Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 2011 vierde vervolg

De Zeven Heilige Weken.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun

De tijd waarin we leven is ongelooflijk. De periode van 14 juni tot en met 24 juni rondom de Zonnewende van 21 juni a.s. is bij uitstek geschikt om contact te leggen met de Hogere Ziel, dus grijp je kansen.

Helaas is er ook veel storing op de lijn en daarom wil ik dit vierde vervolg van de Zeven Heilige Weken beginnen, met een vertaling van een uitspraak van Maya Oudste en Ajq ‘ij (Dit is een ceremonieel priester en geestelijk leider) van de Eagle Clan; Carlos Barrios. 
Carlos is een ingewijde en onderzoeker van de verschillende Maya Kalenders die rondgaan en studeerde samen met zijn broer Gerardo met vele leraren en zij interviewden bijna 600 traditionele Maya Oudsten om hun eigen kennis te verbreden.

Onderstaand zijn uitspraken van Carlos.
Het volledige artikel is te vinden op: http//lettertorobin1.site.aplus.net/id435.html

Als de mensen van de Aarde in goede conditie tot deze datum in 2012 kunnen komen, zonder al te veel van de Aarde te hebben vernietigd, zullen we opstijgen naar een nieuw hoger niveau.
Maar om daar te komen moeten we enorme sterke krachten transformeren die zoekende zijn de weg te blokkeren.

Licht en donker hebben elkaar nodig.
Zij vormen een balans.
Alleen nu is de donkere zijde erg sterk en weten heel zeker wat ze willen.
Zij hebben hun visie en positie stevig in de hand en ook hun hiërarchie.
Ze werken op vele manieren zodat wij niet in staat zullen zijn om ons te verbinden met de spiraalvormige Vijfde Wereld in 2012.

De donkere zijde werkt eraan de eenheid te blokkeren door ontkenning en materialisme.
Zij werken er ook aan om diegenen te vernietigen die samenwerken met het licht om de Aarde naar een hoger niveau te krijgen.
Zij houden van de energie van de oude, wegkwijnende Vierde Wereld, het materialisme.
Zij willen niet veranderen.
Zij willen geen eenheid.
Zij willen op dit niveau blijven en zijn bang voor het volgende niveau.

De donkere kracht van de wegkwijnende Vierde wereld kan niet worden vernietigd of overwonnen.
Deze is daarvoor te sterk en te helder in hun opzet en dat is dus een verkeerde strategie.
Het duister kan alleen worden getransformeerd in confrontatie met eenvoud en een open hart.
Dat is wat zal leiden tot eenheid, een sleutel concept voor de Wereld van de Vijfde Zon.

Aan de lichtzijde denkt iedereen dat ze het meest belangrijk zijn en dat de eigen begrippen of de begrippen van hun groep ‘’de sleutel’’ zijn.
Er is een enormiteit aan culturen en opinies, dus er is competitie, verwarring en geen eenlijnigheid in aandacht.

Het is nu de tijd om te ontwaken en actie te ondernemen.
Iedereen die nu hier is heeft een belangrijk doel.
Dit is een harde maar speciale tijd.
We hebben de kans om te groeien, maar we moeten klaar zijn voor dit moment in de geschiedenis.
De voorzegde veranderingen gaan plaatsvinden, maar onze gedragingen en handelingen bepalen hoe hard of mild deze zullen zijn.
We moeten handelen, veranderingen doorvoeren en mensen kiezen die ons vertegenwoordigen en die begrijpen en die vanuit dat begrip politieke acties zullen ondernemen die de Aarde zullen respecteren.

Tot zover deze samenvatting die in totaliteit kan worden gelezen of gehoord op eerder genoemde:  http//lettertorobin1.site.aplus.net/id435.html

Hoe slim en geraffineerd de donkere zijde werkt, moge blijken uit de stimulatie vanaf de begin jaren negentig van de vorige eeuw om toch vooral het huis tot eigendom te maken.
Door daarbij diverse vormen van hypotheek en ondersteunende subsidies als zoete broodjes voor te houden om deze nu als wurgende halsbanden om de gevoelige kelen van de goedgelovigen zo aan te trekken, dat deze bijkant in hun lasten stikken en nu deze zo belangrijke dagen slijten in angst.
Angst, de grote tegenwerker van ascentie.

