Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

De 11-11 Poort…. zwaar….miasma’s vrijmakend …..en verlichtend.

door AnneJelena


We zijn afgelopen woensdag 8-11 de 11-11 Poort binnengegaan, die haar hoogtepunt heeft op zaterdag 11-11 en zal doorwerken tot woensdag 15-11. Een Poort die op zowel lichamelijk-  geestelijk- als ziele/niveau een diepgaande  werking heeft. We worden geroepen door Thuis. We gaan de Poort van de Waarheid binnen en zullen vanaf nu nog meer onze inwonende, Goddelijke Essentie in onze dagelijkse bezigheden gaan binnenbrengen.
Ook de laatste groep van de mensheid, de vierde golf, wordt nu tot ontwaken gebracht… en hoe…..

Plasmagolf na Plasmagolf stroomt als een waar vuurwerk  in onze richting en over en door ons heen, en de hoge trilling daarvan zal ons innerlijke vuur, onze kundalini, heen en weer doen schieten van boven naar beneden en weer terug, zal onze wervelkolom doen uitzetten en weer inkrimpen en zich uitbreiden tot in de uiterste randen van onze lichamen, zal al onze fijn/stoffelijke organen doen kloppen in alle toonaarden aan trillingen, en onophoudelijk heen en weer door en rondom ons heen draaien en wervelen.
Vanaf nu gaat alles heel snel, dus geef je in vol vertrouwen over aan de Schepper.

Op 11-11 zal het Christusbewustzijn nog sterker op Aarde verankerd worden, wat doorgaat tot 15-11.
Door dit zéér hoog trillende, Fotonische Licht, worden alle miasma’s ( ziekteverwekkende, giftige, vluchtige dampen in onze omgeving) los getrild en tuimelen deze als het ware naar beneden.
Komen in onze bloedbaan terecht en vervolgens in onze organen, waardoor deze verzwakken. Deze miasma’s kunnen verstoppingen veroorzaken in onze bloedvaten en ons hart op hol doen slaan met alle gevolgen van dien.

De psychische lontjes van bepaalde mensen kunnen steeds korter worden en de grens tussen genialiteit en waanzin zal soms of wat vaker nog maar flinterdun blijken te zijn en  de mens zal onverklaarbare en soms heftige pijnen hebben, omdat de plasmadeeltjes druk uitoefenen op  iedere verstopping in onze stoffelijke en onze fijn/stoffelijke lichamen.

Wetende dat dit eraan zat te komen heb ik altijd aangereikt je hierop zowel fysiek, geestelijk, en op ziele/niveau voor te bereiden, door middel van goede verzorging, voldoende stilte en rust, voeding, meditatie, afstemming en verbinding met de natuur. Is dit gebeurd, dan zal het allemaal minder heftig zijn en zullen prachtige openbaringen vanuit zich realiserend Christusbewustzijn de komende tijd meer en meer je deel zijn.

 

foto Mariam


Is dit het geval, wees dan heel eenvoudig een Bron van Rust, Liefde, Balans en Harmonie voor je omgeving. Leef het voorbeeld voor van hoe het kan worden en zijn en laat je vooral door niets en niemand terugtrekken het drama en de chaos in, die zich mogelijk in hun levens voordoen in het belang van ontwaken.

We zijn ook de periode van openbaringen binnengegaan, waarin alle verborgen zaken die jaren en jaren onder het tapijt konden worden gestopt nu massaal naar boven komen. Dit zal zich voordoen in alle gelederen van de maatschappij. De meest vreselijke dingen zullen aan het Licht komen en we zullen boos zijn en ons bedrogen en dom voelen, wat zal frustreren, maar blijf daar niet in hangen en doe vooral niet mee aan kritiek en veroordelen. Als je het sociaal maatschappelijke leven op al haar terreinen beschouwt en doorschouwt, dan zie je al snel dat alles is opgebouwd vanuit een macaber spel van dader en slachtofferschap. Het is nu aan ons om dit spel los te laten. Het goed te doorschouwen, zodat het nooit meer hoeft plaats te vinden omdat ons bewustzijn de les heeft geleerd.

