het welzijn van planeet Aarde en al haar bewoners, in onze aura’s op te nemen en deze geschikt te maken voor gebruik op Aarde, door deze te transformeren of af te stemmen op de trilling van de Aarde. Tijdens de Volle Maan van 15 juni waren we bijeen om de grote uitstorting van het Heilige Vuur voor de Aarde te ontvangen, bestemd voor de komende 12 maanden.

Het Volle Maanfeest in Tweelingen wordt ook wel het Feest van de Christus genoemd en is na het Paasfeest en het Wesakfeest het derde van de Drie Volle Maan Hoogtepunten in een jaar.
Het is de Christus die in het aangezicht van Shamballa, het hoogste spirituele centrum waar de Wil van God gekend wordt, in bewuste verbinding met onze Vader/Moeder God en met het grotere geheel, voor de Grote Groep van Verlichte en Opgestegen  Meesters de laatste toespraak van de Boeddha uitdraagt ter aspiratie voor de vereniging van mens en geest.

Dit Feest van de Christus is dan ook een levend feest van de menselijke geest die opwaarts streeft naar God en die probeert te reageren op de Wil van God en ernaar zal streven de nieuwe codes die de eigenschappen in zich dragen voor de Nieuwe Aarde uit te stralen en voor te leven. Deze codes zijn specifiek in de periode van de Drie Volle Maan Hoogtepunten van dit jaar in de Kristallen Kern van de Aarde ingebracht.

Die eigenschappen van die codes zijn het leven en beleven van, goddelijke eenheid, goddelijke gelukzaligheid dankzij activering van het Heilige Vuur en goddelijke creativiteit en potentie.

Voor het collectief van de mensheid ligt de energie van deze heilige periode, gezien vanuit de oude religieuze systemen, vervat in het feest van Pinksteren.
Ik herinner me nog goed een lied dat wij vroeger leerden zingen voor dit feest en dat aanving met: ‘’Met ogen die branden vol pinkstervuur….. Met harten die laaien vol gloed…..’’ De rest van de tekst ben ik vergeten, want deze twee aanvangszinnen vatten alles voor mij samen en vulden letterlijk mijn kinderhart en -geest met het laaiende vuur.
Als jong kind begreep ik al dat de boodschap van Pinksteren de eindbestemming inhield voor de rondgang van de menselijke ziel hier op Aarde.
Nu weet ik dat er daarna nog veel meer is.
Toen waarschijnlijk ook al wel, maar dat Heilige Vuur was al overweldigend genoeg en meer dan voldoende voor dat moment.

De afgelopen dagen vroeg ik mij af hoeveel mensen zich eigenlijk nog met de Pinkstergedachte bezig zouden houden?
Alle campings waren meer dan vol geboekt en alle grote koopbedrijven er weer volop op gericht om de tweede Pinksterdag toch vooral goede zaken te kunnen doen.
Nou is het natuurlijk wel zo dat de energie van dit Feest wordt uitgestort in de vijfdaagse Volle Maan periode in Tweelingen, maar laat die periode zich nou net hebben ingezet op maandag de tweede Pinksterdag.........

En hoe velen van de mensheid zijn zich van het belang van deze vijfdaagse periode bewust?
En als ze zich hier dan al van bewust zijn of zijn gemaakt, hoeveel van hen beleven die dagen dan weer vanuit het nodige en gewenste innerlijke bewustzijn, om de wereld weer een stapje vooruit te helpen in haar evolutionaire ontwikkeling?

Overal lezen we over het overgaan naar de periode van de vijfde zon, over de indaling van het vijfdimensionale bewustzijn.
Dat klinkt prachtig en wonderbaarlijk, ware het niet dat het grote …’’maar’’… in dit proces, voor het gemak maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.

