Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


Maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht.

  door AnneJelena Shanta

 

 
Het begon al direct op de eerste van deze maand maart 2019, waarop aan het eind van de middag een enorme poort openging die ons rechtstreeks verbond met de Bron..
Tot aan de Nieuwe Maan op 6 maart was de invloed van deze energie op en in alle structuren voelbaar. In Amerika  extreem koud winterweer in de lente met de zoveelste gebroken sneeuw records, Australië zuchtend onder de heetste zomer ooit, en veel beneden gelegen, oostelijk Aziatische landen die inmiddels geen water meer kunnen zien 

De financiële markten, die in een benedenwaartse stroming terecht zijn gekomen wat men handig probeert te verbergen en te maskeren, maar feit is dat veel bedrijven het al niet meer redden en een behoorlijk aantal miljardairs de laatste tijd zijn afgedaald tot de status van slechts miljonair. Zegt dat niet alles over de precaire situatie van de multinationals die meenden voor eeuwig oppermachtig te zijn? Oorzaak Vaticaanse bank???

Alles zou naar boven komen en in het Licht worden gezet, zodra de Krachten van Licht stevig voet aan de grond hadden gekregen, en inmiddels kunnen we constateren, dat op het moment van NU dit alles zich werkelijk begint te manifesteren. De religieuze instituties die met hun Billekens bloot moeten komen, voor de door hun gepleegde satanische bloed rituelen, kinderhandel, kindermisbruik, kindermoord en pedofilie en we lezen en vernemen op dit moment ook hoe vermeende machtshebbers, zogenaamde keurige en goed gesitueerde lieden en mensheid - en maatschappij controlerende instituties, zich schuldig hebben gemaakt aan diezelfde vergrijpen, en hoe bijzonder knap ze zijn en zijn geweest in het sjoemelen met cijfers en gegevens, en in het frauderen op grote en veelal grove en gewelddadige wijze.

In een versneld tempo willen ze nu wereldwijd het G5 net ontrollen, waarvoor ze tal van satellieten in de ruimte aan het brengen zijn, om zo de totale macht over planeet aarde binnen te halen. In diverse landen is dat al een feit en in ons land moet dat in 2020 volbracht zijn.

 

 

De straling van dit netwerk wordt wel vergeleken met de straling van een magnetron. Dat gaat ongetwijfeld horror interessant worden. Hoe zullen wij,  mensen en dieren van vlees en bloed , dit gekookt worden in een magnetron weten te doorstaan? Hoe zal de natuur hierop reageren?

Wat zal er met onze kunststoffen , rubberen en plastic en metalen producten gebeuren die overal in verwerkt zijn. In onze huizen, in al onze voertuigen, in onze kleding en onze meubels, etc. etc.? In een magnetron smelten ze en springen ze met geweld uit elkaar. Hoe lang zal het duren voor al die G5 initiatiefnemers zullen merken dat ze er zelf ook midden in al die gevolgen zullen zitten, en dat ook hun zo felbegeerde bezittingen hetzelfde lot van destructie zullen ondergaan.

Het G5 netwerk zal dan ook geen lang leven beschoren zijn en zal al snel weer uitgeschakeld en ontmanteld gaan worden is mijn nuchtere verwachting, maar hoeveel slachtoffers zullen er vallen en hoeveel pijnen, ziekten en kommer en kwel zal er geleden worden, voordat de schellen van hun ogen zullen vallen en ze tot ontmanteling over zullen gaan? De toekomst zal het uitwijzen en gelukkig kunnen we zeggen: *De nabije toekomst zal het uitwijzen*, en wie weet hoeft het met wat hulp van de Lichtkrachten helemaal niet zover te komen.