Zo is ook iedereen erin getuind om toch vooral dat milieuvriendelijke autootje te kopen met uitzicht op vrijstelling van betaling van wegenbelasting en een slechts summiere bijtelling.
En ja hoor, op het moment dat er weer voldoende goedgelovigen zijn ingetuind, worden die beloften weer ongedaan gemaakt, en omdat het wederom een groep niet al te kapitaalkrachtigen betreft, wordt ook die aanschaf weer een trekband om de hals gelegd, met het nodige gevolg.
De vergoedingen voor de elektrische auto blijven wel behouden, maar de aanschaf daarvan is dan ook elitair en maakt geen enkele schijn van kans voor de toekomst.

Hetzelfde geldt voor de kinderopvang en het persoonsgebonden budget.
Het is griezelig te noemen hoe de zwakkeren in de maatschappij in de tang worden genomen en de meer kapitaalkrachtigen (nog even) buiten schot blijven omdat die zich de hele dag, met alles wat in hen zit, inspannen om de kapitaalkracht van de donkere zijde en daarmee de kracht en de overheersing van de Vierde Wereld van materialisme in stand te houden en nog krachtiger te maken.

Hoe fnuikend is het dan te noemen dat ook lichtkrachten die zich hiervan bewust zijn nog steeds vanuit bestaansangst hierin meegaan.
Hoe fnuikend is het dan dat de lichtzijde zich niet eensgezind kan opstellen en in gebundelde kracht haar focus helder en overduidelijk op de Vijfde Wereld van Eenheid, Liefde, Balans en Harmonie kan richten en vasthouden.

En ik vraag je lieve lezer.
Heb je ooit een overledene zien overgaan met een geldkist achter zich aan richting hogere werelden?
Heb je ooit een overledene zien overgaan met een huis of meerdere huizen, boten, campers, caravans, diploma, lintjes en andere ordes achter zich aan richting hogere werelden?
Neen, die blijven allemaal achter in deze Vierde Wereld van materialisme voor de nabestaanden, met al het gehakketak er vaak omheen, of op om in de kist.
Het enige wat we mee kunnen nemen naar de hogere dimensies zijn de verworvenheden van onze ziel die overeenkomen met de trillingen van die dimensies.
Al het andere blijft hier!
En dan te bedenken dat een Aards leven overeenkomt met nog niet eens een fractie van een seconde van de eeuwigheid.
Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig???
Was dat niet de diepzinnige reden achter het feit dat de Christus in zijn periode hier op Aarde ons voorleefde geen eigen bezit te willen hebben en vrij rond te willen gaan waar zijn ziel hem naar toe leidde?

Ik ben benieuwd wat in het volgende Lichtvenster te kunnen neerleggen rondom de Ehec. Want is het niet vreemd dat de landbouw hierin wordt aangewezen als de grote boosdoener en dan als laatste nieuws op dit moment ook nog de biologische landbouw.

Er is nog veel werk aan de winkel.
Bewustzijnswerk in ons zelf en Bewustzijnswerk vanuit een bewust, open en liefdevol hart richting de donkere zijde om deze te transformeren tot eenheid.
Daarvoor zullen wij van de zijde van Licht eerst zèlf tot de kracht van eenheid moeten komen. 
Eenheid, Vreugde, gelukzaligheid, Harmonie, Balans, Vrede, Onzelfzuchtigheid, en volledige Onthechting van alle zaken van het lagere ego horen NU onze schilden van vuur te zijn.

In deze tijd een Bruggenbouwer van Licht te zijn betekent zowel een brug te leggen vanuit deze Vierde Wereld naar de Vijfde, maar ook richting de donkere kant.
Dat vraagt heel veel van degenen die dit op zich hebben genomen en daarom is het fijn, juist in deze zo belangrijke tijd, de steun van de hogere krachten van Licht te kunnen aanroepen om ons te ondersteunen in ons loofwaardige streven:  De Nieuwe Aarde van de Vijfde Zon tot aanzien te brengen.

Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

Vrijdag 10 juni 2011; dag 23. Machtige Virgo
Virgo en haar complement Pelleur, zijn kosmische wezens die samen de Aardse substantie verzorgden toen die in den beginne werd gevormd en die tot op de dag van vandaag de elementen van de Aarde leiden en alle elementale activiteiten van de kabouters.
Het is hun taak om alle op Aarde gebaseerde structuren te zuiveren en op te heffen tot in lichtsubstantie. 
Zij ondersteunen op grootse wijze de balans en stabiliteit van de Aarde veranderingen, inclusief de aansturing van de activiteiten van binnen Aarde, gasbellen, bewegingen van de tektonische platen en de verschuiving van de polen. Laten we grote dankbaarheid betonen aan de Aarde Elementalen en onze aanroepen voortzetten tot gemak en souplesse van de Aardeveranderingen tijdens de steeds voortdurende reinigende handelingen onder de leiding van Virgo en Pelleur.
We kunnen hun kosmische straling aanroepen richting kwetsbare gebieden zoals;  Aardbevingslijnen, vulkanen en andere zwakke plaatsen waar de overdruk kan worden ontladen tijdens de uitdijende bewegingen van de Aarde.

