Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster 09-2019
  Tijd van Viering, werkelijk tijd om te feesten, door AnneJelena Shanta
 
•   Wereld Vrede Meditatie
  Wereld Vrede Meditatie door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2019
  In eenheid met ons Hoogste Zelf, door AnneJelena Shanta
 
•   Het bouwen van de Innerlijke Verbindingsbrug
 
 
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 
Actueel
Lichtvenster 09-2019
donderdag 5 december 2019 - Tijd van Viering, werkelijk tijd om te feesten, door AnneJelena Shanta

 

 

Tijd van viering, werkelijk tijd om te feesten… 

door AnneJelena

 Vanaf afgelopen augustus is er voortdurend gewerkt aan het activeren van het bewustzijn binnen ons 5 dimensionale DNA, en na de Poorten 10-10 en 11-11 is dat proces voltooid geraakt en is al het aardse bewustzijn via het DNA opgeheven tot 5 dimensionaal. Vandaar de vele niet te verklaren vreemde sensaties in onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen, Vandaar een groot deel van de heersende chaos op aarde. Dit kan variëren van aangenaam tot zéér aangenaam,  of van onaangenaam tot zéér onaangenaam.

Ik zou me pas weer melden als er nieuws te melden was en daar zijn we dan. Op de eerste dag van een reeks van 10 dagen achtereen geopende Galactische Poortdagen, van 5 tot en met 14 december 2019, waarin volop hogere bewustzijnsenergie binnenstroomt om het nieuwe 5 dimensionale bewustzijn binnen ons DNA tot werkzaamheid te brengen. Persoonlijk ben ik altijd dol op dit soort dagen vanwege de energie van thuisgevoel die ze me brengen, en het zal tot juli 2020 duren voordat we weer zo’n reeks van 10 dagen achtereen kunnen genieten, dus adem de energieën ervan diep en bewust in. Het zal alles wat je bent en vertegenwoordigt meer dan ten goede komen.

In deze decembermaand 2019 hebben we daarnaast maar liefst vier 333 Poortdagen, waarop we heel veel energie van Christusbewustzijn tot ons krijgen. De eerste daarvan hebben we op 3 december jl. kunnen genieten, de tweede zal zijn op 12-12-2019, de derde op 21-12-2019 en de vierde op 30-12-2019.

De hele kosmos werkt deze decembermaand mee om het nieuwe 5 dimensionale bewustzijn uit haar geboortefase de babytijd in te helpen dragen, zodat het vanuit daar snel tot peuter, kleuter, kind, puber, jongvolwassen en uiteindelijk volwassen 5 dimensionaal bewustzijn zal kunnen uitgroeien. Wow, stel je eens voor wat we als dat Bewustzijn zijnde allemaal wel niet kunnen doen??? Heeft de Christus niet gezegd: *Alles wat ik doe zult gij ook doen en nog veel meer*. Dat bewustzijn is de afgelopen periode opnieuw in ons ontwaakt. Is dat niet héél bijzonder?

Nu moeten we ons terdege realiseren, dat onze lichamen tot op haar cellulaire, atomaire en sub atomaire niveau een dagelijkse toename van dit 5 Dimensionale Licht zullen moeten leren en kunnen dragen. Daartoe moet alles wat eonen oud is aan trauma’s, ziekten en andere negatieve gevoelens en gedachten uit onze lichamen verdwijnen, evenals de effecten daarvan, want deze blokkeren de indaling van het 5 Dimensionale Lichtlichaam. Dat zal het gevoel geven dat een heleboel oud zeer en oude angsten weer de kop opsteken, maar deze hoeven we niet meer te doorleven. We hoeven ze allen maar te erkennen, te herkennen en deze vervolgens in en met Liefde te omhullen, waardoor ze volledig oplossen en zo kunnen worden losgelaten.

Is deze tijd van viering niet een Ware Lichttijd om volop te feesten?

 

Maar we zijn er nog niet.
Rondom het einde van de 10 GAP dagen hebben we ook nog een Volle Maan op 12 december, ja, ja, 12-12-2019 ook een 333 Poort, dus dit jaar een driedubbel krachtige 12-12 Poort en Volle Maan Periode, waarop het instromende Licht formidabel zal zijn vanwege het recent ontwaakte 5 Dimensionale Bewustzijn in ons DNA. Alles zal vanaf nu alleen maar toenemen aan energie, met name aan Goddelijk Vrouwelijke energie, die de Liefdesnatuur van God representeert in onze drievoudige Goddelijke Vlam in het Hart, van Wil, Liefde/Wijsheid en Activiteit..

