Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2017
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2017
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 14 - 2017
  Vervolmaking van 24 strengen DNA
 
•   Lichtvenster nr. 13 - 2017
  De 11-11 Poort…. zwaar….miasma’s vrijmakend …..en verlichtend. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 12 - 2017
  De Volle Maan van 4 november, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 11 - 2017
  De maand oktober, en het laatste kwartaal van 2017. door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2017
  Een pittige nazomer met voor ieder wat wils, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 9 - 2017
  Dag buiten de Tijd en het begin van een Nieuw Jaar, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2017
  De Grote Shift van 2017 staat voor de deur... door Jelina Light
 
•   Lichtvenster .nr. 7 - 2017
  De Gouden Zomerzonnewende 2017 door Jelina Ligt
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2017
  De legendarische Nieuwe Maan van 25 mei 2017.door Jelina Light
 
 
Informatieve Studies en Bijeenkomsten 2017

 

  

 Studies en Bijeenkomsten 2017

  
 

    Sister of the Rose Healingen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXMoCm7GzKI

Enya - Water Shows the Hidden Heart in 432 Hz.
(Goddess Energy)

De Sisterhood of the Rose is ontstaan ten tijde van Lemurië en later als Priesteressen in Atlantis.
Zij kwamen bijeen in Cirkels van Twaalf om de Vlam van Goddelijke Liefde tot werkzaamheid te brengen, het Pad van de Roos naar het Hart van de hele Mensheid.
Er waren twaalf groepen van twaalf vrouwen die de Sisterhood of the Rose vormden.


Het symbool van de Godin is de Roos, vanuit zelfliefde werkzaam geworden als een prachtige Roze Vlam van Goddelijke Liefde in ons aller heilige Hart.

De Sisterhood of the Rose heeft deze prachtige Roze Vlam van Goddelijke Liefde tot in alle vier richtingen van de Aarde gebracht, om Moeder Aarde en al haar leven te ondersteunen, en om direct met de energieën van Sirius, de Plejaden en het Galactische Centrum te kunnen werken, want de Sirianen en de Plejadiërs stonden in verbinding met een instroom aan energie, die vanuit het Galactische centrum werd geactiveerd en die tot in Venus werd aangetrokken, als een dieper niveau van de Diamanten Lichtcodes van Schepping of Creatie,  in een volmaakte uitlijning  met de Zon, de Centrale Zon en de Grote Centrale Zon.

In deze tijd, nu we ook weer volop in een stroom van ontlading verkeren van deze Diamanten Lichtcodes van Schepping of Creatie, rechtstreeks vanuit de grote centrale Zon, is het van groot belang om de Goddelijke Liefde weer in ieder van ons tot werkzaamheid te brengen, en deze weer in het Rose Line Grid van Goddelijke Liefde, in de Leylijnen, de vortexen, en in de heilige plaatsen van Moeder Aarde  te verankeren, om daarmee de mensheid te helpen om dieper tot in het Christus Hart te kunnen komen, als één verenigd Kosmisch Hart.

Door deze enorme instroom van Fotonen Licht  is de tijd enerverend, chaotisch en vooral ook openbarend en interessant.
Veel maatschappelijke structuren worden ontmaskerd, als zijnde op illusionaire en valse basis gefundeerd en storten in.
Het Kosmische Fotonen Licht dat over ons wordt ontladen, om ons diepere bewustzijn weer te doen ontwaken en ons weer ontvankelijk te maken voor oorspronkelijke en werkelijke waarheid is overweldigend,  en is het bewustzijn binnen ons DNA in een razend snel tempo aan het veranderen van een zeer beperkt en onbewust 2 strengig DNA  tot in een meerdimensionaal en bewust 24 strengig DNA, opdat wij veel meer bewustzijn in ons kunnen gaan dragen en volop kunnen beginnen uit te groeien tot die kosmische wezens die wij ooit waren, zoals wij in de aanvang oorspronkelijk zijn geschapen, en leefden en functioneerden in de tijden van vóór de in gevangen name door de talrijke schaduwkrachten.

