Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Actueel
Meditatie lente equinox 2021
maandag 22 maart 2021 - Meditatie Lente Equinox door AnneJelena


Meditatie lente equinox 2021

door AnneJelena

 

Geliefd Universeel Vader/Moeder Bewustzijn, wij verschijnen hier voor U en voor Uw voltallig Geïndividualiseerd Bewustzijn bestaande uit; de Elohim en Eloha, de Goden en Godinnen, de Aartsengelen en Archaii en Hun/Uw Engelen Legioenen, voor de Verlichte, Geascendeerde Meesters en hun Tweelingdelen, voor de grote Natuurwezens, de Goden en de Draken van de Bergen, voor de Leiders der Natuur en hun Deva’s en Elementalen, voor de Goddelijke Geest der wateren, van de aarde, de luchten, de ether en het vuur en nog zo oneindig velen meer, waar ons Bewustzijn nog naartoe moet groeien en moet leren herkennen en erkennen.


Geliefd Universeel Vader/Moeder Leven, begeleid ons hierin, zodat wij kunnen groeien en groeien en groeien en alsmaar meer opgaan in uw Oneindige, Alom Aanwezige Universele Bewustzijn.


Mijn IK BEN Aanwezigheid wordt nu ÉÉN met de Collectieve IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op deze planeet Aarde en als één groot verenigd veld van Bestaan ademen wij nu bewust de Goddelijke Prana en het volledige potentieel aan Nieuw Goddelijk Licht langzaam en diep in en uit, in en doorheen het centrale Zaad-Atoom van de Collectief, Verenigde, Goddelijke Hartvlam, opdat al het oude, dat ons niet meer dient, geëlimineerd zal worden, en zo het nieuwe Leven tot Bestaanswerkelijkheid kan komen.


Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth

EHYEH ASHER EHYEH *IK BEN* DIE *IK BEN*

HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD, GOD OF HOSTS

LOVE, LOVE, LOVE IS THE GLUE, THE CONNECTIVE TISSUE OF THE UNIVERSE

(Pauze van paar minuten)

Als één groot Collectief Veld van Diamanten Licht Bewustzijn stijgen wij nu op, en op, en op, tot voor de Troon van ons geliefde, Universele Vader/Moeder Leven, waar wij omringd worden door een prachtig collectief aan Kleur- en Klankschakeringen van het Voltallig Aanwezige Hemels Genootschap, dat deze Collectieve Indaling van het Christus Bewustzijn op dit moment in de tijd, met ons wil vieren en ons Geïndividualiseerde Bewustzijn daarvoor gereed zal maken.

Hoe achteloos leven wij vaak langs dit alles heen, en hoe groot, oneindig groot, zou onze dankbaarheid voor deze niet te benoemen Goddelijke Genade moeten zijn.

Opgenomen in dit collectieve Diamanten Lichtveld van Bewustzijn zien wij, ieder verzameld Hoger Zelf van iedere man, vrouw en kind op deze planeet Aarde, heel helder en duidelijk hoe ernstig diep deplorabel de situatie op aarde geworden is. Hoe alle elementen van Goddelijk Leven gevangen zitten in een groot veld van degeneratie, verval en verderf. Hoe onze aarde atmosfeer, onze luchten, aarde, wateren, vuren en ether nauwelijks nog toekomen aan het opnemen van vernieuwd Goddelijke Leven, door het verregaande vergiftiging- en rottingsproces waarin ze verkeren.

En vanuit onze verzamelde hartvlammen en kelen klinkt een noodkreet op, een diepe intense noodkreet, gelijk aan die van de Sophia vanuit de Abyss, om Goddelijke Hulp. Goddelijke Hulp, om dit proces te helpen keren, dat zover gekomen is, en zover en zó diep gepenetreerd is doorheen alle Leven en alle Levensorganen en - structuren, dat we daartoe zelf niet meer in staat zijn.