Boosheid, wrok, haat, verachting houden je weg van het Pad van Licht. Doorzie het spel, doorschouw het spel, vergeef jezelf voor de rollen die je zelf hierin hebt gespeeld tijdens je vele incarnaties en vergeef alle daders en slachtoffers. Bevrijd jezelf ervan, maak je er helemaal los van. Iets wat niet zo moeilijk is, als je, je realiseert dat we hier allemaal behoorlijk gedifferentieerd aanwezig zijn, maar in diepste wezen één zijn.

Moet je dan maar je deur wijd open zetten voor alle daders en slachtoffers? Neen dat zou ik niet doen, zeker niet gezien het feit dat het toch echt nog wel een eeuw duurt voordat iedere op, in en rondom  Aarde levende  Ziel het volledige Christusbewustzijn bereikt heeft. Maar de heilige ruimte in je hart kun je  er wel voor open zetten, omdat daar je Hogere Zelf woont met alle kracht, overzicht en inzicht in de loop van het Pad van iedere levende Ziel, en het daar gewoon aan je Hogere Zelf over te laten.

We staan nog maar aan het prille begin van alle openbaringen. De komende maanden zal de ene beerput na de andere openspringen en alle valse fundamenten die de mens onder zich heeft opgebouwd uit elkaar doen springen, op religieus gebied, op economisch gebied, op het terrein van gezondheid en onderwijs, op het terrein van de politieke wereld. Niets zal blijken te zijn zoals we dachten dat het was.

 Lieve Lichtwerker blijf door alles heen bij je leest. Blijf in je Licht en Liefde. Besef dat daar waar je aandacht is, jij Bent. Besef dat daar waar je gedachten naar toegaan,  jouw energie ook naar toestroomt. Besef dat je zeker NU, binnen in deze enorme toestroom aan Kosmisch Licht,  met je gedachten en je gevoelens de Nieuwe Wereld creëert, en daar willen we al die oude en negatieve troep toch niet gaan neerzetten hè?

Dus richt je Liefde en Aandacht op het proces van ontwaken van je medemens, en reik dat proces vanuit jouw ervaring de hand, want jij weet hoe moeilijk en zwaar het proces van ontwaken kan zijn. Geef je hulp met beleid, inzicht en de nodige terughoudendheid,  zodat iedereen zèlf zijn/haar volgende stap op het Pad van Licht kan gaan zetten en waarmaken. Wat een ander voor je heeft gedaan geldt namelijk niet. We mogen het voedsel aanreiken, maar iedereen moet het zelf tot zich nemen, kauwen, doorslikken en verteren. Dan is het pas geldig.

Lieve Lichtwerker, let op je gezondheid de komende tijd. Rust voldoende en neem voldoende tijd voor stilte en afzondering om alle vrijkomende miasma’s te kunnen transformeren en zelf niet ziek te worden. De natuurwet luidt,  dat de soort de soort zoekt, dus zorg dat je trilling voldoende hoog is en blijft, zodat je letterlijk boven de miasma’s kunt blijven staan. Zie en hoor je vreselijk nieuws, kijk en luister ernaar met droge ogen en ga niet mee in oordeel en kritiek. Laat je door niets en niemand van de wijs brengen en laat je niet meezuigen in het negatievere, lagere veld van bestaan, die de komende tijd volop haar staart zal roeren om op te kunnen lossen.

Er zijn prachtige manieren om de wereld en de mensheid goed en veilig te kunnen helpen vanuit het hart en de geest, en die wil ik graag vrijblijvend met jullie delen op iedere derde zondagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur.  Je moet in verband met de ruimte je komst wel even laten weten. (tel nr. 0591-851871) en dikke sokken of sloffen meenemen, want in mijn huis blijven schoenen, en daarmee het straalvuil, achter in de gang.

Deze middagen zijn ook bedoeld om elkaar vrijblijvend te ontmoeten, (verzoek van Boven) omdat veel Lichtwerkers erg alleen staan in dit aardse veld en zelf ook veel te verwerken hebben. Kijk maar wat je doet. Ik ben in ieder geval aanwezig vanuit mijn IK BEN Aanwezigheid en sta voor je open.


Love/Light and Light/Love en een fantastische tijd

AnneJelena

 

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.