Ja, de tijd van mogelijke indaling van de geest in de stof staat voor de deur, maar.....
Hoeveel mensen hebben de stof daartoe gereed gemaakt? Want dat is wel een voorwaarde.
Hoeveel hebben hun mentale lichaam volledig bevrijd van de ondoordringbare schijf van het ego georiënteerde denken?
De gedachteclusters opgeruimd van het driedimensionale beperkte en veelal geautomatiseerde en geprogrammeerde denken? Zich bevrijd van negatieve denkpatronen, dogma’s  en clusters van valse aannames en valse illusionaire verwachtingspatronen?

Hoe velen hebben hun emotionele lichaam bevrijd van de talrijke clusters van pijn, trauma, verdriet, egoïsme, valse illusies, valse verwachtingspatronen, maar ook de gifstoffen van oude trauma’s etcetera, etcetera,

Hoe velen hebben hun spirituele lichamen bevrijd van oude banden, oude aannames vanuit oude leringen en valse illusies?

Hoe velen zijn bewust bezig geweest zich weer te verbinden met de vele manifestaties en talrijke ziele-expansies van zichzelf, in de verschillende dimensies van dit universum, de melkweg en zelfs andere universums?

Hoe velen zijn bezig geweest hun fysieke lichaam voor te bereiden door een juiste uitzuivering en voeding met uitsluitend opbouwende stoffen en alleen nog die stoffen die passen bij een vergeestelijkt lichaam?

Ja, er zijn een heleboel enthousiastelingen en nog meer spirituele shoppers, maar die zijn nog zo enorm zoekende, her en der spiritualiteit inkopend, nog teveel extern gericht en te weinig gesetteld in zich zelf, laat staan dat het hen gelukt is om weliswaar in deze wereld te zijn, maar niet meer van deze wereld.

Daarnaast zie je helaas verder gevorderden over elkaar heen rollebollen teneinde het zogenaamde absolute gelijk aan zijn/haar eigen kant of groep te krijgen als zijnde de enige ware weg.
Je zou het bijna kunnen benoemen als: Religies in herhaling.
 
‘’Auraa’tje Pik’’, is ook een geliefd spelletje van deze tijd.
Ik ontneem het wel aan jouw aura, dan hoef ik zelf niet zo mijn best te doen en omzeil ik lekker alle moeilijkheden en beproevingen die het gaan van het spirituele Pad in zich draagt.
Hoe weinig zinvol, want je kunt niets mee nemen naar de kant achter de sluiers wat je niet zèlf verworven hebt aan zielskwaliteiten.
Het rampzalige is dat deze zielen van de zijde van het licht met deze instelling de kant van de schaduw volledig in de kaart spelen, deze enorm versterken in hun werking, maar daarentegen de zuivere zoekers en strevers naar Licht van hun krachten beroven en dus ontkrachten.
 
1% van de wereldzielen zou nodig zijn om het tij in deze wereld te keren en de balans te doen overslaan naar het Licht.
Op 11 mei j.l. bedroeg het aantal mensen op deze wereld 6.918 miljard, waarvan meer dan 50% in Azië woonachtig is.
1% van bijna 7 miljard betekent dat er 70 miljoen echte lichtwerkers/strijders moeten zijn op spiritueel gebied.

Persoonlijk denk ik na enige beschouwing dat voornamelijk de roep van de hongerigen en de behoeftigen, de schrille kreet van de stille armoede in de Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen en de roep om vrede in de gebieden van grote onrust, opstanden en oorlogen het grote verschil zullen gaan uitmaken in de aankomende verschuiving. Ondersteund en gesteund door de groep ware lichtwerkers/strijders, die vanuit een volledige belangeloosheid en volkomen onthecht van alle maatschappelijke normen, waarden en aannames, in alle nederigheid en stilte zich inzetten voor het belang van iedere op deze Aarde levende ziel.
Net zoals de Christus dat destijds deed, zonder enig aanzien des persoon.

