Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 2011 derde vervolg

De Zeven Heilige Weken. 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun

Wat een Licht, wat een enorme golven aan Licht hebben ons bereikt en wat begint het al goed zichtbaar te worden dat we momenteel te maken hebben met twee parallelle wegen van leven, waarin de ene weg de weg is van neergang en destructie en de andere weg de weg is van opgang en gevoelens van intense gelukzaligheid.

Zo was in Spanje heel duidelijk te zien dat voor de ene weg nog steeds geldt: ‘’geef het volk brood en spelen, dan zijn ze zoet’’, die als gewoonlijk ontaardden in agressieve rellen door ongetwijfeld teveel drankmisbruik, waartegenover kort daarvoor de vreedzame betogers voor de rechten van hun ziel uiteen werden geslagen en met rubberen kogels werden verdreven en dat terwijl ze met grote inzet zichzelf al dagen en nachten lang waarmaakten in vreedzame geweldloosheid. Hoe tegengesteld en onrechtvaardig kan de maatschappij  nog zijn en mijn liefde en respect gaan volop naar die jonge mensen die zo puur opkomen voor de rechten van hun ziel.

En dan die prachtige (ook weer vreedzame) marsen in Duitsland tegen kernenergie. Hoe meer dan fantastisch dat die opgeleverd hebben dat Duitsland besloten heeft te stoppen met deze vorm van energie. Een vorm van energie die zo destructief is gebleken in Fukushima en waarvan de mens nog geen enkele notie heeft hoe die in de hand te houden en weer te reduceren.

De geest komt overal uit de fles, de helderheid en de zuiverheid van de ziel begint zich wereldwijd te roeren. Het innerlijk van vele mensen begint zich af te stemmen op het bewustzijn van het kristallijnen raster van Liefde en  Eenheid, dat door de Nieuwe Golven van Licht vanuit de Grote Central Zon zo prachtig wordt geactiveerd en deze maand Juni krijgen we weer golven aan Licht geschonken om ons denken tot verstilling te brengen en het hart vanaf nu te laten spreken.

Hoe lang zal het nog duren voordat een groot deel van de mensen als geëvolueerde Mens/Engel openlijk op deze aarde samen zal leven en werken met de verlichte Meesters, Engelen en Aartsengelen. Er zijn er al die het doen en het geactiveerde Raster van Liefde en Eenheid zorgt ervoor dat wat de een heeft en ervaart, ook automatisch de ander gaat toebehoren.
Wat een tijd stevenen we op af, dus laat ik maar snel voortgaan met het aanreiken van de Stralen, Krachten en Eigenschappen van de volgende reeks Verlichte Wezens die deze Zeven Heilige Weken hun heilige krachten en verworvenheden met ons delen  en dat zijn de komende week allemaal Aartsengelen.

Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

Vrijdag 3 juni 2011; dag 16. Aartsengel Michaël
Aartsengel Michaël en de vrouwelijke Aartsengel Faith van de Blauwe Straal vertegenwoordigen de Goddelijke Wil en Waarheid van de Moeder/Vader God. Michaël is de Leider van het voltallige Rijk der Engelen en heeft legioenen en legioenen engelen tot zijn beschikking om op onze aanroepen te reageren.
Als Engelen van Verlossing, belichamen Aartsengel Michaël en zijn Vrouwelijke Component Faith het bewustzijn van de meest krachtige Blauwe Vlam voor de Aarde met de intentie: de Aarde te bevrijden van alle destructieve krachten, inclusief het alter-ego en de door de mensen vastgehouden illusies van dualiteit. 
Als je Aartsengel Michaël en zijn Zwaard van de Blauwe Vlam aanroept in situaties van negativiteit, kan niets ertegen standhouden.
We mogen vragen om de mantel van onzichtbaarheid, onschendbaarheid en het machtige blauwe harnas als een dagelijks schild in ons leven.

Zaterdag 4 juni 2011; dag 17. Aartsengel Jophiel
Jophiel en Christine zijn de Aartsengel en Vrouwelijke Aartsengel van de Goud/Gele Straal van Verlichting en Goddelijke Wijsheid.
Zij zijn dienstbaar in het verlichten van het menselijke begrip van de Universele Kosmische Wetten en helpen ons contact te maken met onze Ik Ben Aanwezigheid of Goddelijke Vonk, door onze harten en geesten te onderwijzen.
Hun Heilige Vuur kan worden aangeroepen om onwaarheden, samenzweringen en alles wat verborgen moge zijn in onze wereld systemen, organisaties, corporaties, regeringen, financiële systemen, wetenschap, onderwijs, medische wereld, milieu en zo ongeveer alles wat ons dagelijks leven raakt te helpen oplossen. 
We mogen deze Engelen ook aanroepen Hun Machtige Straling los te laten op de vibraties van jaloezie, roddel, schande, oneerbaarheid en gebrek aan integriteit.

Zondag 5 juni 2011; dag 18. Aartsengel Chamuel
Chamuel en Charity zijn de Aartsengel en Vrouwelijke Aartsengel van de Roze Straal, de Vlammen van Goddelijke Liefde.
Zij zijn dienstbaar in de uitbreiding van het Licht van Adoratie en Goddelijke Liefde in de harten van de Mensheid, de krachten van de Elementen en de Machten van de Natuur.
Wij mogen Hen aanroepen om ons te helpen de kwaliteiten van genade, mededogen en liefhebbende vriendelijkheid voor anderen te ontwikkelen.
Als we om het even welke energie van onrechtvaardigheid, gevangenschap, gevecht of scheiding voelen, mogen we Hen aanroepen om deze emoties te vervangen door een Groots Vertrouwen in de uiteindelijke oplossing door Goddelijke Liefde.
Zij ondersteunen ons ook in het aankweken van onze authentieke acties van liefdadigheid en onze expressies van grote liefde door dankbaarheid en dankzeggingen.

