Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 4 2011

Een gouden visioen.

Het was in de tweede helft van de maand februari van dit jaar 2011, dat tijdens mijn ochtendmeditatie een prachtig visioen voor mijn geestesoog verscheen van een grote gouden hemelpoort, van waaruit tal van gouden zegepraalwagens kwamen gereden. Elk van deze wagens was gevuld met zeker vier tot zes gouden engelen, met lange achter hen aan wapperende haren, door de enorme snelheid waarmee ze zich voorwaarts spoeden. Een prachtig schouwspel……

Het was een kort visioen, maar van een dermate gedetailleerde helderheid, dat ik het nu of wanneer in de toekomst dan ook, nog steeds tot in detail zal kunnen natekenen of schilderen. Voor mij zijn korte verbale overdrachten of heldere visioenen, die plots als in een flits van een seconde verschijnen de meest zuivere boodschappen die symbolisch van achter de sluiers kunnen worden doorgegeven.

Dit visioen was zo helder en tegelijkertijd kwam het beeld me zo bekend voor, dat ik in eerste instantie meende het misschien ooit gezien te hebben in de werken van Michelangelo of Vincent van Gogh. Dat ga je dan natuurlijk onderzoeken om het welhaast vanzelfsprekend niet te vinden, want het beeld was te futuristisch en bestond enkel en alleen maar uit een diversiteit aan gouden tinten.

Nou is mijn spirituele zoektocht langs vele wegen gegaan, waardevolle wegen, wegen van maya en illusie en wegen van behoorlijk wat zogenaamde waarheden. Maar allemaal hebben ze hun doel gediend en hebben ze me op weg geholpen naar de voorlopig finale ontdekking dat alles waar ik naar op zoek was, in volkomen perfectie en totaliteit binnen in ons is te vinden. Dat we in de onbekende diepten van ons DNA de perfecte, twaalfvoudige goddelijkheid met ons meedragen, om door ons te worden ontdekt, opgediept en te worden geëxploiteerd ter expansie.

Toen ik afgelopen maand maart op het internet de enorme zonnevlammen zag van de zonne-explosies, die de enorme reeks aardbevingen in Japan hebben geactiveerd, begreep ik in een flits dat mijn gouden visioen de bedoeling in zich droeg de tijd van daadwerkelijke activering van het goddelijke bewustzijn in het menselijk DNA aan te kondigen. Vanaf dat moment kon ik beginnen de betekenis van het visioen handen en voeten in begrijpelijke taal mee te geven. 

De gouden zegepraalwagens gevuld met de gouden engelen met die prachtige, lange, gegolfde, gouden wapperende haren stonden symbool voor het hogere bewustzijn, laat ik liever zeggen: het goddelijke bewustzijn dat sinds kort in toenemende mate en met een enorme kracht en snelheid ons zonnestelsel wordt in geslingerd. Pure Kwantum Energie, die in enorme hoeveelheden op ons wordt afgevuurd en die we zullen moeten leren plaatsen, hoe dan ook.

Kwantum Energie is als een onzichtbare soep van het meest pure, goddelijk bewustzijn,  dat alle goddelijke eigenschappen en attributen in zich draagt en ieder deeltje van ons DNA is met deze onzichtbare soep van goddelijke Kwantum Energie gevuld.

Een enkele dubbele helix, waarvan we er zo’n honderd triljoen in ons lichaam hebben, bevat circa 3 biljoen deeltjes DNA. Honderd triljoen maal 3 biljoen deeltjes goddelijk bewustzijn…., wauw, dat bepaalt wie we werkelijk zijn
Plato zei altijd en beslist niet voor niets: “Mens ken U Zelf”.
Als je goed over dit gegeven nadenkt en de essentie van onschatbare waarde hiervan in jezelf laat ontkiemen, dan besef je pas wat een enorm potentieel aan goddelijkheid iedere mens in zich draagt.

Die wetenschap maakt je enorm dankbaar en blij maar tegelijkertijd ook boos en opstandig, omdat je al snel beseft dat je al die tijd door de verschillende machtsstructuren op Aarde bewust met je aandacht naar de buitenwereld bent geleid, waardoor de aandacht op de innerlijke wereld meer en meer verloren is gegaan en dat alleen maar om toch vooral niet de kracht te  ontdekken die in je binnenste schuilt.  Dan begrijp je ook waarom alle grote Zielen die ooit hier op Aarde zijn geïncarneerd om ons deze kennis te brengen, in no time werden vervolgd, opgesloten en vermoord.