De Christusliefde ligt nog een octaaf hoger dan de Liefde zonder Voorwaarden.
Christusliefde is ‘’Al omvattende Liefde’’ en dat betekent Liefde voor iedere ziel van het licht, maar net zo goed en zoveel voor iedere ziel van de schaduwkant.
Hij kon dat optimaal opbrengen en heeft ons dat ter lering voorgeleefd.
De Wil van de Vader God ging hem voor alles en hij manifesteerde in al zijn woorden en daden de kwaliteiten van de Moeder God.

Niet als het zachtaardige watje zoals ons zo vele eeuwen is voorgehouden, maar als een gezonde en echte man van vlees en bloed, die de kwaliteiten en eigenschappen van zowel Vader God als  Moeder God volledig in balans en harmonie in zichzelf ontwikkeld had en die iedere minuut, iedere fractie van een seconde van zijn leven zich volledig heeft ingezet om Gods Plan op Aarde te verwezenlijken, ondanks vrouw en kinderen, ondanks maatschappelijke normen, waarden en verwachtingspatronen.

Zouden wij worden en doen zoals hij, zouden wij als gelijken zijn grote werken doen en nog veel meer en veel grotere.
En hierin ligt het geheim.

Zouden wij worden en doen zoals Hij...........!!!!!!!!!!!!

Dat is nou net hetgeen waarop we iedere keer weer door ons te grote ego afhaken.
Altijd is er wel weer een egobehoefte en altijd is er wel weer een afleiding.
En de spirituele smoezen en uitvluchten die daar op los worden gelaten zijn misschien nog wel het ergste, want dat is bewuste draaierij wat vooral wordt gedaan onder het mom van illusionaire naastenliefde.

De Meester Jezus, drager van het Christusbewustzijn, was hier heel duidelijk in tijdens zijn verblijf op Aarde en wees zelfs zijn eigen moeder publiekelijk terecht toen deze van hem verlangde meer aandacht te geven aan zijn vader en broers door haar kort maar krachtig te antwoorden: “Vrouwe, weet gij dan niet dat ik de werken van mijn Vader te doen heb”.
Klare, heldere taal die niets aan de verbeelding overlaat en waartoe veel lichtwerkers/strijders in de nabije toekomst zullen worden opgeroepen.

Hij heeft ons alle zware en mooie facetten van het goddelijk Pad voorgeleefd en ons laten zien hoe dat Pad valt te volbrengen.
Dus als de keus gemaakt is Het Pad te gaan, kan men niet anders meer dan de eigen kleine Wil in het Hart van God te leggen en zich volledig over te geven aan Zijn Alomvattende Heilige Wil.

Datzelfde geldt voor het ontvangen van hulp van de Lichtmeesters, Aartsengelen en Engelen.
Zonder dat wij daar specifiek om vragen of er toe aanroepen, zullen zij nooit ingrijpen in ons leven, tenzij het van belang is om de weg van de ziel voort te zetten, wat wel eens gebeurt bij plotselinge en niet voorbestemde ongelukken.
Zouden zij maar zo te kust en te keur hulp verlenen en ingrijpen in onze levens, gaan ze voorbij aan het grootste geschenk dat God ons voor het leven in de dualiteit gegeven heeft, en dat is het geschenk van onze vrije wil.

Dankzij deze vrije wil mogen wij uit de beide tegenstellingen kiezen wat we maar willen.
Dat kan een keuze zijn vanuit de lichtkant, maar net zo goed een keuze vanuit de schaduwkant.
We mogen leren en ervaren wat we maar willen, met als enige voorwaarde dat we goedmaken aan anderen wat onze vrije keus in hun levens teweeg heeft gebracht.
En ondanks het feit dat we hierin veel te ver zijn doorgeschoten en ons de gelegenheid wordt geboden om NU hieruit te ontsnappen, wordt onze vrije wil ook hierin gerespecteerd en is het aan ieder van ons geheel vrij om of de keus te maken los te komen vanuit het driedimensionale bewustzijn en verder te gaan vanuit het vijfde, of niet.

Deze kosmische gelegenheid wordt aangeduid als Goddelijke Genade.

