Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 2 2011. 40 weken zwanger van de Mens/Engel die we uit onszelf zullen baren. door Anne Helena

40 weken zwanger van de mens/engel die we uit onszelf zullen baren.

Op het moment dat ik dit lichtvenster begin te schrijven is het 19 februari 2011.
Een dag na de viering van Volle Maan, waarop ik een lezing heb gehouden over de wonderbaarlijke gebeurtenis die moeder Aarde, de mensheid, ja ons hele zonnestelsel staat te wachten.
Het jaar 2011 is genoemd als het jaar waarop de Aarde en haar voltallige mensheid de heropening zullen meemaken naar een meerdimensionaal bewustzijn, dankzij de nieuwe energie die zich op Aarde zal ontladen.

Deze nieuwe energie zoekt ernaar om nu te gaan beginnen stukken en delen van onze ziele/energie te activeren -wat DNA heet- waardoor we een proces gaan opstarten van afstuderen in zelfmeesterschap.

In ons cellulaire systeem liggen alle gereedschappen voor dit zelfmeesterschap opgeslagen, weliswaar onzichtbaar, maar ze maken onmiskenbaar deel uit van onze cellulaire structuur, en de spirituele geheimnissen hiervan - de instructiesets voor het zelfmeesterschap - liggen binnen ons DNA ingebed.

Vanuit de allereerste dubbele Helix dragen we honderden triljoenen kopieën hiervan in ons lichaam. Allemaal dragers van  DNA, dat maar liefst uit twaalf lagen bestaat waarvan negen lagen nu door de energie van deze tijd geactiveerd worden tot hernieuwde werkzaamheid.

Valt dit eigenlijk wel voor te stellen? Honderden triljoenen dragers van twaalf lagen DNA die alle ingrediënten voor zelfmeesterschap in zich dragen en die in deze tijd worden ontstoken door het kosmische bewustzijn dat in een versneld tempo via onze zon ons zonnestelsel binnenstroomt?

Hoe velen van ons kunnen zich nog herinneren wat dat betekent?
We zijn allemaal, geen mens uitgezonderd, destijds heel bewust voor deze happening op Aarde geboren. Niemand van ons wilde toen deze uitgelezen kans, die zich maar eens per 26.000 jaar voordoet, mislopen.
Maar hoe velen van ons weten nog wat het zal inhouden om tot een negendimensionaal bewustzijn terug te keren en een negendimensionaal bewustzijn in een menselijk lichaam te herbergen en te be-leven?
Hoe velen van ons weten nog wat het inhoudt om een dermate grootse sprong in  plotselinge ontplooiing van DNA mee te maken en dit te kunnen doorstaan?
En hoe velen van ons kunnen zich indenken hoe het leven eruit zal zien in een negendimensionaal leven als mens/engel?

Velen van ons zitten muurvast verstrikt in materieel en technisch streven.
Biljoenen wurgkoorden zitten verstrengeld om onze nek door hypotheken, leningen schulden etc. We wilden bezitten…… En wat wilden we bezitten…..?
Nu blijken zelfs onze zo zorgvuldig opgebouwde pensioenen ons te binden en vast te houden binnen het karma van onderdrukking, geweld, witte boordencriminaliteit en oorlog. Dat was beslist onze bedoeling niet, maar het is wel gebeurd.

Hoe ironisch…… allemaal zaken die we bij onze overgang niet eens mee kunnen nemen naar onze oorspronkelijke thuisbasis achter de sluiers. Allemaal zaken die niet binnen een vijfde en hogere dimensies kunnen bestaan.

Datgene wat we wel mee kunnen nemen, zoals alle ontwikkelingen die onze ziel doorleefd en geleerd heeft, hebben niets anders gekost en gevraagd dan onze bewuste inspanningen van hoofd en hart en hadden zeker geen hypotheek en andere schulden nodig. En nog erger…….met al dat zoeken en streven naar aanzien, status en bezit hebben we onze gastplaneet – planeet Aarde – totaal leeg geplunderd, vervuild en haar luchten, natuur en wateren gedood en vergiftigd.

