Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 - 2011

De Zeven Heilige Weken.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun

Het is donderdag 19 mei 2011 als ik in de namiddag even buiten in het zonnetje zit om de kracht en het leven van de zon in me op te nemen. Op deze tijd heeft de zon altijd het effect op me de ogen te willen sluiten en even diep in mezelf naar binnen te keren. Zo ook nu en tot mijn grote verrassing verschijnt er ineens een prachtige gouden opening voor mijn geestesoog  en beginnen er heel langzaam prachtige, wonderschone en serene gezichten van een aantal opgestegen Lichtmeesters aan mijn geestesoog voorbij te glijden. Het leek of ze net een bespreking hadden beëindigd.

Ze waren allemaal van doorschijnend goud en van zo’n serene rust en schoonheid dat het me bijna de adem benam. Ik maak me wel eens zorgen over de situatie hier op Aarde, maar hun serene rust aanschouwend kan het niet anders dan allemaal in goede orde zijn, want de Verlichte Meesters staan met elkaar volledig ten dienste van al hetgeen geschapen is en vooral aan ons mensen. Zij zetten zich dag en nacht (lineair gerekend) met een niet aflatende ijver en innerlijke aandacht in, om Moeder Aarde en ons zo goed en zo veilig mogelijk door het proces van bevrijding en verlichting heen te leiden.

De Verlichte Meesters zijn feitelijk wezens die als menselijke zielen op de Aarde zijn geïncarneerd.
Zij zijn in het verre, verre verleden in staat geweest hun bewustzijn in volkomen, zuivere eenheid met God te brengen en hun fysieke lichaam werd toen van onsterfelijk goddelijk Licht. Zij waren in staat door te reizen van de fysieke sfeer tot in een hogere en lichtere dimensie van leven; daarbij hun lichaam meenemend of door de transitie van de doodservaring heengaand. Daarom worden ze ook wel de Opgestegen Meesters genoemd.

De Verlichte Meesters dienen de mensheid vanuit een Hogere Dimensie en velen van Hen mengen Hun Bewustzijn met die van ons, om ons bij te staan in onze eigen bevrijding en verlichting uit de dualiteit.
Er bestaan een aantal etherische verblijven van de Verlichte Meesters rond de Aarde, van waaruit zij hun heilige Vuur Activiteiten naar ons doen uitgaan.
Het meest bekende verblijf en daarmee de grootste Stad van Licht is Shambhala boven de Gobi Woestijn.

Als je zo’n kort visioen krijgt, is het daarna altijd zaak drie dimensionale  handen en voeten te geven aan het innerlijk weten en deze keer kreeg ik daarbij hulp van een lieve collega ( Gay Anne Liberty) die me eraan hielp herinneren dat we vanaf donderdag 19 mei, naast de 10 dagen geactiveerde Galactische Poort, ook weer ‘’de Zeven Heilige Weken’’ zijn ingegaan, waarin een open venster wordt gecreëerd tussen onze mensenwereld en de Verlichte Meesters.
Een opening in de lineaire tijd waarin de grote kosmische eigenschappen en kwaliteiten van iedere deelnemende Verlichte Meester en/of Engel diep in ons bewustzijn kan binnenkomen.
Door de kracht van onze aandacht, kunnen we hun ondersteunende geschenken, de werking van het Heilige Vuur, het verloop van hun eigen verlichtingsproces en hun voortdurend toenemende magnetische Liefde ontvangen.

Dus naast 10 dagen geactiveerde Galactische Poort waarin de straling van de grote Centrale Zon via het bewustzijn van onze natuurlijke zon ons DNA kan verhogen, kunnen we 49 dagen lang immens grote giften ontvangen door ons dagelijks te richten op de aangewezen Meester van die betreffende dag.
We hoeven alleen maar bewust  hun Heilige Eigenschappen en Straling aan te roepen en te vragen om in, door en rondom ons heen te stromen, evenals in, door en rondom onze geliefden, vrienden en kennissen, dorpen en steden, alle landen en de hele wereld.