Zaterdag 11 juni 2011; dag 24. Geliefde Aries.
Aries en Thor zijn de kosmische wezens die de atmosfeer van de Aarde hebben gecreëerd.
Zij hebben de leiding over de Lucht Elementen en de activiteiten van de Sylfen, intelligente luchtgeesten die de lucht zuiver houden om de mens in staat te stellen op het Aardoppervlak te leven.
Tijdens de ascentie van de Aarde is het hun taak de atmosfeer te zuiveren, inclusief alle vervuiling en de negatieve gedachtevormen die vrijkomen uit de geest van de mensheid.
Sylfen kunnen zo snel rondom hun as draaien dat zij orkaankracht kunnen bereiken en cycloonstormen veroorzaken.
We mogen ze aanroepen om alle gifstoffen uit de atmosfeer te verwijderen.
Omdat ze verbonden zijn met de lucht, die is geassocieerd met het mentale aspect mogen we ondersteuning aanvragen ter verlichting en inspiratie.
De zegeningen van de Verlichten komen tot ons via het Element Lucht evenals de zegeningen die wij uitzenden via het Element Lucht naar anderen stromen.

Zondag 12 juni 2011; dag 25. Machtige Helios
Het Verlichte Bewustzijn en Zonnekrachtveld aangeduid als “Helios en Vesta” ondersteunen en reguleren ons gehele Zonnestelsel, inclusief onze fysieke Zon en de evolutie van de Aarde.
Het is dankzij de activiteiten van hun Oorzakelijk (causale) Lichaam, Liefde en Heilige Vuur dat de Aarde en ons hele zonnestelsel is gevormd.
Al het leven op onze Aarde komt van onze Zon, die bestaat uit een substantie die vanuit de grote centrale Zon wordt aangetrokken en wordt gekwalificeerd door Helios en Vesta.
Alles wat de Verlichte Meesters voor ons en onze planeet doen, wordt gedaan in samenwerking met de energie van de Zon en de uitstorting van het Vuur Element op Aarde.
De kwaliteiten van Helios en Vesta zijn: Verlichting en Waarheid.
We mogen hun steun aanroepen voor situaties die Goddelijke Waarheid nodig hebben, vooral in het geval van verdeeldheid veroorzakende energieën vanuit oppositie in onze wereld.
Ze zullen ons de maximaal mogelijke verhoging of expansie van onze energielichamen geven, waardoor we bekrachtigd zullen worden tot grotere niveaus van dienst voor onze planeet.

Maandag 13 juni 2011; dag 26. Machtige Vesta
Het verlichte bewustzijn en zonnekrachtveld aangeduid als “Helios en Vesta” ondersteunt en reguleert ons gehele Zonnestelsel, inclusief onze fysieke Zon en de evolutie van de Aarde.
Het is dankzij de activiteiten van hun oorzakelijk (causale) lichaam, liefde en Heilige Vuur dat de Aarde en ons hele zonnestelsel is gevormd.
Al het leven op onze Aarde komt van onze Zon, die bestaat uit een substantie die vanuit de grote centrale Zon wordt aangetrokken en wordt gekwalificeerd door Helios en Vesta.
Alles wat de Verlichte Meesters voor ons en onze planeet doen, wordt gedaan in samenwerking met de energie van de Zon en de uitstorting van het Vuur Element op Aarde.
De kwaliteiten van Helios en Vesta zijn Verlichting en Waarheid.
We mogen hun steun aanroepen voor situaties die Goddelijke Waarheid nodig hebben, vooral in het geval van verdeeldheid veroorzakende energieën vanuit oppositie in onze wereld.
Ze zullen ons de maximaal mogelijke verhoging of expansie van onze energielichamen geven, waardoor we bekrachtigd zullen worden tot grotere niveaus van dienst voor onze planeet.