Maandag 6 juni 2011; dag 19. Aartsengel Gabriel
Gabriel en Hope zijn de Aartsengel en Vrouwelijke Aartsengel van de Witte Straal van Zuiverheid en dragen een grote uitstraling aan ons over van de  Vlammen van Wederopstanding en Ascensie.
Het was Aartsengel Gabriel die aan Moeder Maria verscheen met het Goddelijk Plan en de Visie van Volmaaktheid die zij moest dragen tijdens het leven van Jezus. Gabriel is de Hoeder van onze Goddelijke Blauwdruk en van de mal van het Nieuwe Ik Ben Ras 
Hij mag aangeroepen worden om de inhoud van de Akasha vrij te geven voor ons persoonlijke Goddelijke Plan.
We mogen de Stralen van de Witte Vlam van Volmaaktheid van Gabriel en Hope aanroepen, om ons tot steun te zijn in onze voortdurende uitzuivering, en in de wederopstanding in ons Hogere Mentale Lichaam.
Daarnaast om één te worden met de uitdrukking van onze grote Ik Ben Aanwezigheid of Goddelijke Vonk.

Dinsdag 7 juni 2011; dag 20. Aartsengel Rafael
Aartsengel Rafael is de Aartsengel van de Groene Straal van Heling, Wetenschap, Muziek en Wiskunde en brengt ons de geschenken van toewijding en concentratie. Zijn Heilige Complement is Moeder Maria.
Legioenen aan Emerald- Groene Vuur Engelen staan onder leiding van Aartsengel Rafael en Moeder Maria.
De Helende Emerald Groene Vlam kan aangeroepen worden om te helpen in alle pijn en lijden in ons leven en dat van de wereld, alsook in medische condities, ziekten, strijd, dakloosheid, armoede, hongersnood, verlatenheid en misbruik.
Rafael en Maria ondersteunen healers, artsen, psychologen, verpleegsters en andere zorgverleners.
Hun tussenkomst geeft inspiratie aan wetenschappers ten behoeve van nieuwe geneeswijzen en aan hen die muziek, wiskunde en de heilige geometrie beoefenen.
Rafael is de Aartsengel van Reizen.


Woensdag 8 juni 2011; dag 21. Aartsengel Uriel
Uriel en Aurora zijn de Aartsengel en vrouwelijke Aartsengel van de Robijnrode Vlammen van Geestelijke Bijstand en Dienstverlening aan de mensheid en bieden vele  geschenken aan voor onze opstijging tot in de heilige ruimte van onze innerlijke God.
Zij leren ons hoe Absolute Vergeving toe te passen op ieder gebied in ons leven als een eerste belangrijke sleutel tot het verlichten van de menselijke sferen van bewustzijn.
Aartsengel Uriel gebruikt zijn Vlammende Zwaard om de mentale constructies en de emotionele vasthoudendheid uit te zuiveren, door onze lagere emotionele energieën te transmuteren tot verlichte, spirituele inzichten.
We mogen Aartsengel Uriel en zijn Vrouwelijke Component Aurora aanroepen om ons te laten zien hoe we ieder aspect van ons leven kunnen helen, teleurstellingen kunnen omkeren tot overwinningen, hoe zegeningen te vinden in tegenspoed en het leren loslaten van pijnlijke lasten en herinneringen van het verleden.

Donderdag 9 juni 2011; dag 22. Aartsengel Zadkiël.
Zadkiel en Amethyst zijn de Aartsengel en vrouwelijke Aartsengel van de Violette Straal en vormen de intelligentie binnen de Violette Vlam.
Zij bewaken de krachten van invocatie en alle activiteiten van het Violette Vuur.
Hun dienst aan het leven is negatieve condities in zich op te nemen en te transmuteren en Ze zijn van grote steun in het oplossen van pijnlijke herinneringen, smart en droefheid.
Zadkiel en Amethyst helpen ons onze individuele vrijheid veilig te stellen, zodat wij op onze beurt weer anderen kunnen bevrijden.
Roep de Vlam van deze Aartsengelen aan voor de vrijheid van je ziel en om de kracht van tolerantie, mededogen, genade en vergeving te versterken.
Zij dienen de aarde vanuit de Tempel van Zuivering in de etherische sfeer boven het Eiland Cuba.
Je kunt de Engelen van de Violette Vlam vragen om je ziel daar ’s nachts naar toe te brengen terwijl je slaapt.

Dit wordt een week vol Aartsengelen Licht. Een week waarin we gemakkelijker dan ooit volop Liefde, Licht en Kracht kunnen putten uit de Rijken van de Engelen. Maak er gebruik van. Voor jezelf, je directe omgeving, je woonplaats, je regio, je land, je continent en de hele wereld. Maar stuur het vooral ook door naar het bewustzijn van Liefde en Eenheid van dat prachtige Kristallijnen Raster van de Nieuwe Aarde, zodat we en masse zo snel mogelijk de Nieuwe Tijd binnen kunnen gaan.

Stralende Engelenkracht en schitterende Zonne- en Sterrenpracht.

anne helena
Resort de Eese
juni 2011