Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 2011, eerste vervolg

De Zeven Heilige Weken; eerste vervolg.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun

Mijn hart gaat uit naar alle christenen die onlangs huis, haard en werk hebben opgegeven om afgelopen zaterdag, 21 mei, ‘’het einde van de wereld’’ te beleven op vooronderstelling van een van hun voorgangers.
Wat een ontstellend harde manier om te leren dat we niet langer meer de verantwoordelijkheid bij een ander of anderen moeten neerleggen, maar hebben te varen op eigen kompas, op de eigen intuïtie, te leven vanuit het eigen innerlijk weten.

Mijn hart trilt van vreugde bij het zien van de eenheid van al die Spaanse jongeren op de vele stedelijke pleinen. Duizenden jongeren,  die daar in volkomen orde, vrede en eensgezindheid bij elkaar zijn om op te komen voor hun geboorterecht en dat van iedere mens, welke is;  de ziel te kunnen laten groeien door de  ervaringen hier op Aarde,  door studie, werk en allerlei vormen van creativiteit.

Niemand van ons is op Aarde geboren om als werkslaaf te leven, maar ook niet in diepe armoede en/of helemaal zonder werk, in een doelloze dagbestemming. Dat heeft het Goddelijk Plan beslist niet met ons voorgehad.  En daar zijn dan ineens duizenden en duizenden jongeren, die allemaal  de Kosmische Energie van Eenheid en Vereniging van dit moment in de tijd, bewust dan wel onbewust, aan het oppakken zijn.
Die daar op al die pleinen dag en nacht, volledig één met elkaar, die meer dan stralende energie, die zo heel specifiek wordt uitgestort in periodes van Geactiveerde Galactische Poort zoals we die nu weer beleven van 19 mei j.l. tot en met 28 mei a.s. , volop benutten.
Want al zijn de verkiezingen inmiddels achter de rug, ze willen blijven tot en met zaterdag 28 mei.
Dat doet mijn gemoed overlopen van vreugde en ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat deze evenementen mogen blijven doorgaan, zoals ze tot nu toe gaan. Vol idealisme en eensgezindheid, zonder drugs, drank en relvorming.

Ik vraag me af waar onze jongeren en wakkeren van ziel blijven, want in een land van zogenaamde welvaart, waar onze ouderen nog minder dan dieren in hun eigen uitwerpselen op hun einde liggen te wachten omdat er geen geld is om ze te verzorgen. In ons land waar chronisch zieken zo worden uitgekleed dat ze nauwelijks nog enige invulling aan hun leven meer kunnen geven.
In een land waar een regering volkomen tegen de wensen van de meerderheid van haar kiezers in,  haar eigen politieke wensen botweg uitvoert, ongetwijfeld omdat dat na deze regeringsperiode betere baantjes op zal leveren in het buitenland.
In een land waar kunst, cultuur, medische zorg  en goed onderwijs met een sneltreinvaart worden uitgehold en waar de energie van verdeeldheid meer tot norm is geworden dan de energie van eenheid en vereniging, die bij deze tijd hoort.
In zo’n land zou men best wel eens mogen gaan ontwaken uit de diepe, narcotische slaap die de zogenaamde verzorging van de wieg tot het graf oproept.

Ook hier in Nederland zal men meer moeten gaan beseffen dat de verantwoordelijkheid niet meer bij kerk en staat gelegd kan worden, maar dat men zelf weer verantwoordelijkheid zal moeten gaan dragen.
Wordt aan deze kosmische roep niet op natuurlijke wijze gehoor gegeven, dan zullen ook hier ongetwijfeld tal van gebeurtenissen dat gaan afdwingen.
We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien hoe dat wereldwijd gaande is, want het Goddelijk Plan zal voortgaan, hoe wij mensen ook acteren.

Met de innerlijke aandacht gericht op de Nieuwe Tijdlijn  van de Nieuwe Aarde, waar we in vrede, balans, harmonie en goddelijke creativiteit met elkaar zullen leven, samen met de Verlichte Meesters en Engelen, ga ik nu de eigenschappen, krachten en Lichtstralen weergeven van de betreffende verlichte Meesters voor de komende vier dagen:

Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

Dinsdag 24 mei 2011; dag 6. De Geliefde Godin van Vrijheid.
Het bevrijdende krachtveld van de Godin van Vrijheid focust de kracht van de zeven Elohim door de kosmische kwaliteit van Bevrijding. Zij houdt de liefde voor vrijheid actief in de evolutie van de hemellichamen binnen dit systeem van werelden. De Godin van de Vrijheid verscheen tijdens de winter van 1777 aan Generaal Washington om hem de bestemming van Amerika te onthullen en om hem de kracht en de moed te geven zijn eigen missie in de bevrijding van de kolonies te vervullen. Haar werk voor en met ons bestaat uit Hemelse Vrijheid…. Bevrijding voor Aarde en al haar leven van de verstrikkende banden van het menselijk bewustzijn, speciaal voor wat betreft de weerstand van het ego, de emotionele begoochelingen en de illusies van de buitenwereld.