We zijn hier zo druk mee geweest, dat we alle wake-up calls van onze ziel om wakker te worden en ons levensdoel weer te gaan her-inneren, nauwelijks hebben opgemerkt.
Hoe zouden we dit her-inneren ook hebben kunnen volbrengen met al die verplichtingen om ons bezit, onze status en ons aanzien in ere te houden. Want om te kunnen her-inneren moeten we in alle rust en stilte naar binnen kunnen keren.

Er blijft nauwelijks tijd over voor enige introspectie, want al onze zintuiglijke waarneming is meestentijds buitenwaarts gericht. En dodelijk vermoeid van dit externe streven zakken we vervolgens als uitgebluste zombies voor onze computerschermen en televisietoestellen om onze geest te laten vergiftigen met valse informatie, waarheden en leugens, een eindeloze reeks aan reclames om nog meer bezit na te streven, en leeg vertier in de vorm van lagere seksuele prikkeling, moord, doodslag en vervolging.

Door de tijd heen hebben we onze fysieke, emotionele, mentale en laag spirituele lichamen dan ook met zoveel giftige en negatieve energieën gevoed, dat we zo langzamerhand ten onder gaan aan stress en een keur van welvaartsziekten. En dat terwijl er nota bene een gouden pad voor ons ligt uitgelegd met de mogelijkheid om een volledig nieuw lichtlichaam te kunnen betrekken met een negenvoudig, meerdimensionaal bewustzijn.

Decennia lang zijn we door speciale berichtgeving via spirituele channeling voorbereid op de prachtige mogelijkheden van deze tijd, omdat ons de waarheid door de regeringen, de media en de religieuze leiders werd onthouden.

Hoe vaak hebben deze spirituele kanalen hun eigenheid niet op moeten geven om alleen maar bespot, uitgelachen en vernederd te worden en hoe vele grote profeten zijn er door de eeuwen heen niet vervolgd en zelfs vermoord? Toch zijn zij ons met de moed der wanhoop waarheid vanuit de hogere regionen door blijven geven middels hun channel/kanalen.

Aan de inhoud van de channeling ontbrak en mankeerde heus wel eens wat, want bij channeling vinden er nou eenmaal veel vervormingen en verstoringen plaats door diverse interrupties op de lijn, maar voor ieder van ons was en is het mogelijk om middels intuïtieve afstemming datgene wat gelieerd is aan waarheid eruit te halen.

Inmiddels zijn we zover dat we vanaf 11 februari j.l. in een 40 weken durende zwangerschap zijn aangeland die zal duren tot 28-11-2011, waarmee het nieuwe lichaam van de voorlopers voor de nieuwe tijd geboren kan worden.  Geef de nodige aandacht aan het woord ‘’voorlopers’’, want lang niet iedereen is zover. Meer hierover kun je lezen op www.the-arcturians.com/ned/janosh/column14.htm.
Een prachtige column die ik volledig kan onderschrijven en zeer beslist de moeite waard is om te lezen.

Ook zijn we op weg naar de negende golf van bewustzijn, die zeer binnenkort vanaf  acht maart zal ingaan en waarvan het bewustzijn de dualiteit zal doen verdwijnen. Daarmee kunnen we zonder nog maar enige vorm van oordelen aankomen op 11-11-2011, de dag waarop het grootsere Lichtlichaam “de Merkavah” als een twintig puntige Lichtster beschikbaar komt. Dan hebben we nog maar een jaar om uit te groeien tot het nog grootsere Lichtlichaam van de verheven vierentwintig puntige Lichtster van de Christus, die op 12-12-12 beschikbaar komt.

Onze Aarde draagt haar oude Matrix in zich, gebaseerd op de oude koolstofstructuur die alle herinneringen in zich heeft opgeslagen van hetgeen we tot nu toe hier op Aarde hebben gedaan. (ik zeg wel eens heel oneerbiedig:”hebben uitgevreten”) Deze oude Matrix moet worden getransformeerd, opgeschoond en uitgezuiverd, opdat vanaf 12-12-12 het volwaardige 144 puntige Kristallijnen Raster, dat het Christus Bewustzijn in zich draagt, werkzaam kan worden.