Als we gaan slapen kunnen we ons Hogere Zelf vragen ons naar de Tempel van Licht van de betreffende Meester van die dag te brengen, om hun hoge zegeningen te ontvangen en dit geschenk mee terug te brengen in ons fysieke lichaam om met de hulp hiervan onze missie op Aarde te ondersteunen.

Omdat de tijd niet ver meer is dat we hier op Aarde samen leven met de Verlichte Meesters en de Engelen, zal ik de komende tijd proberen, voorafgaande aan iedere afzonderlijke dag de specifieke eigenschappen en gaven van de afzonderlijke Meester of Engel van die dag op deze site weer te geven, beginnend met Die van de afgelopen dagen.  Omdat tijd en ruimte in de hogere dimensies in feite niet bestaan, kun je Ze alsnog gerust aanroepen. Het is goed om alvast vertrouwd te raken met de meest bekende Meesters en Engelen en er nu al in vol vertrouwen mee om te gaan.
Dus hier komen ze.

Donderdag 19 mei; dag 1. De Geliefde Godin van Zuiverheid.
De Godin van Zuiverheid richt en verankert de Witte Straal van Zuiverheid op  Aarde, daarmee de heelheid en perfectie van de Christus Zelf brengend, middels deze Witte Vlam van de Moeder God. Je mag de Godin van Zuiverheid en haar onsterfelijke Vlam van Zuiverheid en Liefde van de Grote Centrale Zon aanroepen om je wezen en je wereld binnen te komen, om daarbinnen alles weer in Goddelijke Zuiverheid en Balans te herstellen en  de weg te openen die jij jouw familie en de gehele mensheid mogen gaan om het Goddelijk Plan voor het leven op Aarde te volbrengen. Haar Heilige Liefde van Vuur biedt hulp bij het loskomen van alle illusies van menselijke creatie en helpt ons tot een groter Christus Bewustzijn te komen. Haar bloem is de Lelie.

Vrijdag 20 mei; dag 2. De Geliefde Godin van Rechtvaardigheid.
Lady Portia is de Godin van Rechtvaardigheid en Gunstige Gelegenheid die deze beide kwaliteiten voor de Aarde vertegenwoordigt. Het vasthouden en verankeren van Balans en Harmonie is haar belangrijkste Werk en om die Balans in stand te houden. Zij is een van de leden van de Karmische Raad en vertegenwoordigt de Violette Straal daarin. Zij is de tweelingziel en het Goddelijke Complement van de opgestegen Meester Saint Germain. Beiden richten en verankeren Zij het Violette Vuur om; rechtvaardigheid, vrijheid, genade, vergeving en het alchemistisch effect van het Violette Vuur aan te dragen. Je kunt Lady Portia en haar Goddelijke Vuur aanroepen, opdat de kwaliteiten van Vrijheid, Rechtvaardigheid en Gunstige Gelegenheid werkzaam worden in jouw leven en de wereld. Zij verleent ook bijstand in legale processen. De Weegschaal is haar symbool, evenals het Maltezer Kruis (zie de afbeelding boven aan dit lichtvenster).

Zaterdag 21 mei: dag 3. De Geliefde Godin van Harmonie.
De Godin van Harmonie vertegenwoordigt het levende Licht van Harmonie, een waardevolle sleutel voor onze vooruitgang op het Pad van Wording. Zij komt om ons te ondersteunen in het worden van Goddelijke Instrumenten van Harmonie, Vrede en Rust binnen de chaotische omstandigheden in onze wereld. Roep deze grote Godin aan om je op te nemen in Haar Goddelijke Vuur van Harmonie om daar de kracht tot standvastigheid uit te kunnen halen en de oplossingen te kunnen vinden om alles wat je wenst in je leven te kunnen bereiken. Roep het Licht van Harmonie aan om ondersteunend te zijn in het leven van je familie, je leefgemeenschap, je land en hele wereld. We mogen volop de vlammen van dit levende Licht van Harmonie in ons opnemen om de afbraak in de wereld rondom ons en de verstorende energieën op deze planeet te transmuteren.

