Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 5 2011

Een tweede gouden visioen;

Het is donderdagmorgen 5 mei 2011 dat ik tijdens mijn ochtendmeditatie plotseling en geheel ‘’out of the blue’’ een volgend visioen ontvang, ook weer helemaal ingebed in de kleur goud. Het vorige visioen, dat ik in de eerste helft van februari van dit jaar kreeg, is zich inmiddels volledig aan het ontvouwen en uitwerken en we zitten daadwerkelijk volop in de meest prachtige en stralende Solaire Bewustzijnsgolf die we sinds mensenheugenis kunnen en mogen genieten. Ons menselijk bewustzijn schiet met de dag letterlijk jaren in ontwikkeling vooruit en de vele veranderingen, zowel persoonlijk als collectief, zijn nog nauwelijks bij te benen.

Maar wat daarover te klagen?
Hebben we als Lichtwerkers, Sterrenzaden of Lichtstrijders hier niet keihard naartoe gewerkt om nu eindelijk het stralende eindresultaat, ofwel de grote beloning, binnen te kunnen halen?
Alles ademt uit dat de grote omwenteling nu ieder moment kan gaan plaatsvinden.
In ieder geval voor de voorlopers en de volhouders in het Lichtwerk, dat de intentie in zich droeg ascensie voor alles en iedereen mogelijk te maken.
Voor weer anderen zullen de komende gebeurtenissen waarschijnlijk meer een ‘’wake-up call’’ zijn, om het driedimensionale bewustzijn te gaan verleggen en uit te breiden naar breder of hoger en het oude los te laten.

Wat liet mijn visioen deze keer zien?
We stonden als een grote groep Lichtwerkers in volkomen eenheid, als een soort wachters op de knooppunten van het Kristallijnen Grid voor de Nieuwe Aarde, met onze  aandacht volledig gericht op het Goddelijke Bewustzijn van dit Kristallijnen Grid.
Plotseling doken we als één grote, gouden, collectieve eenheid, maar toch ook weer individueel binnen dat geheel, als op Goddelijk Bevel het Kristallijnen Grid binnen.
Als superlichte en supersnelle lichtwezens zwommen we net zo soepel en snel als kikkervisjes dat kunnen, het volledige Kristallijnen Grid Netwerk door en activeerden het volledig met ons Goddelijk Licht.
Het was een groot, spetterend vuurwerk, een grote vreugde, een groot gevoel van gelukzaligheid.
Het hele netwerk was gaaf en heel, geen lekken, geen duistere stukken.
Het was honderd procent gelukt en geslaagd.

Waauuuwww........
In de wereld van de goddelijke blauwdruk, de ether, is het proces naar ascensie dus volbracht en nu is het simpel wachten op de afdruk hiervan in de stof.
Wat een innerlijke rust geeft dat en wat een heerlijk gevoel om geen inspanningen meer te hoeven leveren om de wereld te moeten redden en de stoffelijke manifestaties zo goed en zo kwaad als dat gaat, in stand te moeten houden tot het moment suprême.

Wat heeft de groep lichtwerkers het moeilijk gehad.........
Veelal geboren in gezinnen waar ze met hun meegeboren innerlijk licht en zachte inborst totaal niet thuishoorden, om in die aaneengeregen, karmische keten van genetische en erfelijke verbindingen, de verdichtingen en verhardingen daarbinnen, al het opgebouwde familiekarma, de religieuze dogma’s en de vele valse aannames van eeuwen her met hun meegeboren licht te doorbreken.
Speciaal om maar zoveel medezielen als mogelijk, in deze tijd van de kans op ascensie gebruik te kunnen laten maken.

Wat hebben ze een gouden werk verricht........
Zonder enige vorm van herkenning, laat staan erkenning.
Meestal is uitsluiting, hoon en minachting van hun innerlijk licht hen ten deel gevallen en daardoor zijn er helaas ook lichtbroeders en -zusters door hun verdriet en verbittering hierover, in het trillingsveld van negativiteit afgegleden.
Weer anderen hebben het niet volgehouden en hebben zich uiteindelijk toch maar weer geconformeerd aan het collectieve maatschappelijke denken en handelen. 