Voorlopig zijn we begin maart een enorme Poort van Licht gepasseerd en in de loop van deze maand worden we nog eens overspoeld met een enorme Lichtgolf via en vanuit onze zon die een enorme impact op al het leven op deze planeet en in dit hele universum zal hebben. Velen hebben al opgemerkt dat de kleur van ons firmament aan  veranderingen onderhevig is. Van rood, tot purper, tot groen, tot goudgeel, tot vele blauwtinten en violet, en deze laatste kleur zal in het Watermantijdperk de voornaamste kleur aan ons firmament gaan worden.


Stel je eens voor wat alleen dat al een verandering zal gaan opleveren op deze planeet. Onze wateren reflecteren de kleur van het firmament, dus de kleur van onze wateren zal  gaan veranderen. En wat te denken van de kleur van ons eigen lichaam, gezien het feit dat we voor zo’n 80% uit water bestaan, evenals onze dieren en onze natuur?
We zijn altijd de *blauwe planeet* genoemd, zullen we binnenkort als een *violette planeet* worden aangemerkt?

Om de planeet vellig te stellen voor de geologische veranderingen, die ten gunste van de ascensie van mens en planeet moeten gaan plaatsvinden, is er inmiddels, dankzij een samenwerking van Hiërarchie en Lichtwerkers, een enorm violet schild rondom de aarde gecreëerd, waarmee alle omwentelingen nu veilig van start kunnen gaan.
Vanaf de eerste van deze maand maart zijn we dan ook versneld op weg gegaan om een planeet van enkel vrede, vreugde en voorspoed te worden, in zuivere eenheid en creativiteit.

Waar we zolang op hebben gewacht en waar we voor geïncarneerd zijn , kunnen we nu bewust gaan invullen, ondanks het feit dat de komende maanden zeer beslist turbulent zullen blijken te zijn. Maar dat is enkel, omdat alles wat nog in de diepste spelonken verborgen zit, nu naar boven moet komen om uitgewerkt te worden, zowel collectief als individueel. 

Een ware *Jantje lacht en Jantje huilt* periode staat de komende maanden dan ook voor de deur, maar hoe sneller alles wordt gezien, ingezien, verwerkt en losgelaten, hoe sneller de zon definitief en ononderbroken kan doorbreken. Dus laten we allemaal met elkaar, stevig en met een vrolijk gemoed de schouders eronder gaan zetten, zodat de Nieuwe Wereld zich kan beginnen te ontplooien.

Om de grote Lichtinval die ons in deze maand maart nog staat te wachten goed in onze vier aardse lichamen te kunnen verwerken, is het wijs veel Lichtvoedsel tot ons te nemen, bestaande uit groenten, fruit en noten, en daarnaast heel veel zuiver water te drinken.

Het is raadzaam om licht van hart en gemoed goed gegrond te zijn, teneinde de Lichtinval goed te kunnen integreren.


Al dit Licht werkt sterk in op de neuropeptiden in het zenuwstelsel van ons lichaam, dus je kunt de vreemdste pijnen ervaren, en of heel energiek of intens moe zijn
.
Luister in alle liefde voor jezelf naar je lichaam en voel en volg wat het nodig heeft. Je leeft in een van de meest intense periodes van het menselijk bestaan, dus volg je gevoel en je hart, ook als het tegen alle uiterlijke verplichtingen ingaat.
Waar het de komende tijd op aan komt is, innerlijk stil te zijn en de innerlijke stilte zoveel als maar mogelijk is te zoeken, zodat de innerlijke stem gehoord en gevolgd kan worden. Niets is belangrijker dan dat, op dit moment in de tijd en binnenkort zul je dat vanuit de grond van je hart beamen.

Nu op naar de energie van de periode van Volle Maan en de Lente Equinox, het astrologische Nieuwjaar, die zich medio maart begint in te zetten. Beiden vallen dit jaar samen in dezelfde dag. Een 333 dag. Geniet ervan en bereid je goed voor op de enorme energie die deze beide gebeurtenissen op zullen leveren.

Een fantastische en sprankelende maand vol van Liefde, Licht en Vreugde toegewenst en zodra er weer wat te melden valt, laat ik zeer zeker weer van me horen.

 

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden