Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 2011, zevende en laatstevervolg

De Zeven Heilige Weken.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 


Nog een kleine week en de Zeven Heilige Weken zijn alweer afgerond.
Wat zijn die weken snel voorbij gevlogen.
Negenenveertig dagen waarin we de krachten, gaven, specifieke eigenschappen en energieën van talrijke Opgestegen Lichtmeesters, Goden en Engelenkrachten in ons Lichtlichaam konden opnemen en ons eigen maken.

Vandaag vrijdag 1 juli staat de Aarde op het moment van de gedeeltelijke zonsverduistering tijdens Nieuwe Maan conjunct met Sirius en het Kardinale Kruis in de hemelen.
Dit is het ultieme moment dat wij, volledig los en onthecht van oude materiële verbindingen en volledig vrij van enige ego-intentie, ons kunnen verbinden met de aankomst van de Kosmische Codes van Eenheid tot een meer harmonieus leven op Aarde.

Tijdens de wel erg warme dagen aan het begin van deze week moest ik tot mijn grote verdriet er wederom getuige van zijn, hoe talloze vliegtuigen hun chemische lading (chemtrails) in keurige vierkante vlakken uitstortten in onze luchten, die van zichzelf uit zo mooi, zuiver en strak blauw waren.

De giftige sluiers aanschouwend vroeg ik me af, hoe het mogelijk is dat er in deze tijd van unieke verlichtende energie nog zulke onmenselijke monsters kunnen bestaan, die geheel bewust, nu al jaren lang, nog steeds ongestraft, lagen gif over Mensheid, Aarde, Natuur-, Mineraal- en Dierrijken konden uitstrooien.
In al die vliegtuigen zitten piloten, medemensen van ons, die weten wat hun vliegtuigen bevatten en toch hun giftige tanken openzetten en de giftige lading daarvan vrijelijk uitstorten over ons, hun medemensen.

En zo vraag ik me dan af: “Er wordt momenteel een piloot vervolgd voor het in zee storten van medemensen. Wat is in essentie het verschil tussen wat deze piloot heeft aangericht en wat deze ‘’chemtrail’’ piloten nog steeds aanrichten.
Leidt dat wat zij uitstorten niet eveneens tot een langzame en onmenselijke vergiftigingsdood van mensen, natuur, natuurwezens en dieren.
Tot een enorme toename van kankers en tumoren????”

Waar stijgen deze vliegtuigen op en waar landen zij en hoe bestaat het dat zij nog steeds hun liederlijke werk kunnen doen.
En denk vooral niet dat het onschuldig is wat zij uitstorten, want huid, ogen en keel gaan ervan branden en de lymfeklieren rondom de keel zetten op en moeten heel hard aan het werk om het ingeademde gif te consumeren en te transformeren.

Hoe troostend om meer bewust in het leven te staan en de Lucht Sylfen, de Lucht Deva’s  en de Violette Vlam te kunnen aanroepen ter transformatie en transmutatie van de gifstoffen.

Buiten dit is het ook zo erg om een filter van gif gelegd te zien worden tussen ons en de prachtige gecombineerde werking van onze fysieke zon en de grote centrale Zon.
Wanneer mogelijk mag ik namelijk graag even ‘’zonstaren’’ om achter onze fysieke zon de enorme kracht van de Grote Centrale Zon te kunnen waarnemen.
Het is altijd weer een prachtig schouwspel om in de vroege avonduren de schijf van onze fysieke zon te zien dansen en vibreren binnen de achterliggende en omringende Lichtkracht van de grote Centrale Zon en te genieten van alle prachtige kleurvelden die  dit samenspel oplevert.
Ook de Hoog Frequente Energie die mijn lichaam de uren daarna doorstroomt en daarmee aangeeft te hebben opgenomen tijdens het ‘’zonstaren’’ vind ik niet te versmaden.

En dan denk ik: ‘’Blijf toch af van onze prachtige werelden’’.
Is door  onze niet aflatende zucht naar meer en meer materie ons gastlichaam en Moeder Aarde al niet genoeg leeggeplunderd, vergiftigd en beschadigd.
We zullen daar toch echt mee moeten stoppen, willen we niet over de finale rand van de ondergang heen duikelen.
Juist NU moeten we onze verbinding met de natuurgeesten en Deva’s weer herstellen en aanhalen om in een samenwerking van vol vertrouwen en harmonie de opgelopen schade zo snel mogelijk te herstellen en zo Moeder Aarde zo goed mogelijk te ondersteunen in haar streven naar Ascensie.