Vraag en U zal gegeven worden…..zo is door de Christus gesproken en Zo Zal het Zijn…

De hoogste vorm van Liefde in dit Universum is *vergeving*, daarom beginnen wij deze aanroep met *vergeving*, allereerst van onszelf voor alles wat niet bepaald van Goddelijke Aard was in onze aardse leerprocessen door de eeuwen en vele levens heen, en vervolgens van alle situaties en iedereen die ons in ons gevoel benadeeld heeft, op welke wijze dan ook, in onze aardse leerprocessen door de eeuwen en vele levens heen, en wij roepen het Violette Licht van Eliminatie op, om al deze processen te doorspoelen met het Violette Licht, v.w.b. oorzaak en gevolgen, opslag, herinnering en alle herhalingen in welke dimensies en op welke tijdlijnen dan ook.
Wij nemen nu enkele minuten de tijd om dit proces bewust te laten plaatsvinden……

(kleine pauze)

Geliefd Universeel Vader/Moeder Bewustzijn, de situatie op planeet Aarde is werkelijk schrijnend te noemen en valt te vergelijken met te leven in de diepste hellevuren van de abyss. We worden gestuurd en bestuurd door buitenaardse krachten vanuit de laggard infiltratie die ooit, heel lang geleden plaatvond, die door de vele eeuwen heen hun aardse trawanten, aangeduid met de verzamelnaam; cabal of satanisten, tot diep in alle aardse organisaties en structuren hebben laten doordringen.

Ik zou het liefst geen woord aan hen en hun daden vuil willen maken, maar het moet, teneinde bewustzijn te brengen omtrent wat er gaande is, zodat ieder mens op zijn/haar beurt Uw Universele Liefde kan oproepen ter begeleiding en bescherming, en er bewust *NEE* tegen kan zeggen en *het is genoeg geweest*, en van daaruit het tegenovergestelde kan beginnen te creëren.

Er zijn er onder die trawanten die het Licht van de Zon bewust willen verduisteren, door middel van een dichte sluier van metaal- en gif deeltjes, chemtrails genoemd. De Zon is Uw Licht, is Uw Leven, zonder dit Licht is er geen Leven mogelijk, en zal alles uiteindelijk ziek worden en langzaam maar zeker sterven.

Er zijn er onder die trawanten die Uw Geïndividualiseerde Ziele-Leven willen stelen en veranderen d.m.v. genetische manipulatie en transhumanisering, via vaccins, waarin foetusdeeltjes verwerkt zijn van speciaal daarvoor gekweekte en geaborteerde menselijke foetussen. Via het uitvliegen van black goo, het lijkmateriaal van buitenaardse wezens, dat wij vervolgens inademen en opeten omdat dat over onze gewassen komt.

Door het inbrengen van chips middels vaccinaties, waardoor ze ons over kunnen nemen en ons kunnen hersenspoelen met wat ze maar willen.

Door ons eronder te willen houden middels hun satanische rituelen, waarbij baby’s, kinderen en ook volwassen mensen worden geofferd om hun bloed en om het hormoon adrenochrome te kunnen veroveren, dat zij drinken en gebruiken in de valse veronderstelling dat het hen nieuw leven geeft en jong houdt.

Deze satanische gebruiken brengen zij vervolgens uit in hun demonische films en games om er de geesten van zoveel mogelijk mensen mee te vergiftigen, waardoor moord, martelingen, oorlogen, verkrachtingen en satanische rituelen meer en meer als gemeengoed plaatsvinden op deze planeet.

Met hun scalaire wapens en cern- en haarpinstellingen vernietigen zij de frequentietrillingen van alle ascenderend leven op deze aarde. Tot op de millimeter gelijk kunnen zij deze richten op het Goddelijke Cel Leven van alle Bestaan.

Als een onzichtbare vijand zonder ziel sluipen ze om ons heen en vergiftigen ze onze gevoelens, onze gedachten, ons gehele Zijn

Geliefd Universeel Vader/Moeder Bewustzijn, verlos ons van deze kwade krachten, laat Uw Violette Licht van Eliminatie hier doorheen werken en spoelen en al deze kwade krachten elimineren en transporteren naar de Grote Centrale Zon, welke Uw Hart en Thuisbasis is en waar aan deze duistere zielen het juiste recht zal worden gedaan.

