Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 - 2011, vijfde vervolg

 De Zeven Heilige Weken.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun


De tijd gaat snel, heel snel, maar er wordt dan ook gezegd dan de tijdbeleving van een etmaal nu nog maar 14 uren bevat ten opzichte van de 24 uren die we in het verleden gewend waren.
Dat hakt er natuurlijk wel in, zeker als je toch graag alle artikelen wilt klaarstomen voor de website naast al je andere verplichtingen.

We hebben inmiddels al weer de krachtigste Volle Maan van dit jaar achter de rug en van die bijeenkomst is de lezing vervat in een afzonderlijk lichtvenster nr. 7- 2011, dus daar hoef ik nu niet verder over uit te wijden.
Maar snel verder nu  met de omschrijving van de Verlichte Meesters en hun kwaliteiten voor de komende week en geloof me, die zijn heel krachtig.

 Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

Zaterdag 18 juni 2011; dag 31. De Machtige Hilarion
De activiteiten van de geliefde Hilarion worden geïnspireerd door het emerald groene heilige vuur van waarheid, wetenschap, visie en welvaart.
Hij werkt met zielen om hen te helpen meesterschap te verkrijgen in de vaardigheden van het Derde Oog en de kwaliteiten van de Groene Straal, inclusief Heling en de Wetenschap van het dragen van het onbevlekte concept.
Hij ondersteunt leraren van waarheid evenals zij die de kunst van helen uitoefenen, wetenschappers en ingenieurs van allerlei aard, musici en zij die gespecialiseerd zijn in computer en ruimte technologie.
Hij is betrokken bij de hulp aan atheïsten, a-gnostici, sceptici, en anderen, die dikwijls buiten hun schuld, gedesillusioneerd zijn geraakt in religie en leven en geen uiterlijke kennis hebben van het pad van individueel Christusschap.
Hilarion helpt in de voorbereiding van zielen het geschenk van heling van de heilige Geest te ontvangen.
Zijn etherisch verblijf is gelokaliseerd boven het Eiland Kreta in Griekenland.

Zondag 19 juni 2011; dag 32. De Geliefde Maria Magdalena
Maria Magdalena is een nieuwe Verlichte Meester, bekend van haar tijd met Jezus zo’n 2000 jaar geleden. Vandaag komt zij als een grote uitstorting van Licht naar de Aarde, dienend vanuit de Roze Straal van Goddelijke Liefde en Helende Genade. 
In gerichte afstemming met haar Goddelijke complement Jezus Emanuel, komt Maria Magdalena de Christus Code activeren in ons allemaal, opdat we hier op Aarde de levende Vlam van God kunnen zijn en wegwijzers voor de hele mensheid.
Zij brengt een enorme energie van Goddelijke Vrouwelijke Kracht  in de levens van alle mannen en vrouwen, teneinde harten te helpen openen om de volheid van de  Liefde van de Moeder te ontvangen.
Zij straalt de Vlam van Hoop uit naar allen  die ernaar verlangen de verzoekingen van de wereld te overwinnen.

Maandag 20 juni 2011; dag 33.  de Geliefde Godin Charity
Met de goddelijke kwaliteit van oneindige genade, straalt deze grote Kosmische Godin de elektronische patronen en Roze Stralen van Goddelijke Liefde uit, als de voornaamste samenbindende werking in onze transformatie op Aarde. Samenwerkend met de kwaliteiten van Faith en Hope helpt zij de drievoudige vlam van het hart in balans te houden en brengt zij de kwaliteiten van de Innerlijke Christus Principes voort.
Liefde is de sleutel tot onze ascensie en naastenliefde is de consequentie van liefde en het praktische gebruik van liefde in onze levens. 
Charity verhoogt het gevoel van vergeving door een staat van genade die ons toestaat onvoorwaardelijk lief te hebben.
Liefde kan worden gezien als de consequentie van naastenliefde.
Roep de Godin Charity aan om je te helpen volledig te ontvangen en werkelijk de Liefde van God te voelen in heel je wezen en de wereld.