We staan op dit moment in de tijd vlak voor een enorme doorbraak aan Licht, door velen *De Event* genoemd.
Een doorbraak aan Licht die zo groot zal zijn dat ons oude beperkte bewustzijn in een klap zal ontwaken tot in een oneindig en waarheidsgetrouw bewustzijn.Daartoe moeten mens en maatschappij worden voorbereid op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.
De enorme toename aan Kosmisch Licht zal dit op natuurlijke wijze initiëren, maar dit hele proces van verlichting, ook wel *ascensie* genoemd, kan voor zowel Mensheid als Moeder Aarde veel sneller en soepeler verlopen, als zij hierin bewust wordt ondersteund en begeleid en hiertoe is wereldwijd o.a. the Sisterhood of the Rose weer tot leven gewekt, en in tal van groepen actief geworden.

Heb jij het proces van bewustwording al grotendeels achter de rug en actief doorleefd, heb je het gevoel in vroegere tijden een rol te hebben gespeeld als Priesteres of Sister of the Rose en wil je ook nu weer graag actief zijn in de begeleiding naar de geheel Nieuwe Tijd die op ons afkomt, doe dan met ons mee en meld je aan.

Wij komen samen op iedere avond van de Nieuwe Maan om vanuit onze groepskracht een positieve invloed uit te kunnen oefenen op het collectieve bewustzijn van de mensheid, en om de problematiek van het moment, van zowel het individuele als het collectieve ascensieproces te bespreken en daartoe vanuit een gezamenlijke inspanning van hart en geest en middels gerichte groepsmeditatie oplossingen te vinden, uit te stralen en aan te reiken.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met: Jelina Light. Telefoon nr. 0591-851871,  of mail naar: info@lightinaction.net of jelina993@gmail.com.

 

 
Studie: 

Manifestatie en Activatie
van ons oorspronkelijke 24 strengen DNA


De kosmische energie van deze tijd werkt diep in op het bewustzijn van ons DNA en helpt dit DNA zich te transformeren vanuit de huidige twee strengen DNA tot in onze oorspronkelijke 24 strengen DNA.
Als we bedenken dat ons DNA de drager is van ons bewustzijn, dan kunnen we wel nagaan dat deze transformatie een enorme sprong in bewustzijn betekent.

Helpen wij de kosmische energie van deze tijd bewust mee om ons oude, twee strengen DNA om te vormen tot in het oorspronkelijke 24 strengen DNA dat ooit actief in ons was, dan zorgen wij ervoor dat al onze lichaamscellen versneld hun aansluiting weer kunnen terugvinden met de quantumvelden van het goddelijke Licht om daar hun energie weer uit te kunnen tappen. Zodra dat een feit is, zullen wij weer die stralende, verjongde, onsterfelijke Lichtwezens zijn, die wij in de aanvang waren.

Het is uiteindelijk de bedoeling van deze tijd dat we ons drie dimensionale Bewustzijn opheffen tot in een vijfdimensionaal Bewustzijn en dat we onze chakra’s en lichamen helpen te transformeren vanuit de oude, ons vertrouwde, drie dimensionale  koolstofstructuur tot in de geheel nieuwe vijf dimensionale kristallijnen structuur.

We zullen wel moeten om ons te kunnen handhaven in de vijfde dimensie, die na de shift een feit zal zijn.

Het nieuwe Kosmische Licht is weliswaar de activator van dit proces, maar wij kunnen het bewust helpen versnellen, en er ons voordeel mee doen.

Het weer tot werkzaamheid leren brengen van het 24 strengen vervolmaakte menselijke DNA is in een paar uur eenvoudig aan te leren.
Nadien moet het 144 dagen lang, dagelijks in een meditatie van zo’n 15 tot 20 minuten worden herhaald, om tot volledige werkzaamheid te kunnen komen.

Neem deze gelegenheid te baat om meer te weten te komen omtrent het DNA en hoe dit te transformeren tot in hogere werkzaamheid.

Bij voldoende deelname en met vol is vol wordt de instructie vanaf september 2017 op iedere eerste zondagmiddag van de maand aangereikt, van 13.00 tot 17.00 uur.