12:12 is een heilige geometrische code, die onze IK BEN Aanwezigheid kort na de Val in Genade in ons DNA heeft ingedrukt gekregen. Een geometrische code die de oorspronkelijke 12 strengen DNA vertegenwoordigt die in werkzaamheid verloren zijn gegaan na onze Val uit Genade en die het mogelijk maakt om vanaf nu onze 12 oorspronkelijke strengen DNA weer tot werkzaamheid te brengen, zodra de frequentie aan Licht in en rondom ons heen zo in kracht en trilling is toegenomen, dat dit mogelijk is. Daartoe hebben we vanaf de Harmonische convergentie van augustus 1987, en zeker na 21-12-2012 zo enorm veel Golven aan Licht mogen ontvangen. Vandaar dat we onszelf nauwelijks herkennen als zijnde degene van 10 jaren geleden, zelfs van een jaar tot een half jaar geleden.

Vanaf 12-12-2019 zal iedereen, iedere man, vrouw en kind op deze wereld individueel worden aangeraakt door het Licht van Christusbewustzijn om tot ontwaking te komen,  en de intensiteit van deze Lichtenergie zal zich opbouwen tot aan de winterzonnewende op 21/22 december 2019.
Alle kracht en grootsheid van dit Licht zal worden opgeslagen in de kern van zuiverheid die in al onze celstructuren te vinden is. 21-12-2019 is dan ook weer een 333 Poort.

Maak nu niet de fout om te denken dat je vanaf 12-12 zult kunnen vliegen met engelenvleugels of je met kwantum energie binnen een fractie van een seconde zult kunnen verplaatsen binnen dit zonnestelsel en tot zelfs daarbuiten. Het betreft pas een ontwaken, wat voor iedereen een ander beginpunt zal opleveren, afhankelijk van hoe we ons hierop eonen hebben voorbereid. Na dit ontwaken zullen we stapje voor stapje onze nieuwe mogelijkheden moeten leren ontdekken en exploreren.

De 12:12 code komt ook overeen met de Heilige Geometrie van ons Zonnestelsel, daarom hebben we ook 12 strengen 5 Dimensionaal DNA en 12 Zonnechakra’s, en daarnaast nog zo heel veel meer, want alles in dit Zonnestelsel is gerelateerd aan dit Heilige 12:12  Hologram. Alles in het hele Zonnestelsel zal dus worden aangeraakt en dit heuglijke feit met ons meevieren. Kijk maar eens hoe de zon tegenwoordig als een grote stralende wit diamanten Bol aan onze hemelen staat. Een genot om naar te kijken als het deken aan chemtrails dit toestaat. En hoe dit Diamanten of Kristalijnen Zonnelicht alle kleuren in de natuur intensiveert en een parelmoeren glans meegeeft. Een groot veld van schitterende schoonheid…

Op 26 december tijdens de Nieuwe Maan periode krijgen we te maken met een ringvormige zonsverduistering. Zie deze manifestatie maar als een prachtig geboortekanaal waardoor het nieuwe decennium 2020 tot leven komt, waarvan de geboorte tijdens de Volle Maan periode op 11/12 januari 2020 zal worden bekrachtigd.

Laten we te midden van al deze intense Lichtgolf instromingen  niet de 333 Poort van 30-12-2019 vergeten te adapteren, want alles heeft met elkaar te maken en haal je er een dominosteen tussen uit, dan zal er ongetwijfeld een schakel van stevigheid en fundament ontbreken.

Laten we al deze kosmische gebeurtenissen vol vreugde vieren, want we hoeven ons beslist niet op te winden over klimaatveranderingen zoals die ons worden aangereikt. Die klimaatverandering wordt namelijk bewust veroorzaakt door de schaduwkrachten van deze wereld, door de blokkering van de zon middels hun chemtrails en door het gebruik van hun haarpinstallaties, waarmee ze grote periodes van droogte, overstromingen, orkanen. tornado’s, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen construeren. Dat is met hun haarpinstallaties niet zo moeilijk te bewerkstelligen, want alles wat bestaat in de Schepping is onderling met elkaar verbonden d.m.v. goddelijke Solaire Elektriciteit.

Om deze Goddelijke Solaire Synthese te verbreken, en zo zelf de macht te kunnen behouden op aarde, brengen ze alles aan verstorende, elektrische mogelijkheden die ze maar kunnen produceren, in stelling. Idioot grote zonnepanelen, Idioot grote windmolens, die naast de uitstoot van uiterst giftige gassen ook het natuurlijk elektro/magnetische veld ernstig verstoren, G4,G5 en G6, elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens en treinen, scooters en fietsen, waarvan iedere bestuurder onbewust een enorm kosmisch karma op zich laadt, door daarmee de Goddelijke Natuur te verstoren.

Plotseling blijkt er een enorme hoeveelheid gifstoffen in de grond aanwezig te zijn, die de verzamelnaam Pfas  hebben gekregen. Hoe kan dat nou ook anders met zo veel uitgevlogen gifgassen middels de chemtrails in de lucht. Logisch toch dat dit op en in de bodem en de wateren van planeet aarde terecht komt. Met helder denken kan een kind deze vieze en stinkende was doen. Maar helaas worden onze kinderen en onze goedwillende jeugd op dit moment behoorlijk voor de gek gehouden, en worden zij gehersenspoeld met het gegeven dat wij als mensheid de grote veroorzakers zijn van al deze ellende, ter wijl het slechts een kleine elitaire groep is die de wereld in een enorme vervuilende en beklemmende, neergaande spiraal gevangen houdt.