Kiezen we ervoor door te gaan naar het vijfdimensionale bewustzijn, dan zullen we voor wat het leven in de derde dimensie betreft, de ons geschonken vrije wil volledig los moeten laten en deze vol overtuiging neer moeten leggen in Gods Hart.

Of dit ook daadwerkelijk vanuit hart en ziel gedaan is wordt ongetwijfeld getoetst.
En vaak schrikken de eerste proeven van bekwaamheid hierin de lichtwerker zo af, (want je hoort er ook al niet meer bij, bij het driedimensionale bewustzijnscollectief en dat geeft al vaak een gevoel van angst, onzekerheid en eenzaamheid), dat er vanuit de angst, om door deze keus de steun en de support van de achterban te verliezen, weer heel hard terug gekropen wordt in de oude driedimensionale gewoonterollen.

Dit zal net zo lang doorgaan tot er een volledige overgave en vertrouwen is ontstaan op de steun van het universum en de goddelijke wereld en er ontdekt kan worden dat dankzij dit gegeven vertrouwen, weer geheel andere deuren en vermogens open gaan en er totaal andere zielen in het leven komen.

Het oude boeit niet meer.
De oude familie voelt niet meer zo.
De oude kennissen en vrienden werken niet meer, tenzij ze ook mee zijn gegaan in de voortgang.
Het oude werk boeit niet meer.
Door alles wordt heen gekeken.
De wereld van de derde dimensie wordt gezien voor wat ze is: Een groot spel van Illusie en als je zover komt wordt het heel saai en vervelend en is er weinig meer wat je boeit, tenminste op de oude manier.

Want de natuur blijft en de werelden achter de natuur die deze gecreëerd hebben en in stand houden, die ga je ontdekken en daar ga je mee samen werken, teneinde de natuur te herstellen en haar oorspronkelijke schoonheid en diversiteit weer te doen opbloeien. Dan kun je niet meer meedoen met het oude, want het oude is destructief gebleken voor alle leven.

Dan ga je ook de werelden ontdekken achter het water, de lucht en de ether en wil je deze weer uitzuiveren, opdat de Hemel op Aarde kan neerdalen.
Dan ga je, je richten op de kabouters en elfen om met hen samen te werken voor het herstel van Aarde en natuur.
Dan ga je, je richten op de water deva’s en de nymfen om met hen samen te werken in het uitzuiveren van de wateren.
Dan ga je, je richten op de lucht deva’s en de sylfen om met hen samen te werken in de uitzuivering van de luchten en ga je, je richten op de vuurdeva’s en de salamanders om met hen samen te werken in de uitzuivering van het misbruik van de vuurkrachten.

Dan stem je, je dagelijks meerdere malen af op de kracht van de Goddelijke Kleurstralen om deze te ontvangen in de Heilige Ruimte van je hart en deze met de kracht van duizend zonnen uit te stralen naar al diegenen die het voor het zeggen hebben in deze wereld.
Naar alle regeringsgebouwen, militaire instellingen, gezondheidscomplexen, universiteiten, scholen en onderzoekcentra, naar het gevangeniswezen, de rechtbanken en alle personen die in deze instellingen werkzaam zijn. Naar ouders, leraren, kinderen en baby’s.

Dan verbindt je, je met al je zusters en broeders van de sterrennaties om met hen samen werken aan ontwikkelingen van en voor de Nieuwe aarde en om van elkaar te leren.

Dan geef je hart en ziel om de eigenschappen van de nieuwe codes die in de Kristallijnen Aardekern liggen opgeslagen, daaruit op te diepen, je eigen te maken en uit te stralen naar alles en iedereen om je heen.

Dan gebruik je iedere vrije minuut om te beschouwen hoe een vrije en rechtvaardige wereld in eenheid er uit zou moeten zien en wat iedere op deze Nieuwe Aarde geboren ziel nodig heeft aan basis levensbehoeften en -voorwaarden om zijn/haar ziel te kunnen laten groeien en ervaren in vrije expressie en goddelijke expansie.