Dinsdag 14 juni 2011; dag 27. Geliefde Maytreya
Het bewustzijn van Maitreya vertegenwoordigt een Planetaire Boeddha en Kosmische Christus voor de mensheid. 
Maitreya leefde ooit als Krishna, een van de grote Avatars van het Hindoeïsme, die de Bhagavad Gita heeft voortgebracht, een van de meest vooraanstaande leringen die de Aarde is geschonken.
Hij staat bekend als “de Grote Inwijder”.
Hij diende als de Inwijder van Jezus de Christus in wie hij, doorheen zijn fysieke vorm de Goddelijke Vlam hielp te manifesteren.
Het Kosmische Licht van Maitreya dient ter inwijding voor ons allemaal, opdat we zo uitgezuiverd zullen raken dat onze IK BEN Aanwezigheid (Goddelijke Vonk of Monade) weer volledig de leiding zal overnemen en tot uitdrukking zal komen.
Roep Maitreya aan voor je eigen inwijding tot het Christus bewustzijn.
We mogen ook de vlammen van Lord Maitreya aanroepen om ons te helpen een nieuwe beschaving te creëren, die is gebaseerd op: globale samenwerking, economische en sociale eerlijkheid en om de miljoenen mensen te ondersteunen die aan honger, armoede, dakloosheid, ziekten en gebrek aan medische zorg lijden. 
 
Woensdag 15 juni 2011; dag 28. Geliefde Akasha
Akasha is de leidende autoriteit van de Rozerode Vlam van de Grote Centrale Zon voor de Aarde.
Zij en haar Goddelijke Complement Asun zijn van de Orde van de Seraphim Engelen.
Hun opdracht voor de Aarde maakt deel uit van Goddelijke Tussenkomst om de ascensie van onze geliefde Planeet en de gehele verkozen mensheid te verzekeren
Akasha is door de eeuwen heen voor alle beschavingen een heilig krachtveld geweest van de geweldige magnetische invloed van de Moeder God.
Deze invloed van de Zon vult alle interstellaire ruimte in het Universum van waaruit ieder object, planeet en zon is gevormd in een staat van Universele perfectie.
Je mag de Rozerode Vlam van Akasha aanroepen voor de Liefde, Wil en Genade van de Oneindige IK BEN Aanwezigheid (Goddelijke Vonk of Monade) om iedere elektron en alle levensactiviteiten te vullen.
Door ze aan te roepen zullen Akasha en Asun tot je komen om je te ondersteunen in de wederopstanding van je mens zijn tot de glorieuze uitdrukking van de IK BEN Aanwezigheid (Goddelijke Vonk of Monade).
 
Donderdag 16 juni 2011; dag 29. Geliefde Asun
Asun vertegenwoordigt de Gouden Vlammen van Verlichting van de Grote Centrale Zon.
Hij en zijn Goddelijke Complement Akasha zijn van de Orde van de Seraphim.
Hun opdracht voor de Aarde maakt deel uit van Goddelijke Tussenkomst om de ascensie van onze geliefde Planeet en de gehele verkozen mensheid te verzekeren
Zij verleenden zo’n 37.000 jaren geleden genade aan de Aarde toen zij in een fysiek lichaam verkeerden en een grote beschaving van Licht deden opkomen in het gebied dat tegenwoordig als Delphi in Griekenland wordt aangeduid.
Roep Asun ’s Heilige Vuur aan voor educatieve begrippen, Goddelijke waarheid en praktische toepassing van deze Waarheid om een stabiele en veilige reis te maken door de aankomende portalen van ascensie.
Door ze aan te roepen zullen Akasha en Asun tot je komen om je te ondersteunen in de wederopstanding van je mens zijn tot de glorieuze uitdrukking van de IK BEN Aanwezigheid (Goddelijke Vonk of Monade).

Vrijdag 17 juni 2011. Dag 30; Geliefde Chananda (Sananda)
Samen met Saint Germain is de activiteit van Licht van de opgestegen Meester Chananda  behulpzaam bij het invoeren van het nieuwe systeem van Goddelijke bestuur voor onze Gouden Eeuw en haar rechtmatige uitvoering over heel de wereld.
Hij is er ook op gefocust om raciale, etnische en religieuze verdeeldheid en strijd op de planeet te transformeren.
Zijn thuis is het Paleis van Licht/ Grot van Licht in de Himalaya’s in India, dat ook de etherische verblijfplaats is van de Grote Goddelijke Bestuurder, de grote Inwijder op het Pad van Ascensie.
Zij begeleiden daar vele activiteiten ter voorbereiding en acceleratie van de kandidaten voor Ascentie.
Roep Chananda aan voor je persoonlijke ondersteuning in je transformatie en om tevens groot licht en integriteit te brengen in deze belangrijke gebieden van de wereld verschuiving (shift).

En zo hebben we weer heel wat informatie over alle krachten van Licht die ons omringen en ondersteunen en wordt de wereld tussen de werelden weer wat meer inzichtelijk en helder.

Een hele fijne week onder deze prachtige begeleiding en graag tot het vijfde vervolg.

Ho ‘oponopono

anne helena
Resort de Eese
juni 2011