Maar wie alsnog vooruit wil, kruip dan uit dat dal lieve lichtbroeders en – zusters.
Jullie hebben het niet voor niets gedaan.
Het was echt niet niks om in dit leven zowel je eigen karma, als dat van je directe omgeving en dat van het wereldcollectief uit te werken.
Daar is oneindig veel innerlijke moed voor nodig geweest en die heb je meegeboren gekregen.
Dus wil je alsnog een sprong vooruit, sta dan op en recht je rug en verwijder in snel tempo alle beschermingsschilden die je rondom je chakra’s hebt geplaatst om overeind te kunnen blijven.
En lukt je dat niet alleen, vraag dan om assistentie van een van je vele lichtbroeders en zusters die dat proces al hebben afgewerkt. 
Het voelt even eng aan, want je voelt je heel kwetsbaar zonder die beschermingsschilden, maar het Licht zal je helpen bevrijden en beschermen.
Vertrouw daar op.

Haal daarom heel bewust de oneindig, stralende lichtstromen, die vooral nu vanuit de Grote Centrale Zon via onze natuurlijke zon op Aarde neerstromen, in je levenssystemen naar binnen door middel van je ademhaling, in al haar vlammende kleuren.
Adem is Leven.
Adem diep in en uit met je aandacht op de klop van je hart.
Klop en je zal worden opengedaan.
Daar in het centrum van je heilige Hart vindt je de grote poort naar de goddelijke wereld binnen in jou.

Adem vanuit het bewustzijn van onze natuurlijke zon het Kosmische Platina Licht van Eenheid in je aura en lichaam naar binnen.
Dit Licht is rechtstreeks afkomstig vanaf het oneindige veld van bewustzijn dat wordt toegeschreven aan Melchizedek/Metatron en de Mahatma.
Dit Licht zorgt voor spontane transformatie via het veld van het Nulpunt bewustzijn.
Het zorgt voor fusie en eenheid en is als het ware de container van de zeven primaire stralen.
De Vlam van het Kosmische Platina Licht kan worden aangeroepen voor het bereiken van opstanding, ascensie en vereniging.

Vanuit de Liefde van onze Moeder/Vader God ontspringt de grote Violette Vlam van Transmutatie.
Deze Vlam is diep reinigend en zuiverend door haar krachtige werking van opname, transmutatie, genade en vergeving. Je kunt de Meester Saint Germain en zijn legioenen Engelen van de Violette Vlam aanroepen om je lichamelijke conditie te helpen verbeteren en verstorende energieën en valse verschijningen  te helpen oplossen. 
Stuur met je intentie alle niet in harmonie zijnde energieën in de Violette Vlam en geef Deze de opdracht ze allemaal te transformeren en om te vormen tot Liefde, zowel de oorzaak, de kern, het verloop, het effect en de geschiedenis ervan.
Door de kracht van Goddelijke Liefde in actie, overwint en brengt de Violette Vlam alles tot een glorieus eindresultaat.
Er wordt ons vanachter de sluiers aangeraden de Violette Vlam iedere dag met diepe intentie te gebruiken vanuit ons eigen bewustzijn.
Visualiseer hoe de Violette Vlam spiraallvormig rondom je lichaam rondcirculeert en hoe Deze de punten van Licht vult in al je cellen.
Het zal je een onvoorstelbare bevrijding opleveren.

De Blauwe Vlam van Goddelijke Kracht wordt ons aangereikt via het bewustzijn van Aartsengel Michaël en zijn legioenen Engelen van de Blauwe Vlam.
Deze zeer krachtige Blauwe Vlam wordt vaak aangemerkt als het Kosmisch, Blauwe Christuslicht.
Een Licht dat gevuld is met een zeer krachtige vorm van elektriciteit van moed, dat in staat is onmiddellijk  alle bestaande illusies te verbrijzelen.
Haar voornaamste taak is het lossnijden en oplossen van de tegenwerkende en vasthoudende verdichte substanties. 
De Blauwe Vlam kan worden aangeroepen voor het verkrijgen van Kracht, Macht en Bescherming.
Zij draagt het vermogen in zich iedere destructieve kracht onwerkzaam te maken.

De Gouden Vlam van Goddelijke Wijsheid wordt versterkt naar de Aarde gebracht door Jezus de Christus.
De Gouden Vlam van volledige Christus Verlichting is het Heilige Vuur van de Grote centrale Zon voor de Aarde.
Het is het Licht van Perfectie, van Christus Bewustzijn, van Verlichting en van Onsterfelijkheid. 
Als de Vlam van de grote Leraar voorziet Zij al het leven van de kwaliteiten; wijsheid, intuïtie, onderscheidingsvermogen en een streven naar Vrede.
Zij ondersteunt heel sterk de eenheid van geest en materie en kan worden aangeroepen voor alle situaties die balans in polariteit nodig hebben door middel van acceptatie en een verlicht begrip.