Dinsdag 21 juni 2011; dag 34. de Geliefde God Tabor
De verlichte meester Heer Tabor, “God van de Bergen”, heerst over de bergketens van Noord en Midden Amerika en overziet de krachten van de natuur en alle activiteiten van de elementalen.
Zijn etherische verblijf is in de Rocky Mountains van de verenigde Staten van Amerika waarvan wordt gezegd dat deze  een voortdurende ontlading van de zeven Goddelijke Stralen in de wereld vrijlaten.
Er heerst een specifieke focus op de uitstraling van de naar voren tredende codes van het Christus Bewustzijn in het planetaire Kristallijnen Raster.
We mogen Lord Tabor aanroepen om grote bevrijding te brengen in de kracht, intelligentie en werking van het Koninkrijk van de Elementalen

Woensdag 22 juni 2011; dag 35. de Geliefde God Himalaya
God Himalaya dient vanuit de Tempel van de Blauwe Lotus in het hart van de Himalaya Bergketen en is de wachter van de Mannelijke Straal voor de Aarde.
Hij regeert over de energie van de heilige Himalaya ‘s, een zeer heilige plaats van grote verlichting en Goddelijke Kracht, waar vele spirituele adepten hun diepste inwijdingen ondergaan.
Hij is een Meester der Meesters, de absolute en onwrikbare Wil van God gebiedend in alle activiteiten van leven.
Zijn leerlingen zijn; Lord Gautama ( de Boeddha), Lord Maitreya, Jezus, El Morya, Kuthumi en duizenden anderen geweest.
Hij leert ons een te worden met de Drievoudige Vlam, de ideeën van de Heilige Geest te ontvangen door middel van zijn uitstraling en leringen, terwijl er nog nooit een woord is gesproken.
Zij die de aard van telepathie machtig zijn, kunnen zijn snel vliegende stromen van verlichting ontvangen.
Vraag om naar zijn verblijf in de  Himalaya ’s te mogen tijdens je slaap.
Zijn heilige Vuur wordt omschreven als Gouden Sneeuw.

Donderdag 23 juni 2011; dag 36. Geliefde God Meru
God Meru en Godin Aramu zijn de autoriteiten van het Andes Gebergte in Zuid-Amerika en de bewakers van de Vrouwelijke Straal voor de Aarde.
Velen van ons kennen de Heer Meru als een van de grote leraren van Lemurië en die, voor de ondergang van het land van Mu, veel van de heilige geschriften naar Zuid Amerika bracht samen met de Gouden Zonneschijven.
Het is hun werk verlichting te brengen en te dienen vanuit de Tempel van Verlichting boven Lake Titicaca op de grens van Bolivia en Peru.
Er zijn vele klaslokalen en raadsvergaderkamers die optekeningen van de oude beschavingen bevatten, evenals het Goddelijke Plan voor het aankomende zevende wortelras.
Je bent uitgenodigd om hier tijdens de slaap je te komen baden in de Vlam van Verlichting en Hogere Kennis te verkrijgen van het zich ontvouwende Plan voor Aarde.

Vrijdag 24 juni 2011; dag 37. Geliefde Grote Kosmische Engel
Voel voor jezelf en de hele mensheid de Liefde die van de geliefde Kosmische Engel komt, als een Levende Vlam van Gods Liefde en Zuiverheid voor jouw leven en de wereld.
Vanaf wiens kroon het woord * Vereniging* straalt.
De Grote Kosmische Engel zal je kleden met een mantel van onbeschrijfelijke kracht voor je Bevrijding van de banden van menselijk bewustzijn en je geest besprenkelen met vastberadenheid om je hoogste Goddelijke/ Menselijke/ Potentieel te belichamen.
Vraag dit Heilige Vuur van Engelen Liefde jouw leven en dat van je familie en omgeving te ondersteunen…..Het Licht van God dat nooit faalt.

Hadden we vorige week de krachten en kwaliteiten van de Aartsengelen, kunnen we deze week rekenen op de ondersteunende kracht van Goden en Godinnen.
Wees wijs, maak er gebruik van, voor het welzijn van jezelf en alles en iedereen.

Graag tot de volgende aflevering en tot dan een week vol goddelijke Licht, Liefde en Kracht toegewenst.

Ho ‘oponopono

anne helena
Resort de Eese
juni 2011