Woensdag 25 mei 2011; dag 7. De Geliefde Meester Serapis Bey
Serapis Bey is dienstbaar vanuit de Witte Straal van Zuiverheid, die werkzaam is als  Vlam van Ascensie. Na zijn vorige levens als Priester Guardian van de Vlam in Atlantis, als ontwerper van het Parthenon in Griekenland, als Akhenaton IV en Amenophis III in Egypte, is deze grote Verlichte Meester dienstbaar aan al het leven op Aarde vanuit zijn Etherische Verblijf boven de Tempel van Luxor in Egypte. Serapis Bay heeft de leiding over legioenen Serafim Engelen. Als een groot brenger van orde ter ondersteuning van zoekers op het spirituele pad van inwijdingen, werkt het Heilige Vuur van Liefde van Serapis Bay voornamelijk met ons op het niveau van ons Hogere Mentale Lichaam ( Het Christus Bewustzijn). We mogen de witte vuurvlammen van deze Grote Meester en zijn legioenen Engelen aanroepen, om ons om grootse wijze te helpen in de uitzuivering van ons totale menselijke hologram en om te helpen bij het opvoeren van de trillingsfrequenties van ons innerlijk Licht.

Donderdag 26 mei 2011; dag 8. De Geliefde Vrouwelijke Meester Leto.
De vrouwelijke Meester Leto is een leraar voor de jeugd en richt zich speciaal op die kinderen die een lichaam hebben aangenomen om te werken als Dienaren van het Goddelijk Plan. Leto leert ons, vanuit onze wil, veilig ons lichaam te verlaten en het weer binnen te komen, zodat we ons beter onze ervaringen in de etherische sferen en alles wat we ‘s nachts geleerd hebben in ‘’de ashrams/tempels van lering’’ kunnen herinneren. Zij helpt ons ook ons te omringen met de mantel van onzichtbaarheid tegen de gevaren in de buitenwereld. Zij leefde in een lichaam tijdens de beschaving van de Inca’s waar zij,  omdat zij de spirituele wetten achter de manifestaties kende en beheerste, grote ontwikkelingen in de wetenschap teweeg heeft gebracht. Ze is ook een Atlantisch wetenschapper geweest evenals een Chinees mysticus. We mogen Leto voor hulp en ondersteuning aanroepen door ons op haar Vlam af te stemmen  die van een violet/paarse kleur is met een zweem aan gouden glans. Zij stuurt ook de Gouden en Platina Straal van Verlichting aan.

Vrijdag 27 mei 2011; dag 9. De Geliefde Meester Morya
El Morya is werkzaam onder leiding van de Blauwe Straal van Goddelijke Wil naar de Aarde. Hij ondersteunt alle regeringen en staat eenieder van ons bij, die ernaar streeft,  als planetair dienaar van het Goddelijk Plan, Gods Wil uit te voeren.
In vorige belichamingen was de Meester Morya een van de drie wijzen die de Ster van Bethlehem volgden op weg naar het Christuskind, hij is Koning Arthur geweest tijdens de tijd van Camelot, hij was Thomas More en hij was Akbar de Grote, stichter van het Mongoolse Rijk van India.  Met grote vastberadenheid leer hij ons de kunst van  concentratie, hoe de aandacht onwrikbaar te richten en vast te houden. Ook helpt hij ons de kracht van ons karakter op te bouwen, zoals deze behoort te zijn in absolute overeenstemming met het Goddelijk Plan en onze Missie op Aarde. Zijn Heilige Vuur van Blauwe Vlammen begiftigt ons met de Kracht van Leiding en het geven van Bevelen, alsook het uitdrukken van Goddelijke Waarheid door middel van al onze manieren van uitdrukkingen en communicatie. Zijn residentie is te vinden in Darjeeling en zijn elektronisch patroon is de ‘’kelk’’.

Het zal je misschien opgevallen zijn, dat ik geen persoonlijke beeltenissen van de verlichte Meesters toevoeg, terwijl die toch gemakkelijk van het internet te downloaden zouden zijn.
Ik doe dat heel bewust niet op verzoek van de Meesters zelf, omdat ook zij evolueren en daarom liever niet meer verbonden worden en gebonden blijven aan energetische manifestaties van zichzelf vanuit een ver verleden.

Graag tot vervolg twee en tot dan;
Stralende Zonnekracht en Schitterende Sterrenpracht toegewenst.

anne helena
resort de Eese
mei 2011