Dan denk je na over vrije productie en een eerlijke verdeling daarvan over ieder hoofd van de totale wereldbevolking.

Dan ga je in discussie met derden en groepen om deze te activeren en grensverleggend te gaan denken en voelen.
Dan spreek je open en eerlijk over de oorzaken van de destructie in de oude wereld en daag je, je omgeving uit met nieuwe creatieve ideeën en uitvindingen te komen.
Dat is niet altijd gemakkelijk, geloof me, je zult menig maal het gevoel hebben dat je hoofd op een hakblok wordt gelegd en/of terugstuitert tegen een betonnen muur, maar we kunnen niet anders.

We kunnen niet langer meer de verantwoordelijkheid bij de oude gezaghebbers neerleggen, willen we het leven op Aarde niet nog verder te gronde laten gaan.
We kunnen niet langer onze ogen en oren laten hangen naar al die prachtige berichten dat de ‘’buitenaardsen’’ het wel voor ons zullen opknappen.
Ons helpen?
Ja ! Gelukkig wel....., maar we zullen het allereerst zelf moeten oppakken en laten zien dat we werkelijke veranderingen willen, dan zullen onze hogere delen die zowel binnenaards als buitenaards zijn, ons met man en macht en met al hun hogere vaardigheden en capaciteiten te hulp schieten.
Het wordt dan ook hoog tijd dat we beseffen dat alle buiten- en binnenaardsen hogere manifestaties zijn van ons eigen persoonlijke en collectieve bewustzijn en dat we evenzo op die manier verbonden zijn met Lichtmeesters, Engelen en Aartsengelen.

Op alle niveaus van iedere dimensie leven delen van ons.
Roep ze aan, spreek er mee, betrek ze in je dagelijks leven.
Ze hoeven je verering niet, want ze behoren bij jou, ze zijn jou.
Geef ze je Liefde, hou van je zelf en je Zelf.
Raak eraan gewend dat ze je antwoorden via je intuïtie.
Wen er ook aan dat je meer en meer via de weg van de telepathie met anderen verbonden kunt zijn en steeds minder de oude communicatiekanalen nodig zult hebben.

Wordt wakker en ga ermee aan het werk.
Daarvoor is deze tijd bedoeld.
Daarvoor schenkt en stuurt de Kosmos ons nu de een na de andere kosmische golf toe, ter ontwaking en bekrachtiging van ons meerdimensionale bewustzijn.

Wil je ascensie?
Wil je deze wereld van de derde golf of Zon verlaten en overgaan naar de vijfde, deel dan je tijd in en spendeer alle vrije tijd die je kunt genereren aan je innerlijke ontwikkeling.
Want er is maar één weg van waarheid voor iedereen, rijk, arm, lang, kort, dik of dun en die weg is de ‘’innerlijke weg’’ , de weg die je binnengaat via de poort van je hart.
Daar vindt je de enige en echte waarheid want daar vindt je God, je enige en ware Schepper.

En de energie van die waarheid, van Eenheid, Liefde en goddelijke potentie en gelukzaligheid wordt deze maand volop ontladen op onze Aarde.
Drink die in, vul je er volledig mee, iedere minuut van alle dagen en alle seconden en fracties van die seconden van al die minuten en deel vervolgens dat Goddelijk Licht, dat Heilige Vuur uit, met gulle hand en vanuit een overlopend hart van Liefde voor alles en iedereen.
Doe dit vanuit het volledig, bewuste besef dat we allemaal, maar dan ook allemaal, één en uitverkoren zijn, ondanks de enorme diversiteit en individualiteit waarin we nu leven, en dat elkaar bestrijden en benijden de aleer, allergrootste waanzin ten top is.

Een stralende tijd vol van Goddelijke Platina Licht toegewenst.

anne helena
Resort de Eese
juni 2011