Natuurlijk zullen wij als mensheid ook collectief onze eigen verantwoordelijkheden in deze moeten nemen, door minder materieel te begeren, te consumeren en te verbruiken en daardoor minder afvalproducten te produceren. Maar het is lariekoek, grote lariekoek om met allerlei extra energiekosten en zuiveringskosten te worden opgezadeld, terwijl er dankzij Tesla allang de productie van vrije energie bekend is, die niets, tot nauwelijks iets hoeft te kosten. En als er gestopt wordt met het uitvliegen van chemtrails zijn onze luchten en wateren in no time weer helder en schoon, want de regenererende krachten van de natuur zijn overweldigend, dan kan de zon weer schijnen en hebben we het genot van een zeer aangenaam klimaat en het inademen van schone en kracht gevende lucht.

We hoeven alleen maar in onze geest en ons hart heel luid te denken en uit te spreken: *Stop, we willen dit niet meer, we willen dat de Goddelijke Orde en Synthese weer hersteld worden*. Hiervoor hoeven we helemaal niet de straat op te gaan. Het is veel beter om dit vanuit een gezamenlijke, sterk werkende geest te doen, in meditatie en in heldere, compassievolle communicatie met onze medemensen.

Eigenlijk zou ik me het liefst helemaal niet met al deze desillusies bezig houden, maar we zijn niet voor niets in deze tijd op planeet aarde geïncarneerd. Er moet NU iets gaan veranderen en die veranderingen moeten wij helemaal zelf, door het nemen van zelfverantwoordelijkheid, initiëren. Nu op 12-12 de grote massa tot ontwaken zal worden gebracht, is de tijd meer dan daar…

Laten we er met elkaar voor zorgen dat niet weer een hele generatie kinderen in gehersenspoeld schuldbesef, met gebogen hoofd over planeet aarde schuifelt, maar dat zij als vrije en blije ziel alles kunnen leven en beleven waar zij recht op hebben aan de hand van hun eigen innerlijke, goddelijke vermogens, gaven en geboorterecht.

Laten we met ons hele hart en ons hele bewustzijn openstaan voor de vele en Hoge Golven van Licht die ons deze maand deelachtig zullen worden, om vanaf 2020 ontwaakt en met groeiend  Dimensionaal Bewustzijn hier op aarde te leven. Samen met elkaar  op deze planeet Eenheid, Liefde, Saamhorigheid, Onderling Respect, Vrede, Balans, Harmonie, en volop Creativiteit creërend.

Wat een Licht om te vieren, Wat een aaneenschakeling aan Feesten, buiten de 3 dimensionale feestdagen om die de mogelijkheid bieden tot menselijk gezellig samenzijn. Niet voor iedereen zullen de Lichtimpulsen dezelfde uitwerking hebben. Alles is afhankelijk van de innerlijke voorbereidingen en de Innerlijke Staat van de persoonlijke Lichtfrequentie. Voordat iedere mens rijp is voor een gehele ascensie zullen we zo’n 13 generaties, dus zo’n eeuw verder zijn. Echter vanaf 12-12 is de eerste mogelijkheid om die te bereiken voor een kleine groep van de mensheid, die zich hierop heel bewust hebben voorbereid, daar.  Geloof me het is een genot om de 3e dimensie te hebben gelaten voor wat die is (voor zover als mogelijk) en de wereld te beschouwen vanuit een 5 Dimensionaal Bewustzijn.

Ik wens daarom iedereen op deze wereld het genot van een 5 Dimensionaal Bewustzijn toe, om de transformatie van de oude 3 dimensionale wereld te kunnen doorstaan en begrijpen en om doorheen alle chaos die zich vanuit dit transformatieproces voordoet, toch de  schoonheid van de Nieuwe Aarde te kunnen zien en waarnemen.

Stel je de gedeelde energie en het gedeelde Bewustzijn in deze Lichtvensters op prijs, dan zou ik je willen vragen om de kosten voor deze website, die de komende maand januari weer in rekening zullen worden gebracht, voor mij te helpen verlichten, door een vrijblijvende gift of donatie te storten, (op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*) zodat de rekening ervan door ons gezamenlijk betaald kan worden. Hiervoor alvast een dikke knuffel en voor het overige…. een fantastische Lichttijd vol warmte en gezelligheid toegewenst, alsook een fijne jaarwisseling en een goed Nieuw, Lichtjaar 2020.

Graag tot de volgende keer als er weer nieuws te melden valt, maar mogelijk zal ik voor het einde van het jaar nog een Meditatie voor Eenheid voor het Lichtjaar 2020 plaatsen, als de vele op handen zijnde veranderingen het tenminste toelaten.

 Voor nu alle Liefde/Licht en Eenheid,

AnneJelena ShantaShlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 

 

 

 

« naar alle berichten