Wil je meer informatie, bel dan tussen 12.00 en 12.30 uur met telefoonnummer 0591-851871 van Jelina Light.
Studie:

NIEUWE CHAKRA ’S EN TIJDELIJKE CHAKRA ‘S


We leven in wonderbaarlijke tijden, in sneltreinvaart op weg naar de creatie van een Nieuwe Aarde.
Een nieuwe Aarde waar mensen met elkaar en met al haar omringende bestaansvormen zullen leven in vrijheid, vrede, balans, harmonie, eenheid en pure creativiteit.


Om die wereld tot bestaan te laten komen vinder er momenteel vele veranderingen plaats, zowel planetair, klimatologisch, ecologisch, maatschappelijk cultureel, collectief alsook individueel.

Zo heeft de Aarde, maar hebben ook wij als mensheid nieuwe chakra’s aangemeten gekregen om het proces van ascensie mogelijk te maken en te versnellen.

Zo hebben wij een tijdelijke lagere Hart/chakra gekregen om alle trauma’s en leed vanuit ons onderbewustzijn in op te vangen, om die stapsgewijs uit te kunnen werken en los te laten.

Zo hebben wij een tijdelijke Neus/chakra gekregen ter ondersteuning van ons Derde Oog om al het nieuwe weten en alle nieuwe inzichten stapsgewijs te kunnen plaatsen en in ons dagbewustzijn te kunnen integreren.

Zo moeten de hogere Chakra’s gaan samenvallen met de reeds bestaande Chakra ’s en hun kwaliteiten met elkaar gaan samensmelten.

Zo moet het Hart/chakra de nieuwe Basis/chakra gaan vormen van ons nieuwe 5 dimensionale Kristallijnen Lichtlichaam.

De initiërende impulsen hiertoe ontvangen we van het Kosmische Licht dat tegenwoordig zo rijkelijk over ons uitstroomt, maar dit proces van transformatie kan veel gemakkelijker doorstaan en versneld worden, zodra we hier bewust mee gaan samen werken.

Om dat te kunnen doen, organiseer ik vanaf september 2017, bij voldoende deelname en met vol is vol, iedere maand een studiedag om kennis en inzicht in de nieuwe en tijdelijke chakra ‘s aan te kunnen reiken en deze te activeren.

De studie wordt vanaf september 2017 gegeven op iedere tweede zaterdagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur.

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze workshop is, voldoende kennis te hebben opgedaan omtrent het bestaan en de werking van de oude, zeven gangbare chakra ‘s.

Neem voor meer informatie contact op met Jelina Light, tel. nr. 0591-851871,  tussen 12.30 en 13.00 uur.  

 

Masterclass Compact 2017: 

  Eind 2012 hebben wij heelhuids de overgang gemaakt van de vierde menselijke beschaving naar de vijfde, en vanaf 2013 leven we in een geheel nieuwe dag van Brahma en kunnen we pas verder evolueren, als we alle oude angsten, trauma’s, programmeringen, aannames en overtuigingen van de oude tijden volledig achter ons weten te laten en daarvan weten te onthechten.

In deze nieuwe tijd worden we geacht weer de oorspronkelijke scheppers van volmaakt vormleven te worden zoals we dat in den beginne waren, voorafgaand aan de Val in Bewustzijn, ook wel de Val uit Genade genoemd.
Om nieuw leven te kunnen scheppen en in onze nieuwe verantwoordelijkheden te gaan staan, zullen we toch eerst onze eigen afkomst en onze eigen opbouw moeten kennen, voordat we als pasgeboren baby’s, met het nodige vallen en opstaan onze weg als medescheppers met Vader/Moeder God kunnen vervolgen.

Zie voor meer informatie:>>>>>>>


 
Bel voor meer informatie: tel. nr. 0591-851871 van Jelina

In Liefde vol Licht

AnneJelena

  unifying healer/teacher/coach en inspirator

  van geleide groepsmeditaties tot zelfgenezing


Aelderstraat 54 C, 7854 RS Aalden.