De Meester Jezus sprak: “Hij is nader dan handen en voeten”. 
Hoe kan het ook anders als Hij/Zij in totaliteit ligt ingebed binnen ons DNA, waarvan 3% zowel driedimensionaal als meerdimensionaal is en 97 % geheel meerdimensionaal. Deze 97% wordt door de wetenschap aangeduid als junk/DNA omdat ze er nog niets mee kunnen, maar deze 97 % dragen in feite de poorten in zich tot het volledige potentiaal aan goddelijke bewustzijnsattributen die binnen ons DNA liggen opgeslagen, in stilte wachtend op het moment dat wij ze eindelijk weer ontdekken en doen ontwaken om ermee aan het werk te gaan.

Mijn gouden visioen gaf aan dat de tijd is gekomen ons bewustzijn  weer binnen ons DNA te brengen en dit te gaan activeren met de impulsen van nieuwe kennis en  nieuwe intenties.

Ons hart is de eerste toegangspoort tot het bewustzijn binnen ons DNA en is tevens de grote generator van de elektromagnetische kracht die vanuit dit bewustzijn wordt voortgebracht en welk bewustzijn uiteindelijk onze aura vormt.

In de werken van Greg Braden valt te lezen hoe het menselijk hart zowel elektrisch als magnetisch de sterkste generator is binnen het menselijk lichaam.
Men heeft altijd gedacht dat het brein de grote activator was, maar inmiddels is wetenschappelijk bevestigd dat het brein weliswaar zowel een elektrisch veld als een magnetisch veld bezit, maar dat deze velden relatief zwak zijn ten opzichte van de velden van het hart.
Het hart blijkt ten opzichte van het brein 100 maal sterker te zijn in elektrische kracht en maar liefst 5000 maal sterker in magnetische kracht.
De fysieke wereld is gemaakt vanuit deze twee velden, dus ga voor jezelf nu maar eens uitproberen welke van deze beide organen binnen in je het meeste vermogen in zich draagt tot het manifesteren van al hetgeen je wenst, maar dan natuurlijk wel tot heil en zegen van jezelf en het geheel.

De tijd is nu daar: om gebruik te maken van het meerdimensionale bewustzijn dat via de in lichtschittering uitbarstende zonnevlammen over ons heen wordt uitgegoten.
De tijd is nu daar: om bewust onze aandacht op het meerdimensionale bewustzijn af te stemmen  tijdens geactiveerde galactische poortdagen zoals nu het geval is vanaf 9 april tot en met 18 april (in haar alfa en omega numerologisch een 9, getal van healing en voltooiing)  en in de maand van aanstaande mei; vanaf de 19e tot en met de 28e (in haar alfa en omega numerologisch een 10, het getal van een nieuw begin).
De tijd is nu daar: om meer dan ooit inwaarts te keren. in de stilte van diepe meditaties en het minder buiten ons zelf te zoeken.
De tijd is nu daar: om werkelijk iedere dag voldoende  tijd uit te trekken om ons te richten op de klop van ons hart, omdat we daar de verbinding kunnen leggen met de God in ons, wonende in het bewustzijn van alle twaalf lagen in ons DNA.

Nu valt DNA helemaal niet in lagen en/of fragmenten van tijd en afstand te verdelen want het betreft kwantumenergie en die valt niet te fragmenteren, maar ons driedimensionale  begrip werkt met fragmentering om de dingen beter te kunnen begrijpen, dus het  moet maar even.

In de twaalf lagen van ons DNA is de eerste laag, de laag die de drager is van het bewustzijn van alle lagen en tevens de laag die al het stoffelijke gruis in zich draagt van de erfenis van al onze voorouders.
Dan hebben we de laag waarbinnen onze levenslessen liggen opgeslagen en daarop een laag van activering en expansie naar alle lagen.
Dit zijn de drie aardende lagen in ons DNA.

Vervolgens dragen we drie lagen van engelenbewustzijn in ons DNA, waarvan de hoogste laag van de drie, de laag is die ons Hogere Zelf in zich draagt.
Dan komen we aan bij het bewustzijn van de drie Lemurische Lagen, waarvan laag acht de volledige Akashakroniek in zich draagt, die de gegevens bevat van alle ervaringen die we hebben opgedaan tijdens al onze kosmische reizen, tot ver voorbij het ontstaan van deze Aarde (Kun je je alleen hier al een voorstelling van maken?) en waarvan laag negen het vermogen tot healing en volledige zelfhealing in zich draagt. Dit is de laag van het bewustzijn van het Violette Licht en de Violette Vlam die de Meester Saint Germain voor ons heeft geactiveerd om te kunnen gebruiken in de tijd van nu en die de komende eeuwen dominant zal zijn in ons universum.
 
Tenslotte komen we dan aan bij de drie diepste lagen van ons DNA-bewustzijn, de drie goddelijke lagen, waarin alle kwaliteiten en eigenschappen liggen opgeslagen van de Moeder- en Vader God in ons.
En hebben we uiteindelijk die lagen aangeboord en ons eigen gemaakt, dan kunnen we zeggen: HET IS VOLBRACHT.

Nu zijn we niet alleen afhankelijk van de externe factoren zoals de uitstorting van het kosmische bewustzijn  via de zonnevlammen en de geactiveerde galactische poorten. We kunnen de processen en het eindresultaat van het inwaarts keren versnellen door de technieken van goddelijke ademhaling.
Er staat niet voor niets geschreven: God blies over en door de wateren.

In workshop 2, die door mij wordt gegeven wordt de werking en het werken met de Violette Vlam aangereikt en geïnitieerd, die laag negen van het DNA tot bewustzijn brengt en tot zelfheling leidt. Ook wordt in deze workshop de Oneindigheidsademhaling aangereikt, die laag 10, de weg naar de Moeder- vader God in ons vrij maakt en deblokkeert  en de techniek van de Levensbloem/ademhaling, die de lagen 11 en 12 van respectievelijk de Moeder- en vader God in ons deblokkeert en activeert.
Daarnaast komen vele andere ademhalingstechnieken aan de orde die zijn afgestemd op het deblokkeren en activeren van het bewustzijn in de andere DNA lagen, want alle lagen moeten volledig op elkaar zijn afgestemd om tot het ultieme moment van verlichting te komen. Dat prachtige moment, dat optreedt zodra alle honderd triljoen maal 3 biljoen deeltjes goddelijk bewustzijn in ons DNA op elkaar zijn afgestemd en in gelijke mate trillen. Dit valt te bereiken door de alfatraining zoals deze aangereikt wordt in workshop 2.

De technieken van workshop 2 worden vervolgens verder uitgediept en uitgebreid in de Masterclass, waarin tevens inzicht en kennis worden aangereikt over de negen bewustzijnslichamen, die vanuit het elektromagnetisme van goddelijk bewustzijn binnen ons DNA tot ontstaan zijn gekomen, en nu door de enorme kosmische energie van deze tijd volop in expansie verkeren om tenslotte in de Masterclass Plus volop het twaalfvoudig bewustzijn binnen het DNA te kunnen bereiken, bereizen en te exploiteren en daarnaast te leren communiceren met de eigen celstructuren.

Nu lijkt dit allemaal misschien nog spiritueel gebeuzel. Maar ten tijde van Lemurië droegen we nog bewust het volledige  Galactische Kwantumbewustzijn in ons. We hadden geen ingewikkelde apparatuur, maar wisten alles van de kwantumtheorie en de kosmos. Dit bewustzijn is langzaam maar zeker verloren gegaan door de ontwikkeling van de technologie.
Nu doet zich het omgekeerde feit weer voor dat de wetenschap naarstig op zoek is naar meerkennis omtrent de kwantumenergie.
Het kan verkeren.

Het zal niet zo lang meer duren voordat de wetenschappers zichzelf zullen openstellen voor het onvoorstelbare oneindigheidsbewustzijn binnen deze goddelijke kwantumenergie en dan zullen zij met de hulp van degenen die in  esoterische afstemming leven, en hen dankzij deze afstemming in deze wetenschap zijn voorgegaan, met open mond naar de resultaten staan te kijken en er zal een prachtige samenwerking uit voortkomen..

Wat een tijd, wat een toekomst, mits……. de juiste afstemming.
Energy flows, where the mind goes.
De komende tijden zal dit meer dan belangrijk en waar blijken te zijn.

Ik wens jullie een witgouden geopende poort in jullie hart, een schitterend panorama op de meerdimensionale wereld van jullie innerlijke DNA en een meer dan boeiende reis hier doorheen.

Namaste
Anne Helena    
april 2011
De Eese