Deze opschoning van de oude Matrix veroorzaakt de alom heersende wereldwijde chaos, want we kunnen alle oude en ongewenste energieën pas opruimen als het volledig aan de oppervlakte komt en daardoor gezien en herkend wordt. zoals
van onderdrukking naar vrijheid, van haat en afgunst naar liefde, van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, van armoede naar overvloed op alle gebieden van het leven, van verstoorde gezondheid naar heling en heelheid, van verdeeldheid naar eenheid.
Dat is de weg die we vanaf nu zullen gaan en die de nieuwe kristallijnen Matrix stevig op planeet aarde zal doen verankeren. Een Matrix die alle goddelijke eigenschappen als lichtende ijkpunten in zich zal dragen, die wij vanuit ons nieuwe Christus Bewustzijn in zuiver en waar zelfmeesterschap zullen gaan uitwerken in de komende eeuwen.

Laten we vanuit dit besef met goede moed de komende zwangerschapsperiode ingaan en dit bewustzijn zich volop laten ontplooien en geboren doen worden.

Er zijn speciale knooppunten in onze lineaire tijd waarop de Kristallijnen Matrix van de planeet Aarde, maar ook die van ons eigen lichaam, van nieuwe kosmische impulsen worden voorzien die belangrijk zijn voor de groei/ontwikkeling naar de nieuwe tijd en welke impulsen wij als mensheid kunnen ondersteunen en bekrachtigen door in groepsverband in ceremonieën en meditatie bijeen te komen.

Deze knooppunten in de tijd zijn: de Lente en Herfst Equinox, de Zomer en Winter Zonnewende en de Nieuwe en Volle Maan Perioden.
In 2011 valt de Lente Equinox op 21 maart a.s. en zal er ’s avonds in Huize Blommers, De Kalkovens 18, 8401JA Gorredijk van 20.00 tot 21.45 uur een geleide groepsmeditatie worden gehouden onder leiding van Anne Helena.
Aanmelding hiervoor kan bij:

Yvonne en Wim Blommers, tel. 0513-463289, wimblommers@hotmail.com

of bij Anne Helena, tel. 0521-851072, info@annehelena.com.

De Zomer Zonnewende valt op 21 juni 2011 om 19.16 uur.
De Herfst Equinox op 23 september 2011 om 11.04 uur, en
De Winter Zonnewende op 22 december 2011 om 06.30 uur.
Op al deze dagen zal er een bijeenkomst worden georganiseerd van 20.00 uur tot 21.45 uur ’s avonds.
De energieruil voor deze bijeenkomsten bedraagt € 15,-- p.p. per avond.

Wij hopen voor alle evenementen natuurlijk op een dermate grote toeloop aan mensenzielen, dat we genoodzaakt zullen zijn voor een veel grotere accommodatie te moeten zorgen. Maar… ‘’het belang’’… ‘’het innerlijk weten’’ om mee te doen aan dit soort evenementen is aan  een ‘’ Wakker Nederland’’ aan eenieders  “Ontwaakt Bewustzijn”.

Voel je het belang aan om acte de presence te geven aan deze knooppunten in de tijd, meldt je dan aan voor alle vier evenementen en doe zoveel mogelijk mee aan de Maandelijkse Volle Maan Groepsmeditaties. (zie voor informatie en data elders op deze site).

Het is zo eenvoudig om deze Aarde en onszelf een soepele overgang te bieden naar de Nieuwe Tijd, door voldoende tijd te reserveren om  in alle rust en stilte in te keren in ons eigen Heilige Hartcentrum, door in ieder moment van Nu het goddelijke Liefde/Licht bewust in en uit te ademen en te Zijn.

De enige zekerheid die we nu hebben is dat we gedoemd zijn tot perfectie, dus geniet, geniet volop van de weg er naar toe.

Ho ‘oponopono en bergen aan adamanten licht en overvloed.

Anne Helena
februari 2011
De Eese