Er zijn veel spirituele mensen die menen dat alles alleen maar Licht en Liefde is en mag zijn. Maar dat is helaas niet zo.
Vanaf het moment van het verlaten van de Bron van Schepping is er al dualiteit.
In alle dimensies binnen dit zonnestelsel bestaan de werelden uit tegenstellingen, die in dichtheid en zwaarte en onbewustheid toenemen naarmate zij verder van de Bron der Schepping verwijderd raken.
Helemaal volgens Gods Plan en om ervaringen op te doen in die werelden kregen wij de vrije wil om onze eigen keuzes te maken tussen licht en schaduwpraktijken. We zijn daarin echter te ver gegaan en gevangen geraakt in de zucht naar materie en bijna letterlijk van God losgeraakt.

In dat woordje ‘’bijna’’ zit de goddelijke genade voor deze tijd vervat.
We krijgen NU volop extra Licht vanuit de grote Centrale Zon om ons weer te herinneren dat we Lichtwezens zijn, ooit uitgezonden vanuit de grote Centrale Lichtbron.
En vanuit die herinnering heb ik dan ook zoveel moeite met de bewust uitgesmeerde gifsluiers tussen mijn wezen, de fysieke zon en de grote Centrale Zon, omdat ik weet dat die gifsluiers bedoeld zijn om ons mensen dom, onbewust en in slavernij te houden, los en verstoken van ons Goddelijke Zijn.

Daarom weet ik ook, samen met menig lichtwerker, hoe belangrijk het is om juist NU in volledige verbinding met de natuurdeva’s en elementen samen te werken om Gods Plan voor deze tijd, ondanks alle tegenwerkingen van de schaduwkrachten, toch te laten plaatsvinden en neem ik dan ook de tijd en de moeite om alle eigenschappen, gaven en krachten van de hogere verlichte wezens die hierin met ons samenwerken door te geven.

Daarom komt hier de uitwerking van de gaven, krachten en eigenschappen van de laatste vijf verlichte Meesters die nog beschreven moeten worden.

 Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.


Zaterdag 2 juli 2011; dag 45.  De Geliefde Grote Goddelijke Bestuurder
‘’De Zeven Heilige Weken’’ is een uitstraling die aan de Aarde geschonken is door de Grote Goddelijke Bestuurder.
Hij maakt deel uit van de interventie van Kosmische Stralen van Licht die neerdalen als de Wil van God.
Versmolten met de universele, kosmische cycli ondersteunt deze Intelligentie van het Licht van Blauw Vuur de gewichtige instructies van het Goddelijke Plan voor de evolutie op Aarde.
De Grote Goddelijke Bestuurder heeft gediend als een integraal krachtveld voor initiatie van veel verlichte Meesters en werkt sinds kort zeer nauw samen met Saint Germain om onze Nieuwe Gouden Eeuw in te luiden.
Hij observeert iedere stroom van leven op een bepaald punt en als zij aan de mensheid behulpzaam kunnen zijn, transmuteert hij hun menselijke scheppingen.
Zijn etherische residentie is de Grot van Licht in India.
Hij kan ook behulpzaam zijn bij wettelijke aangelegenheden.
 
Zondag 3 juli 2011; dag 46.  De Geliefde Aartsengel Metatron
Aartsengel Metatron wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande Engelen Wezens zittende naast Gods Troon en wordt ook wel afgebeeld als de kroon van de boom van leven in de Kabbalistische leer.
Hij is de vertegenwoordiger van de Bron en schepper van de uiterlijke werelden.
Hij heeft meegeholpen de Grote Piramide van Gizeh te bouwen en plaatste daarin de zuiverheid die voor de hoge vibratie in dat gebied zorgt.
Als schepper van het elektron, draagt Aartsengel Metatron de Goddelijke Blauwdruk over aan al het leven beneden hem.
Het is aan Hem toevertrouwd de geometrische vormen van het universum te besturen en zijn oneindige bewustzijn is sterk betrokken bij de evolutie van de Aarde, vooral bij het binnenbrengen van het Kosmische Platina Licht van Eenheid.
Hij onderwijst studiegroepen in de innerlijke sferen, vooral in het gebruik van Licht binnen de fysieke manifestaties met als doel het bewustzijn te verhogen.