Zondag 22 mei: dag 4. De Geliefde Meester Kuthumi.
Dienend als onze Wereld Leraar, komt Kuthumi om ons te ondersteunen in ons proces van Verlichting op het gebied van Goddelijke Waarheid en het juiste Onderscheidingsvermogen om tot die Waarheid te komen.
Hij heeft eerdere levens geleefd als Franciscus van Assisië,  Balthazar - een van de drie wijzen die de Ster van Bethlehem hebben gevolgd ten tijde van de geboorte van Jezus - en als de Griekse filosoof Pythagoras. We mogen zijn Goddelijke Goud/Gele Straal aanroepen voor Wijsheid, Onderscheidingsvermogen en Inzicht. Als instrument in het brengen van de Theosofie naar de Aarde, bestaat zijn werk uit onderwijzen en het aanreiken van zachtaardige begrippen van waarheid en wijsheid door zijn grote liefde voor de Mensheid. Zijn etherische tempel van Inzicht en Verlichting wordt de Kathedraal van Natuur genoemd en is gesitueerd boven de heuvelen van Kashmir in India.

Maandag 23 mei; dag 5. De Geliefde Godin van Vrede.
De Godin van Vrede vertegenwoordigt deze Goddelijke Eigenschap voor de Aarde door Vurige Gouden Vuur Vlammen te verankeren. We mogen deze Godin aanroepen om de wateren van de menselijke emotie, verwarring, twijfel en alle turbulentie vanuit het onderbewustzijn  tot rust te brengen. Roep haar uitstraling aan naar die gebieden in de wereld die in chaos verkeren, oorlogsgebieden en alle situaties die vrede en rust verlangen. Er wordt gezegd dat de Godin van de Vrede in dienstbaarheid werkzaam is vanuit de etherische Tempel van Vrede die is gesitueerd boven de eilanden van Hawaii.

Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

We gaan de komende twee maanden een interessante tijd tegemoet, waarin de ene na de andere kosmische gebeurtenis plaatsvindt.  Tijdens de Nieuwe Maan op 1 juni 2011 krijgen we te maken met een gedeeltelijke Zonsverduistering. Daaropvolgend hebben we tijdens de Volle Maan van 15 juni 2011 te maken met een totale Maansverduistering. Tijdens de Zomerzonnewende op 21 juni a.s. staat de zon volledig in lijn met het Galactische Centrum en krijgen we twee maanden lang weer de uitlijning van het Grote Kardinale Kruis aan onze Hemelen en op 1 juli a.s. krijgen we te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering tijden de Nieuwe Maan.
Met deze aaneenschakeling aan kosmische gebeurtenissen begint de ontvouwing van de volgende stappen binnen het Goddelijk Plan, waarover uitvoerig is geschreven in Lichtvenster nr. 5.
Het is goed om de energie van deze tijd bewust en volledig in te drinken om er zoveel mogelijk baat van te hebben 
Daarom is het raadzaam je zo vaak als je maar kunt met de Meesters van Licht te verbinden en je met Hen te onderhouden.

Hoe de Meesters aan te roepen?
Richt je aandacht voordat je, je met Hen verbindt eerst op je hartcentrum en focus je op het kloppen van je hart.
Zet jezelf en je omgeving  in het Licht van de Roze/Rode Straal van Kosmische Liefde.
 Vul jezelf hiermee door middel van je ademhaling en zeg vervolgens: Vanuit mijn Goddelijke Vonk (of vanuit de Ik Ben Die Ik Ben) roep ik de …….. Vlam op van het  ……… Licht of Vuur van de Geliefde ………..en vraag dit Licht/Vuur door, in en rondom mij te stromen, om in mij alle eigenschappen en kwaliteiten af te drukken van de Geliefde……………….  voor het hoogste goed van mezelf, de wereld en iedereen. 
Dank, dank, dank.
Zo zal het zijn. Zo is het. 
Neem vervolgens wat de tijd om de eigenschappen en kwaliteiten van het Licht/Vuur te overdenken en wat deze voor jou, je omgeving en de wereld kunnen betekenen.

Tot het verschijnen van de omschrijving van de volgende Verlichte Meester(s),
Stralende Zonnekracht en Schitterende Sterrenpracht toegewenst.

anne helena
Resort de Eese
mei 2011