Verwijder hen uit al onze omringende dimensies, uit alle gaten, hoeken, punten en bogen van de hologrammen waarbinnen ze zich verborgen houden. Elimineer hun valse matrixen, zodat alle zielen weer veilig en behouden door uw werelden kunnen reizen, zonder nog door hen met valse lichtwezens en lichtbeelden in de val te worden gelokt.


Help ons en leer ons hoe onze ooit gevangen genomen ziele-aspecten weer op te sporen en terug te magnetiseren, opdat we weer helemaal heel kunnen worden in ons oorspronkelijke Lichtlichaam. Help ons om ook onze eigen meest duistere aspecten te kunnen herkennen en erkennen, deze te kunnen vergeven en weer tot ons te kunnen nemen, want alleen als wij weer heel zijn, in alomvattende liefde en vergeving, kunnen wij datgene doen waarvoor wij ooit geïncarneerd zijn in het vlees, het bereiken van onze Hoogste, Geïndividualiseerde Manifestatie van onze Bron van Zijn, Het Christus Bewustzijn, en vanuit deze Bestaanswaarheid te leven en te delen.

Vanuit deze Bestaanswaarheid zullen we weten en erkennen dat we allemaal ÉÉN zijn, en dat we datgene wat we een ander aandoen, onszelf aandoen, of dat nu een mens, een plant, een dier, een watermolecuul, een zandkorrel of een lucht- of ether molecuul betreft.

Vanuit onze Bestaanswaarheid zullen we ook als ware Goddelijke Scheppers alle schade, vervuilingen en plunderingen weer kunnen herstellen en regenereren. Zullen we met onze scheppende vermogens van materialisatie en dématerialisatie, van telepathie en van teleportatie ook niets meer hoeven te plunderen en te vervuilen, omdat we alles wat we nodig hebben, op goddelijke wijze, zelf kunnen creëren en ook weer dématerialiseren.

Wat zijn we in het verre verleden toch erg dom geweest om al deze prachtige vermogens te verkwanselen voor de slechts tijdelijk bestaansvormen, de bling/bling van de Laggards. Waren we toch maar trouw gebleven aan onze oorsprong, aan de Goddelijke Bron van Universele Vader/Moeder God Liefde.

Maar nu op het uiterste dieptepunt van onze neergang, waarin we wereldwijd onderhevig zijn aan de controle en de macht van satanistische pedofielen, die zich onze leiders achten en die heel snode plannen met ons voorhebben, staan we op een keerpunt, een enorm keerpunt in de tijd, waarin we de keuze kunnen maken voor het volgen van of weer de goddelijke weg met eerbied en respect voor Alle Leven in Alomvattende Liefde, of de weg van nog grotere neergang en verderf onder de controle van satanistische pedofielen.

Van onze Schepper hebben wij als geschenk de vrije wil gekregen en Hij zal dat geschenk nooit van ons afnemen, tenzij wij een groot deel van de Scheppingswerelden ermee zouden benadelen en in bestaansgevaar zouden brengen.
Dus in deze is de keuze geheel aan ons, aan ieder van ons als Geïndividualiseerde Manifestatie van de Bron van Zijn. In die keuze zullen we volledig vrijgelaten worden, hoe deze ook zal zijn.

Diep in mijn Hart der harten zou ik dolgraag willen dat iedere man, vrouw en kind zijn/haar keuze zou hebben gemaakt voor een terugkeer naar de Bron van Het Bestaan, voor een Wedergeboorte van het Christus Bewustzijn, maar ik weet in datzelfde Hart der harten dat die wens een utopie is, en dat lang niet iedere mens op dit moment al de status bereikt heeft en de strijd gestreden heeft om te kunnen zeggen; weliswaar in deze wereld te zijn, maar niet meer van deze wereld. En dat is toch de eerste innerlijke strijd die volbracht moet worden, alvorens het Pad van Terugkeer naar het Christus Bewustzijn daadwerkelijk te kunnen betreden.