De Roze/Rode Vlam van Goddelijke Liefde schenkt ons de enorme magnetische omhelzing van de Moeder God.
Dit Heilige Vuur van Liefde vult alle tussenruimte in het Universum, van waaruit ieder voorwerp, iedere planeet en iedere zon is ontstaan in een staat van Universele Perfectie.
Vertegenwoordigd door het bewustzijn van de Opgestegen Meesters Akasha en Asun is de invloed van Liefde, Wil en Genade hier aanwezig om de mensheid te ondersteunen in haar streven tot Christus Bewustzijn te komen en haar stralende ingesloten Goddelijke Vonk tot uitdrukking te brengen.
De Roze/Rode Vlam kan worden aangeroepen voor liefde, heling, zegening, groei, geestelijke alchemie en om de hogere Liefde van de Goddelijke Vonk in jezelf en alle mensen op Aarde te manifesteren.

Haal de kracht van deze prachtige, Goddelijke Stralen bij je naar binnen via je ademhaling en blaas ze via de voor- en achterzijden van al je chakra’s naar buiten je aura en al je lichaamscellen in.
De werking ervan zal je helen en je bewustzijn doen groeien.
Afgaande op de beelden van mijn visioen en op de innerlijke ontvangst van mijn collega/lichtwerkers, staan we nu ècht vlak voor de grote overgang, dus haal er uit wat er in zit en doe wat je kunt voor jezelf en ter ondersteuning van Moeder Aarde in haar barensweeën naar ascensie.

Het is nu niet meer de bedoeling de aandacht nog op anderen te richten, ieder van ons heeft het persoonlijk kaartspel geschud.
Het is precies zoals bij onze eigen natuurlijke geboorte- en stervensprocessen. 
We gaan allemaal onder onzichtbare begeleiding helemaal alleen door het geboortekanaal naar deze Aarde en ook weer van deze Aarde af.
Al zitten we ook met z’n vijfen of zessen tegelijk in een baarmoeder, we komen er hoe dan ook om de beurt, alleen uit.

Ons moment van ascensie is een groepsgebeuren, in navolging op de ascensie van Moeder Aarde.
Toch draagt dit groepsgebeuren ook weer een individueel karakter in zich, want ieder van ons zal weliswaar in een gezamenlijk verband het moment van ascensie doorgaan, maar afzonderlijk uiteindelijk daar terechtkomen waarop hij/zij in zijn/haar bewustzijn is afgestemd.

We gaan vanaf dit weekend een bijzondere tijd in, die allereerst wordt ingeluid met de aanstaande Volle Maan van 17 mei 2011, waarop we een enorme Kosmische Platina Lichtinfusie zullen ontvangen, die alle atomen in onze fysieke en lichtlichamen een enorme impuls zal geven, en die ons in staat zal stellen alle elektronen die in het verleden verstoord zijn geraakt te helen en te transformeren.
 
Aansluitend hierop krijgen we te maken met een gedeeltelijke Zonsverduistering tijdens de Nieuwe Maan op 1 juni 2011.

Daaropvolgend hebben we tijdens de Volle Maan van 15 juni 2011 te maken met een totale Maansverduistering
 
Tijdens de Zomerzonnewende op 21 juni a.s. staat de zon volledig in lijn met het Galactische Centrum en krijgen we twee maanden lang weer de uitlijning van het Kardinale Grote Kruis aan onze Hemelen. 
 
Op 1 juli a.s. krijgen we te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering tijden de Nieuwe Maan.
 
Met deze aaneenschakeling aan kosmische gebeurtenissen begint de ontvouwing van de volgende stappen binnen het Goddelijk Plan.
“Adem Mijn Adem”.
‘’Wie oren heeft die hore’’.
‘’Wie ogen heeft die ziet’’.

Een hele bijzondere tijd toegewenst, drink heel veel water en leef zo zuiver mogelijk om zoveel mogelijk van het prachtige Kosmische Licht Stralen in je op te kunnen nemen, dat de komende weken over ons uit wordt gestort.
 
Ho ‘oponopono, wees lief voor jezelf en voor elkaar  en stralende Zonnekracht in je Hart.

Anne Helena
Resort de Eese
Mei 2011