Maandag 4 juli 2011; dag 47.  De Geliefde Roos
De verlichte vrouwelijke Meester Roos van Licht vertegenwoordigt de kwaliteit die haar de naam Roos van Licht geeft.
Dit is de kwaliteit die ervoor zorgt dat het licht in het hart zich uitbreidt, zoals een bloem haar blaadjes ontvouwt.
Zij vertegenwoordigt de werking van het hart en de zich uitbreidende activiteit van de drievoudige vlam van Liefde, Wijsheid en Macht.
Het is de werking van het hart dat de activiteiten van de IK BEN vertegenwoordigt.
We mogen haar Roze/Rode Straal van Vuur aanroepen om ons te helpen zelfstandig de Goddelijke Liefde te bereiken en deze liefde dan op onze beurt weer aan allen om ons heen door geven.
Zij helpt ook met goddelijk onderscheid voor waarheid.
 
Dinsdag 5 juli 2011; dag 48.  De Geliefde Saint Germain
Als een van onze grootste begeleidende Avatar’ s voor de Aarde, helpt Saint Germain op krachtige wijze de mensheid en vooral de opdracht van de planetaire Lichtdienaren, terwijl we dit planetaire lichaam verlichten.
Aan Hem is het toevertrouwd de Violette Straal te beheren, het Vuur en de Vlammen ervan voor de huidige wereld, die de menselijke vermogens versterkt hebben vooruit te gaan om door de evolutie van hun ziel hun vrijheid te bereiken door middel van ascentie.
Samen met zijn Tweelingvlam, de Verlichte Vrouwelijke Meester Lady Portia, is hij de grootste sponsor van de Vlam van Vrijheid, terwijl Lady Portia de grootste sponsor is van de Vlam van Rechtvaardigheid.
Hij heeft in het verleden de lichamen aangenomen van Jozef, de vader van Jezus en echtgenoot van Maria, Merlin in de Raad van Koning Arthur, Christopher Columbus en Francis Bacon, die de stukken van Shakespeare schreef.
Saint Germain heeft zijn eigen dispensatie en studentenorgaan van IK BEN studenten.
Refererend aan de God van Vrijheid mogen we zijn Liefde aanroepen om ons te bekrachtigen met de kwaliteiten van vrijheid, genade, vergeving, ceremonie, rechtvaardigheid en alchemie.


 

Woensdag 6 juli 2011; dag 49.  De Geliefde Koningin van Licht
Vanaf de grote Centrale Zon, hanteert de Koningin van Licht zeer grote krachten van het Licht van de Bron en maakt haar werkzaamheden bruikbaar door hoge trillingen aan Kristallijnen Licht Substanties uit te stralen.
Zij helpt ons speciaal in ons streven naar transmissie en energie verplaatsing door het planetaire Kristallijnen Raster.
Roep haar legioenen van Licht aan ter activering van het Kristallijnen Zwaard om door de dichtste menselijke scheppingen te snijden, teneinde alles uit te zuiveren dat niet de kristalheldere uitstraling van de Geest en het Hart van de Christus reflecteert.
Zij helpt ons bij de manifestatie van wonderen en omkleedt ons met de grote mantel van Magnetische Aanwezigheid van de Grote Centrale Zon.
De Koningin van Licht is dienstbaar als een grote Goddelijke Moeder en is zeer betrokken bij de kinderen van de Aarde voor de Gouden Eeuw.
 
Dit waren ze dan.
Negenenveertig opgestegen en verlichte Collectieven van Bewustzijn.
Want zo zie ik ze persoonlijk.
Put eruit, verbindt je ermee, maak je de prachtige vaardigheden eigen.
Schiet als een Lichtende Ster op je eigen goddelijke Pad vooruit, op weg naar dat stralende, spiksplinternieuwe  zonnestelsel dat op ons ligt te wachten, om daar al jouw goddelijke verworvenheden in de praktijk te gaan brengen.

Graag tot de volgende Lichtvensters, waarin ik het proces van ascensie, de verschijnselen die er door optreden en de twaalf stadia van inwijding nader zal omschrijven en wat de ontwikkeling van een Lichtlichaam wezenlijk inhoudt en in de praktijk zal betekenen in de nabije toekomst.

In Eenheid
 
anne helena
Resort de Eese
juli 2011