Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 1 2011

2012 in 2011/ 2011 in 2012.

De maand januari 2011 is al weer voorbij. Een maand waarin we een zeer krachtige Nieuwe Maan hebben gehad op 4 januari en een zeer krachtige Volle Maan op 19 januari. Golven Platina Scheppers Licht hebben planeet Aarde tijdens deze beide gebeurtenissen bereikt. In navolging op de energieën in 2010 zal 2011dan ook een jaar zijn van sterke confrontaties met zowel vele positieve aspecten en effecten van de nieuw inkomende  kosmische energieën, als vele negatieve.

Al hetgeen waarop we zullen zijn afgestemd in onze gedachten en gevoelens zal of als een louterende of als een onthutsende ‘’wake-up call’’ in no time voor onze neus staan. Binnen slechts enkele weken. We denken het, we voelen het en kunnen er vervolgens met de klok in de hand op wachten totdat het zich pal voor onze neus zal manifesteren. Meer dan ooit tevoren zullen we onze eigen leefwereld creëren, als ware scheppende afstammelingen van onze Vader/Moeder God.

Zijn we daar eigenlijk wel klaar voor?
Weten we inmiddels hoe we van onze wereld een wereld van Liefde/Licht kunnen maken, waarin de goddelijke eigenschappen zoals, vrede, vreugde, liefde, wijsheid, intuïtie, creativiteit, zelfmeesterschap, balans en harmonie, overvloed, bescheidenheid, compassie, goede gezondheid en vitaliteit, centraal staan?
Of zullen we  een nog grotere chaos creëren bestaande uit: hebzucht, competitiestrijd, haat, oorlog, jalousie, afgunst, nijd en tal van andere vormen van lagere egobegeerten en wensen.

Ieder levend mens op deze Aarde - geen enkele uitgezonderd - heeft ervoor gekozen juist op dit moment in de tijd op planeet Aarde te zijn. Enkel en alleen hier, op deze uiterste randplaats in het Omniversum, waar het slechts mogelijk is, die ene op de ca. 26.000 jaren kans te kunnen meemaken; een enorme sprong in bewustzijn te volbrengen.

Met een krakend horten en stoten braakt ieder levensveld op deze Aarde, als in een soort zwangerschapsmisselijkheid, deze groei in bewustzijn uit. Alle levensvelden t.w. politiek, economisch, sociaal maatschappelijke, medisch, opvoedkundig, staatkundig, etc., vertonen die chaos,  zoals die lijkt op te borrelen binnen een leven dat verkeert in de eerste drie maanden van een zwangerschap.
Alle levensvormen, zowel individueel als collectief, zijn gretig bezig - net zoals dat in een zwangerschap het geval is - al die eigenschappen, attributen en kenmerken bij elkaar te sprokkelen, die bij het ontstaan van een volkomen nieuw leven horen, om deze vervolgens als een nieuwe levensvorm in elkaar te kunnen zetten.

Dat is heel wat, maar is wel een proces dat geen enkele kans van slagen heeft als we blijven doorgaan te proberen om de nieuwe wijn samen met de oude wijn in de nieuwe vaten van de nieuwe tijd te persen. De oude wijn zal dus plaats moeten maken voor de nieuwe wijn. De oude wijn zal eerst weggedaan moeten worden tot en met het laatste droesem.

Daartoe hebben we al geruime tijd de redelijk zachte aansporingen van Hogerhand kunnen genieten om al onze oude gevoelens en herinneringen, al onze oude pijnen en verdrietigheden, overtuigingen en aannames, die niet overeenkomen met de Geest van de Nieuwe Tijd uit ons onderbewustzijn naar boven te halen om deze vervolgens onder ogen te zien, te verwerken en los te laten.

Al geruime tijd is ons aangegeven geworden, hoe belangrijk het is om nu eindelijk eens los te komen van de illusie van de materiële zekerheden waaraan ons persoonlijke ego zich alsmaar meer is gaan conformeren en hechten en ons in plaats daarvan meer te richten op het Leven van de Geest.