Goddelijke Genade doet veel, maar in deze zou het verlenen daarvan een stuk ontwikkelingswijsheid in de weg kunnen staan van de ziel en ik betwijfel of de Goddelijke Wijsheid die stap zal nemen. Zij zal er alles aan doen om de ziel de kans te geven zich verder te kunnen ontwikkelen.

Hoe dan ook staan we met elkaar op een keerpunt en kunnen we vanuit onze innerlijke wijsheid, samen met onze IK BEN Aanwezigheid, in verbinding met de IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op deze wereld, vanuit het collectieve Zaadatoom in het Collectieve Hart der Harten, onder begeleiding van Vader en Moeder God en het voltallig Hemels Genootschap, heel veel ten goede activeren voor de Nieuwe Tijd op de Nieuwe Aarde.Dus laten wij met de Kracht van het Goddelijke Blauwe Vuur van Vertrouwen, met de Kracht van het Goddelijke Citroen Gele Vuur van Kracht, met de Kracht van het Goddelijke Witte Vuur van Liefde, met de Kracht van het Goddelijke Emerald Groene Vuur van Wijsheid, met de Kracht van het Goddelijke Hemels Blauwe Vuur van Wil, met de Kracht van het Goddelijke Aquamarijnen Vuur van Macht, met de Kracht van het Goddelijke Transparante kristallijnen Vuur van Verbeelding, met de Kracht van het Goddelijke Crème Gele Vuur van Inzicht en Begrip, met de Kracht van het Goddelijke Mosterd Gele Vuur van Orde, met de Kracht van het Goddelijke Rozen Rose Vuur van Geestdrift en IJver, met de Kracht van het Goddelijke Robijn Gouden Licht van Regeneratie en Reproduktie, en met de Kracht van het Goddelijke Violette Licht van Eliminatie er alles aan doen om uiteindelijk ons Wit Gouden Lichtlichaam van zuiver Christus Bewustzijn te verwerven, opdat we weer de Goddelijke Scheppers kunnen zijn, die in staat zijn geheel Nieuwe Werelden te scheppen vanuit de Meest Zuivere Christus Liefde.
Waar Respect voor Alle Leven, Samenwerking, Ware Broederschap, Vertrouwen, Oprechtheid, Creativiteit, Eerlijkheid en Meesterschap de eerste prioriteiten van Bestaan zijn.
Waar iedere ziel in volledige vrijheid en vreugde zijn/haar bestaan kan hebben en vervullen.
Laten wij ons nu, ieder op zich, in de stilte van een absoluut nulpunt, vanuit de diepste intentie vanuit ons Hart der Harten en met onze allerhoogste Verbeelding zo’n 10 tot 15 minuten overgeven, aan het ontvangen van beelden en indrukken vanuit de Hogere Dimensies, van een volkomen Nieuwe Aarde, geheel volgens Gods Plan……..

Pauze 10-15 minuten

GEBED

VADER-MOEDER-LEVEN, JIJ BENT MIJN LEVEN, MIJN VOORTDURENDE ONDERSTEUNING, MIJN GEZONDHEID, MIJN BESCHERMING, MIJN VOLMAAKTE VERVULLING VAN IEDERE BEHOEFTE EN MIJN HOOGSTE INSPIRATIE.

IK VRAAG JE OM DE WARE REALITEIT VAN JEZELF AAN MIJ TE OPENBAREN. IK WEET DAT HET JOUW WIL IS DAT IK VOLLEDIG DOOR LICHT OMGEVEN ZAL ZIJN, ZODAT IK HET GEWAARZIJN VAN JOUW AANWEZIGHEID BINNENIN EN OM MIJ HEEN BETER KAN ONTVANGEN. IK WEET EN GELOOF DAT DIT MOGELIJK IS.