Al geruime tijd is ons aangereikt geworden hoe wij langzaam maar zeker in het verloop van onze afdaling vanuit  De Bron, steeds dieper in de slavernij van de materie zijn geraakt, waardoor we ons Eenheidsbewustzijn en Bronbewustzijn hebben verloren en in de domheid van ons onbewust-zijn als makke schapen in de handen konden vallen van de grijpgrage, valse machtshebbers, die de restafstammelingen zijn van de valse goden van destijds, genoemd de Annunaki.  Deze Annunaki hebben ons eerst tijdenlang in een diep onbewust-zijn in gevangenschap gehouden en vervolgens hun restafstammelingen tot op de dag van vandaag.

NU is er echter zoveel Lichtkracht rondom ons heen aanwezig, dat wij ons eindelijk met behulp van de Kracht van dit Licht  kunnen bevrijden. Biljoenen handen, van de meest prachtige en grootse Lichtwezens reiken in hulp en ondersteuning naar ons uit.  Hoe velen van ons zijn zich hiervan bewust?
En hoe velen van diegenen die zich hiervan bewust zijn dragen deze wetenschap met verve uit naar hun omgeving, in weerwil van scepsis en cynisme?

Het jaar 2011 kunnen we beschouwen als het jaar van de finale conceptie en als de eerste drie maanden van een zwangerschap, waarin het nieuwe Lichtlichaam wordt samengesteld en tot vorm kan komen. Het jaar 2012 kunnen we beschouwen als de vervolgperiode van de zwangerschap, waarin en waarna de vrucht kan uitgroeien.

Iedere zwangerschap kent in haar proces bepaalde perioden waarin de opbouw en groei van het nieuwe leven om verschillende redenen kan worden afgebroken. Datzelfde fenomeen kan zich in deze en de komende tijd collectief gaan voordoen in de opbouw en de groei van onze Lichtlichamen, waarvoor het bewustzijn van de drager - of dit nu een mens of een systeem betreft - aan de voorwaarden van een bepaald niveau zal moeten voldoen, teneinde dit lichaam de nieuwe tijdstrilling binnen te kunnen dragen die zal gelden voor planeet Aarde vanaf het jaar 2012.

Zal dat een collectief plotseling moment zijn? Ik denk het nauwelijks.
Ik denk dat iedereen tot aan een zekere tijdslimiet de kans zal krijgen te ontwaken, om het grootse en tot nu toe nog nooit gebeurde fenomeen van Ascensie in een stoffelijk lichaam op planeet Aarde te kunnen meemaken. 
Ik denk dat voor degenen die het zich nog steeds niet kunnen of willen herinneren er ongetwijfeld een volgende mogelijkheid zal komen op een parallelle driedimensionale Aarde.

Zelf ervaar ik hoe mijn bewustzijn met de dag verandert en hoe ik met de dag anders denk en voel. Hoe ik bewust verander, loslaat, onthecht en me vervolgens kan vullen met nieuw Leven van Licht. Hoe ik het verleden met alles en iedereen erin kan zien in het Licht van Leren en daarmee in het Licht van compassie en vergeving. Vooral mezelf.  Alhoewel niet als een “doetje”: Want binnendringen in mijn aura - zoals dat voorheen te gemakkelijk mogelijk was voor derden - is er niet meer bij.

We zijn in onze Essentie weliswaar allemaal Eén, maar in onze polaire of duale manifestatie zeer differentieel. Dat is goddelijk zo bepaald en zal ook zo blijven, totdat we weer opgaan in De Bron. We zijn allemaal individuele, goddelijke deeltjes klankkleur, met de innerlijk goddelijke opdracht; onze persoonlijke klankkleur aan stoffelijke ervaringen in de toekomst binnen brengen in De Bron, teneinde deze, met onze individuele ervaringen, collectief te verrijken.

Zo is het en zo zal het zijn.

Het is voor nu - in dit jaar 2011 - van het grootste belang meester te zijn over onze eigen gevoelens en gedachten, om vanuit dat zelfmeesterschap geen chaos te creëren in onze persoonlijke en naaste omgeving en een Bewustzijn van Eenheid en Liefde/Licht uit te dragen in de wereld om zoveel mogelijk collectieve chaos tegen te gaan.

Moge 2011 een jaar zijn van constructieve creatie vanuit onze menselijk/goddelijke geest, voortgebracht door bewuste samenwerking van Hart en Hoofd.

Volop Licht- en Liefdekracht  toegewenst en een berg aan overvloed van het witgouden Adamanten Schepperlicht.

Anne Helena
februari 2011
De Eese