IK GELOOF DAT JIJ MIJ BESCHERMT EN IN STAND HOUDT IN VOLMAAKTE LIEFDE. IK WEET DAT HET MIJN UITEINDELIJKE BEDOELING IS OM JOU UIT TE DRUKKEN. TERWIJL IK TEGEN JOU PRAAT WEET IK DAT JE VOLMAAKT ONTVANKELIJK BENT VOOR MIJ, WANT JIJ BENT UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE DIE DEZE WERELD ZO PRACHTIG HEEFT ONTWORPEN EN HAAR IN ZICHTBARE VORM HEEFT GEBRACHT.

IK WEET DAT, WANNEER IK JOU VRAAG TEGEN MIJ TE PRATEN, IK EEN BEWUSTZIJNSZOEKLICHT IN JOUW GODDELIJK-BEWUSTZIJN STUUR EN TERWIJL IK LUISTER, ZUL JIJ MIJN MENSELIJK BEWUSTZIJN BINNENDRINGEN EN ALMAAR DICHTER BIJ MIJN STEEDS MEER ONTVANKELIJKE GEEST EN HART KOMEN.
IK VERTROUW MIJZELF EN MIJN LEVEN TOE AAN JOUW ZORG

( Dit gebed komt uit het boek: de Christus Brieven )

Pauze 2 minuten

*IK BEN ÉÉN MET DE HEILIGE ADEMHALING VAN GOD*.

*IK BEN ÉÉN MET DE MENSHEID, HET ELEMENTALEN RIJK, HET ENGELENRIJK EN MOEDER AARDE*.

*ALLES DAT MIJN VADER/MOEDER GOD BEZIT IS VAN MIJ, EN DAT VOLLE, GODDELIJKE POTENTIEEL LIGT KANT EN KLAAR VOOR ME GEREED, ZOWEL HIER ALS NU*

IK BEN DE OPEN DEUR DIE NIEMAND KAN SLUITEN (3X)

IK BEN DE WEDEROPSTANDING EN HET LEVEN VAN HET ONBEVLEKTE CONCEPT VAN ALLE LEVEN DAT ZICH OP AARDE ONTWIKKELT (3X)

IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (3X)

IK BEN DIE IK BEN (3X)

MET DEZE AFFIRMATIES VAN DE COLLECTIEVE IK BEN AANWEZIGHEID VAN DE GEHELE MENSHEID IS ER EEN NIEUW EENHEIDSBEWUSTZIJN OP PLANEET AARDE GEBOREN. HOGERE FREQUENTIES VAN GODDELIJK LEVEN EN VAN DE MENSHEID, DAN DIE OOIT IN HET VERLEDEN VEILIG GEASSIMILEERD HEBBEN KUNNEN WORDEN, STROMEN NU DOOR HET HART EN DE GEEST VAN IEDERE ZOON EN DOCHTER VAN GOD. DIT HEILIGE GEGEVEN DOET ZICH VOOR BIJ IEDERE HEILIGE EN BEWUSTE IN EN UITADEMING DIE IK DOE

EN ZO IS HET, ZO IS HET, ZO IS HET

IK BEN ZO DANKBAAR, ZO DANKBAAR, ZO DANKBAAR,

GELIEFDE VADER/MOEDER GOD, DANK, DANK, DANK VANUIT MIJN HART DER HARTEN

OM…….OM…….OM…….

Rest nog dank uit te spreken richting Vader/Moeder God en het voltallig Hemels Genootschap dat aanwezig geweest is en ons/mij begeleid heeft; bestaande uit de Elohim en Eloha, de Goden en Godinnen, de Aartsengelen en Archaii en hun/Uw Engelen Legioenen, aan de Verlichte, Geascendeerde Meesters en hun Wederhelften, de grote Natuurwezens, de Leiders der Natuur en hun Deva’s en Elementalen, de Goddelijke Geest der wateren, van de aarde, de luchten, de ether en het vuur en aan de nog zo oneindig velen meer, waar ons Bewustzijn nog naartoe moet groeien en moet leren herkennen en erkennen. Dank. Dank, Dank.

Shlama Alakhoom Amakh

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden

 

 


« naar alle berichten